info@eurokonzalting.com            en
enp
U četvrtak 12. listopada održana je radionica o energetskoj učinkovitosti u organizaciji HGK, podružnice Pula.

Na radionici je bilo govora o energetskoj učinkovitosti, energetskoj obnovi zgrada javnog sektora, obnovi zgrada javnog sektora i obnovi privatnih vlasnika u svrhu efikasnijeg korištenja energije.

Predavanje je održao i predavač Eurokonzaltinga, Emil Šetić, mag. oec.

Događaj je privukao posjetitelje iz raznih područja gospodarskog života Pule i okolice.

EUROKONZALTING, 16.10.2017.
Završeno je e-savjetovanje o nacrtu Uputa za prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama“ i objavljeno je izvješće o provedenom savjetovanju. Uskoro se očekuje objava Javnog poziva.

Ukupna vrijednost bespovratnih sredstva koja su na raspolaganju u okviru Poziva je 114.000,00 kuna, pri čemu najniži iznos koji se može dodijeliti pojedinačnom projektu iznosi 500.000,00 kuna, dok se pojedinačnom prijavitelju, za jedan ili više projekata, može dodijeliti najviše 20.000.000,00 kuna.

Poziv je namijenjen mikro, malim, srednjim i velikim privatnim poduzećima registriranim za obavljanje djelatnosti iz područja proizvodne industrije (primarno industrije željeza i čelika, obojenih metala, kemijske industrije, industrije stakla, keramike i građevinskog materijala, industrije ekstrakcije rude, tekstilne, industrije kože i odjeće, papirne industrije i tiska, inženjeringa, industrije drugih metala i druge, izuzev proizvodnje hrane i pića te duhanske industrije).

Financirat će se projekti koji predviđaju mjere kojima će se postići povećanje učinkovitosti korištenja energije omogućujući proizvodnju jednake količine proizvoda korištenjem manje količine isporučene energije, te smanjenje udjela konvencionalnih (fosilnih) goriva u ukupnoj potrošnji energije prebacivanjem na obnovljive izvore energije, a prihvatljive aktivnosti uključuju pripremu projektno – tehničke dokumentacije, provedbu aktivnosti energetske obnove (energetska učinkovitost u proizvodnim procesima, obnovljivi izvori energije (OIE) i energetska obnova zgrada) te upravljanje projektom.

Ovisno o veličini poduzeća (veliko, srednje ili malo), maksimalni iznos potpore (bespovratnih sredstava) ovisi o vrsti aktivnosti koje će se provoditi: mjere energetske učinkovitosti, mjere za visokoučinkovitu kogeneraciju ili mjere za promicanje energije iz obnovljivih izvora energije te okvirno iznosi 45% prihvatljivih troškova projekta za velika, 55% za srednja, a 65% za mala poduzeća. Ostalih 35-55% od iznosa prihvatljivih troškova projekta mora osigurati prijavitelj.

EUROKONZALTING, 28.09.2017.
U idućoj 2018. godini očekuje se otvaranje Javnog poziva za povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u privatnom uslužnom sektoru (turizam i trgovina) u okviru prioritetne osi 4 Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. za promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.

Ciljevi Javnog poziva: Ostvarenje energetskih ušteda kroz povećanje učinkovitosti korištenja energije u uslužnom sektoru (omogućujući jednake količine rezultata (usluga) korištenjem manje količine ulazne energije te smanjenje udjela konvencionalnih (fosilnih) goriva u ukupnoj potrošnji energije uvođenjem obnovljivih izvora energije u sektor proizvode u uslužnom sektoru.

