info@eurokonzalting.com            en
enp
Ministarstvo poljoprivrede je objavilo dana 25. svibnja 2017. godine natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere IV. 3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture“ u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR). Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu počinje teći od 25. svibnja 2017. godine, a traje do 01. rujna 2017. godine.

Predmet potpore su aktivnosti vezane za stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture s ciljem pronalaženja novih tržišta i poboljšanja uvjeta za stavljanje na tržište, promicanja kvalitete i dodane vrijednosti, doprinošenja transparentnosti proizvodnje i tržišta, doprinošenja sljedivosti i razvoja oznaka zaštite okoliša, sastavljanja standardnih ugovora za mala i srednja poduzeća te provođenja komunikacijskih i promotivnih kampanja.

Potpora se dodjeljuje korisnicima registriranim za svoju djelatnost u Republici Hrvatskoj. Korisnici potpore mogu biti: subjekti u ribarstvu ili zajednički korisnik (organizacija/udruženje subjekata u ribarstvu priznati sukladno posebnim propisima ili javno tijelo utemeljeno zakonom koje predstavlja subjekte u ribarstvu, koji provodi zajedničku operaciju).

Intenzitet potpore iznosi od 50 do 100 posto od ukupnih prihvatljivih troškova, ovisno o vrstama aktivnosti iz ulaganja.

Prihvatljivi troškovi su troškovi nastali u okviru sljedećih prihvatljivih aktivnosti:

a) nalaženje novih tržišta i poboljšanje uvjeta uz stavljanje na tržište, uključujući vrste s potencijalom komercijalizacije ili neželjeni ulov iskrcan iz komercijalnih stokova u skladu s tehničkim mjerama ili proizvoda ribarstva i akvakulture dobivenih korištenjem metoda koje nisu štetne za okoliš ili ekoloških proizvoda akvakulture;

b) promicanje kvalitete i dodane vrijednosti bilo registracijom proizvoda i prilagodbom gospodarskih subjekata relevantnim zahtjevima za usklađenošću i certificiranjem ili izravnim stavljanjem na tržište ribarskih proizvoda malih priobalnih ribara ili ribara bez plovila ili predstavljanjem i pakiranjem proizvoda;

c) doprinošenje transparentnosti proizvodnje i tržišta te provođenje ispitivanja tržišta i studija o ovisnosti Europske unije o uvozu;

d) doprinošenje sljedivosti proizvoda ribarstva i akvakulture i, ako je potrebno, razvoj znaka za okoliš za proizvode ribarstva i akvakulture diljem Europske unije;

e) sastavljanje standardnih ugovora za mala i srednja poduzeća koji su sukladni s pravom Europske unije;

f) vođenje komunikacijskih i promotivnih kampanja na regionalnoj, nacionalnoj ili transnacionalnoj razini radi podizanja javne svijesti o održivom ribarstvu i akvakulturi pod uvjetom da nisu usmjerene na trgovačke marke.

Prihvatljivi su i opći troškovi do gornje granice od 12 posto ukupnih prihvatljivih troškova operacije, i to troškovi pripreme dokumentacije za Natječaj, a što uključuje konzultantske usluge za pripremu Zahtjeva za potporu i Zahtjeva za isplatu.
Najviši mogući iznos potpore koju korisnik može ostvariti iznosi 5.000.000,00 kuna.

Više informacija možete pogledati na sljedećem linku: LINK 

Za više informacija o istom natječaju (potrebni uvjeti za prijavu na natječaj, potrebna dokumentacija) obratite se našem uredu u Puli (Mletačka 6, tel. 052 544 825) ili uredima u ostalim hrvatskim gradovima. KONTAKTI http://www.eurokonzalting.com/index.php/kontakti-svi

EUROKONZALTING, 17.07.2017.
Ovim putem obavještavamo potencijalne korisnike Mjere 4 da se natječaji u okviru Mjere 4 zatvaraju tokom 7 mjeseca.

Natječaj za Operaciju 4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ otvoren je do 17.07.2017. godine do 12:00 sati.

Natječaj za Operaciju 4.1.2. „Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš“ otvoren je do 17.07.2017. godine do 12:00 sati.

Natječaj za Podmjeru 4.2. „Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda“ otvoren je do 31.07.2017. godine do 12:00 sati.

Više o navedenim mjerama možete pogledati na sljedećim linkovima: 4.1.1., 4.1.2., 4.2.

Za sve dodatne informacije obratite se našem uredu u Puli (Mletačka 6, tel. 052 544 825) ili uredima Eurokonzaltinga u drugim hrvatskim gradovima: Link KONTAKTI.

EUROKONZALTING, 7. srpnja 2017.
Utorak, 13 Lipanj 2017 07:38

Odgoda Natječaja za Podmjeru 6.2.

