info@eurokonzalting.com            en
enp
Cilj najavljenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga je doprinos rješavanju identificiranih slabosti vezanih uz nedostatnu primjenu rješenja informacijske i komunikacijske tehnologije u poslovnim procesima u malim i srednjim poduzećima s ciljem jačanja njihove tržišne pozicije i povećanja konkurentnosti.

Prihvatljive aktivnosti: softversko unapređenje minimalno jednog poslovnog procesa

- strateško planiranje,
- upravljanje rizicima,
- upravljanje ljudskim potencijalima,
- financije i računovodstvo,
- upravljanje imovinom,
- logistika,
- marketing,
- nabava i prodaja.

Natječaj naziva „Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP putem IKT-a – faza II“ namijenjen je poduzetnicima – tvrtkama i obrtima u svrhu ishođenja bespovratnih sredstava koji namjeravaju unaprijediti određeni poslovni proces u internom poslovanju.

Indikativni datum objave ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga je 30.06.2018., dok je indikativni intenzitet potpore u rasponu od 65-85%.

Indikativni iznos financijske omotnice iznosi 53.200.000 kuna.

Ako namjeravate unaprijediti poslovne procese u okviru poslovanja vaše tvrtke i/ili obrta, slobodno nas kontaktirajte u ured Eurokonzaltinga u Puli (Mletačka 6, tel: 052/544-825) ili u uredima u drugim hrvatskim gradovima. KONTAKTI

EUROKONZALTING, 09.05.2018.
Sedmogodišnjim proračunom Europske unije za razdoblje od 2021. do 2027. planirano je smanjenje sredstava za Zajedničku poljoprivrednu politiku i za kohezijsku politiku za približno po pet posto. Prema mišljenju Davora Škrtića, direktora Eurokonzaltinga iz Pule, ovaj prijedlog Europske komisije potencijalno može značajno utjecati na povlačenje sredstava iz EU fondova u Hrvatskoj, posebno na području poljoprivrede.

Smanjenje proračuna za europsku poljoprivrednu politiku je neprihvatljivo

Napominje da je Hrvatskoj do 2020. na raspolaganju približno 2,3 milijarde eura za poljoprivredu i ribarstvo te da je nakon početnog nesnalaženja i premalo natječaja s upitnim kriterijima Ministarstvo poljoprivrede ipak uspjelo posložiti kockice, što je znatno ‘povećalo broj otvorenih natječaja s uglavnom objektivnim kriterijima’. No dođe li do smanjenja sredstava za poljoprivrednike, a vjerojatno će doći, možemo očekivati da će se to odraziti na ukupan iznos sredstava koji će Hrvatskoj biti na raspolaganju u novom programskom razdoblju.

– Činjenica je da to ovisi o velikom broju faktora, uključujući i pregovaračku snalažljivost Ministarstva poljoprivrede s Europskom komisijom. U najtežem slučaju može nam se dogoditi situacija da taman kada naučimo kako efikasno povlačiti sredstva iz EU fondova, izgubimo znatan dio istih koji će nam biti na raspolaganju. Posljednji natječaji i njihov intenzitet objavljivanja od strane Ministarstva poljoprivrede daju nadu da će Hrvatska puno uspješnije koristiti EU sredstva u novom programskom razdoblju. Najvažnije je da se Ministarstvo na vrijeme pripremi za novo programsko razdoblje, kako bi se s povlačenjem sredstava krenulo što ranije. Inače ćemo ponovno čekati četiri do pet godina do prvih natječaja nakon završetka tekućeg programskog razdoblja 2020. – kaže Škrtić.

Što se tiče programskog razdoblja do 2020., očekuje se da će Hrvatska povući sva sredstva namijenjena poljoprivredi i ruralnom razvoju, možda već tijekom sljedeće godine. No Škrtić posebno naglašava da Ministarstvu poljoprivrede ostaje rješavanje pojedinih problematičnih kriterija, a tu prije svega misli na previše naglašenu prednosti manje razvijenijih područja kojima se u pojedinim natječajima potpuno isključuju razvijenije općine i gradovi, iako imaju realnu potrebu za financiranjem ulaganja te slične probleme kao i manje razvijena područja.

