info@eurokonzalting.com            en
enp
U područnom odjeljenju „Dječjih vrtića“ Bubamara u Šišanu održana je konferencija za medije povodom početka provedbe projekta energetske obnove vrtića. Konferenciji su prisustvovali načelnik Općine Ližnjan Marko Ravnić, zatim zamjenik načelnika Općine Ližnjan Matija Maurović, predsjednica upravnog odbora vrtića Tijana Živko i ravnateljica vrtića Vanja Glavaš.

Općina Ližnjan prijavila je energetsku obnovu zgrade Dječjih vrtića „Bubamara“ u naselju Šišan koja trenutno posjeduje kapacitet za prihvat 32 djece predškolske dobi. Vrtićem upravlja predškolska ustanova Dječji vrtići „Bubamara“ osnivač koje je i vlasnik Općina Ližnjan. Područno odjeljenje vrtića smješteno je u naselju Šišan. Projekt je prijavljen na Javni poziv Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“, referentne oznake KK.04.2.1.03 u mjesecu veljači tekuće godine. Obvezan partner na projektu je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Općina Ližnjan odlučila se na prijavu projekta, obzirom da zgrada vrtića koja je izgrađena 1900. godine, zbog nedovoljno adekvatne izolacije vanjskih zidova, stropa podruma i stropa prema tavanu ima toplinske gubitke. Glavni projekt energetske obnove izradila je tvrtka Alfa – INŽENJERING d.o.o. koja aktivno djeluje na području energetske učinkovitosti kroz djelatnost energetskog certificiranja i projekte energetske obnove.

Projektna prijava prošla je sve faze evaluacije te je dobivena Odluka o financiranju, odnosno odobreno je 132.204,23 kune bespovratnih sredstava za projekt energetske obnove vrtića.
 
Cilj projekta je poboljšanje energetskih svojstava toplinske ovojnice zgrade vrtića što će doprinijeti ostvarenju energetskih ušteda, smanjenju toplinskih gubitaka i smanjenju emisije CO2. Projektom će se povećati kvaliteta boravka djece u vrtiću u Općini Ližnjan što će poboljšati kvalitetu predškolskog odgoja i rezultirati većim zadovoljstvom roditelja djece sa područja Općine Ližnjan.

Projektom će se riješiti problem postojećih toplinskih gubitaka zgrade i viših troškova grijanja/hlađenja prostora zgrade vrtića primjenom 3 građevinske mjere: toplinska izolacija stropa podruma, toplinska izolacija vanjskih zidova i dodatna toplinska izolacija stropa prema tavanu. Projektom će se riješiti problemi u toplinskim gubicima zgrade vrtića provedbom građevinsko-obrtničkih radova energetske obnove, što će poboljšati energetska svojstva vrtića i smanjiti opterećenje postojećih izvora grijanja/hlađenja – klima uređaja i peći na pelet.

Provedbom projekta postići će se sljedeće:
- potrošnja energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini smanjit će se za 84,48% u odnosu na postojeće stanje
‐ godišnja potrošnja primarne energije smanjit će se sa 28.654,61 kWh/god. na 5.595,16 kWh/god.
‐ zgrada vrtića će prijeći iz energetskog razreda F u energetski razred B

Provedba projekta imat će širi utjecaj:
‐ doprinijet će lokalnoj zajednici kroz smanjenu emisiju CO2 za 84,48% na godišnjoj razini u odnosu na postojeće stanje
‐ doprinijet će smanjenju potrošnje javnih sredstava Općine Ližnjan zbog smanjenja troškova održavanja vrtića uslijed poboljšanih toplinskih svojstava vrtića
smanjit će potencijalno negativan učinak na okoliš zbog učinkovitijeg korištenja resursa električne energije u vrtiću

Tvrtka Eurokonzalting odgovorna je za upravljanje projektnim aktivnostima kroz cijelo vrijeme provedbe projekta.

