info@eurokonzalting.com            en
enp
Srijeda, 18 Listopad 2017 11:53

Kreditiranje EU projekata

HBOR je izdao kreditnu liniju za financiranje EU projekata ruralnog razvoja, ribarstva i vinske omotnice po osnovnoj kamatnoj stopi od 1,7% za sve projekte koji će biti ugovoreni na rok do 10 godina, te za kredite koji će biti ugovoreni na rok duži  od 10 godina kamatna stopa će biti 1.9%.

Prihvatljivi korisnici programa su projekti koji se financiraju iz neke od Mjera ruralnog razvoja, čije natječaje provodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Krediti mogu biti odobeni putem poslovnih banaka ili izravno putem HBOR-a.
Najduži rok otplate može biti 15 godina s počekom od 3 do 5 godina za restrukturiranje dugotrajnih nasada.

Kroz kreditna sredstva može se financirati 75% vrijednosti projekta bez PDV-a. Ukoliko se projekt financira izravno kroz HBOR u pravilu se prihvaća do 70% iznosa koji će korisnik dobiti iz ESI fondova kao vlastita sredstva.
Snižena kamatna stopa po ovom Programu primjenjivati će se za sve kreditne zahtjeve odobrene do 31.12.2018. godine.

Izvor:
HBOR

EUROKONZALTING
Eurokonzalting, u suradnji s Obrtničkom komorom Istarske županije organizirao je u petak, 13. listopada predavanje za sve zainteresirane na temu nazivom "Bespovratna sredstva za poljoprivredu, ruralni turizam, proizvodne i uslužne djelatnosti za obrtnike i poduzeća te energetsku učinkovitost". Predavanju je prisustvovali predstavnici OPG-ova, obrtnici i poduzetnici s područja Istarske županije.

U uvodnoj riječi Ernes Oliva, dr.sc. konzultant tvrtke Eurkozalting iz Pule zahvalio se suorganizatorima predavanja te je zatim predstavio Eurokonzalting, tvrtku s 13 godina iskustva u ishođenju bespovratnih sredstava s preko 90 odobrenih EU projekata. Nakon uvodne riječi Ernes Oliva započeo je predavanje u kojem je predstavio natječaj Kompetentnost i razvoj MSP faza II koji je namjenjen malim i srednjim poduzetnicima. Ukazao je na mogućnosti koje se nude ovim natječajem poput gradnje, rekonstrukcije zgrada, hala, poslovnih prostorija, kupnje novih strojeva i opreme,nabavu softvera te drugih ulaganja. Kako se natječaj tek treba objaviti istaknuo je kako je u prošlom natječaju bilo moguće dobiti maksimalno 30.000.000 kuna bespovratnih sredstva, najviše 45% od investicije (mikro i mali poduzetnici). Srednji poduzetnici 35%.

Nakon Ernesa Olive riječ je preuzeo mag.oec Emil Šetić, konzultant iz područja energetske učinkovitosti. U svojem izlaganju obradio je teme energetske obnove zgrada javnog sektora, obnove zgrada javnog sektora i obnove zgrada privatnih vlasnika u svrhu efikasnijeg korištenja energije.

Mogućnosti poljoprivrednog razvoja prezentirao je mag.oec Patrik Paronić a predavanje je započeo s natječajem za Podmjeru 4.1. namijenjenu poljoprivrednim proizvođačima. Ukazao je na mogućnosti koje se pružaju putem natječaja pa je tako istaknuo da je moguće ishoditi od 5.000 eura do 1.000.000 eura bespovratnih sredstava s intenzitetom potpore od 50% do 70% s novim pogodnostima za mlade poljoprivrednike. Prisutne je upoznao i sa Podmjerom 4.2. koja je usmjerena na preradu poljoprivrednih proizvoda ( masline, voće, povrće, mlijeko, meso i jaja), Podmjerom 6.1. koja je namijenjena za mlade poljoprivrednike a na kraju svoje prezentacije obradio je i Podmjeru 6.3 koja je usmjerena na mala poljoprivredna gospodarstva.