Oporba se pita kamo idu državne potpore, stanje nikad gore u poljoprivredi i brodogradnji

– Prvenstveno se to odnosi na Mjeru 7.4, namijenjenu uglavnom jedinicama lokalne samouprave gdje je najveća potražnja za izgradnjom i rekonstrukcijom dječjih vrtića. Ali ukoliko Ministarstvo nastavi s kontinuiranim učenjem i radom na ovom području, vjerujemo da će Hrvatska u idućem programskom razdoblju biti među vodećim zemljama Europske unije u brzini i povlačenju sredstava iz EU fondova pa će i utjecaj promjena i ukupno raspoloživih sredstava za Hrvatsku biti umanjen – smatra Škrtić.

Što se pak tiče kohezijske politike (socijalni fond, investicije u proizvodnji, turizmu, infrastrukturi i drugo), Škrtić procjenjuje da će utjecaj smanjenja ukupno raspoloživih sredstava na korištenje fondova u Hrvatskoj biti zanemariv ili mali, jer je mala vjerojatnost da će Hrvatska u potpunosti iskoristiti cjelokupna raspoloživa sredstva u ovom ili idućem programskom razdoblju. Poručuje da bi za što veće povlačenje novaca iz kohezijskog fonda najkorisnije bilo uključiti što veći broj mladih kvalitetnih ljudi u rad državnih tijela i poboljšati procedure te povećati učestalost objavljivanja natječaja.

Autor teksta: Edis Felić
LIDER MEDIA, 04.05.2018.
Potpora  mladim  poljoprivrednicima  kroz  podmjeru  6.1.  ima  za cilj olakšati početak osnivanja  poljoprivrednog  gospodarstva i restrukturiranje postojećih poljoprivrednih gospodarstava. Jedan od glavnih ciljeva ove mjere je pomoć takvim gospodarstvima da budu komercijalno održiva te zadržavanje mladih u ruralnim područjima, kako bi se potaknula demografska obnova na selima i omogućilo da ruralna područja postanu poželjno mjesto za život.
Smisao ove mjere je generacijska obnova, pa se potpora odobrava mladim poljoprivrednicima (stariji od 18 i mlađi od 40 godina) koji preuzimaju poljoprivredno gospodarstvo od starijeg nositelja ili su ga već preuzeli u posljednjih 24 mjeseca prije podnošenja Zahtjeva za potporu.

Na koji se način dodjeljuje potpora mladim poljoprivrednicima i koliko iznosi?

• 372.000,00 kuna onima kojima će poljoprivreda biti glavno zanimanje i koji će biti obveznici doprinosa za socijalno osiguranje po osnovi poljoprivrede (mirovinsko i zdravstveno osiguranje) najmanje 5 godina nakon konačne isplate potpore.
• 148.800,00 kuna onima kojima poljoprivreda neće biti glavno zanimanje i koji neće biti obveznik doprinosa za socijalno osiguranje po osnovi poljoprivrede.

Koji su uvjeti prihvatljivosti projekta?

• ekonomska veličina od 8.000 eura do 49.999 eura.
• odgovarajuća stručna znanja i vještine za obavljanje poljoprivredne djelatnosti (najkasnije kod podnošenja Zahtjeva za isplatu treće rate, ali ne kasnije od 36 mjeseci od dana sklapanja Ugovora o financiranju)
• U slučaju da su poslovnim planom predviđene aktivnosti ulaganja u poljoprivredno zemljište i objekte koji nisu u vlasništvu korisnika, korisnik mora najkasnije pri podnošenju Zahtjeva za isplatu prve rate dostaviti Ugovor o najmu/koncesiji /zakupu/služnosti koji mora biti sklopljen na rok od najmanje 10 godina, računajući od trenutka podnošenja Zahtjeva za potporu

Za što sve se može dobiti potpora, odnosno koje su aktivnosti prihvatljive?

• kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala;
• kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda
• podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada;
• uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje;
• građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promocije vlastitih poljoprivrednih proizvoda;
• kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta;
• kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme

Natječaj je otvoren od 25. travnja 2018. godine do 13. lipnja 2018. godine.
 
Više informacija o sličnoj temi možete pronaći na sljedećim linkovima:
 Link: Podmjera 6.3.1.    Link: Mjera 6.2.   

Za dodatna pitanja i informacije kontaktirajte nas u ured Eurokonzaltinga u Puli (Mletačka 6, tel: 099/492-2000) ili u uredima u drugim hrvatskim gradovima.

EUROKONZALTING, 24.04.2018.
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju nakon administrativne kontrole započela je s izdavanjem odluka drugog natjećaja za operaciju 7.1.1. „Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave“.

Iznos sufinanciranje iznosi do 100% ukupno prihvaljivih troškova od 5.000 do 70.000 eura a korisnici su općine i gradovi koji imaju do 10.000 stanovnika.