Očekivano vrijeme realizacije projekta iznosi 8 mjeseci.
Ukupna vrijednost projekta iznosi 300.436,77 kuna.
Prihvatljivi troškovi  u projektu iznose 285.214,56 kuna.
Dodijeljena bespovratna sredstva iznose 132.204,23 kune (46%).

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

EUROKONZALTING, 11.08.2017.
Eurokonzalting je za Općinu Svetvinčenat uspješno aplicirao još jedan projekt za bespovratna sredstva za energetsku obnovu zgrade Predškolske ustanove Balončić u naselju Svetvinčenat koja posjeduje kapacitet za prihvat 45 djece predškolske dobi i 15 djece jasličke dobi. Za isti projekt odobreno je 131.736,55 kuna bespovratnih sredstava od strane Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja. Partner na projektu je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Projekt je prijavljen na natječaj „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“. Projektom će se riješiti problem postojećih toplinskih gubitaka zgrade i viših troškova grijanja/hlađenja prostora primjenom 3 građevinske mjere: izvedba termoizolacije ravnog i kosog krova, zamjena pojedinih otvora dotrajale drvene stolarije s novom pvc stolarijom te ugradnja učinkovitije LED rasvjete kojom će se zamijeniti kompletna rasvjeta.

Zgrada je izgrađena 1974. godine i trenutno se nalazi u energetskom razredu razine C, a nakon provedbe projekat prijeći će u energetski razred B. Nakon provedbe projekta potrošnja energije na godišnjoj razini smanjit će se za 53,30% na godišnjoj razini u odnosu na postojeće stanje kao i emisija CO2.

Projektom će se riješiti problemi u toplinskim gubicima zgrade vrtića što će poboljšati energetska svojstva vrtića. Cilj projekta je povećati kvalitetu boravka djece u vrtiću u Općini Svetvinčenat što će poboljšati kvalitetu predškolskog odgoja i što će rezultirati većim zadovoljstvom roditelja djece.

EUROKONZALTING, 28.07.2017.
Eurokonzalting je za Općinu Ližnjan uspješno aplicirao za bespovratna sredstva za energetsku obnovu zgrade Dječjih vrtića „Bubamara“ u naselju Šišan koja posjeduje kapacitet za prihvat 30 djece predškolske dobi. Za isti projekt odobreno je 132.204,23 kuna bespovratnih sredstava od strane Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja. Partner na projektu je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Projekt je prijavljen na natječaj „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“. Projektom će se riješiti problem postojećih toplinskih gubitaka zgrade i viših troškova grijanja/hlađenja prostora primjenom 3 građevinske mjere: toplinska izolacija stropa podruma, vanjskih zidova i dodatna toplinska izolacija stropa prema tavanu. Zgrada je izgrađena 1900 . godine i trenutno se nalazi u energetskom razredu F, a nakon provedbe projekta prijeći će u energetski razred  B. Nakon provedbe projekta potrošnja energije na godišnjoj razini smanjit će se za 84,48% na godišnjoj razini u odnosu na postojeće stanje kao i emisija CO2.
 
Projektom će se riješiti problemi u toplinskim gubicima zgrade vrtića putem obnove toplinske ovojnice što će poboljšati energetska svojstva vrtića. Cilj projekta je povećati kvalitetu boravka djece u vrtiću u Općini Ližnjan što će poboljšati kvalitetu predškolskog odgoja i što će rezultirati većim zadovoljstvom roditelja djece. Isto tako, provedbom projekta Općina Ližnjan će učinkovitije koristiti resurse i tako smanjiti troškove održavanja vrtića.

EUROKONZALTING, 20.07.2017.
Za drugu polovicu 2017. godine najavljena je objava natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava za ulaganja u energetsku učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama.

Cilj natječaja je ostvarenje energetskih ušteda kroz povećanje učinkovitosti korištenja energije u proizvodnim industrijama (omogućujući jednake količine rezultata (proizvodnje) korištenjem manje količine ulazne energije te smanjenje udjela konvencionalnih (fosilnih) goriva u ukupnoj potrošnji energije uvođenjem obnovljivih izvora energije u sektoru proizvodnih industrija.