Sukladno Planu objave Natječaja za 2017. godinu za 13. lipnja 2017. godine bila je najavljena objava Natječaja za Podmjeru 6.2. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima. Ministarstvo poljoprivrede objavilo je da će se Natječaj za navedenu Podmjeru odgoditi, a razlog tomu je izrada novog Pravilnika koji će se uskoro objaviti na e-savjetovanju. Procedura na e-savjetovanjima trebala bi trajati okvirno 2 do 4 tjedna, nakon čega će se objaviti novi Pravilnik i time steći uvjeti za objavu Natječaja.

Izrada novog Pravilnika potrebna je kako bi se jasnije definirali uvjeti prihvatljivosti i prihvatljive aktivnosti te kako bi novi način obrade prijava od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju bio provediv i za tip operacije 6.2.1.

Tijekom izrade Pravilnika usporedno će se raditi i na izmjeni odnosno dopuni kriterija odabira kako bi dodatno stavio naglasak na prioritete koji su zadani Programom ruralnog razvoja.

Novi datum raspisivanja natječaja za Podmjeru 6.2. bit će pravovremeno objavljen na stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Ministarstva poljoprivrede.

Kroz Podmjeru 6.2 moguće je ishoditi bespovratna sredstva i za druge usluge u ruralnom/seoskom području. Više informacija možete pročitati na sljedećem linku …MJERA 6.2

Više informacija možete dobiti u našem uredu u Puli (Mletačka 6, telefon 052 544 825), kao i u našim uredima u ostalim hrvatskim gradovima. Sve informacije kao i kontakte za sve naše urede u Hrvatskoj možete vidjeti na linku.

EUROKONZALTING, 13.6.2017.

Raspisano je 5 natječaja podmjeru 4.1. „potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ a same prijave na natječaj počinju mjesec dana od objave kako bi korisnici imali vremena za pripremu. Prijave će se zaprimati od 2. lipnja 2017. godine tako da je korisnicima ostavljeno dovoljno vremena da pripreme svoje projekte te budu spremni za prijavu a natječaj se zatvara 3. srpnja 2017. godine.

Sufinanciranje iznosi 50% a maksimalni iznos potpore po projektu je 1.000.000 eura OSIM za početnike kojima je maksimalni iznos 100.000 eura po projektu.

Mladi
mogu ostvariti dodatno povećanje potpore za 20% uz uvjet da je osoba mlađa od 40 godina nositelj/vlasnik te da plaća doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje po osnovi poljoprivrede.


Temeljem pravilnika otvoreni su sljedeći natječaji:

1. Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, sektor voća i povrća, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 6.000 do 250.000 EUR standardnog ekonomskog rezultata (ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 120.000.000,00 kn).

2. Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, sektor voća i povrća, preko 250.000 eura ekonomske veličine (ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 80.000.000,00 kn).

Dozvoljeni troškovi: podizanje trajnih nasada, staklenika i plastenika, prostora za skladištenje, kupnja mehanizacije, opremanje objekata za prijem i skladištenje, sušenje i doradu. Sufinanciranje iznosi 50%, a maksimalni iznos potpore po projektu 1.000.000 eura osim za početnike gdje je maksimalni iznos 100.000 eura po projektu.

1. Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, stočarstvo i peradarstvo, od 8.000 do 250.000 eura ekonomske veličine (ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 120.000.000,00 kn).

2. Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, stočarstvo i peradarstvo, preko 250.000 eura ekonomske veličine (ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 80.000.000,00 kn).

Dozvoljeni troškovi: rekonstrukcija i izgradnja objekata za držanje životinja, oprema i mehanizacija. Sufinanciranje iznosi 50%, a maksimalni iznos potpore po projektu 1.000.000 eura osim za početnike gdje je maksimalni iznos 100.000 eura po projektu.Za mlade je moguće povećanje intenziteta za 20% uz uvjet da je osoba mlađa od 40 godina nositelj/vlasnik te da plaća doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje po osnovi poljoprivrede.

1. Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.2 Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš (Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 200.000.000,00 kn).

Dozvoljeni troškovi su gradnja i opremanje skladišnih kapaciteta za stajski gnoj i digestate, strojevi i oprema.

Ukoliko imate dodatnih pitanja možete nas kontaktirati u našem uredu u Puli (Mletačka 6, tel 052 544 825) ili u našim uredima u drugim hrvatskim gradovima.

EUROKONZALTING, 25.04.2017.
Ponedjeljak, 13 Veljača 2017 06:37

Plan objave natječaja za 2017. godinu – ribarstvo


Uprava ribarstva je na temelju Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za razdoblje od 2014.-2020. godine objavila Plan natječaja za 2017. godinu.