Na drugom natječaju raspoloživo je bilo 30.000.000 kuna a 230 korisnika će dobiti potporu kroz nekoliko dana.

EUROKONZALTING. 18.04.2018.
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju danas je objavila novi Natječaj za operaciju 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“ iz Programa ruralnog razvoja RH. Na natječaj se mogu prijaviti mladi poljoprivrednici stariji od 18 i mlađi od 40 godina te su po prvi put na poljoprivrednom gospodarstvu postavljeni za nositelja poljoprivrednog gospodarstva, ali ne duže od 24 mjeseca prije podnošenja Zahtjeva za potporu.

Potpora mladim poljoprivrednicima u obliku bespovratnih financijskih sredstava dodjeljuje se na dva načina:

 • 372.000,00 kuna onima kojima će poljoprivreda biti glavno zanimanje i koji će biti obveznici doprinosa za socijalno osiguranje po osnovi poljoprivrede (mirovinsko i zdravstveno osiguranje) najmanje 5 godina nakon konačne isplate potpore.
 • 148.800,00 kuna onima kojima poljoprivreda neće biti glavno zanimanje i koji neće biti obveznik doprinosa za socijalno osiguranje po osnovi poljoprivrede.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 132.597.000,00 kuna.

Mladi poljoprivrednik može biti nositelj/odgovorna osoba u:

 • obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
 • obrtu registriranom za obavljanje poljoprivredne djelatnosti ili
 • trgovačkom društvu registriranom za obavljanje poljoprivredne djelatnosti

Potpora se dodjeljuje za sljedeće prihvatljive aktivnosti:

 • kupnju domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala;
 • kupnju, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda 
 • podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada;
 • uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje;
 • građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih
 • proizvoda uključujući i troškove promocije vlastitih poljoprivrednih proizvoda;
 • kupnju ili zakup poljoprivrednog zemljišta;
 • kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme

Natječaj je otvoren od 25. travnja 2018. godine do 13. lipnja 2018. godine.

Nakon zaprimanja svih Zahtjeva za potporu podnesenih na Natječaj, Agencija za plaćanja formira rang listu Zahtjeva za potporu na temelju iznosa potpore i traženog broja bodova sukladno kriterijima odabira.


Za dodatna pitanja i informacije kontaktirajte nas u ured Eurokonzaltinga u Puli (Mletačka 6, tel: 099/492-2000) ili u uredima u drugim hrvatskim gradovima.

EUROKONZALTING, 13.04.2018.
Za lipanj 2018. godine najavljena je mjera 6.3.1.  „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodrastava“ putem koje je moguće ostvariti 15.000 eura bespovratnih sredstava po korisniku. Prihvatljivi korisnici ovog natječaja su: obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, trgovačko društvo registrirano za obavljanje poljoprivredne djelatnosti (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela) i zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

Putem ove mjere moguće je ulaganje u:
 • kupnju domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala višegodišnjeg bilja
 • kupnju, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora
 • kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta
 • kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme
 • podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
 • uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
 • građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda
 • stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda

Uvjeti prijave na natječaj:

 • Poljoprivredno gospodarstvo u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu pripada ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu od 2.000 eura do 7.999 eura.
 • U trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu poljoprivredno gospodarstvo mora biti upisano u Upisnik poljoprivrednika sukladno Zakonu o poljoprivredi

Pravilnik o provedbi tipa operacije 6.3.1 „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodrastava“ pročitajte OVDJE.

Nastavite pratiti naše stranice te ukoliko imate dodatnih pitanja, kontaktirajte nas u ured Eurokonzaltinga u Puli (Mletačka 6, tel: 052/544-825) ili u uredima u drugim hrvatskim gradovima. KONTAKTI


EUROKONZALTING, 26.03.2018
Operacija 6.1.1. »Potpora mladim poljoprivrednicima« najavljena je za kraj ožujka 2018. godine. Putem ove mjere moguće je ostvariti 50.000 eura bespovratno za korisnike kojima će poljoprivreda biti glavno zanimanje i koji će bit obveznik socijalnih doprinosa (mirovinsko i zdravstveno osiguranje) po osnovi poljoprivrede najmanje pet godina nakon konačne isplate. Za korisnike kojima poljoprivreda neće biti glavno zanimanje i koji neće biti obveznici socijalnih doprinosa potpora iznosi 20.000 eura bespovratno.

