info@eurokonzalting.com            en
enp
Bespovratna sredstva za obnovu poljoprivrednog zemljišta narušenog elementarnim nepogodama

Bespovratna sredstva za obnovu poljoprivrednog zemljišta narušenog elementarnim nepogodama

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je u Narodnim novinama br. 74/2017 Pravilnik koji definira uvjete prihvatljivosti za korištenje Mjere 5, Podmjere 5.2 – „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske.

Natječaj za korištenje ove mjere raspisat će Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju sljedeći tjedan, a prijave na natječaj bit će omogućene početkom listopada 2017. godine, jer je zbog EU pravila potrebno zadovoljenje osnovnih preduvjeta korištenja ove mjere (proglašenje elementarne nepogode, izlazak na teren povjerenstava za procjenu štete i sl.).

Korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika. Maksimalan iznos potpore nije definiran te će ovisiti o procjeni štete od elementarne nepogode ili katastrofalnog događaja koju je utvrdilo povjerenstvo za procjenu štete prema posebnim propisima koji uređuju zaštitu od elementarnih nepogoda. Intenzitet potpore iznosi do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova.

Prihvatljivi troškovi financiranja u okviru podmjere 5.2. su:
 • obnova poljoprivrednog potencijala;
 • sanacija poljoprivrednog zemljišta;
 • građenje/rekonstrukcija/opremanje poljoprivrednih gospodarskih objekata i pripadajuće infrastrukture za poljoprivrednu proizvodnju;
 • popravak ili nabava novih/rabljenih poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme za poljoprivrednu proizvodnju;
 • nabava osnovnog stada/matičnog jata domaćih životinja;
 • kupnja i sadnja sadnica višegodišnjeg bilja;
 • opći troškovi – troškovi usluga procjenitelja, sudskog vještaka arhitekata, inženjera, konzultanata, troškovi izrade projektno-tehničke dokumentacije, studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i slično.
Predviđeni iznos sredstava koji će biti na raspolaganju korisnicima iznosi 150.000.000 kuna uz mogućnost povećanja. Dio bespovratnih sredstava u iznosu do 50% ukupnih prihvatljivih troškova moći će se isplatiti avansno što će uvelike olakšati stradalnicima elementarnih nepogoda provedbu projekta.

Osnovni preduvjet za provođenje ove mjere jest da je za određeno područje županija proglasila elementarnu nepogodu. Uništenje poljoprivrednog potencijala korisnika prouzročeno elementarnom nepogodom treba biti 30%.

Korisnik mora dostaviti procjenu štete od elementarne nepogode ili katastrofalnog događaja koju je utvrdilo povjerenstvo za procjenu štete prema posebnim propisima koji uređuju zaštitu od elementarnih nepogoda i/ili mora dostaviti rješenje nadležne inspekcije o poduzetim mjerama i aktivnostima temeljem Direktive Vijeća 2000/29/EZ.

Poljoprivrednim potencijalom smatra se sav potencijal vezan za primarnu poljoprivrednu proizvodnju (poljoprivredno zemljište, gospodarske zgrade, mehanizacija i oprema, domaće životinje i višegodišnji nasadi). Ključno je napomenuti kako se plod ne smatra poljoprivrednim potencijalom! Korisnik kojemu je elementarna nepogoda uništila samo plod, ali ne i stabla te su ista pogodna za nastavak proizvodnje u idućem vegetativnom ciklusu, nije prihvatljiv u okviru navedene operacije!

Da bi zadovoljio uvjete i mogao se prijaviti na Natječaj korisnik treba prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu biti upisan u Upisnik poljoprivrednika što znači da treba imati registrirano obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG) ili poljoprivredno gospodarstvo (obrt ili tvrtku).
Razdoblje provedbe projekta je najviše 36 mjeseci od datuma donošenja Odluke o dodjeli sredstava, a u opravdanim situacijama može se i produžiti.

Isplate bespovratnih sredstava očekuju se na proljeće 2018. godine po stvarnim troškovima obnove poljoprivrednog potencijala koja su nastala nakon podnošenja Zahtjeva za potporu. Korisnik je obavezan 5 godina nakon konačne isplate bespovratnih sredstava baviti se poljoprivrednom proizvodnjom za koju je ostvario potporu i podložan je nadzoru Agencije za plaćanja i drugih nadzornih tijela EU.

Više o navedenoj operaciji možete pogledati na stranicama EUROKONZLATINGA i APPRRR.

Za više informacija o istom natječaju (potrebni uvjeti za prijavu na natječaj, potrebna dokumentacija) obratite se našem uredu u Puli (Mletačka 6, tel. 052 544 825) ili uredima u ostalim hrvatskim gradovima. KONTAKTI

EUROKONZALTING, 28.7.2017.

Novosti iz EU fondovaZa sve novosti iz EU fondova ostavite svoj kontakt e-mail ovdje. Šaljemo isključivo važne novosti!

captcha 

Facebook

Kontakt podaci

 • Adresa :
  Mletačka 6, 52100 Pula
 • Tel : (+385) 52 544 825
 • Fax : (+385) 52 352 288
 • Email : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Website : www.eurokonzalting.com

Kontakt