info@eurokonzalting.com            en
enp
Na temelju javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za razvoj javne turističke infrastrukture u 2017. godini, kao što su uređivanje plaža, centara za posjetitelje i interpretacijskih centara, Ministarstvo turizma odobrilo je sredstva za sufinanciranje 46 projekata, ukupne vrijednosti 19,9 milijuna kuna.

Među projektima koji su „prošli“ na javnom pozivu devet je iz Istre, a njih će država poduprijeti s ukupno 3,1 milijun kuna potpore. Na popisu odobrenih projekata nalazi se i projekt koji je kandidirala Općina Raša u suradnji s konzultantskom tvrtkom Centar za ulaganja Eurokonzalting d.o.o. iz Pule. Općini Raša je odobreno 230.200,00 kuna, a taj će novac biti uložen u uređenje i opremanje Centra za posjetitelje „Arsia“ koji će biti smješten u staroj povijesnoj jezgri rudarskog mjesta Raša.
Plaćanja su namjenska, a sredstva se dobivaju u dva dijela: 50% po potpisivanju ugovora i 50% po dostavljenom konačnom izvješću o realizaciji projekta. Rok provedbe projekta je definiran u trajanju od najduže 12 mjeseci.

Budući Centar za posjetitelje sadržajno je zamišljen da dodatno valorizira kompletnu turističku priču vezanu uz slojevitu i bogatu povijest rudarskog kraja i mjesta Raša. Osim razvijanja turističke prepoznatljivosti povijesti rudarstva na području Općine Raša, uloga Centra za posjetitelje je upoznati posjetitelje sa poviješću i bogatom kulturnom baštinom Općine Raša.
Zamišljen je tematski pravac kretanja pod nazivom „posao – kuća – posao“ unutar Centra za posjetitelje, a navedeni inovativni element prikazuje svakodnevni život rudara u obliku igre „svjetla i tame“ što je prikazano u nekoliko faza:

• Ulaz u rudnik – polumračan (ulaz u Centar)
• Stan rudara – svjetlo
• Život u Raši – polumračan
• Unutrašnjost rudnika – mračan
• Suvenirnica – svjetlo (izlaz iz Centra)

Glavna ideja Centra za posjetitelje je prezentiranje turističke ponude Općine Raša na jednom mjestu, s ciljem da postane pravi izvor informacija za posjetitelje o tipičnom radnom danu rudara, životu u Raši i sačuvanoj kulturnoj baštini, što će generirati nove motive za dolazak posjetitelja. Isto tako, namjerava se zaposliti jedna osoba koja će upravljati poslovanjem istog.

Kompletni interijer Centra za posjetitelje Arsia biti će pristupačan i dostupan osobama sa invaliditetom, točnije slijepim/slabovidnim osobama i slabije pokretnim osobama. Svi eksponati i sadržaji biti će prezentirani kroz Brailleovo pismo, a taktilne obrade površine koje vode kroz cijeli objekt olakšati će kretanje istima. Osim navedenog, predviđena je dobava i montaža kose stubišne platforme koja će omogućiti i olakšati kretanje slabije pokretnim osobama u prostorijama Centra za posjetitelje.

Ministarstvo turizma je prepoznalo napor koji je Općina Raša uložila u razradu i pripremu ovog zanimljivog novog turističkog sadržaja, ali dodijeljena sredstva neće biti dovoljna da se cijeli projekt u potpunosti realizira. Projekt je ukupno vrijedan 575.713,75 kuna sa PDV-om, dok sredstva Ministarstva turizma iznose 230.200,00 kuna, a sredstva korisnika s PDV-om iznose 345.513,75 kuna što ukazuje na činjenicu da će se ostatak ulaganja realizirati iz proračuna Općine Raša ili putem kredita banke.