Uvjeti prihvatljivosti projekta su:
 • Poljoprivredno gospodarstvo za koje korisnik traži potporu u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu ima ekonomsku veličinu od 8.000 eura do 49.999 eura.
 • Sve proizvodne jedinice koje predstavljaju utvrđeni ulazni prag poljoprivrednog gospodarstva (od 8.000 eura do 49.999 eura) moraju biti upisane u odgovarajuće registre sukladno propisima.
 • Poljoprivredno zemljište koje je predmet ulaganja mora biti evidentirano u ARKOD sustavu sukladno propisu o evidenciji poljoprivrednog zemljišta najkasnije prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatom treće rate.
 • Životinje na poljoprivrednom gospodarstvu moraju biti registrirane u JRDŽ sukladno propisima o označavanju i registraciji domaćih životinja najkasnije prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatom treće rate.

Prihvatljive aktivnosti:
 • kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala višegodišnjeg bilja
 • kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda
 • kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta
 • kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme
 • podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
 • uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
 • građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda
 • stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda
Pravilnik o provedbi tipa operacije 6.1.1. »Potpora mladim poljoprivrednicima« pročitajte OVDJE.

Nastavite pratiti naše stranice te ukoliko imate dodatnih pitanja, kontaktirajte nas u ured Eurokonzaltinga u Puli (Mletačka 6, tel: 052/544-825) ili u uredima u drugim hrvatskim gradovima. KONTAKTI

EUROKONZALTING, 23.03.2018
Natječaj naziva „Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP“ namijenjen je poduzetnicima – tvrtkama i obrtima u svrhu ishođenja bespovratnih sredstava koji namjeravaju realizirati početna ulaganja u izgradnju i/ili opremanje poslovnih jedinica.

U okviru navedenog natječaja bespovratna sredstva će se dodijeliti projektima koji su usmjereni na sljedeće vrste početnih ulaganja:

- osnivanje nove poslovne jedinice,
- proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice,
- diversifikacija proizvodnje poslovne jedinice na proizvode koje navedena poslovna jedinica prethodno nije proizvodila ili temeljitom promjenom u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice.

Projektne prijave je moguće poslati u razdoblju od 03.04.2018. do 28.12.2018. godine.

Bespovratna sredstva: najmanje 500.000 kuna, najviše 15.000.000 kuna.

Povrat ulaganja: 45% za mikro i male poduzetnike, 35% za srednje poduzetnike

Djelatnosti koje se mogu prijaviti:

• C Prerađivačka industrija
• J Informacije i komunikacije

Kriteriji za prijavitelje:

• tvrtka ili obrt mora postojati na tržištu najmanje godinu dana prije prijave na natječaj
• potrebno imati udio kapitala i rezervi u pasivi najmanje 15%
• potrebno imati najmanje jednog zaposlenog djelatnika prema satima rada u godini koja prethodi predaji projektne prijave
• potrebno imati pozitivan EBITDA (poslovni prihod - poslovni rashod + amortizacija), međutim bilo bi bolje da ima pozitivno poslovanje i što višu iskazanu dobit
• ako je obrt, potrebno je da ukupni primici budu veći od ukupnih izdataka u godini koja prethodi predaji prijave
• protiv prijavitelja nije podnesen prijedlog za pokretanje predstečajnog ili stečajnog postupka
• za prijavu na natječaj, u trenutku prijave, potrebno je imati pravomoćnu građevinsku dozvolu, ukoliko investicija obuhvaća gradnju ili rekonstrukciju objekta.

Ako namjeravate poboljšati razvoj poslovanja vaše tvrtke/obrta, zapošljavati nove djelatnike, povećati kapacitet proizvodnje i konkurentnost, slobodno nas kontaktirajte u ured Eurokonzaltinga u Puli (Mletačka 6, tel: 052/544-825) ili u uredima u drugim hrvatskim gradovima. KONTAKTI

EUROKONZALTING, 21.03.2018.
Potpore za samozapošljavanje su državne potpore koje se dodjeljuju nezaposlenim osobama koje se odluče na pokretanje vlastitog posla, a prijavljene su u evidenciju Zavoda.

Cilj mjere je poticanje zapošljavanja osoba sufinanciranjem troška plaće poslodavcima.

Ovu mjeru mogu koristiti:

 • Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju Zavoda koje su prošle aktivnosti vezane uz samozapošljavanje u suradnji sa savjetnikom za samozapošljavanje
 • Nezaposlene osobe koje odluče pokrenuti vlastiti posao udruživanjem (vrijedi za Potpore za samozapošljavanje za proširenje djelatnosti)

Trajanje mjere je 12 mjeseci.