Prihvatljive aktivnosti koje će se financirati predmetnim pozivom su sljedeće:

  • razvoj infrastrukture za obnovljive izvore energije u uslužnom sektoru (turizam i trgovina), uključujući prelazak s konvencionalnih na alternativne izvore energije (OIE) kao što su: ugrađeni solarni kolektori, toplinske pumpe, visoko efikasna kogeneracija;
  • provedba mjera za povećavanje energetske učinkovitosti u uslužnom sektoru (turizam i trgovina), uključujući a) tkz. „meke mjere“ – uvođenje sustavnog upravljanja energijom, obavljanje energetskih pregleda, kontrola analiza potrošnje energije, pripremu planova za učinkovitije gospodarenje energijom, institucionalnu i organizacijsku procjenu i prijedloge za optimiranje poslovnih procesa u smislu uštede energije; i b) infrastrukturna ulaganja poput onih u pametna brojila i energetsku obnovu objekata, koja će doprinijeti postizanju ciljeva povezanih s energetskom učinkovitošću, unapređenje trenutačno korištenih tehnologija, provedba pilot–projekata;
  • aktivnosti promoviranja (info pultovi, brošure, reklame, televizijski spotovi) i savjetodavne usluge za poduzeća
 
Prihvatljivi prijavitelji su poduzetnici uslužnog komercijalnog sektora registrirani za obavljanje turističke djelatnosti i trgovinu.

Indikativni iznos financijske omotnice iznosi 190.000.000,00 kn.

EUROKONZALTING, 21.09.2017.
U „Grimanijevom tronu“ u Kaštelu Grimani-Morosini u četvrtak, 17.08.2017. godine, održana je konferencija za medije povodom početka provedbe projekta energetske obnove vrtića Predškolske ustanove „Balončić“. Konferenciji su prisustvovali načelnik Općine Svetvinčenat Dalibor Macan, zatim ravnateljica vrtića Predškolske ustanove „Balončić“ Elijana Perković i voditelj projekta Emil Šetić koji je predstavio projekt, ciljeve i očekivane rezultate.

Općina Svetvinčenat odlučila se na prijavu projekta na Javni poziv Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“ obzirom da zgrada vrtića koja je izgrađena 1974. godine, zbog nedovoljno adekvatne izolacije poda, krova i vanjske stolarije ima toplinske gubitke.

Vrtićem upravlja Predškolska ustanova „Balončić“ osnivač koje je i vlasnik Općina Svetvinčenat. Projektna prijava prošla je sve faze evaluacije te je dobivena Odluka o financiranju, odnosno odobreno je 131.736,55 kuna bespovratnih sredstava za projekt energetske obnove vrtića. Cilj projekta je poboljšanje energetskih svojstava toplinske ovojnice zgrade Predškolske ustanove Balončić što će doprinijeti ostvarenju energetskih ušteda, smanjenju toplinskih gubitaka i smanjenju emisije CO2.

Nakon zahvale Općini Svetvinčenat kao osnivaču vrtića na prijavi projekta, ravnateljica vrtića Elijana Perković obratila se prisutnima istaknuvši da je veseli energetska obnova vrtića kojom će se postići značajne uštede koje su vrlo vrijedne za vrtić. Napomenula je da je Općina aktivno uključena u rad ustanove, pa je u zadnjih godinu dana napravljena nova fasada, popločena terasa ispred ulaza u vrtić, jedna odgojna skupina je opremljena novim namještajem, oličen je kompletan unutarnji prostor vrtića, a zbog potreba roditelja u tijeku je otvaranje još jedne, IV. odgojne skupine gdje će Općina isto tako osigurati potrebna sredstva, pa će tako u  vrtiću biti upisano 80-tero djece. Navela je kako je od 1996. godine od kada je vrtić postao općinski i kada je bilo upisano tek 15-ero djece u jednoj odgojnoj skupini napravljen značajni pomak. Nadalje, istaknula je da postoji interes za konstruktivno rješavanje svih problema i situacija te da će daljnja obostrana suradnja doprinijeti realizaciji novih ciljeva, ideja i projekata. Napomenula da se tako postupa u svrhu poboljšanja kvalitete života i rada u vrtiću obzirom da su djeca najveće bogatstvo i budućnost  te obzirom da „na mladima svijet ostaje“.

Načelnik Općine Svetvinčenat, Dalibor Macan, naglasio je kako će energetska obnova vrtića imati veliko značenje za Predškolsku ustanovu s obzirom na to da je ušteda energije na godišnjoj razini predviđena za približno 10.000,00 kn, čime će se ušteđena sredstva moći alocirati na druge segmente koji su neophodni za rad vrtića. Naveo je kako će se provedbom projekta poboljšati uvjeti boravka djece u vrtiću. Isto tako, naveo je kako će provedba projekta rezultirati smanjenjem potrošnje energije i značajnom financijskom uštedom, te smanjiti štetan utjecaj na okoliš, a najmlađim naraštajima omogućiti će da od najranije dobi uče o zaštiti okoliša i obnovljivim izvorima energije.