EUROKONZALTING, 14.12.2017.
Četvrtak, 14 Prosinac 2017 07:52

Centar za posjetitelje Barban

Na temelju javnog natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava za razvoj javne turističke infrastrukture u 2017. godini, kao što su uređivanje plaža te interpretacijskih i centara za posjetitelje. Ministarstvo turizma odobrilo je sredstva za sufinanciranje 46 projekata, ukupne vrijednosti 19,9 milijuna kuna.

Među projektima koji su „prošli“ na natječaju devet je iz Istre, a njih će država pomoći s ukupno 3,1 milijun kuna. Na popisu odobrenih projekata nalazi se i projekt koji je kandidirala Općina Barban u suradnji s konzultantskom tvrtkom Centar za ulaganja Eurokonzalting d.o.o. iz Pule. Općini Barban je odobreno 238.500 kuna odnosno 50% od maksimalno 80% koliko je propisano programom Ministarstva turizma za razvoj javne turističke infrastrukture, a taj će novac biti uložen u uređenje Centra za posjetitelje koji će biti smješten u staroj povijesnoj palači Loredan s ložom na barbanskoj placi. Plaćanja su namjenska, a sredstva se dobivaju u dva dijela: 50% po potpisivanju ugovora, a 50% po dostavljenom konačnom izvješću o realizaciji projekta. Korisnik je u obvezi pri realizaciji projekta Ministarstvu dostavljati tromjesečna fazna izvješća o stanju provedbe projekta. Rok provedbe projekta je najduže 12 mjeseci.

Centar za posjetitelje je zamišljen kao svojevrstan izložbeni prostor s multimedijskom dvoranom koji će svakom posjetitelju Barbana omogućiti upoznavanje mjesta, njegove tradicije i povijesti te nezaobilazne Trke na prstenac. Idejni projekt je izradila pazinska tvrtka Studio Putinja d.o.o., a ideja je da se na etaži ove palače cijeli prostor pretvori u jednu cjelinu koja bi kroz četiri glavne točke vodila posjetitelje kroz zanimljivu priču. Tom je pričom obuhvaćena povijest mjesta, barbanski spomenici, kultura, narodne nošnje i običaji, Trka na prstenac i njezini sudionici.

Arhitektonsko rješenje se može podijeliti na pet cjelina. U Centar se ulazi dugačkim hodnikom koji asocira na trkaću stazu, oblikovanu prstenima i autentičnim zvučnim i svjetlosnim efektima.

Prsteni uz pomoć senzora detektiraju brzinu i ritam kretanja posjetitelja te svjetlosnim efektima dočaravaju pokret čime se stvara tenzija i doživljaj kopljanika pri ciljanju prstenca. Iz hodnika se prelazi u manju dvoranu u kojoj je prezentirana Trka kroz povijest i njezine sudionike, a u njoj dominira eksponat vitice i koplja položena oko nje u središtu prostorije. Tu su i ostali rekviziti i tradicionalne narodne nošnje Barbanštine. Potom se pred posjetiteljima otvara kružna dvorana s audio i video prezentacijom bogate povijesti mjesta, njezinih spomenika i Trke na prstenac.
Na kraju centra dolazi se do velike uređene dvorane, koja je pogodna za prezentacije i okupljanje većeg broja ljudi te u prizemlju suvenirnice u kojoj će se nuditi autentični suveniri barbanskog kraja. U svom su rješenju arhitekti osmislili inovativan i zabavan sadržaj.

Svi eksponati će biti prezentirani i kroz Braileovo pismo, pa će i sve taktilne površine koje vode kroz Centar za posjetitelje biti prilagođene da se kroz njih mogu kretati i uživati u sadržaju i slabovidne ili slijepe osobe.