Nakon poljoprivrednog dijela riječ je preuzeo Đuro Darko Cerančević, mag.oec., konzultant iz područja fondova za ruralni razvoj s iskustvom ishođenja bespovratnih sredstava za poljoprivredu i ruralni turizam. On je predstavio mogućnosti ishođenja bespovratnih sredstava iz Mjere 6. iz Programa ruralnog razvoja RH za ulaganja i opremanje kuća za odmor. Najavio je otvaranje natječaja za povlačenje bespovratnih sredstava iz Podmjere 6.2. i 6.4. U okviru Podmjere 6.2. moći će se ishoditi 50.000 eura odnosno sufinancirati 100% prihvatljivog ulaganja, dok će se u okviru Podmjere 6.4. moći ishoditi do 200.000 eura bespovratno, odnosno 70% ulaganja. Natječaji su najavljeni za kraj odnosno početak sljedeće godine.

EUROKONZALTING, 16.10.2017.
Objavljeno u Zanimljivosti
Ponedjeljak, 16 Listopad 2017 07:36

Izmjene i dopune Pravilnika za tip operacije 4.3.1.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je u Narodnim novinama broj 101/2017 od 12. listopada 2017. godine objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o provedbi mjere M04 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.3. »Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva«, tip operacije 4.3.1. »Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja« iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

O svemu više možete pogledati na stranicama APPRRR.

EUROKONZALTING, 16.10.2017.
Ministarstvo turizma objavilo je Javni poziv za otvoreni iskaz interesa malih i srednjih poduzetnika za ulaganja u tematski definirane hotele. Radi se o prikupljanju informacija u turističkom sektoru radi pregleda spremnosti projekata iz turizma.

Predmet Poziva je identifikacija interesa i potreba malih i srednjih poduzetnika za ulaganjem u projekte podizanja kvalitete i dodatne ponude smještajnih objekata iz skupine „Hoteli“, koji bi mogli biti sufinancirani iz Strukturnih fondova EU, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., kroz Prioritetnu os 3 „Poslovna konkurentnost“. Javnim pozivom će se kroz iskaz interesa nositelja navedenih turističkih projekata formirati baza (projekata) i identificirati njihov stupanj spremnosti za provedbu i moguće apliciranje za sredstva iz Strukturnih fondova.

Iskaz interesa namijenjen je projektima koji uključuju izgradnju novog hotela ili rekonstrukciju/obnovu postojećeg objekta u hotel ili podizanje kvalitete postojećeg hotela, koji će nakon završetka investicije biti smještajni objekt iz skupine „Hoteli“, moguće vrste: Hotel 4 ili 5*, Aparthotel 4 ili 5*, Turističko naselje 4 ili 5*, Hotel baština i Difuzni hotel, uz uvjet obveznih dodatnih sadržaja kojima će Hotel moći dobiti neku od propisanih slijedećih oznaka posebnog standarda: Healt&fitness, Wellness, Bike, Ski, Business, Meetings, Congress, Family, Small&friendly, Senior citizens, Za osobe sa invaliditetom, ili vrstu Lječilišnog hotela (sukladno Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli (NN 56/16) i/ili dobiti propisanu oznaku kvalitete za hotel- „KVALITETAQuality“ (sukladno Pravilniku za dodjelu oznake kvalitete ugostiteljskog objekta vrste Hotel (NN 9/16).

Javni poziv otvoren je do 18.10.2017. godine, a iskaz interesa se podnosi na propisanom obrascu (TP-SFEU/17). Ukoliko imate dodatnih pitanja u svezi predmetnog javnog poziva, slobodno nas kontaktirajte u ured Eurokonzaltinga u Puli (Mletačka 6, tel: 052/544-825). 