Na natječaj će se moći prijaviti poduzetnici registrirani za obavljanje sljedećih djelatnosti: industrija željeza i čelika, industrija obojenih metala, kemijska industriju, industrija stakla, keramike i građevinskog materijala, rudarstvo, tekstilna industrija, kožno-prerađivačka i odjevna industrija, industrija papira i tiskarstvo, strojarstvo i ostale metalne industrije i industrije koje isključuju proizvodnju hrane i pića i duhanska industrija.

Putem ovog natječaja moguće je dobiti bespovratna sredstva u najmanjem iznosu od 500.000 kn do najviše 20.000.000 kn. Intenzitet potpore iznosit će od 40 do 60%.

Bespovratna sredstva će se dodjeljivati za:
- razvoj infrastrukture za obnovljive izvore energije u industrijskoj proizvodnji, uključujući prelazak s konvencionalnih na alternativne izvore energije (OIE) kao što su: ugrađeni solarni kolektori, toplinske pumpe, visoko efikasna kogeneracija
- provedbu mjera za povećavanje energetske učinkovitosti u industrijskoj proizvodnji, uključujući
a) „meke mjere“ kao što su – uvođenje sustavnog upravljanja energijom, obavljanje energetskih pregleda, kontrola analiza potrošnje energije, pripremu planova za učinkovitije gospodarenje energijom, institucionalnu i organizacijsku procjenu i prijedloge za optimiranje poslovnih procesa u smislu uštede energije i
b) infrastrukturna ulaganja poput onih u pametna brojila i obnovu objekata, koja će doprinijeti postizanju ciljeva povezanih s energetskom učinkovitošću, unapređenje trenutačno korištenih tehnologija, provedba pilot–projekata
- aktivnosti promoviranja (info pultovi, brošure, reklame, televizijski spotovi) i savjetodavne usluge za poduzeća.

Ukupan fond iznosi 115.000.000 kuna.

EUROKONZALTING, 23.05.2017.
Za drugu polovicu 2017. godine najavljena je objava natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava za ulaganja u energetsku učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru.

Cilj natječaja je ostvarenje energetskih ušteda kroz povećanje učinkovitosti korištenja energije u uslužnom sektoru (omogućujući jednake količine rezultata (usluga) korištenjem manje količine ulazne energije te smanjenje udjela konvencionalnih (fosilnih) goriva u ukupnoj potrošnji energije uvođenjem obnovljivih izvora energije u sektor proizvode u uslužnom sektoru.

Na natječaj će se moći prijaviti poduzetnici uslužnog komercijalnog sektora registrirani za obavljanje turističke djelatnosti i trgovinu.

Putem ovog natječaja moguće je dobiti bespovratna sredstva u najmanjem iznosu od 100.000 kn do najviše 10.000.000 kn. Intenzitet potpore iznosit će od 40 do 60%.

Bespovratna sredstva će se dodjeljivati za:
- razvoj infrastrukture za obnovljive izvore energije u uslužnom sektoru (turizam i trgovina), uključujući prelazak s konvencionalnih na alternativne izvore energije (OIE) kao što su: ugrađeni solarni kolektori, toplinske pumpe, visoko efikasna kogeneracija
- provedbu mjera za povećavanje energetske učinkovitosti u uslužnom sektoru (turizam i trgovina), uključujući
a) „meke mjere“ – uvođenje sustavnog upravljanja energijom, obavljanje energetskih pregleda, kontrola analiza potrošnje energije, pripremu planova za učinkovitije gospodarenje energijom, institucionalnu i organizacijsku procjenu i prijedloge za optimiranje poslovnih procesa u smislu uštede energije i
b) infrastrukturna ulaganja poput onih u pametna brojila i obnovu objekata, koja će doprinijeti postizanju ciljeva povezanih s energetskom učinkovitošću, unapređenje trenutačno korištenih tehnologija, provedba pilot–projekata
- aktivnosti promoviranja (info pultovi, brošure, reklame, televizijski spotovi) i savjetodavne usluge za poduzeća.

