info@eurokonzalting.com            en
enp
Natječaj naziva „Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP“ namijenjen je poduzetnicima – tvrtkama i obrtima u svrhu ishođenja bespovratnih sredstava koji namjeravaju realizirati početna ulaganja u izgradnju i/ili opremanje poslovnih jedinica.

U okviru navedenog natječaja bespovratna sredstva će se dodijeliti projektima koji su usmjereni na sljedeće vrste početnih ulaganja:

- osnivanje nove poslovne jedinice,
- proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice,
- diversifikacija proizvodnje poslovne jedinice na proizvode koje navedena poslovna jedinica prethodno nije proizvodila ili temeljitom promjenom u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice.

Projektne prijave je moguće poslati u razdoblju od 03.04.2018. do 28.12.2018. godine.

Bespovratna sredstva: najmanje 500.000 kuna, najviše 15.000.000 kuna.

Povrat ulaganja: 45% za mikro i male poduzetnike, 35% za srednje poduzetnike

Djelatnosti koje se mogu prijaviti:

• C Prerađivačka industrija
• J Informacije i komunikacije

Kriteriji za prijavitelje:

• tvrtka ili obrt mora postojati na tržištu najmanje godinu dana prije prijave na natječaj
• potrebno imati udio kapitala i rezervi u pasivi najmanje 15%
• potrebno imati najmanje jednog zaposlenog djelatnika prema satima rada u godini koja prethodi predaji projektne prijave
• potrebno imati pozitivan EBITDA (poslovni prihod - poslovni rashod + amortizacija), međutim bilo bi bolje da ima pozitivno poslovanje i što višu iskazanu dobit
• ako je obrt, potrebno je da ukupni primici budu veći od ukupnih izdataka u godini koja prethodi predaji prijave
• protiv prijavitelja nije podnesen prijedlog za pokretanje predstečajnog ili stečajnog postupka
• za prijavu na natječaj, u trenutku prijave, potrebno je imati pravomoćnu građevinsku dozvolu, ukoliko investicija obuhvaća gradnju ili rekonstrukciju objekta.

Ako namjeravate poboljšati razvoj poslovanja vaše tvrtke/obrta, zapošljavati nove djelatnike, povećati kapacitet proizvodnje i konkurentnost, slobodno nas kontaktirajte u ured Eurokonzaltinga u Puli (Mletačka 6, tel: 052/544-825) ili u uredima u drugim hrvatskim gradovima. KONTAKTI

EUROKONZALTING, 21.03.2018.
Potpore za samozapošljavanje su državne potpore koje se dodjeljuju nezaposlenim osobama koje se odluče na pokretanje vlastitog posla, a prijavljene su u evidenciju Zavoda.

Cilj mjere je poticanje zapošljavanja osoba sufinanciranjem troška plaće poslodavcima.

Ovu mjeru mogu koristiti:

 • Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju Zavoda koje su prošle aktivnosti vezane uz samozapošljavanje u suradnji sa savjetnikom za samozapošljavanje
 • Nezaposlene osobe koje odluče pokrenuti vlastiti posao udruživanjem (vrijedi za Potpore za samozapošljavanje za proširenje djelatnosti)

Trajanje mjere je 12 mjeseci.

Dodjeljuju se subvencije u iznosu:

 • do 55.000 kn, odnosno do 70.000 kn u slučaju da se ista kombinira sa stručnim osposobljavanjem za rad
 • za otvaranje obrta ili slobodne profesije (do dvije osobe) do 110.000 kn
 • za udruživanje u zadruge (do 5 osoba) do 275.000 kn
 • za udruživanje u trgovačka društva (do 4 osobe) do 220.000 kn

Kao nezaposlena osoba potrebno je ispuniti sljedeće kriterije:

 • Potreban je poslovni plan iz kojeg je vidljivo da je poslovna ideja održiva.
 • Nezaposlena osoba mora biti upoznata s aktivnostima savjetovanja za samozapošljavanje u nadležnom regionalnom/područnom uredu
 • Izrađen troškovnik u kojem je vidljivo da su troškovi usmjereni na otvaranje i rad poslovnog subjekta.
 • Troškovi koji se navode u troškovniku usmjereni su na otvaranje i rad poslovnog subjekta, a odnose se na registraciju poslovnog subjekta i sredstva povezana s obavljanjem djelatnosti (nabava opreme, zakup poslovnog prostora, obavezni doprinosi za prvih 11 mjeseci)