Ministarstvo turizma je prepoznalo napor koji je Općina Barban uložila u razradu i pripremu ovog zanimljivog turističkog sadržaja, ali dodijeljena sredstva neće biti dovoljna da se čitav projekt realizira. Projekt je ukupno vrijedan 477.146 kuna uvećano za PDV što iznosi 596.432,50 kuna, sredstva Ministarstva turizma iznose 238.500,00 kuna dok sredstva korisnika s PDV-om iznose 357.932,50 kuna, pa će općinske vlasti trebati pronaći alternativne izvore financiranja, u pravilu iz svoga proračuna Općine Barban ili putem kredita banke. Projektom je planirano obavljanje radova rušenja, betonskih i armiranobetonskih radova, stolarskih, bravarskih, gips kartonskih i ličilačkih radova te nabava multimedijalne opreme. 

EUROKONZALTING, 13.12.2017.
Objavljeno u Zanimljivosti
Novim pravilnikom za podmjeru 6.2. putem koje je moguće dobiti bespovratna sredstva za ruralni turizam zahtjeva se da prijavitelj (OPG, obrt ili tvrtka minimalno godinu dana upisani u Upisnik poljoprivrednika) mora biti i u Registru poreznih obveznika (RPO) minimalno godinu dana prije apliciranja na navedeni natječaj. U nastavku teksta donosimo Vam postupke upisa u Registar poreznih obveznika (RPO), te kada se u isti pristupa dobrovoljno, a kada silom zakona.

Bitno je napomenuti da OPG-ovi koji ostvaruju manje od 80.500,00 kuna prihoda NISU dužni upisati se u Registar poreznih obveznika (RPO), no samim time nisu niti prihvatljivi za prijavu na Podmjeru 6.2. Ukoliko OPG ostvaruje manje od 80.500,00 kuna prihoda i želi se prijaviti na Natječaj za Podmjeru 6.2. mora dobrovoljno ući u Registar poreznih obveznika (RPO).

1. DOBROVOLJAN ULAZAK U RPO

Ukoliko godišnji primitak iznosi manje od 80.500,00 kuna poljoprivrednik može dobrovoljno ući u Registar poreznih obveznika (RPO) na sljedeći način:

 • Ulazak u sustav paušalnog oporezivanja
 • Ulazak u sustav poreza na dohodak

2. ULAZAK U RPO PO SILI ZAKONA

Poljoprivrednik koji obavlja djelatnost poljoprivrede i ostvaruje prihode po žiro računu veće od 80.500,00 kuna dužan je po sili zakona prijaviti se nadležnoj Poreznoj upravi i upisati se u Registar poreznih obveznika (RPO) te uplatiti godišnji paušalni porez na dohodak ili porez na dohodak sukladno ostvarenom prihodu prema gore navedenoj klasifikaciji. Slijedom navedenoga obveznik je dužan prijaviti se u nadležnu ispostavu Porezne uprave, područni odjel Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO), područni odjel Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) te angažirati knjigovodstveni servis za vođenje poslovnih knjiga.

Obveze obveznika paušalnog oporezivanja:

 • Voditi evidenciju o prometu (Obrazac KPR), ne treba knjigovodstveni servis.
 • Mjesečno plaćanje doprinosa za mirovinsko i osnovno zdravstveno osiguranje i doprinosa za ozljede na radu.
 • Tromjesečno plaćanje poreza na dohodak i prireza porezu ako je propisan (do posljednjeg dana svakog tromjesečja).
 • Najkasnije petnaest dana po isteku kalendarske godine podnijeti nadležnoj ispostavi Porezne uprave Izvješće o paušalnom dohotku od samostalnih djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak (Obrazac PO-SD).
 • Ne može podnijeti godišnju prijavu poreza na dohodak (nema pravo na povrat poreza).