Eurokonzalting su u proteklih 6 mjeseci odobrena dva projekta rekonstrukcije hotela financirana iz strukturnih fondova. Očekuje se da će predmetni natječaj biti sličan po uvjetima i strukturi prethodnim natječajima. Ukoliko želite više informacija o istome možete nas kontaktirati na tel: 052/544-825

Na sljedećim linkovima možete pogledati primjer odobrenih projekata kao uspješnih priča:

EUROKONZALTING, 11.10.2017.
Obavještavaju se zainteresirani korisnici da se mogu prijaviti za sufinanciranje dijela premije osiguranja usjeva, životinja i biljaka od proizvodnih gubitaka uzrokovanih nepovoljnim klimatskim prilikama, životinjskim i biljnim bolestima, najezdom nametnika i okolišnim incidentom.

Prihvatljivi korisnici potpore su aktivni poljoprivrednici čija se poljoprivredna proizvodnja osigurava. Premija osiguranja treba biti plaćena u svojstvu osiguranika, te je polica osiguranja poljoprivredne proizvodnje (od jednog ili više štetnih događaja) važeća u razdoblju za koji se podnosi zahtjev za potporu.

Polica osiguranja pokriva isključivo štete nastale uslijed gubitka poljoprivredne proizvodnje od jednog ili više štetnih događaja kao što su:
- nepovoljne klimatske prilike,
- životinjske i biljne bolesti, te zoonoza,
- najezda nametnika,
- okolišni incidenti i/ili
- mjere protiv unošenja u EU organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode, te mjere protiv njihovog širenja unutar EU.

Polica osiguranja pokriva isključivo štete nastale uslijed gubitka relevantne poljoprivredne proizvodnje veće od 30% prosječne godišnje poljoprivredne proizvodnje.
Intenzitet potpore je 65% vrijednosti premije osiguranja, a najviše 75.000 € godišnje po korisniku.

Rok za podnošenje zahtjeva je od 1. listopada 2017. do 31. siječnja 2018. godine, a Zahtjev se podnosi putem zaštićene mrežne aplikacije – AGRONET.

Više informacija o navedenome možete pogledati na stranicama AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU. LINK http://www.apprrr.hr/potpora-osiguranju-usjeva-zivotinja-i-biljaka-iz-podmjere-171-programa-ruralnog-razvoja-republike-hrvatske--2474.aspx

Za više informacija o istom natječaju (potrebni uvjeti za prijavu na natječaj, potrebna dokumentacija) obratite se našem uredu u Puli (Mletačka 6, tel. 052 544 825) ili uredima u ostalim hrvatskim gradovima. KONTAKTI http://www.eurokonzalting.com/index.php/kontakti-svi

EUROKONZALTING, 10.10.2017.
Eurokonzalting iz Pule u suradnji sa Obrtničkom komorom Istarske županije, održati će predavanje na temu "Bespovratna sredstva za poljoprivredu, ruralni turizam, proizvodne i uslužne djelatnosti za obrtnike i poduzeća te energetsku učinkovitost" koje će se održati u petak, 13. listopada 2017. od 18.00 do 19.30 sati u prostorima Udruženja obrtnika Pula, Ulica Sv. Felicite 5/A, Pula.

Predavanje je namijenjeno svim zainteresiranim, u prvom redu malim i srednjim tvrtkama, obrtnicima i OPG-ovima koji su aktivni ili planiraju biti aktivni u djelatnostima poljoprivrede, turizma, obrtničkim djelatnostima te u povećanju energetske učinkovitosti . Cilj predavanja je upoznati sudionike s mogućnostima ishođenja bespovratnih sredstava putem natječaja kompetentnost i razvoj MSP za investicije u proizvodne i uslužne djelatnosti, mjerama i natječajima za ishođenje bespovratnih sredstava iz EU fondova za poljoprivredu, ruralni turizam i natječaju za energetsku učinkovitost u proizvodnji. Na predavanju će se dati informacije o mogućnostima ulaganja u proizvodne i uslužne djelatnosti koje uključuju sve od nabavke novih strojeva pa do rekonstrukcije zgrada, hala i poslovnih prostorija. Isto tako, dati će se informacije o mogućnostima ulaganja u razvoj poljoprivredne proizvodnje, ulaganju u ruralni turizam te o najavljenom natječaju za energetsku učinkovitost u proizvodnji.