POTPORE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE ZA PROŠIRENJE DJELATNOSTI:

Dodjeljuje se nezaposlenim osobama u svrhu udruživanja s poslovnim subjektom koji je već ostvario potporu za samozapošljavanje i čije su ugovorne obveze istekle, te je dokazao da je ispunio sve obveze prema Zavodu, ukoliko navedeno udruživanje predstavlja proširenje djelatnosti poslovnog subjekta. Potrebno je također dostaviti dokaz da postojeći subjekt nije registriran za djelatnost za koju se traži potpora.

Financiranje podmjere do 55.000 kn

Izmjene u odnosu na prošlu godinu:
Povećani su iznosi subvencija te je uvedena je potpora za samozapošljavanje za proširenje djelatnosti.

EUROKONZALTING, 15.03.2018.


Ponedjeljak, 12 Ožujak 2018 08:08

Izmjena natječaja za Podmjeru 6.2.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 9. ožujka objavila je izmjene natječaja za podmjeru 6.2. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima. Sukladno izmjenama promjenjeni su i rokovi podnošenja zahtjeva za potporu. Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 26. ožujka 2018. godine od 12:00 sati do 7. svibnja 2018. godine do 12:00 sati.

Neke od najbitnih izmjena:

 • Visina potpore po korisniku iznosi 372.000,00 HRK. (prije 375.575,00)
 • Izračun ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva, izdan od Savjetodavne službe mora biti izrađen temeljem EVPG kalkulatora 2018.
 • U slučaju aktivnosti kupovine mehanizacije/strojeva/opreme u sektoru pružanja usluga u ruralnom području korisnik mora imati godišnji prihod od usluga u iznosu od najmanje 75.000,00 HRK tijekom svake godine u razdoblju od pet godina nakon datuma konačne isplate.
 • Promjena organizacijskog oblika dozvoljena je isključivo u slučaju kada korisnik - OPG namjerava pokrenuti novu nepoljoprivrednu djelatnost koja nije u skladu s Pravilnikom o dopunskim djelatnostima. Promjena organizacijskog oblika dozvoljena je od dana sklapanja Ugovora o financiranju do podnošenja zahtjeva za isplatu prve rate.
 • Prilikom bodovanja stručna sprema gleda se nositelju OPG-a ili nositelju diversificirane djelatnosti

Nastavite pratiti naše stranice te ukoliko imate dodatnih pitanja, slobodno nas kontaktirajte u ured Eurokonzaltinga u Puli (Mletačka 6, tel: 052/544-825) ili u uredima u drugim hrvatskim gradovima.

EUROKONZALTING 12.03.2018.
Temeljem objavljenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Specijalističko usavršavanje doktora medicine“, referentni broj UP.02.2.1.02. u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ za razdoblje 2014. – 2020., Ministarstvo zdravstva kao Posredničko tijelo razine 1 organiziralo je Svečanost uručivanja prvih Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za uspješne prijavitelje.
Svečanost uručivanja održana je u petak, 16. veljače 2018. godine u prostorijama Ministarstva zdravstva, s početkom u 11 sati.

Ovim se Ugovorima uručilo 74 milijuna kuna bespovratnih sredstava za 17 domova zdravlja i zavoda za hitnu medicinu jedinica područne (regionalne) samouprave, a istima je obuhvaćeno financiranje 82 specijalizanta na primarnoj razini zdravstvene zaštite.

Potpisnici trilateralnih Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava su ministar zdravstva, prof.dr.sc. Milan Kujundžić, dr.med., ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ante Lončar, dipl.iur. te ravnatelji/ice domova zdravlja i zavoda za hitnu medicinu jedinica područne (regionalne) samouprave čiji su projektni prijedlozi uspješno prošli sve faze postupka dodjele bespovratnih sredstava.

EUROKONZALTING, 19.02.2018.
Objavljeno u Zanimljivosti
Petak, 23 Veljača 2018 09:08

Sektor poljoprivrede – mjera 4.1.1.