Provedbom projekta će se riješiti problem postojećih toplinskih gubitaka zgrade i viših troškova grijanja/hlađenja prostora zgrade vrtića primjenom 3 građevinske mjere: izvedba termoizolacije ravnog i kosog krova od mineralne vune, termoizolacija poda od ekspandiranog polistirena te zamjena dotrajale drvene stolarije s novom pvc stolarijom. Isto tako, projektom će se ugraditi učinkovitija LED rasvjeta kojom će se zamijeniti postojeća rasvjeta u vrtiću.

Provedbom projekta očekuju se sljedeći rezultati:
‐ smanjenje potrošnje energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini za 53,30% u odnosu na postojeće stanje
‐ smanjenje godišnje potrošnje primarne energije za 27,9%
‐ zgrada vrtića će prijeći iz energetskog razreda C u energetski razred B

Očekuje se da će realizacija projekta imati širi utjecaj na lokalnu zajednicu. Taj utjecaj sagledava se kroz smanjenje emisije CO2 za 53,30% na godišnjoj razini i smanjenje potrošnje javnih sredstava Općine Svetvinčenat zbog smanjenja troškova održavanja vrtića.

Tvrtka Eurokonzalting odgovorna je za upravljanje projektnim aktivnostima kroz cijelo vrijeme provedbe projekta.

Očekivano vrijeme realizacije projekta iznosi 6 mjeseci.
Ukupna vrijednost projekta iznosi 319.188,33 kune.
Prihvatljivi troškovi  u projektu iznose 283.765,26 kuna.
Dodijeljena bespovratna sredstva iznose 131.736,55 kuna (46%).

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

EUROKONZALTING, 18.08.2017.
U područnom odjeljenju „Dječjih vrtića“ Bubamara u Šišanu održana je konferencija za medije povodom početka provedbe projekta energetske obnove vrtića. Konferenciji su prisustvovali načelnik Općine Ližnjan Marko Ravnić, zatim zamjenik načelnika Općine Ližnjan Matija Maurović, predsjednica upravnog odbora vrtića Tijana Živko i ravnateljica vrtića Vanja Glavaš.

Općina Ližnjan prijavila je energetsku obnovu zgrade Dječjih vrtića „Bubamara“ u naselju Šišan koja trenutno posjeduje kapacitet za prihvat 32 djece predškolske dobi. Vrtićem upravlja predškolska ustanova Dječji vrtići „Bubamara“ osnivač koje je i vlasnik Općina Ližnjan. Područno odjeljenje vrtića smješteno je u naselju Šišan. Projekt je prijavljen na Javni poziv Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“, referentne oznake KK.04.2.1.03 u mjesecu veljači tekuće godine. Obvezan partner na projektu je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Općina Ližnjan odlučila se na prijavu projekta, obzirom da zgrada vrtića koja je izgrađena 1900. godine, zbog nedovoljno adekvatne izolacije vanjskih zidova, stropa podruma i stropa prema tavanu ima toplinske gubitke. Glavni projekt energetske obnove izradila je tvrtka Alfa – INŽENJERING d.o.o. koja aktivno djeluje na području energetske učinkovitosti kroz djelatnost energetskog certificiranja i projekte energetske obnove.

Projektna prijava prošla je sve faze evaluacije te je dobivena Odluka o financiranju, odnosno odobreno je 132.204,23 kune bespovratnih sredstava za projekt energetske obnove vrtića.
 
Cilj projekta je poboljšanje energetskih svojstava toplinske ovojnice zgrade vrtića što će doprinijeti ostvarenju energetskih ušteda, smanjenju toplinskih gubitaka i smanjenju emisije CO2. Projektom će se povećati kvaliteta boravka djece u vrtiću u Općini Ližnjan što će poboljšati kvalitetu predškolskog odgoja i rezultirati većim zadovoljstvom roditelja djece sa područja Općine Ližnjan.