U okviru Prioriteta Unije 1. Poticanje okolišno održivog resursno učinkovitog, inovativnog, konkuretnog i na znanju utemeljenog ribarstva planiraju se raspisati natječaji za ukupno 13 mjera.

U okviru Prioriteta Unije 2. Poticanje okolišno održive, resursno učinkovite, inovativne, konkurentne i na znanju utemeljene akvakulture planiraju se raspisati natječaji za ukupno 5 mjera.

U okviru Prioriteta Unije 5. Poticanje stavljanja na tržište i preradu planiraju se raspisati natječaji za ukupno 3 mjere.

Detaljan Plan objave natječaja za 2017. godinu možete pronaći u privitku.
U suradnji s Obrtničkom komorom Istarske županije i Hrvatskom gospodarskom komorom – Županijskom komorom Pula  7. listopada organizirali smo predavanje za sudionike 19. Obrtničkog sajma Istarske županije i sve zainteresirane na temu "Bespovratna sredstva za poljoprivredu, ruralni turizam, proizvodne i uslužne djelatnosti za obrtnike i poduzeća". Predavanje je održano u prepunoj dvorani Udruženja obrtnika Pula s početkom u 18 sati. Predavanju je prisustvovalo oko 90 poljoprivrednika, obrtnika i predstavnika poduzeća, većinom s područja Istarske županije. Tako su predavanju prisustvovali zainteresirani iz Pule, Rovinja, Poreča, Novigrada, Pazina i Labina, članovi poljoprivrednih udruga, LAG-ova, turističkih agencija, obrta i OPG-ova, poduzetnici i poduzetnici početnici. Cilj predavanja bio je upoznati sudionike s mjerama i natječajima za ishođenje bespovratnih sredstava za predstojeće razdoblje do 2020. godine. Na predavanju su se mogle dobiti informacije o mogućnostima ulaganja, očekivanom vremenu otvaranja pojedinih natječaja, minimalnim i maksimalnim postocima i iznosima bespovratnih sredstava, ograničenjima, načinima prijave i dosadašnjim iskustvima.

Tajnik Obrtničke komore Istarske županije, Eros Sorić, održao je uvodnu riječ i predstavio predavače. Predavanje su održali dr. sc. Ernes Oliva, konzultant iz područja EU projekata sa iskustvom ishođenja bespovratnih sredstava za proizvodnju i turizam te Patrik Paronić, mag. oec. konzultant sa iskustvom ishođenja bespovratnih sredstava za poljoprivrednike i ruralni turizam, u okviru IPARD-a, sada Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. RH.

1Fotografija 1. Održana uvodna riječ Erosa Sorića u predavanje

Patrik Paronić, predstavio je mogućnosti ishođenja bespovratnih sredstava kroz Mjere 4, 6. i 8. iz Programa ruralnog razvoja RH. Naveo je mogućnosti dobivanja bespovratnih sredstava za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva i preradu poljoprivrednih proizvoda kroz Mjeru 4. čije se otvaranja natječaja očekuje u prosincu tekuće godine. Korisnici istih mogu biti OPG-ovi, obrti i poduzeća, uz mogućnost dobivanja 50 do 90% bespovratnih sredstava za ulaganja u preradu u sektoru voćarstva, povrtlarstva, stočarstva, peradarstva i drugim sektorima. U okviru Mjere 6.1., čiji se natječaj najavljen u zadnjem kvartalu tekuće godine, postoji mogućnost dobivanja 50.000 eura, 100% bespovratnih sredstava za mlade poljoprivrednike za aktivnosti razvoja poljoprivrednih gospodarstava i početak poljoprivrednih aktivnosti. Isto tako, u okviru Mjere 6.2., postoji mogućnost dobivanje 50.000 eura, odnosno 100% bespovratnih sredstava za ulaganja u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti – izgradnju i opremanje kuća za odmor. Nadalje, Paronić je najavio i otvaranje natječaja za povlačenje bespovratnih sredstava iz Mjere 6.4., kroz koju će se moći ishoditi do 200.000 eura bespovratno za nepoljoprivredne aktivnosti (ruralni turizam), a pritom će se sufinancirati do 70% ulaganja. U okviru Mjere 8. predstavio je potpore za ulaganja u razvoj šumskih područja i održivost šuma. Također, bespovratna sredstva se mogu ishoditi i za investicije u vinarije i marketing vina do 50% od prihvatljivih troškova, odnosno do 1.500.000 eura bespovratnih sredstava putem programa Vinske omotnice čiji su natječaji najavljeni za 2017. godinu.