Otvoren je prvi natječaj podmjere 4.1.1. »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava«, sektor biljne proizvodnje. Prijave u AGRONET zaprimaju se od 15. ožujka 2018. godine od 12:00 sati do 16. travnja 2018. godine do 12:00 sati.

Prihvatljivi sektori:

 • Šećerna repa (min 10% ukupnih površina)
 • Vinogradarstvo
 • Ostalo industrijsko bilje (suncokret, uljana repica, konoplja, duhan, hmelj, lan, ljekovito, začinsko i aromatično bilje)
 • Žitarice i heljda (pšenica, raž, ječam, zob, pšenoraž, kukuruz, proso, soja, sirak i heljda)
 • Cvijeće i ukrasno bilje

Prihvatljiva ulaganja:

 • ulaganje u građenje/rekonstrukciju i/ili opremanje
 • kupnja opreme za berbu, sortiranje i pakiranje vlastitih poljoprivrednih proizvoda
 • kupnja nove poljoprivredne mehanizacije i gospodarskih vozila
 • restrukturiranje postojećih i/ili podizanje novih višegodišnjih nasada isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino
 • kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta
 • uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
 • stjecanje objekata, poljoprivredne mehanizacije i gospodarskih vozila kroz financijski leasing do iznosa tržišne vrijednosti.
 • Bespovratna sredstva dobivaju se i za projektnu dokumentaciju i konzultantske usluge.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 360.000.000,00 HRK od čega je:

 • 70.000.000,00 kuna za ulaganja u proizvodnju šećerne repe,
 • 70.000.000,00 kuna za ulaganja u sektor vinogradarstva,
 • 200.000.000,00 kuna za ulaganja u sektor ratarstva,
 • 20.000.000,00 kuna za ulaganja u sektor cvijeća i ukrasnog bilja.

Intenzitet javne potpore po projektu iznosi 50% od ukupnih prihvatljivih troškova s mogućnošću uvećanja do maksimalno 70% u specifičnim slučajevima, u iznosu od 5.000 eura do 1.000.000 eura. Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika.
 
Ukoliko imate dodatnih pitanja, slobodno nas kontaktirajte u ured Eurokonzaltinga u Puli (Mletačka 6, tel: 052/544-825) ili u uredima u drugim hrvatskim gradovima.

EUROKONZALTING, 23.02.2018.
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 20. 02.2018 objavila je natječaj potpora za osnivanje i rad operativnih skupina Europskog partnerstva za inovacije za poljoprivrednu produktivnost i održivost.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju je 1.140.000,00 kuna, a visina potpore iznosi 5.000 eura. Prihvatljivi korisnici su operativne skupine koje čine najmanje dva partnera.
Projekt mora imati izravan doprinos najmanje jednom prioritetu Programa ruralnog razvoja i ciljevima EIP-a.

Više informacija o ovoj operaciji možete pronaći ovdje.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, slobodno nas kontaktirajte u ured Eurokonzaltinga u Puli (Mletačka 6, tel: 052/544-825) ili u uredima u drugim hrvatskim gradovima.

EUROKONZALTING, 23.02.2018.
Isplata prve rate izravnih plaćanja poljoprivrednicima za proizvodnu 2017. godinu počinje u ponedjeljak 19. veljače 2018. godine. Za isplatu je osigurano 1.073.655.324,13 kuna, a primit će ih oko 100 tisuća poljoprivrednih gospodarstva.

Izravna plaćanja dodjeljuju se samo aktivnim poljoprivrednicima koji imaju najmanje 1 hektar poljoprivrednog zemljišta i koji se u obavljanju poljoprivredne djelatnosti pridržavaju postupaka kojima se štiti okoliš, zdravlje ljudi, životinja i bilja. U prvom dijelu isplate koja započinje u ponedjeljak, isplatit će se ukupno 1.073.655.324,13 kuna.
Sredstva su namijenjena za sljedeće potpore: osnovno plaćanje, zeleno plaćanje, preraspodijeljeno plaćanje, proizvodno vezana plaćanja za: krave u proizvodnji mlijeka, krave dojilje, ovce i koze, povrće, voće, šećernu repu i krmno proteinske usjeve.