5 RAZINA GODIŠNJEG PAUŠALNOG POREZA NA DOHODAK 

OSTVARENI UKUPNI PRIMICI

GODIŠNJA POREZNA OSNOVICA

GODIŠNJI PAUŠALNI POREZ NA DOHODAK

MJESEČNI PAUŠALNI POREZ NA DOHODAK (BEZ PRIREZA)

Od 0,00 do 85.000,00

12.750,00

1.530,00

127,50

Od 85.000,01 do 149.500,00

17.250,00

2.070,00

172,50

Od 115.000,01 do 149.500,00

22.425,00

2.691,00

224,25

Od 149.500,01 do 230.000,00

34.500,00

4.140,00

345,00

Od 230.000,01 od 300.000,00

45.000,00

5.400,00

450,00

 

Obveze obveznika sustava poreza na dohodak:

 • Vođenje poslovnih knjiga
 • Obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko osiguranje (I i II stup)
 • Obveze plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje
 • Obveze plaćanja doprinosa za zaštitu zdravlja na radu
 • Obveze plaćanja doprinosa za zapošljavanje

Visina dohotka i stope po kojima se obračunava porez na dohodak u godišnjoj prijavi:

POREZNA OSNOVICA  STOPA 
 Do 210.000,00 kn godišnje (do 17.500,00 kn mjesečno)  24%
 Iznad 210.000,00 kn godišnje (iznad 17.500,00 kn mjesečno)  36%

Ukoliko imate dodatnih pitanja slobodno nas kontaktirajte u ured Eurokonzaltinga u Puli (Mletačka 6, tel: 052 544 825), ili u uredima u drugim hrvatskim gradovima.

EUROKONZALTING, 06.12.2017.

Najavljeno je otvaranje dugoočekivanog natječaja za Podmjeru 6.2. putem koje se može dobiti 50.000 eura bespovratnih sredstava za ulaganja u ruralni turizam. Pravilnik za navedenu mjeru izašao je, a otvaranje samog natječaja najavljeno je za 13.12.2017. godine.
 
IZNOS POTPORE:

Visina potpore po korisniku iznosi 50.000 eura s intenzitetom potpore 100%. Isplatu je moguće dobiti u 2 rate; prva rata u iznosu od 25.000 eura se dobije avansno, dok za ostatak od 25.000 eura treba osigurati vlastita sredstva ili kredit te se povrat dobije na kraju ulaganja.

MOGUĆNOSTI ULAGANJA:

 1. Sektor turizma u ruralnom području (građenje i/ili opremanje građevina i/ili turističke infrastrukture za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga);
 2. Sektor tradicijskih i umjetničkih obrta, umjetnički obrti uključujući i obrte za izradu suvenira i rukotvorina (građenje, opremanje građevina u kojima se obavlja proizvodnja, trženje);
 3. Sektor pružanja usluga u ruralnim područjima, poljoprivredi i šumarstvu (građenje i/ili opremanje građevina za pružanje usluga u ruralnim područjima) koje obuhvaća:
  • usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima
  • usluge u društvenim djelatnostima
  • intelektualne usluge
 4. Sektor prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda.

KRITERIJI:

 • Prihvaljivi korisnici u trenutku prijave na natječaj moraju biti upisani u Upisnik poljoprivredih gospodarstava minimalno godinu dana.
 • Fizičke osobe (OPG) moraju biti upisani u Registar poreznih obveznika (RPO) (za više informacija o RPO klikni ovdje) po osnovi samostalne djelatnosti NAJMANJE GODINU DANA prije datuma podnošenja Zahtjeva za potporu.
 • Pravne osobe moraju imati najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje.
 • Poljoprivredno gospodarstvo mora u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu imati ekonomsku veličinu od najmanje 1.000 eura
 • Ulaganje mora biti u području lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva
 • Naselje lokacije ulaganja mora biti u naselju sa manje od 5.000 stanovnika razvrstanim u turističke razrede »C« i »D«.
 • Nositelj diversificirane djelatnosti (nositelj ili član OPG-a; direktor društva) nakon provedenoga projekta i idućih 5 godina mora imati plaćene doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje po osnovi poljoprivredne djelatnosti ili dopunske (diversificirane) djelatnosti
 • Nakon konačne isplate treba se baviti najmanje 5 godina predmetnom aktivnošću uključujući i poljoprivredu.
 • U slučaju ulaganja u građenje građevina imovinsko-pravni odnosi zemljišta moraju biti riješeni.