Dati će se informacije o očekivanom vremenu otvaranja pojedinih natječaja, minimalnim i maksimalnim postocima i iznosima bespovratnih sredstava, ograničenjima, načinima prijave i dosadašnjim iskustvima.

Predavanje će održati predstavnici iz konzultantske tvrtke Eurokonzalting iz Pule, dr. sc. Ernes Oliva, konzultant iz područja strukturnih fondova za proizvodnju, mag. oec, Patrik Paronić i mag. oec Đuro Darko Cerančević konzultanti iz područja poljoprivrede i ruralnog turizma sa iskustvom ishođenja bespovratnih sredstava iste sektore, u okviru Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. i Emil Šetić, mag. oec. iz područja energetske učinkovitosti u proizvodnji, Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Predavanje je besplatno za sve sudionike. Za predavanje prijave nisu potrebne.

EUROKONZALTING
Obavještavaju se potencijalni korisnici mjere IV. 4. „Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture“ da rok za podnošenje Zahtjeva za potporu traje do 01. studenoga 2017. godine.

Predmet potpore su ulaganja u preradu proizvoda ribarstva i akvakulture. Intenzitet potpore iznosi od 50 do 85 posto od ukupnih prihvatljivih troškova, ovisno o vrstama aktivnosti iz ulaganja, dok najviši mogući iznos potpore koju korisnik može ostvariti iznosi 7.500.000,00 kuna.

Korisnik potpore može biti pravna ili fizička osoba u poslovanju s hranom sukladno posebnom propisu koja je korisnik odobrenog ili registriranog objekta za preradu proizvoda ribarstva, ili isto mora biti zadovoljeno do podnošenja Zahtjeva za isplatu.
Korisnici mogu biti isključivo mikro, mala ili srednja poduzeća.

Više informacija možete pogledati na sljedećem linku. LINK

Za više informacija o istom natječaju (potrebni uvjeti za prijavu na natječaj, potrebna dokumentacija) obratite se našem uredu u Puli (Mletačka 6, tel. 052 544 825) ili uredima u ostalim hrvatskim gradovima. KONTAKTI 

EUROKONZALTING, 09.10.2017.
Ministarstvo poljoprivrede je objavilo natječaj za provedbu mjere IV. 4. „Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture“ u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR). Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu je od 28. srpnja 2017. godine do 01. studenoga 2017. godine.

Predmet potpore su ulaganja u preradu proizvoda ribarstva i akvakulture. Intenzitet potpore iznosi od 50 do 85 posto od ukupnih prihvatljivih troškova, ovisno o vrstama aktivnosti iz ulaganja.
Najviši mogući iznos potpore koju korisnik može ostvariti iznosi 7.500.000,00 kuna.

Korisnik potpore može biti pravna ili fizička osoba ako ispunjava sljedeće uvjete:
a) operacija ne smije biti fizička završena ili provedena u cijelosti u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu;
b) korisnik mora biti subjekt u poslovanju s hranom sukladno posebnom propisu koji je korisnik odobrenog ili registriranog objekta za preradu proizvoda ribarstva, ili isto mora biti zadovoljeno do podnošenja Zahtjeva za isplatu;
c) korisnik mora imati podmirene financijske obveze prema Državnom proračunu Republike Hrvatske;
d) korisnik ne smije biti u stečaju, predstečajnom postupku ili likvidaciji;
e) korisnik mora osigurati nepostojanje sukoba interesa s izvođačima radova i/ili ponuditeljima/dobavljačima roba i/ili usluga koji su predmet ulaganja odnosno u postupcima nabave predmeta ulaganja u skladu sa natječajem;
f) ulaganje mora biti ekonomski i financijski održivo;
g) ulaganje koje je predmet potpore ne smije biti financirano nikakvim drugim javnim izdacima.
Korisnici mogu biti isključivo mikro, mala ili srednja poduzeća.

