info@eurokonzalting.com            en
enp
Srijeda, 26 Srpanj 2017 12:38

Bespovratna sredstva za proizvodnju

Krajem 2017. godine očekuje se objava natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava za poduzetnike u proizvodnim djelatnostima, naziva "Kompetentnost i razvoj MSP - faza II".

Na natječaj će se moći prijaviti mikro, mala i srednja poduzeća.

Trenutno nije poznat iznos bespovratnih sredstava koji će se dodjeljivati po pojedinom poduzetniku, međutim poznat je postotak povrata koji će iznositi 45% za mikro i male poduzetnike te 35% za srednje poduzetnike.

Bespovratna sredstva će se dodjeljivati za aktivnosti ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja imaju za cilj izgradnju/rekonstrukciju i opremanje nove ili održavanje i opremanje postojećih proizvodnih kapaciteta te posljedično podizanje konkurentnosti poduzetnika na tržištu.

Ukupan fond sredstva po ovom Pozivu iznosit će 200.000.000 kuna.

U prethodnom natječaju Kompetentnost i razvoj MSP bilo je moguće dobiti od najmanje 300.000 kuna do najviše 30.000.000 kuna bespovratnih sredstava za:

 • pripremu i krčenje zemljišta
 • izgradnju i opremanje proizvodnih hala i poslovnih zgrada
 • rekonstrukciju i opremanje proizvodnih hala i poslovnih zgrada
 • trošak nadzora gradnje
 • održavanje proizvodnih hala i poslovnih zgrada
 • trošak komunalnog i vodnog doprinosa
 • trošak energetskih priključaka
 • trošak uporabne dozvole
 • nabavu informatičke opreme i programa
 • nabavu strojeva, alata i radnih vozila
 • promidžbu i vidljivost
 • trošak nastupa na sajmu
 • trošak edukacije djelatnika
 • trošak upravljanja projektom
 • trošak javne nabave
 • trošak revizije.

U prethodnom natječaju E-impuls bilo je moguće dobiti od najmanje 30.000 kuna do najviše 300.000 kuna bespovratnih sredstava za:

 • nabavu novih strojeva, alata i opreme
 • troškove uređenja i opremanja objekta ili radionice
 • troškove informatičke opreme i programa
 • troškove edukacije djelatnika
 • troškove upravljanja projektom
 • troškove javne nabave
 • troškove promidžbe i vidljivosti.

Za više informacija o istom natječaju (potrebni uvjeti za prijavu na natječaj, potrebna dokumentacija) obratite se našem uredu u Puli (Mletačka 6, tel. 052 544 825) ili uredima u ostalim hrvatskim gradovima. KONTAKTI.

EUROKONZALTING, 26.07.2017.
Preostalo je još dva mjeseca za predaju projektnih prijava za dodjelu bespovratnih sredstava putem natječaja za ulaganje u znanost i inovacije. Na natječaj se mogu prijaviti znanstvene organizacije - znanstveni institut ili visoko učilište osnovano u Republici Hrvatskoj, upisano u Upisnik znanstvenih organizacija koji se vodi pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja.U ovom pozivu partnerstvo je obavezno. Prijavitelj može imati jednog ili više partnera.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu u okviru ovog Poziva iznosi 6.080.000,00 kuna. Bespovratna sredstva iznose do 85% od ulaganja.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga ističe 1. rujna 2017. godine.

Više informacija na sljedećem LINKU.

EUROKONZALTING, 07.07.2017.
Krajem 2017. godine očekuje se objava natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava za ulaganja u informacijsko-komunikacijske tehnologije.

Cilj natječaja je doprinijeti rješavanju identificiranih slabosti vezanih uz nedostatnu primjenu rješenja informacijske i komunikacijske tehnologije u poslovnim procesima u malim i srednjim poduzećima s ciljem jačanja njihove tržišne pozicije i povećanja konkurentnosti.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se za ulaganja u nabavu informatičke opreme i programa koji će rezultirati unaprjeđenjem najmanje jednog poslovnog procesa: strateško planiranje, upravljanje rizicima, upravljanje ljudskim potencijalima, financije i računovodstvo, upravljanje imovinom, logistika, marketing, nabava i prodaja.

Na natječaj će se moći prijaviti mikro, mali i srednji poduzetnici (poduzeća i obrti).

Najniži i najviši iznos bespovratnih sredstava trenutno nije poznat. Poznat je intenzitet potpore koji će se kretati od najmanje 45% do najviše 85% od prihvatljivih troškova.

Ukupan fond sredstava po ovom Pozivu iznosi 15.200.000 kuna.

EUROKONZALTING, 17.01.2017.
Za kraj 2017. godine najavljena je objava natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava za stjecanje znakova kvalitete u svrhu poboljšanog pristupa tržištima i povećanja konkurentnosti.