Projektom će se riješiti problem postojećih toplinskih gubitaka zgrade i viših troškova grijanja/hlađenja prostora zgrade vrtića primjenom 3 građevinske mjere: toplinska izolacija stropa podruma, toplinska izolacija vanjskih zidova i dodatna toplinska izolacija stropa prema tavanu. Projektom će se riješiti problemi u toplinskim gubicima zgrade vrtića provedbom građevinsko-obrtničkih radova energetske obnove, što će poboljšati energetska svojstva vrtića i smanjiti opterećenje postojećih izvora grijanja/hlađenja – klima uređaja i peći na pelet.

Provedbom projekta postići će se sljedeće:
- potrošnja energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini smanjit će se za 84,48% u odnosu na postojeće stanje
‐ godišnja potrošnja primarne energije smanjit će se sa 28.654,61 kWh/god. na 5.595,16 kWh/god.
‐ zgrada vrtića će prijeći iz energetskog razreda F u energetski razred B

Provedba projekta imat će širi utjecaj:
‐ doprinijet će lokalnoj zajednici kroz smanjenu emisiju CO2 za 84,48% na godišnjoj razini u odnosu na postojeće stanje
‐ doprinijet će smanjenju potrošnje javnih sredstava Općine Ližnjan zbog smanjenja troškova održavanja vrtića uslijed poboljšanih toplinskih svojstava vrtića
smanjit će potencijalno negativan učinak na okoliš zbog učinkovitijeg korištenja resursa električne energije u vrtiću

Tvrtka Eurokonzalting odgovorna je za upravljanje projektnim aktivnostima kroz cijelo vrijeme provedbe projekta.

Očekivano vrijeme realizacije projekta iznosi 8 mjeseci.
Ukupna vrijednost projekta iznosi 300.436,77 kuna.
Prihvatljivi troškovi  u projektu iznose 285.214,56 kuna.
Dodijeljena bespovratna sredstva iznose 132.204,23 kune (46%).

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

EUROKONZALTING, 11.08.2017.
Eurokonzalting je za Općinu Svetvinčenat uspješno aplicirao još jedan projekt za bespovratna sredstva za energetsku obnovu zgrade Predškolske ustanove Balončić u naselju Svetvinčenat koja posjeduje kapacitet za prihvat 45 djece predškolske dobi i 15 djece jasličke dobi. Za isti projekt odobreno je 131.736,55 kuna bespovratnih sredstava od strane Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja. Partner na projektu je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Projekt je prijavljen na natječaj „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“. Projektom će se riješiti problem postojećih toplinskih gubitaka zgrade i viših troškova grijanja/hlađenja prostora primjenom 3 građevinske mjere: izvedba termoizolacije ravnog i kosog krova, zamjena pojedinih otvora dotrajale drvene stolarije s novom pvc stolarijom te ugradnja učinkovitije LED rasvjete kojom će se zamijeniti kompletna rasvjeta.

Zgrada je izgrađena 1974. godine i trenutno se nalazi u energetskom razredu razine C, a nakon provedbe projekat prijeći će u energetski razred B. Nakon provedbe projekta potrošnja energije na godišnjoj razini smanjit će se za 53,30% na godišnjoj razini u odnosu na postojeće stanje kao i emisija CO2.

Projektom će se riješiti problemi u toplinskim gubicima zgrade vrtića što će poboljšati energetska svojstva vrtića. Cilj projekta je povećati kvalitetu boravka djece u vrtiću u Općini Svetvinčenat što će poboljšati kvalitetu predškolskog odgoja i što će rezultirati većim zadovoljstvom roditelja djece.