Prihvatljiva ulaganja su:
a) ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za preradu proizvoda;
b) ulaganja u opremanje objekata za preradu proizvoda;
c) ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje skladišnih prostora;
d) ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za maloprodaju;
e) ulaganja u kupnju i/ili opremanje specijaliziranih vozila;
f) ulaganja u kupnju opreme za unaprjeđenje uvjeta rada objekata za preradu proizvoda;
g) ulaganja u kupnju opreme i/ili sustava za nadzor objekata za preradu proizvoda.

Prihvatljivi troškovi su:
a) kod ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za preradu proizvoda, troškovi izgradnje i/ili rekonstrukcije objekata za preradu proizvoda;
b) kod ulaganja u opremanje objekata za preradu proizvoda, troškovi opremanja objekata za preradu proizvoda, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje;
c) kod ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje skladišnih prostora, troškovi izgradnje i/ili rekonstrukcije skladišnih prostora te troškovi opremanja opremom potrebnom za rad skladišnih prostora, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje;
d) kod ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za maloprodaju, troškovi izgradnje i/ili rekonstrukcije objekata za maloprodaju te troškovi opremanja opremom potrebnom za rad objekta za maloprodaju, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje;
e) kod ulaganja u kupnju i/ili opremanje specijaliziranih vozila, troškovi kupnje i/ili opremanja specijaliziranih vozila, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje;
f) kod ulaganja u kupnju opreme za unaprjeđenje uvjeta rada objekata za preradu proizvoda, troškovi kupnje informatičke opreme i/ili informatičkih sustava (uključujući i licencirane računalne programe) za potrebe rada objekata za preradu proizvoda, i/ili uređaja za klimatizaciju prostorija objekta za preradu proizvoda i/ili ostale opreme, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje;
g) kod ulaganja u kupnju opreme i/ili sustava za nadzor objekata za preradu proizvoda, troškovi kupnje opreme i/ili sustava za videonadzor objekata za preradu proizvoda ribarstva i akvakulture, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje;
h) opći troškovi do gornje granice od 12 posto ukupno prihvatljivog iznosa ulaganja, i to: troškovi pripreme poslovnog plana, troškovi izrade studije utjecaja na okoliš, troškovi izrade procjene o potrebi izrade studije, trošak izrade elaborata zaštite okoliša, troškovi pripreme dokumentacije za Natječaj (konzultantske usluge za pripremu Zahtjeva za potporu i Zahtjeva za isplatu) i troškovi pripreme projektne tehničke dokumentacije.

Više informacija možete pogledati na sljedećem linku. LINK 

Za više informacija o istom natječaju (potrebni uvjeti za prijavu na natječaj, potrebna dokumentacija) obratite se našem uredu u Puli (Mletačka 6, tel. 052 544 825) ili uredima u ostalim hrvatskim gradovima.

EUROKONZALTING, 28.07.2017.
Navedena podmjera 6.3. idealna je ukoliko se odlučujete otvoriti vlastito malo poljoprivredno gospodarstvo ili unaprijediti postojeće. Novi natječaj bi se trebao otvoriti za nekoliko mjeseci a u nastavku teksta možete pogledati najbitnije dijelove pravilnika.

IZNOS POTPORE:
 • Visina potpore po korisniku iznosi 15.000 eura, a intenzitet potpore iznosi 100%.