Središnji ured Eurokonzaltinga u Puli posluje više od 13 godina u kojima je realizirao više od 60 EU projekata koji se odnose na kuće za odmor, a više od 100 projekata iz EU fondova ukupno provedenih.

Ukoliko udovoljavate navedenim uvjetima, svakako nam se obratite jer se navedenim načinom isključuje velik broj potencijalnih korisnika te se onima koji ih ispunjavaju daje velika mogućnost ishođenja bespovratnih sredstava. Za više informacija na tel: 052/544-825 (Mletačka 6, Pula).

EUROKONZALTING,  1.12.2017.
Petak, 01 Prosinac 2017 07:34

Objavljen Pravilnik za podmjeru 6.2.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je u Narodnim novinama broj 117/2017 od 29. studenoga 2017. godine objavila Pravilnik o provedbi tipa operacije 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“. Sukladno Planu objave natječaja, prijave na natječaj bi se trebale zaprimati od 13. prosinca 2017. godine do 13. veljače 2018. godine.

Više informacija o navedenom pravilniku možete pogledati na sljedećem linku : Pravilnik o provedbi tipa operacije 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“.

Najbitnija promjena odnosi se na to da kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora biti UPISAN u Registar poreznih obveznika po osnovi samostalne djelatnosti NAJMANJE GODINU DANA PRIJE datuma podnošenja Zahtjeva za potporu.

Za više informacija o istom natječaju (potrebni uvjeti za prijavu na natječaj, potrebna dokumentacija) obratite se našem uredu u Puli (Mletačka 6, tel. 052 544 825) ili uredima u ostalim hrvatskim gradovima. KONTAKTI 

EUROKONZALTING, 01.12.2017.
Uskoro se očekuje objava natječaja Ministarstva znanosti i obrazovanja za sufinanciranje troškova uključivanja djece u socio-ekonomski nepovoljnoj situaciji u predškolske ustanove.

Cilj natječaja je povećanje predškolske djece iz skupina u socio-ekonomski nepovoljnom položaju u predškolske ustanove.

Na natječaj se mogu prijaviti osnivači dječjih vrtića, a potencijalni partneri su dječji vrtići.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti iznosi 400.000 kn, a najviši 800.000 kn. Intenzitet potpore iznosi 100%.

Putem ovog natječaja financiraju se troškovi uključivanja djece iz skupina u socio-ekonomsko nepovoljnom položaju u predškolskom odgoju i obrazovanju.

Ukupan fond sredstava iznosi 33.660.000 kuna.

EUROKONZALTING, 30.11.2017.
Uskoro se očekuje objava natječaja Ministarstva znanosti i obrazovanja za dodjelu bespovratnih sredstava za razvoj i unaprjeđenje modela učenja kroz rad te provedbu unaprjeđenog modela stručne prakse u visokom obrazovanju.

Cilj natječaja je razvoj modela stručne prakse u visokom obrazovanju kao i unapređenje kvalitete provedbe stručne prakse te uspostava i/ili unapređenje rada centara za razvoj karijere na visokim učilištima koji se bave, između ostaloga, organizacijom i osiguravanjem provedbe stručne prakse.

Na natječaj se mogu prijaviti visoka učilišta (javna i privatna). Potencijalni partneri: visoka učilišta (javna i privatna), udruge studenata, poslodavci i studentski centri.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dobiti iznosi 400.000 kn, a najviši 1.800.000 kn. Intenzitet potpore iznosi do 100% od ulaganja.

Sufinanciraju se troškovi razvoja modela stručne prakse u visokom obrazovanju kao i unapređenje kvalitete provedbe stručne prakse te uspostava i/ili unapređenje rada centara za razvoj karijere na visokim učilištima koji se bave, između ostaloga, organizacijom i osiguravanjem provedbe stručne prakse.