Ukupan fond iznosi 80.000.000 kuna.

EUROKONZALTING, 23.05.2017.
Ponedjeljak, 24 Travanj 2017 09:39

Održan 2. Energetski dan Grada Pazina

21. i 22. travnja održani su 2. Energetski dani Grada Pazina koji su se održali u Spomen domu u Pazinu. Cilj Energetskih dana bio je omogućiti građanima podizanje svijesti o važnosti postizanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije. Posjetiteljima Energetskog dana i zainteresiranima Eurokonzalting je predstavio mogućnosti financiranja projekata iz područja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije putem natječaja iz EU fondova. Na Energetskom danu Grada Pazina izlagalo je 17 tvrtki iz sektora obnovljivih izvora energije, građevinarstva, rasvjete i usluga. Tako su osim Eurokonzaltinga, izlagale i sljedeće tvrtke: I.T.V. Murexin d.o.o., HVALJEN BUDI d.o.o., AMUS d.o.o., KLANJAC d.o.o., JUB, EKOSEN, DOMPROJEKT d.o.o., VLADIMIR GORTAN, R4fix d.o.o., Filix d.o.o., UTE d.o.o., Eltor d.o.o., CAPAROL, Cropellets d.o.o., Rudan d.o.o. i CAME.

20170421 104150

Osim izlagačkog dijela, u sklopu Energetskog dana Grada Pazina održavala su se predavanja za jedinice lokalne i regionalne samouprave, poduzetnike, obrtnike i suvlasnike zgrada te OPG-ove. Između ostalih, održana su predavanja na temu provedbe projekata korištenja OIE i implementacija mjera energetske učinkovitosti u okviru EU programa prekogranične suradnje od strane IRENA-e. Isto tako, predstavnici Eltora održali su predavanje na temu energetske učinkovitosti unutarnjih prostora. Predstavljena su iskustva u energetskoj obnovi višestambenih zgrada s pozitivnim primjerima uspješno provedenih projekata tvrtke Upravitelj Pazin d.o.o. i Planetaris d.o.o. te predavanje Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na temu mogućnosti sufinanciranja višestambenih zgrada.

Isto tako, Eurokonzalting je održao predavanje na temu energetske učinkovitosti dječjih vrtića i građenja reciklažnih dvorišta te predavanja iz Mjere 4. Ulaganja u fizičku imovinu i Mjere 6. Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja. Najveći interes je iskazan za mogućnosti ishođenja bespovratnih sredstava iz područja ruralnog turizma čije je financiranje predviđeno iz podmjera 6.2. i 6.4. Putem podmjere 6.2. moguće je ishoditi 100% ulaganja odnosno 50.000 eura dok je putem podmjere 6.4. moguće ishoditi do 70% ulaganja odnosno do max. 200.000 eura za izgradnju i opremanje kuća za odmor. Otvaranje natječaja iz podmjere 6.2. očekuje se 13. lipnja tekuće godine, a otvaranje natječaja iz podmjere 6.4. 13. listopada 2017. godine. Na predavanju su se mogle dobiti informacije o mogućnostima ulaganja, očekivanom vremenu otvaranja pojedinih natječaja, minimalnim i maksimalnim postocima i iznosima bespovratnih sredstava, ograničenjima, načinima prijave i dosadašnjim iskustvima.

20170422 101120

U tijeku je natječaj za građenje reciklažnih dvorišta putem kojeg se mogu ishoditi bespovratna sredstva do 85% ulaganja i 4.500.000 kuna. Natječaj je otvoren do kraja 2018. godine ili do iskorištenja sredstava, a na isti se mogu prijaviti jedinice lokalne samouprave koje ne ispunjavaju zakonski minimum u pogledu broja reciklažnih dvorišta upisanih u Očevidnik reciklažnih dvorišta. Osim za građenje, bespovratna sredstva se mogu ishoditi i za stručni nadzor građenja, priključenje na komunalnu infrastrukturu, osiguranje dijela za ponovnu uporabu, informativno-obrazovne aktivnosti, upravljanje projektom i administracijom.