EUROKONZALTING, 28.07.2017.
Eurokonzalting je za Općinu Ližnjan uspješno aplicirao za bespovratna sredstva za energetsku obnovu zgrade Dječjih vrtića „Bubamara“ u naselju Šišan koja posjeduje kapacitet za prihvat 30 djece predškolske dobi. Za isti projekt odobreno je 132.204,23 kuna bespovratnih sredstava od strane Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja. Partner na projektu je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Projekt je prijavljen na natječaj „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“. Projektom će se riješiti problem postojećih toplinskih gubitaka zgrade i viših troškova grijanja/hlađenja prostora primjenom 3 građevinske mjere: toplinska izolacija stropa podruma, vanjskih zidova i dodatna toplinska izolacija stropa prema tavanu. Zgrada je izgrađena 1900 . godine i trenutno se nalazi u energetskom razredu F, a nakon provedbe projekta prijeći će u energetski razred  B. Nakon provedbe projekta potrošnja energije na godišnjoj razini smanjit će se za 84,48% na godišnjoj razini u odnosu na postojeće stanje kao i emisija CO2.
 
Projektom će se riješiti problemi u toplinskim gubicima zgrade vrtića putem obnove toplinske ovojnice što će poboljšati energetska svojstva vrtića. Cilj projekta je povećati kvalitetu boravka djece u vrtiću u Općini Ližnjan što će poboljšati kvalitetu predškolskog odgoja i što će rezultirati većim zadovoljstvom roditelja djece. Isto tako, provedbom projekta Općina Ližnjan će učinkovitije koristiti resurse i tako smanjiti troškove održavanja vrtića.

EUROKONZALTING, 20.07.2017.
Za drugu polovicu 2017. godine najavljena je objava natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava za ulaganja u energetsku učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama.

Cilj natječaja je ostvarenje energetskih ušteda kroz povećanje učinkovitosti korištenja energije u proizvodnim industrijama (omogućujući jednake količine rezultata (proizvodnje) korištenjem manje količine ulazne energije te smanjenje udjela konvencionalnih (fosilnih) goriva u ukupnoj potrošnji energije uvođenjem obnovljivih izvora energije u sektoru proizvodnih industrija.

Na natječaj će se moći prijaviti poduzetnici registrirani za obavljanje sljedećih djelatnosti: industrija željeza i čelika, industrija obojenih metala, kemijska industriju, industrija stakla, keramike i građevinskog materijala, rudarstvo, tekstilna industrija, kožno-prerađivačka i odjevna industrija, industrija papira i tiskarstvo, strojarstvo i ostale metalne industrije i industrije koje isključuju proizvodnju hrane i pića i duhanska industrija.

Putem ovog natječaja moguće je dobiti bespovratna sredstva u najmanjem iznosu od 500.000 kn do najviše 20.000.000 kn. Intenzitet potpore iznosit će od 40 do 60%.

Bespovratna sredstva će se dodjeljivati za:
- razvoj infrastrukture za obnovljive izvore energije u industrijskoj proizvodnji, uključujući prelazak s konvencionalnih na alternativne izvore energije (OIE) kao što su: ugrađeni solarni kolektori, toplinske pumpe, visoko efikasna kogeneracija
- provedbu mjera za povećavanje energetske učinkovitosti u industrijskoj proizvodnji, uključujući
a) „meke mjere“ kao što su – uvođenje sustavnog upravljanja energijom, obavljanje energetskih pregleda, kontrola analiza potrošnje energije, pripremu planova za učinkovitije gospodarenje energijom, institucionalnu i organizacijsku procjenu i prijedloge za optimiranje poslovnih procesa u smislu uštede energije i
b) infrastrukturna ulaganja poput onih u pametna brojila i obnovu objekata, koja će doprinijeti postizanju ciljeva povezanih s energetskom učinkovitošću, unapređenje trenutačno korištenih tehnologija, provedba pilot–projekata
- aktivnosti promoviranja (info pultovi, brošure, reklame, televizijski spotovi) i savjetodavne usluge za poduzeća.

Ukupan fond iznosi 115.000.000 kuna.

EUROKONZALTING, 23.05.2017.
Za drugu polovicu 2017. godine najavljena je objava natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava za ulaganja u energetsku učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru.

Cilj natječaja je ostvarenje energetskih ušteda kroz povećanje učinkovitosti korištenja energije u uslužnom sektoru (omogućujući jednake količine rezultata (usluga) korištenjem manje količine ulazne energije te smanjenje udjela konvencionalnih (fosilnih) goriva u ukupnoj potrošnji energije uvođenjem obnovljivih izvora energije u sektor proizvode u uslužnom sektoru.