Dodjeljuju se subvencije u iznosu:

 • do 55.000 kn, odnosno do 70.000 kn u slučaju da se ista kombinira sa stručnim osposobljavanjem za rad
 • za otvaranje obrta ili slobodne profesije (do dvije osobe) do 110.000 kn
 • za udruživanje u zadruge (do 5 osoba) do 275.000 kn
 • za udruživanje u trgovačka društva (do 4 osobe) do 220.000 kn

Kao nezaposlena osoba potrebno je ispuniti sljedeće kriterije:

 • Potreban je poslovni plan iz kojeg je vidljivo da je poslovna ideja održiva.
 • Nezaposlena osoba mora biti upoznata s aktivnostima savjetovanja za samozapošljavanje u nadležnom regionalnom/područnom uredu
 • Izrađen troškovnik u kojem je vidljivo da su troškovi usmjereni na otvaranje i rad poslovnog subjekta.
 • Troškovi koji se navode u troškovniku usmjereni su na otvaranje i rad poslovnog subjekta, a odnose se na registraciju poslovnog subjekta i sredstva povezana s obavljanjem djelatnosti (nabava opreme, zakup poslovnog prostora, obavezni doprinosi za prvih 11 mjeseci)

POTPORE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE ZA PROŠIRENJE DJELATNOSTI:

Dodjeljuje se nezaposlenim osobama u svrhu udruživanja s poslovnim subjektom koji je već ostvario potporu za samozapošljavanje i čije su ugovorne obveze istekle, te je dokazao da je ispunio sve obveze prema Zavodu, ukoliko navedeno udruživanje predstavlja proširenje djelatnosti poslovnog subjekta. Potrebno je također dostaviti dokaz da postojeći subjekt nije registriran za djelatnost za koju se traži potpora.

Financiranje podmjere do 55.000 kn

Izmjene u odnosu na prošlu godinu:
Povećani su iznosi subvencija te je uvedena je potpora za samozapošljavanje za proširenje djelatnosti.

EUROKONZALTING, 15.03.2018.


Ponedjeljak, 12 Ožujak 2018 08:08

Izmjena natječaja za Podmjeru 6.2.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 9. ožujka objavila je izmjene natječaja za podmjeru 6.2. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima. Sukladno izmjenama promjenjeni su i rokovi podnošenja zahtjeva za potporu. Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 26. ožujka 2018. godine od 12:00 sati do 7. svibnja 2018. godine do 12:00 sati.

Neke od najbitnih izmjena:

 • Visina potpore po korisniku iznosi 372.000,00 HRK. (prije 375.575,00)
 • Izračun ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva, izdan od Savjetodavne službe mora biti izrađen temeljem EVPG kalkulatora 2018.
 • U slučaju aktivnosti kupovine mehanizacije/strojeva/opreme u sektoru pružanja usluga u ruralnom području korisnik mora imati godišnji prihod od usluga u iznosu od najmanje 75.000,00 HRK tijekom svake godine u razdoblju od pet godina nakon datuma konačne isplate.
 • Promjena organizacijskog oblika dozvoljena je isključivo u slučaju kada korisnik - OPG namjerava pokrenuti novu nepoljoprivrednu djelatnost koja nije u skladu s Pravilnikom o dopunskim djelatnostima. Promjena organizacijskog oblika dozvoljena je od dana sklapanja Ugovora o financiranju do podnošenja zahtjeva za isplatu prve rate.
 • Prilikom bodovanja stručna sprema gleda se nositelju OPG-a ili nositelju diversificirane djelatnosti

Nastavite pratiti naše stranice te ukoliko imate dodatnih pitanja, slobodno nas kontaktirajte u ured Eurokonzaltinga u Puli (Mletačka 6, tel: 052/544-825) ili u uredima u drugim hrvatskim gradovima.

EUROKONZALTING 12.03.2018.
Stranica 1 od 26

Novosti iz EU fondovaZa sve novosti iz EU fondova ostavite svoj kontakt e-mail ovdje. Šaljemo isključivo važne novosti!

captcha 

Facebook

Kontakt podaci

 • Adresa :
  Mletačka 6, 52100 Pula
 • Tel : (+385) 52 544 825
 • Fax : (+385) 52 352 288
 • Email : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Website : www.eurokonzalting.com

Kontakt