Cilj ove mjere je povećanje uporabe priznatih znakova kvalitete koji zajedno s pouzdanim tehnološkim rješenjem pridonose povjerenju kupaca i promoviraju proizvodnju provjerenih i kvalitetnih domaćih proizvoda.

Putem ovog natječaja bespovratna sredstva dodjeljuju se za ulaganja u pripremu, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja, stjecanje prava uporabe znakova kvalitete.

Na natječaj će se moći prijaviti mikro, mali i srednji poduzetnici (poduzeća i obrti).

Najniži i najviši iznos bespovratnih sredstava još uvijek nije poznat, međutim poznat je intenzitet potpore koji će iznositi 85% od prihvatljivih troškova ulaganja.

Ukupan fond sredstava iznosi 7.600.000 kuna.

EUROKONZALTING, 16.01.2017.
Za zadnji kvartal 2017. godine najavljena je objava natječaja za pripremu, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja u poduzećima.

Otvaranje ovog natječaja bilo je najavljeno još za listopad 2016. godine, a prethodno je obuhvaćao certificiranje proizvoda i ulaganja u uvođenje i certificiranje sustava upravljanja poput ISO standarda. Prema novom planu objave natječaja, taj je natječaj podijeljen na dva natječaja pri čemu je za travanj 2017. godine najavljena objava natječaja za aktivnosti pripreme, uvođenja i certificiranje proizvoda.

Putem ovog natječaja poduzeća će se moći prijaviti za dodjelu sredstava potpore za ISO standarde u svrhu povećanja povjerenja kupaca i olakšavanja pristupa inozemnim tržištima.

Cilj natječaja je dostizanje primjenjive razine standarda MSP kroz povećanje uporabe priznatih normi koji zajedno s pouzdanim tehnološkim rješenjem pridonose povjerenju kupaca, uvođenjem kojih je olakšan pristup inozemnim tržištima te povećan izvoz i konkurentnost.

Najniži i najviši iznos bespovratnih sredstava još uvijek nije poznat, međutim poznat je intenzitet potpore koji se kreće od najnižih 45% do najviših 85% od prihvatljivih troškova.

Na natječaj će se moći prijaviti mikro, mali i srednji poduzetnici (poduzeća i obrti).

Ukupan fond po ovom Pozivu iznosi 22.800.000 kuna.

EUROKONZALTING, 16.01.2017.
Ponedjeljak, 16 Siječanj 2017 13:23

Bespovratna sredstva za certificiranje proizvoda

Iako je prethodno, još za kraj 2016. godine, bio najavljen natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava za certificiranje proizvoda i ulaganja u uvođenje i certificiranje sustava upravljanja poput ISO standarda, isti još uvijek nije objavljen.

Prema novom planu objave natječaja, taj je natječaj podijeljen na dva natječaja pri čemu je za travanj 2017. godine najavljena objava natječaja za aktivnosti pripreme, uvođenja i certificiranje proizvoda.

Cilj je dostizanje primjenjive razine standarda MSP kroz povećanje uporabe priznatih normi koji zajedno s pouzdanim tehnološkim rješenjem pridonose povjerenju kupaca, a čijim se uvođenjem olakšava pristup inozemnim tržištima te povećava izvoz i konkurentnost.

Još uvijek nije poznat najniži i najviši iznos bespovratnih sredstava koji će se moći dodijeliti po ovom natječaju. Međutim poznat je intenzitet potpore koji će iznositi od 45% do najviše 85% od prihvatljivih troškova.

Na natječaj će se moći prijaviti mikro, mali i srednji poduzetnici (obrti i poduzeća).

Ukupan fond bespovratnih sredstva po ovom Pozivu iznosi 38.000.000 kuna.

EUROKONZALTING, 16.01.2017.
Poduzetnici u turizmu koji nisu stigli prijaviti svoje projekte na prethodni natječaj za izgradnju hotela ili čije projektne prijave budu odbijene, moći će doraditi svoje projektne prijave i prijaviti se na novi natječaj za izgradnju hotela (objekata iz skupine hoteli). Otvaranje novog natječaja najavljeno je za listopad 2017. godine.

Kao i kod prethodnog natječaja, svrha je poboljšati razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika na domaćim i stranim tržištima, a cilj je potaknuti investicije u početna ulaganja u turizmu s ciljem produljenja turističke sezone i podizanja konkurentnosti MSP-a u turizmu.

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mali i srednji poduzetnici. Najniži i najviši iznos bespovratnih sredstava još uvijek nije poznat, ali je poznat intenzitet potpore koji iznosi 45% za mikro i male poduzetnike i 35% za srednje poduzetnike.