Na natječaj će se moći prijaviti poduzetnici uslužnog komercijalnog sektora registrirani za obavljanje turističke djelatnosti i trgovinu.

Putem ovog natječaja moguće je dobiti bespovratna sredstva u najmanjem iznosu od 100.000 kn do najviše 10.000.000 kn. Intenzitet potpore iznosit će od 40 do 60%.

Bespovratna sredstva će se dodjeljivati za:
- razvoj infrastrukture za obnovljive izvore energije u uslužnom sektoru (turizam i trgovina), uključujući prelazak s konvencionalnih na alternativne izvore energije (OIE) kao što su: ugrađeni solarni kolektori, toplinske pumpe, visoko efikasna kogeneracija
- provedbu mjera za povećavanje energetske učinkovitosti u uslužnom sektoru (turizam i trgovina), uključujući
a) „meke mjere“ – uvođenje sustavnog upravljanja energijom, obavljanje energetskih pregleda, kontrola analiza potrošnje energije, pripremu planova za učinkovitije gospodarenje energijom, institucionalnu i organizacijsku procjenu i prijedloge za optimiranje poslovnih procesa u smislu uštede energije i
b) infrastrukturna ulaganja poput onih u pametna brojila i obnovu objekata, koja će doprinijeti postizanju ciljeva povezanih s energetskom učinkovitošću, unapređenje trenutačno korištenih tehnologija, provedba pilot–projekata
- aktivnosti promoviranja (info pultovi, brošure, reklame, televizijski spotovi) i savjetodavne usluge za poduzeća.

Ukupan fond iznosi 80.000.000 kuna.

EUROKONZALTING, 23.05.2017.
Ponedjeljak, 24 Travanj 2017 09:39

Održan 2. Energetski dan Grada Pazina

21. i 22. travnja održani su 2. Energetski dani Grada Pazina koji su se održali u Spomen domu u Pazinu. Cilj Energetskih dana bio je omogućiti građanima podizanje svijesti o važnosti postizanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije. Posjetiteljima Energetskog dana i zainteresiranima Eurokonzalting je predstavio mogućnosti financiranja projekata iz područja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije putem natječaja iz EU fondova. Na Energetskom danu Grada Pazina izlagalo je 17 tvrtki iz sektora obnovljivih izvora energije, građevinarstva, rasvjete i usluga. Tako su osim Eurokonzaltinga, izlagale i sljedeće tvrtke: I.T.V. Murexin d.o.o., HVALJEN BUDI d.o.o., AMUS d.o.o., KLANJAC d.o.o., JUB, EKOSEN, DOMPROJEKT d.o.o., VLADIMIR GORTAN, R4fix d.o.o., Filix d.o.o., UTE d.o.o., Eltor d.o.o., CAPAROL, Cropellets d.o.o., Rudan d.o.o. i CAME.

20170421 104150

Osim izlagačkog dijela, u sklopu Energetskog dana Grada Pazina održavala su se predavanja za jedinice lokalne i regionalne samouprave, poduzetnike, obrtnike i suvlasnike zgrada te OPG-ove. Između ostalih, održana su predavanja na temu provedbe projekata korištenja OIE i implementacija mjera energetske učinkovitosti u okviru EU programa prekogranične suradnje od strane IRENA-e. Isto tako, predstavnici Eltora održali su predavanje na temu energetske učinkovitosti unutarnjih prostora. Predstavljena su iskustva u energetskoj obnovi višestambenih zgrada s pozitivnim primjerima uspješno provedenih projekata tvrtke Upravitelj Pazin d.o.o. i Planetaris d.o.o. te predavanje Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na temu mogućnosti sufinanciranja višestambenih zgrada.