U rujnu tekuće godine očekuje se otvaranje natječaja za energetsku obnovu zgrada javnih ustanova koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja putem kojeg će se moći ishoditi bespovratna sredstva od 35% do 85% ulaganja odnosno do 10.000.000 kuna. Sufinancirat će se mjere energetske obnove zgrada i korištenja obnovljivih izvora energije koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje od najmanje 50% na godišnjoj razini u odnosu na prethodnu godinu. Moći će se prijaviti jedinice lokalne samouprave kao vlasnici zgrada u kojima se obavlja djelatnost odgoja i obrazovanja ili javne ustanove koje obavljaju predmetnu djelatnost.

20170421 114513 001

Isto tako, tijekom 3. kvartala 2017. godine očekuje se otvaranje natječaja za bespovratna sredstva za energetsku učinkovitost u turizmu i trgovini. Putem predmetnog natječaja poduzeća u turizmu i trgovini moći će ishoditi bespovratna sredstva za obnovu objekata u svrhu smanjenja potrošnje energije, ulaganja u obnovljive izvore energije, mjere za povećanje energetske učinkovitosti i infrastrukturna ulaganja koja će doprinijeti postizanju ciljeva povezanih s energetskom učinkovitošću. 

Početkom sljedeće 2018. godine, očekuje se otvaranje natječaja za energetsku obnovu obiteljskih kuća putem kojeg će se sufinancirati zamjena vanjske stolarije, toplinska zaštita ovojnice grijanog prostora, ugradnja kondenzacijskog plinskog kotla i ugradnja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije, a na koji će se moći prijaviti fizičke osobe – vlasnici obiteljskih kuća.

Posjetitelji štanda Eurokonzaltinga tijekom Energetskog dana Grada Pazina pokazali su interes za bespovratna sredstva u poljoprivredi i ruralnom turizmu te za korištenje obnovljivih izvora energije. Isto tako, pokazali su interes za energetskom obnovom obiteljskih kuća i to za obnovu fasada i zamjenu stolarije. Iste je interesiralo vrijeme otvaranja natječaja te mogućnosti i ograničenja pojedinih natječaja koji se očekuju.

EUROKONZALTING, 24.04.2017.
Eurokonzalting, u suradnji s Obrtničkom komorom Istarske županije organizirao je u četvrtak, 23. ožujka predavanje za sve zainteresirane na temu „Bespovratna sredstva za turizam uključujući ruralni turizam“. Predavanje je održano u prepunoj dvorani Udruženja obrtnika Pula, s početkom u 18 sati. Predavanju je prisustvovalo više od 100 sudionika uglavnom privatnih iznajmljivača i malih poduzetnika s područja Istarske županije. Tako su na predavanju prisustvovali zainteresirani iz Pule, Poreča, Umaga, Žminja i drugih gradova - predstavnici banaka, turističkih agencija, OPG-ova, poduzetnici, poduzetnici početnici u sektoru turizma i privatni iznajmljivači. Cilj predavanja je bio upoznati sudionike s natječajem Ministarstva turizma – Konkurentnost turističkog gospodarstva, koji je u tijeku i otvoren do 10. travnja. Isto tako, najavljeni su natječaji za hotele i ruralni turizam te energetsku učinkovitost u turizmu i trgovini.

Kroz konkretne informacije polaznici su imali priliku ukratko se upoznati s mogućnostima ulaganja u kuće za odmor, bazene, apartmane, sobe, hostele, pansione, hotele i druge, posebne oblike turizma, o očekivanom vremenu otvaranja pojedinih natječaja, minimalnim i maksimalnim postocima i iznosima bespovratnih sredstava, ograničenjima, načinima prijave, natječajnoj dokumentaciji i dosadašnjim iskustvima.