NAČIN ISPLATE POTPORE:
 • Isplata bespovratnih sredstava vrši se u dvije rate u razdoblju od najviše 3 godine.
 • Prva rata u iznosu od 7.500 eura isplaćuje se nakon odluke o dodjeli potpore
 • Druga rata u iznosu od 7.500 eura isplaćuje se nakon provedenih aktivnosti koje su prikazane u poslovnom planu

PRIHVATLJIVI KORISNICI:
 1. Tvrtka
 2. Obrt
 3. OPG

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI:
 • Poljoprivredno gospodarstvo u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu pripada ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura.
 • U trenutku prijave na natječaj poljoprivredno gospodarstvo mora biti upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
 • Korisnik mjere je dužan ostati unutar poljoprivrednog gospodarstva te zadržati isto najmanje pet godina nakon konačne isplate potpore

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:
 1. kupnja domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala
 2. kupnju, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda
 3. kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta
 4. kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme
 5. podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
 6. uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
 7. građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda
 8. stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda
 9. operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva

Eurokonzalting je za svoje klijente uspješno prijavio preko 20 projekata za podmjeru 6.3., a ukoliko imate dodatnih pitanja, slobodno nas kontaktirajte u ured Eurokonzaltinga u Puli (Mletačka 6, tel: 052/544-825) ili u uredima u drugim hrvatskim gradovima. KONTAKTI

EUROKONZALTING, 06.10.2017.
Krajem 2017. godine očekuje se objava natječaja Ministarstva znanosti i obrazovanja za dodjelu bespovratnih sredstava za promociju kvalitete strukovnog obrazovanja kroz podršku strukovnim školama u razvoju i uvođenju inovativnih rješenja te modernih i novih tehnologija.

Na natječaj će se moći prijaviti ustanove strukovnog obrazovanja.

Potencijalni partneri u projektu mogu biti: ustanove strukovnog obrazovanja, socijalni partneri na lokalnoj, regionalnoj ili sektorskoj razini (regionalni/sektorski ogranci strukovnih/sektorskih udruženja, udruga poslodavaca, komora i/ili sindikata); jedinice lokalne i regionalne samouprave; nevladine organizacije; mikro, mala i srednja poduzeća te visoka učilišta.

Cilj natječaja je podizanje kvalitete ponude strukovnog obrazovanja i povezanosti s potrebama tržišta rada s ciljem bolje zapošljivosti učenika strukovnih škola.

Putem ovog natječaja sufinanciraju se sljedeće aktivnosti:
- razvoj i provedba školskih kurikuluma u ustanovama za strukovno obrazovanje
- razvoj novih projekata, procesa, aktivnosti, metoda i sadržaja u ustanovama za strukovno obrazovanje te ishoda učenja povezanih s gospodarskim promjenama na regionalnoj razini
- razvoj inovativnih načina usavršavanja za nastavnike strukovnih predmeta
- povećanje kapaciteta ustanova za strukovno obrazovanje za izvođenje praktične nastave
- uvođenje/proširenje korištenja IKT-a u nastavnim aktivnostima i učenju.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dobiti iznosi 700.000 kuna, a najviši 2.500.000 kuna. Sufinancira se do 100% troškova ulaganja.

Ukupan fond bespovratnih sredstava iznosi 30.000.000 kuna.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, slobodno nas kontaktirajte u ured Eurokonzaltinga u Puli (Mletačka 6, tel: 052/544-825) ili u uredima u drugim hrvatskim gradovima.

EUROKONZALTING, 05.10.2017.
Stranica 1 od 18

Novosti iz EU fondovaZa sve novosti iz EU fondova ostavite svoj kontakt e-mail ovdje. Šaljemo isključivo važne novosti!

captcha 

Facebook

Kontakt podaci

 • Adresa :
  Mletačka 6, 52100 Pula
 • Tel : (+385) 52 544 825
 • Fax : (+385) 52 352 288
 • Email : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Website : www.eurokonzalting.com

Kontakt