Isto tako, Eurokonzalting je održao predavanje na temu energetske učinkovitosti dječjih vrtića i građenja reciklažnih dvorišta te predavanja iz Mjere 4. Ulaganja u fizičku imovinu i Mjere 6. Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja. Najveći interes je iskazan za mogućnosti ishođenja bespovratnih sredstava iz područja ruralnog turizma čije je financiranje predviđeno iz podmjera 6.2. i 6.4. Putem podmjere 6.2. moguće je ishoditi 100% ulaganja odnosno 50.000 eura dok je putem podmjere 6.4. moguće ishoditi do 70% ulaganja odnosno do max. 200.000 eura za izgradnju i opremanje kuća za odmor. Otvaranje natječaja iz podmjere 6.2. očekuje se 13. lipnja tekuće godine, a otvaranje natječaja iz podmjere 6.4. 13. listopada 2017. godine. Na predavanju su se mogle dobiti informacije o mogućnostima ulaganja, očekivanom vremenu otvaranja pojedinih natječaja, minimalnim i maksimalnim postocima i iznosima bespovratnih sredstava, ograničenjima, načinima prijave i dosadašnjim iskustvima.

20170422 101120

U tijeku je natječaj za građenje reciklažnih dvorišta putem kojeg se mogu ishoditi bespovratna sredstva do 85% ulaganja i 4.500.000 kuna. Natječaj je otvoren do kraja 2018. godine ili do iskorištenja sredstava, a na isti se mogu prijaviti jedinice lokalne samouprave koje ne ispunjavaju zakonski minimum u pogledu broja reciklažnih dvorišta upisanih u Očevidnik reciklažnih dvorišta. Osim za građenje, bespovratna sredstva se mogu ishoditi i za stručni nadzor građenja, priključenje na komunalnu infrastrukturu, osiguranje dijela za ponovnu uporabu, informativno-obrazovne aktivnosti, upravljanje projektom i administracijom.

U rujnu tekuće godine očekuje se otvaranje natječaja za energetsku obnovu zgrada javnih ustanova koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja putem kojeg će se moći ishoditi bespovratna sredstva od 35% do 85% ulaganja odnosno do 10.000.000 kuna. Sufinancirat će se mjere energetske obnove zgrada i korištenja obnovljivih izvora energije koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje od najmanje 50% na godišnjoj razini u odnosu na prethodnu godinu. Moći će se prijaviti jedinice lokalne samouprave kao vlasnici zgrada u kojima se obavlja djelatnost odgoja i obrazovanja ili javne ustanove koje obavljaju predmetnu djelatnost.

20170421 114513 001

Isto tako, tijekom 3. kvartala 2017. godine očekuje se otvaranje natječaja za bespovratna sredstva za energetsku učinkovitost u turizmu i trgovini. Putem predmetnog natječaja poduzeća u turizmu i trgovini moći će ishoditi bespovratna sredstva za obnovu objekata u svrhu smanjenja potrošnje energije, ulaganja u obnovljive izvore energije, mjere za povećanje energetske učinkovitosti i infrastrukturna ulaganja koja će doprinijeti postizanju ciljeva povezanih s energetskom učinkovitošću. 

Početkom sljedeće 2018. godine, očekuje se otvaranje natječaja za energetsku obnovu obiteljskih kuća putem kojeg će se sufinancirati zamjena vanjske stolarije, toplinska zaštita ovojnice grijanog prostora, ugradnja kondenzacijskog plinskog kotla i ugradnja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije, a na koji će se moći prijaviti fizičke osobe – vlasnici obiteljskih kuća.

Posjetitelji štanda Eurokonzaltinga tijekom Energetskog dana Grada Pazina pokazali su interes za bespovratna sredstva u poljoprivredi i ruralnom turizmu te za korištenje obnovljivih izvora energije. Isto tako, pokazali su interes za energetskom obnovom obiteljskih kuća i to za obnovu fasada i zamjenu stolarije. Iste je interesiralo vrijeme otvaranja natječaja te mogućnosti i ograničenja pojedinih natječaja koji se očekuju.

EUROKONZALTING, 24.04.2017.
Stranica 1 od 2

Novosti iz EU fondovaZa sve novosti iz EU fondova ostavite svoj kontakt e-mail ovdje. Šaljemo isključivo važne novosti!

captcha 

Facebook

Kontakt podaci

  • Adresa :
    Mletačka 6, 52100 Pula
  • Tel : (+385) 52 544 825
  • Fax : (+385) 52 352 288
  • Email : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • Website : www.eurokonzalting.com

Kontakt