Tajnik Obrtničke komore, Eros Sorić održao je uvodnu riječ, predstavio tvrtku Eurokonzalting koja ima 13 godina iskustva u ishođenju bespovratnih sredstava i 90 odobrenih EU projekata  te predavače, djelatnike tvrtke. Predavanje su održali dr.sc. Ernes Oliva, konzultant iz područja Strukturnih fondova za turizam i za natječaje Ministarstva turizma, Patrik Paronić, mag.oec. iz područja ruralnog turizma i Emil Šetić, mag.oec. iz područja energetske učinkovitosti u turizmu.

OBJAVA2
Nakon zahvale suorganizatorima predavanja, općinama i gradovima, LAG-ovima, udrugama privatnih iznajmljivača, turističkim zajednicama, turističkim agencijama, IRTA-i i bankama koje su pomogle u informiranju javnosti i svojih članova o predavanju, Ernes Oliva, ukratko je predstavio mjere A, B, C i D natječaja koji je u tijeku „Konkurentnost turističkog gospodarstva“ za ulaganja u hotele, kampove, hostele, pansione i bazene. Prijavom na isti natječaj moguće je ishoditi do 60% bespovratnih sredstava za obnovu i opremanje smještajnih jedinica, za ulaganja u dodatne sadržaje – bazene, wellness i druge rekreacijske, sportske, zabavne ili tematske sadržaje koji pridonose većoj popunjenosti i produljenju sezone, zatim za podizanje kvalitete i kategorizacije postojećih smještajnih jedinica te ulaganja u razvoj posebnih oblika turizma – cikloturizam, ronjenje, jahanje, planinarenje, rafting, golf, vožnja kanuima i druge oblike turizma. Prijaviti se mogu trgovačka društva, obrti, zadruge, OPG-ovi i fizičke osobe – privatni iznajmljivači. Isto tako, Oliva je najavio otvaranje natječaja za hotele „Podrška razvoju MSP u turizmu povećanjem kvalitete i dodatne ponude hotela – faza II.“ odnosno za objekte iz skupine hoteli – hotel, aparthotel, difuzni hotel, hotel baština i turističko naselje putem kojeg se može ishoditi do 45% ulaganja bespovratno, odnosno maksimalno 10.000.000 kuna.

Patrik Paronić, ukratko je predstavio mogućnosti ishođenja bespovratnih sredstava iz Mjere 6. iz Programa ruralnog razvoja RH za ulaganja i opremanje kuća za odmor. Paronić je najavio otvaranje natječaja za povlačenje bespovratnih sredstava iz Mjere 6.2. i 6.4. U okviru Mjere 6.2. moći će se ishoditi 50.000 eura odnosno sufinancirati 100% prihvatljivog ulaganja, dok će se u okviru Mjere 6.4. moći ishoditi do 200.000 eura bespovratno za nepoljoprivredne aktivnosti s naglaskom na ruralni turizam – izgradnju i opremanje kuća za odmor, odnosno 70% ulaganja. Natječaji su najavljeni u mjesecu lipnju tekuće godine (Mjera 6.2.) i u listopadu tekuće godine (Mjera 6.4.).

OBJAVA3
Emil Šetić, najavio je otvaranje natječaja za energetsku učinkovitost u turizmu i trgovini u 3. kvartalu 2017. godine putem kojeg će se moći financirati ulaganja u energetsku obnovu objekata, u obnovljive izvore energije te infrastrukturna ulaganja u svrhu povećanja energetske učinkovitosti. Prema posljednjoj najavi sufinancirat će se do 85% vrijednosti projekta te ishoditi najviše 1.500.000 kuna. Isto tako, zbog velikog interesa, najavio je natječaj za energetsku obnovu obiteljskih kuća na koji će se moći prijaviti vlasnici/suvlasnici obiteljskih kuća za zamjenu vanjske stolarije, toplinsku zaštitu ovojnice, ugradnju plinskog kondenzacijskog kotla te za ulaganja u obnovljive izvore energije – sunčani kolektori, kotlovi na biomasu, dizalice topline i fotonaponski pretvarači. Očekuje se da će u istom natječaju najvažniji kriterij biti ostvarenje energetske uštede od minimalno 50%.