Isplata potpora za osjetljive sektore započet će u ožujku, a u svibnju će započeti isplata potpora za IAKS mjere ruralnog razvoja. Poljoprivrednici koji su prijavili redovne i zaštićene račune dobit će iznos potpore do 50.000,00 kn na zaštićeni račun, a ostali iznos potpore na redovni račun.

Nakon što isplata završi, poljoprivrednici mogu dobiti informaciju o isplaćenim potporama telefonskim pozivom u Agenciju za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju ili e-poštom na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. uz predočenje svog Matičnog identifikacijskog broja poljoprivrednog gospodarstva (MIBPG).

Ukoliko imate dodatnih pitanja, slobodno nas kontaktirajte u ured Eurokonzaltinga u Puli (Mletačka 6, tel: 052/544-825) ili u uredima u drugim hrvatskim gradovima. KONTAKTI


EUROKONZALTING, 16.02.2018.
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Ministarstvo poljoprivrede, u posljednjih nekoliko mjeseci, intenzivno su radili na stvaranju potrebnih preduvjeta za objavu LAG natječaja.

Na dan 12. veljače 2018. godine, Agencija za plaćanja zaprimila je 44 Zahtjeva za promjenu LAG-ova u vezi izmjena/usklađivanja odobrenih lokalnih razvojnih strategija. Ukupno 10 odabranih LAG-ova još nije podnijelo Zahtjev za promjenu u vezi izmjena/usklađivanja odobrenih lokalnih razvojnih strategija. Odabranim LAG-ovima dostavljen je paket natječajne dokumentacije te su odabrani LAG-ovi educirani za provedbu natječaja za tip operacije 6.3.1.

Pozivamo sve zainteresirane nositelje projekata koji imaju prebivalište ili sjedište na području LAG obuhvata da se jave odabranim LAG-ovima kako bi dobili sve relevantne informacije o objavi LAG Natječaja za tip operacije 6.3.1.


54 odabrana LAG-a s popisom pripadajućih jedinica lokalne samouprave (JLS) možete vidjeti ovdje.

EUROKONZALTING, 16.02.2018
Dana 02.02.2018. objavljen je Poziv na dostavu projektnih prijedloga ‘Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP-a’ kojim će se sufinancirati ulaganja u kapacitete MSP-a, kroz početna ulaganja u izgradnju i/ili opremanje poslovnih jedinica. 

Vrijeme slanja projektne prijave: od 03.04.2018. do 28.12.2018. godine

Bespovratna sredstva: najmanje 500.000 kuna, najviše 15.000.000 kuna

Povrat ulaganja: 45% za mikro i male poduzetnike, 35% za srednje poduzetnike

Djelatnosti koje se mogu prijaviti:

 • C Prerađivačka industrija
 • J Informacije i komunikacije
 
Kriteriji za prijavitelje:

 • tvrtka ili obrt mora postojati na tržištu najmanje godinu dana prije prijave na natječaj
 • potrebno imati udio kapitala i rezervi u pasivi najmanje 15%
 • potrebno imati najmanje jednog zaposlenog djelatnika prema satima rada u godini koja prethodi predaji projektne prijave
 • potrebno imati pozitivan EBITDA (poslovni prihod - poslovni rashod + amortizacija), međutim bilo bi bolje da ima pozitivno poslovanje i što višu iskazanu dobit
 • ako je obrt, potrebno je da ukupni primici budu veći od ukupnih izdataka u godini koja prethodi predaji prijave
 • protiv prijavitelja nije podnesen prijedlog za pokretanje predstečajnog ili stečajnog postupka
 • za prijavu na natječaj, u trenutku prijave, potrebno je imati pravomoćnu građevinsku dozvolu, ukoliko investicija obuhvaća gradnju ili rekonstrukciju objekta.
Bespovratna sredstva se dobivaju za sljedeće troškove:

 • priprema, krčenje zemljišta
 • gradnja, rekonstrukcija zgrada, poslovnih prostorija, drugih objekata i uređenje pripadajuće parcele
 • održavanje i/ili preuređenje, modernizacija zgrada, poslovnih prostorija
 • komunalni doprinos, cijene vodnih i energetskih priključaka
 • trošak energetskog certifikata i trošak uporabne dozvole
 • nabava novih strojeva, opreme, alata, radnih vozila i strojeva, te s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon
 • nabava mjernih uređaja povezanih s projektom
 • troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver) koji su izravno povezani sa svrhom projekta
 • nabava patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva
 • troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver) povezani sa svrhom projekta
 • upravljanje projektom, nadzor gradnje, izrada izvedbenog projekta
 • izrada dokumentacije i provedba postupaka nabave
 • usluge revizije za verifikaciju troškova projekta, do maksimalnog iznosa od 75.000,00 kn prihvatljivih troškova
 • najam, uređivanje i vođenje štanda pri sudjelovanju poduzetnika na određenom sajmu ili izložbi s ciljem predstavljanja proizvoda koji je nastao kao rezultat investicije za koju je odobrena potpora
 • troškovi edukacije ili usavršavanja djelatnika
 • troškovi vezani za implementaciju sustava grijanja i hlađenja (postrojenja, uređaji zajedno sa dodatnim dijelovima potrebnim za implementaciju sustava za proizvodnju energije za grijanje i hlađenje objekta)
 • troškovi promidžbe i vidljivosti kojima se objavljuje sufinanciranje projekta od strane EU
 • priprema dokumentacije projektnog prijedloga - Prijavnog obrasca, Investicijske studije, Proračuna projekta.

Prijavitelj mora osigurati financijska sredstva za sav onaj dio za koji se ne dobivaju bespovratna sredstva (minimalni iznos je: ukupna vrijednost projekta – tražena bespovratna sredstva).

Osim ovih osnovnih kriterija za prijavu, postoje i kriteriji bodovanja projekta. Da bi projekt prošao na natječaju, potrebno je ostvariti najmanje 70 od 100 mogućih bodova. Prilikom bodovanja projekta, u jednom dijelu se boduju i financijski pokazatelji prijavitelja (prosjeci prethodne tri godine poslovanja).
Sukladno tome, potrebno je provjeriti potencijalni broj bodova u projektu i utvrditi postoji li potencijal za prolazak projekta na natječaju.

Ukoliko se utvrdi da se prelazi bodovni prag, šanse za dobivanje bespovratnih sredstava su iznimno visoke.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, slobodno nas kontaktirajte u ured Eurokonzaltinga u Puli (Mletačka 6, tel: 052/544-825) ili u uredima u drugim hrvatskim gradovima. KONTAKTI

EUROKONZALTING, 14.02.2018.
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je započela sa izdavanjem ugovora o financiranju korisnicima potpore koji su se javili na natječaj za operaciju 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“. Korisnici su mogli poslati zahtjev za potporu u razdoblju od 02. listopada 2017. do 02. siječnja 2018. godine.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 150.000.000 kuna, a raspoloživim sredstvima mogu se sufinancirati svi prijavljeni zahtjevi za potporu budući da za sve korisnike ima dovoljno sredstava.

Na naveden natječaj pristigla su ukupno 173 zahtjeva za potporu koji se obrađuju sukladno broju bodova. Nakon obrade zahtjeva prihvatljivim korisnicima se izdaju odluke o rezultatu administrativne kontrole te nakon toga i ugovori o financiranju.

Nakon sklapanja Ugovora o financiranju korisnik u roku propisanom natječajem, a nakon provedenog postupka nabave, podnosi drugi dio zahtjeva za potporu, dostavlja dokumentaciju potrebnu za provjeru prihvatljivosti projekta, troškova projekta, postupka nabave te kontrole opravdanosti dostavljenih troškova, sukladno uvjetima propisanim u natječaju.

Više informacija možete pogledati na stranicama APPRRR-a. LINK 

Za više informacija o istom natječaju (potrebni uvjeti za prijavu na natječaj, potrebna dokumentacija) obratite se našem uredu u Puli (Mletačka 6, tel. 052 544 825) ili uredima u ostalim hrvatskim gradovima. KONTAKTI 

EUROKONZALTING, 13.02.2018.
Stranica 1 od 25

Novosti iz EU fondovaZa sve novosti iz EU fondova ostavite svoj kontakt e-mail ovdje. Šaljemo isključivo važne novosti!

captcha 

Facebook

Kontakt podaci

 • Adresa :
  Mletačka 6, 52100 Pula
 • Tel : (+385) 52 544 825
 • Fax : (+385) 52 352 288
 • Email : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Website : www.eurokonzalting.com

Kontakt