Bespovratna sredstva će se dodjeljivati za slične troškove kao i u prethodnom natječaju, za izgradnju i opremanja hotela s dodatnim sadržajima te za održavanje postojećih objekata hotela uz uvjet podizanja kategorizacije za jednu zvjezdicu.

Ukupan fond sredstava u novom natječaju za izgradnju hotela iznosi 202.278.555 kuna.

EUROKONZALTING, 11.01.2017.
Za kraj 2017. godine najavljeno je otvaranje novog natječaja Kompetentnost i razvoj MSP – faza II. Ovaj natječaj bit će sličan prethodnom, odnosno cilj Poziva je ojačati konkurentnost MSP-a stvaranjem i proširenjem kapaciteta za razvoj procesa, roba i usluga, održavanjem i povećanjem zaposlenosti, dodane vrijednosti, prodaje na inozemnim tržištima i usvajanjem novih rješenja i tehnologija.

Svi prijavitelji koji nisu stigli svoje projekte iz bilo kojih razloga prijaviti na prethodni natječaj, moći će svoje projekte prijaviti na novi natječaj već početkom 2018. godine. Kao i u prethodnom natječaju prihvatljivi prijavitelji su mikro, mali i srednji poduzetnici.

Najniži i najviši iznos bespovratnih sredstva još uvijek nije poznat, međutim poznat je intenzitet potpore koji će iznositi 45% za mikro i mala poduzeća te 35% za srednja poduzeća.

Bespovratna sredstva će se dodjeljivati za aktivnosti ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja imaju za cilj izgradnju/rekonstrukciju i opremanje nove ili održavanje i opremanje postojećih proizvodnih kapaciteta te posljedično podizanje konkurentnosti poduzetnika na tržištu.

Ukupan fond sredstava u ovom natječaju iznosi 216.652.430 kuna.

EUROKONZALTING, 11.01.2017.
Uskoro se očekuje objava natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava za uvođenje ISO standarda te certificiranje proizvoda, usluga i procesa malih i srednjih poduzetnika.
Prema najavi, objava natječaja očekuje se 15.10.2016. godine.

Ovaj Poziv naziva „Podrška poduzećima u zadovoljavanju zahtjeva certificiranja proizvoda u svrhu poboljšanog pristupa tržištima i povećanja konkurentnosti“ za cilj ima dostizanje adekvatne razine standarda ocjene sukladnosti i certificiranja proizvoda/usluga/procesa malih i srednjih poduzetnika kroz povećanje uporabe priznatih normi i znakova kvalitete. Povećanje uporabe zajedno s pouzdanim tehnološkim rješenjem pridonose povjerenju kupaca, uvođenjem kojih je olakšan pristup inozemnim tržištima te povećan izvoz i konkurentnost.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se za sljedeće aktivnosti:
- ulaganja u pripremu, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja
- stjecanje prava uporabe znakova kvalitete
- certificiranje proizvoda, procesa i usluga
- akreditacija tijela za ocjenjivanje sukladnosti.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti iznosi 38.000 kuna, a najviši 1.140.000 kuna. Intenzitet potpore iznosi 70%.
Ukupni fond po ovom Pozivu iznosi 38.000.000 kuna.

EUROKONZALTING
Uskoro se očekuje objava natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava malim i srednjim poduzetnicima za internacionalizaciju i širenje tržišta.
Prema najavi, objava natječaja očekuje se 30.09.2016. godine.
Cilj ovog natječaja naziva „Internacionalizacija rastućih i inovativnih MSP“ je pružiti potporu malim i srednjim poduzetnicima u svrhu povećanja prodaje u inozemstvu i povećanja udjela izvoza u ukupnom izvozu roba i usluga.

Bespovratna sredstva će se dodjeljivati za sljedeće aktivnosti:
- sudjelovanje na inozemnim sajmovima
- studije/savjetodavne usluge potrebne za stavljanje proizvoda (novog ili postojećeg) na novo tržište
- troškove izobrazbe vezane uz projekte internacionalizacije MSP.

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti iznosi 76.000 kuna, a najviši 500.000 kuna. Intenzitet potpore iznosi 70%.
Ukupni fond sredstava po ovom Pozivu iznosi 38.000.000 kuna.

EUROKONZALTING
Stranica 1 od 2

Novosti iz EU fondovaZa sve novosti iz EU fondova ostavite svoj kontakt e-mail ovdje. Šaljemo isključivo važne novosti!

captcha 

Facebook

Kontakt podaci

 • Adresa :
  Mletačka 6, 52100 Pula
 • Tel : (+385) 52 544 825
 • Fax : (+385) 52 352 288
 • Email : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Website : www.eurokonzalting.com

Kontakt