OBJAVA1
Predavači Eurokonzaltinga podije
lili su i određena iskustva sa slušateljima iz dosadašnjeg rada u pripremi dokumentacije za pojedine natječaje.

Predavanje je završeno pitanjima zainteresiranih, koji su iskazali interes za bespovratnim sredstvima za planirana ulaganja u apartmane, kuće za odmor, bazene i dodatne sadržaje te za ishođenje bespovratnih sredstava za energetsku obnovu obiteljskih kuća.

više informacija o mjerama možete pronaći na sljedećim linkovima:
Link: Mjera 6.1        Link: Mjera 6.2
Link: Mjera 6.3        Link: Mjera 6.4
Link: Poljoprivreda i ruralni turizam

Isto tako, ukoliko imate dodatnih pitanja možete nas dobiti u uredu Eurokonzaltinga u Puli (Mletačka 6, Pula, tel: 052 544 825) ili u našim uredima u drugim hrvatskim gradovima.

EUROKONZALTING 24.03.2017.


Objavljeno u Novosti
Utorak, 08 Studeni 2016 10:04

Održan Energetski dan Grada Pazina

Eurokonzalting je 5. studenog izlagao na Energetskom danu Grada Pazina koji se održao u Spomen domu u trajanju od 9.00 do 16 sati te je tako sudjelovao na Energetskom danu koji je omogućio građanima podizanje svijesti o važnosti postizanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije. Posjetiteljima Energetskog dana i zainteresiranima predstavili smo mogućnosti financiranja projekata iz područja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije putem natječaja iz EU fondova. Na Energetskom damu Grada Pazina izlagalo je 16 tvrtki iz sektora obnovljivih izvora energije, građevinarstva, rasvjete i usluga. Tako su osim Eurokonzaltinga, izlagale i sljedeće tvrtke: Tehnomont brodogradilište Pula d.o.o., Cropellets d.o.o., Centrometal d.o.o., I.T.V. Murexin d.o.o., BAUMIT Croatia d.o.o., AMUS d.o.o., KLANJAC d.o.o., A.B.S. d.o.o., Tondach d.d., Knauf insulation d.o.o., Rockwool Adriatic d.o.o., UTE d.o.o., Filix d.o.o., Eltor d.o.o. i CIB commerce d.o.o. Osim izlagača, u sklopu Energetskog dana Grada Pazina održavala su se predavanja. Između ostalih, održana su predavanja na temu iskustva upravitelja u energetskoj obnovi višestambenih zgrada s pozitivnim primjerima uspješno provedenih projekata tvrtke Pazin d.o.o., Labin stan d.o.o. i Planetaris d.o.o. te predavanje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na temu mogućnosti sufinanciranja višestambenih zgrada. Isto tako, održano je predavanje tvrtke Reenova iz područja financiranja obnove obiteljskih kuća, stanova i privatnih turističkih apartmana. Na predavanju su se mogle dobiti informacije o mogućnostima ulaganja, očekivanom vremenu otvaranja pojedinih natječaja, minimalnim i maksimalnim postocima i iznosima bespovratnih sredstava, ograničenjima, načinima prijave i dosadašnjim iskustvima.
 