Ukupan fond bespovratnih sredstava po ovom natječaju iznosi 30.000.000 kn.

EUROKONZALTING, 30.11.2017.
Obavještavaju se potencijalni korisnici da je produljen rok za podnošenje zahtjeva za potporu za provedbu operacije 5.2.1. “Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala”. Produljuje se rok za podnošenje zahtjeva za potporu sa 01. prosinca 2017. godine na 02. siječnja 2018. godine.
Natječaj se produžuje jer je, sukladno infomacijama s terena, još uvijek u tijeku službeni postupak procjene zaraženosti vinograda fitoplazmom  „Candidatus Phytoplasma vitis“.

Prihvatljivi materijalni troškovi su:

a) investicije povezane sa sanacijom poljoprivrednog zemljišta
b) građenje/rekonstrukcija/opremanje poljoprivrednih gospodarskih objekata i pripadajuće infrastrukture za poljoprivrednu proizvodnju
c) popravak ili nabava novih/rabljenih poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme za poljoprivrednu proizvodnju
d) nabava osnovnog stada/matičnog jata domaćih životinja
e) kupnja i sadnja sadnica višegodišnjeg bilja i
f) označavanje ulaganja sufinanciranih iz proračuna Europske unije, ali ne više od 100 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Opći troškovi (troškovi usluge konzultanata, studije izvedivosti, sudskog vještaka, projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata...) prihvatljivi su do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta

Više informacija možete pogledati na stranicama EUROKONZALTINGA. LINK 

Za više informacija o istom natječaju (potrebni uvjeti za prijavu na natječaj, potrebna dokumentacija) obratite se našem uredu u Puli (Mletačka 6, tel. 052 544 825) ili uredima u ostalim hrvatskim gradovima. KONTAKTI 

EUROKONZALTING, 29.11.2017.
Zbog mnogobrojnih upita poljoprivrednika o sadnji novog vinograda nakon krčenja zbog zlatne žutice vinove loze, prenosimo mišljenje i preporuku Zavoda za zaštitu bolja Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo.
Mišljenje je sastavio dr. sc. Željko Budinšćak.

Mišljenje prenosimo u cijelosti:

"Poznato je da načela dobre vinogradarske prakse ne preporučuju da se sadi vinograd na vinograd odmah u idućoj godini nakon krčenja odnosno da se nakon krčenja starog vinograda i detaljnog uklanjanja iz tla što je više moguće dijelova korijena ostavi tlo na „odmor“ prije sadnje novog vinograda. Preporuča se na tim površinama na kojima se planira nova sadnja vinograda sjetva leguminoza ili grahorica koje se zaoravaju u tlo i na taj način poboljšavaju opskrbljenost tla hranjivim tvarima, obogaćuju ga humusom te znatno poboljšavaju vodno-zračni režim u tlu. Iz iskustva nam je znano i bilo je slučajeva da su se novo posađeni trsovi vinove loze zarazili raznim bolestima uzrokovani parazitskim gljivama i bakterijama kao što su Armilaria, Phytophthora, Verticilium i Agrobacterium koje je kasnije teško gotovo nemoguće nikakvim mjerama zaštite spasiti od propadanja. Poznato je da te gljive i bakterija preživljavaju u tlu i na/u ostacima korijena i po nekoliko godina te i iz tih razloga nije preporučljivo saditi novi vinograd odmah nakon krčenja. Što se tiče sadnje vinograda nakon krčenja zaraženih vinograda fitoplazmom „Candidatus Phytoplasma vitis“ možemo konstatirati da postoji mogućnost zaraze i to samo u slučaju da dijelovi korijena zaraženog trsa koji su ostali u tlu dođu u kontakt i srastu s korijenom novog posađenog loznog cijepa. Poznato je da fitoplazme žive samo u sitastim cijevima floema biljki domaćina i kukcima - vektorima. Iz toga razloga mišljenja smo i ne preporučamo sadnju novog vinograda na istom zemljištu u idućoj godini nakon što je iskrčen zaraženi vinograd fitoplazmom „Candidatus Phytoplasma vitis“ Nakon krčenja zaraženog vinograda preporučamo „odmor“ tla u trajanju od najmanje jedne godine prije sadnje novog vinograda na istom zemljištu uz pretpostavku da se detaljno uklone i unište dijelovi korijena prilikom pripremne obrade tla „rigolanja“ za sadnju novog vinograda.