DSC 1005
Posjetiteljima i zainteresiranima pružili smo informacije o trenutno otvorenim natječajima i nadolazećim natječajima u pogledu ishođenja bespovratnih sredstava za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije u svrhu ostvarivanja energetskih ušteda. U tijeku je natječaj za energetsku obnovu višestambenih zgrada putem kojeg se mogu ishoditi bespovratna sredstva do 85% ulaganja i 13.000.000 kuna. Natječaj je otvoren do 16.01.2017. godine, a na isti se mogu prijaviti upravitelji zgrada i ovlašteni predstavnici suvlasnika zgrade. Bespovratna sredstva se mogu ishoditi i za izradu energetskog pregleda i certifikata prije i nakon obnove, za izradu glavnog projekta energetske obnove, stručni nadzor građenja, projektantski nadzor te aktivnosti upravljanja projektom i administracijom. Uskoro se očekuje otvaranje natječaja za energetsku obnovu zgrada javnih ustanova koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja putem kojeg će se moći ishoditi bespovratna sredstva do 95% ulaganja odnosno 5.200.000 kuna. Sufinancirat će se mjere energetske obnove zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje od najmanje 50% na godišnjoj razini u odnosu na prethodnu godinu. Prijavit će se moći jedinice lokalne samouprave vlasnici zgrada u kojima se obavlja djelatnost odgoja i obrazovanja ili javne ustanove koje obavljaju predmetnu djelatnost.

DSC 1004

Početkom sljedeće 2017. godine, očekuje se otvaranje natječaja za energetsku obnovu obiteljskih kuća putem kojeg će se sufinancirati zamjena vanjske stolarije, toplinska zaštita ovojnice grijanog prostora, ugradnja kondenzacijskog plinskog kotla i ugradnja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije, a na koji će se moći prijaviti fizičke osobe – vlasnici obiteljskih kuća. Isto tako, tijekom 2017. godine očekuje se otvaranje natječaja za bespovratna sredstva za energetsku učinkovitost u turizmu i trgovini. Putem predmetnog natječaja poduzeća u turizmu i trgovini moći će ishoditi bespovratna sredstva do 1.500.000 kuna do 85% vrijednosti projekta za obnovu objekata u svrhu smanjenja potrošnje energije, ulaganja u obnovljive izvore energije, mjere za povećanje energetske učinkovitosti i infrastrukturna ulaganja koja će doprinijeti postizanju ciljeva povezanih s energetskom učinkovitošću.

20161105 091302

Posjetitelji štanda Eurokonzaltinga tijekom Energetskog dana Grada Pazina pokazali su najveći interes za bespovratna sredstva u poljoprivredi i ruralnom turizmu te za korištenje obnovljivih izvora energije. Isto tako, pokazali su interes za energetskom obnovom obiteljskih kuća i to za obnovu fasada i zamjenu stolarije. Iste je interesirala vrijeme otvaranja natječaja te mogućnosti i ograničenja pojedinih natječaja koji se očekuju.
Objavljeno u Zanimljivosti
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja najavljuje da će tijekom studenoga 2016. godine biti objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“, koji se financira u okviru Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija za razdoblje 2014.-2020, iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Predmet Poziva: Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja. Ovim Pozivom podupirat će se mjere energetske obnove zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije, posebno integriranim pristupom.
Svrha (cilj) Poziva: Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora. Ovim pozivom podupirat će se mjere energetske obnove koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe navedenih mjera i korištenje obnovljivih izvora energije.

Prijavitelji:
1. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su: vlasnici zgrada u kojima javne ustanove obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja i/ili osnivači javnih ustanova koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja;
2. Javne ustanove koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja te visokog obrazovanja (osnovne škole, srednje škole, učenički domovi, dječji vrtići, jaslice i visokoškolske ustanove).

Minimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektnom prijedlogu za provedbu mjera energetske učinkovitosti iznosi 80.000,00 kuna, a maksimalni iznos 5.200.000,00 kuna. Raspoloživa bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj za prvi od višekratnih privremenih Poziva iznose 152.000.000,00 kuna.

EUROKONZALTING, 03.10.2016.

Novosti iz EU fondovaZa sve novosti iz EU fondova ostavite svoj kontakt e-mail ovdje. Šaljemo isključivo važne novosti!

captcha 

Facebook

Kontakt podaci

  • Adresa :
    Mletačka 6, 52100 Pula
  • Tel : (+385) 52 544 825
  • Fax : (+385) 52 352 288
  • Email : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • Website : www.eurokonzalting.com

Kontakt