Drugi razlog što nije preporučljivo saditi odmah vinograd nakon krčenja zaraženog vinograda fitoplazmom „Candidatus Phytoplasma vitis“ je situacija u proglašenim zaraženim područjima zlatnom žuticom. Za sada se krče vinogradi samo kod posjednika koji su podnijeli zahtjev i Fitosanitarna inspekcija je izdala rješenje za krčenje zaraženog vinograda jer zaraza prelazi 20% zaraženih trsova u vinogradu uz prethodno mišljenje Zavoda za zaštitu bilja. Okolni vinogradi su isto tako zaraženi zlatnom žuticom i sve dok se i oni ne iskrče nije dobro saditi nove vinograde jer je rizik ponovne zaraze izuzetno velik obzirom na blizinu izvora zaraze, zaraženih vinograda i nazočnosti vektora, američkog cvrčka, koji je lako prenese na zdrave novo posađene vinograde."

Više informacija o samom natječaju možete pronaći na sljedećem linku: Natječaj za sanaciju vinograda od bolesti zlatne žutice

EUROKONZALTING, 27.11.2017.
Uskoro se očekuje objava natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava za podršku partnerskim inovativnim projektima civilnog, javnog i poslovnog sektora za ponovno korištenje otvorenih javnih podataka i razvoj IKT/mobilnih aplikacija za kvalitetnije sudjelovanje građana u lokalnom odlučivanju.

Cilj je unaprijediti pristup građana javnim podacima i povećati razinu sudjelovanja građana u lokalnom odlučivanju.

Specifični ciljevi:
1. unaprijediti transparentnost javne uprave
2. unaprijediti kapacitete OCD-a za korištenje otvorenih javnih podataka.

Na natječaj se mogu prijaviti organizacije civilnog društva aktivne u području pružanja usluga od općeg interesa, javne ustanove te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti iznosi 400.000 kuna, a najviši 1.500.000 kuna. Intenzitet potpore iznosi 100%.

Putem ovog natječaja sufinancira se:
- inovativno korištenje podataka iz javnog sektora (skupljenih, proizvedenih, reproduciranih i distribuiranih od strane javnog sektora u mnogim područjima djelovanja, kao što su informacije vezane uz društvene, gospodarske, zemljopisne, vremenske, turističke, poslovne, autorske i obrazovne informacije) za poboljšanje postojećih ili isporučivanje novih javnih usluga (uključujući mogućnosti za ponovnu uporabu dokumenata od strane i za osobe s invaliditetom i drugih skupina u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti)
- razvoj IKT/mobilnih aplikacija za razvoj novih javnih usluga i uključivanje građana u procese odlučivanja.

Ukupan fond sredstava iznosi 27.000.000 kuna.

EUROKONZALTING, 21.11.2017.
Stranica 1 od 21

Novosti iz EU fondovaZa sve novosti iz EU fondova ostavite svoj kontakt e-mail ovdje. Šaljemo isključivo važne novosti!

captcha 

Facebook

Kontakt podaci

 • Adresa :
  Mletačka 6, 52100 Pula
 • Tel : (+385) 52 544 825
 • Fax : (+385) 52 352 288
 • Email : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Website : www.eurokonzalting.com

Kontakt