2Fotografija 2. Veliki broj zainteresiranih poljoprivrednika, obrtnika i poduzetnika na predavanju

Ernes Oliva, ukratko je predstavio natječaje i uvjete prijava za ishođenje bespovratnih sredstava za ulaganja u izgradnju proizvodnih kapaciteta, za investicije u opremu i proizvodnu tehnologiju te turizam. U tijeku je natječaj za bespovratna sredstva za izgradnju proizvodnih hala i nabavu strojeva za obrtnike, male i srednje poduzetnike (Kompetentnost i razvoj MSP). Visina potpore je do 45% ulaganja za mikro i male poduzetnike, maksimalno 30.000.000 kuna. Isto tako, do kraja tekuće godine otvoren je natječaja Ministarstva turizma za hotele putem kojeg se može ishoditi do 45% ulaganja bespovratno, odnosno maksimalno 10.000.000 kuna za gradnju i rekonstrukciju hotela, pripremu zemljišta te ulaganja u dodatne sadržaje. Oliva je predstavio otvorene natječaje za nabavu proizvodne tehnologije putem kojeg je moguće ishoditi najviše 1.500.000 kuna bespovratno za ulaganja u strojeve i opremu za proizvodnju. Kroz E-impuls natječaj Ministarstva poduzetništva moguće je ishoditi maksimalno 85% bespovratnih sredstava za mikro poduzetnike odnosno 300.000 kuna za nabavu novih strojeva, postrojenja i opreme. Predstavljeni su natječaji Ministarstva turizma – Konkurentnost turističkog gospodarstva, koji se objavljuju svake godine za hotele, kampove, hostele, pansione, kuće za odmor i seljačka domaćinstva za podizanje razine kategorizacije, ulaganje u dodatne sadržaje i izgradnju bazena.

7Fotografija 3. Na kraju predavanja održana diskusija 

U okviru izlaganja navedena su i ograničenja i rizici prilikom prijave na pojedine natječaje. Predavanje u trajanju od sat i pol, završeno je pitanjima sudionika predavanja i diskusijom, što je pokazalo da su nazočni imali najveći interes za 
bespovratna sredstva u poljoprivredi i ruralnom turizmu. Iste je interesirala vjerojatnost ponavljanja istih natječaja u narednom razdoblju do 2020. godine, ulaganja u obnovljive izvore energije, podizanje novih nasada te mogućnosti i ograničenja pojedinih natječaja.

EUROKONZALTING, 11.10.2016.


Objavljeno u Zanimljivosti
Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je najavu natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava za razvoj poslovne infrastrukture.

Cilj Poziva je razvoj i poboljšanje kvalitete poduzetničko poslovne infrastrukture i povećanje broja proizvoda/usluga koje ona omogućava. To će se postići poticanjem ulaganja u takvu infrastrukturu u područjima gdje postoji potreba za proširenjem postojeće ili izgradnjom nove infrastrukture poput poduzetničkih centara, poslovnih inkubatora, poduzetničkih akceleratora, poslovnih i znanstveno-tehnoloških parkova. Takva infrastruktura će na lokalnoj odnosno regionalnoj razini doprinijeti poboljšanju dostupnosti poduzetničko poslovne infrastrukture MSP-ovima u svrhu njihovog olakšanog rasta i razvoja s ciljem  privlačenja investicija i stvaranja mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta u malim i srednjim poduzećima.

Prihvatljive su aktivnosti ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja imaju za cilj izgradnju/rekonstrukciju i opremanje nove ili održavanje i opremanje postojeće poduzetničko poslovne infrastrukture, u svrhu pružanja novih ili kvalitetnijih usluga poduzetnicima.

Na natječaj se mogu prijaviti jedinice lokalne i regionalne samouprave te Poduzetničke potporne institucije upisane u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture. Prihvatljivi partneri su Jedinice lokalne i regionalne samouprave te Poduzetničke potporne institucije upisane u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture.
Ukupni fond za ovaj Poziv iznosi 380.000.000 kuna.
Najniži iznos bespovratnih sredstva koji se može dodijeliti je 200.000 kuna, a najviši 20.000.000 kuna. Iznos i intenzitet potpore računat će se metodom financijskog jaza.

EUROKONZALTING
Ponedjeljak, 12 Rujan 2016 11:01

Natječaj za tip operacije 7.2.1.

Natječaj za provedbu podmjere 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“, tipa operacije 7.2.1. „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćivanje otpadnih voda“.

Najniži iznos javne potpore po projektu iznosi 30.000 eura, a najviši iznos javne potpore po projektu iznosi 1.000.000 eura, sve u protuvrijednosti u kunama. Intenzitet javne potpore po projektu unutar ovog tipa operacije iznosi do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova, od čega Europska unija sudjeluje s 85% udjela, a Republika Hrvatska s 15% udjela. Sredstva javne potpore iznose ukupno 40.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti. Isplata javne potpore može biti jednokratna ili najviše u tri rate.  

Korisnici bespovratnih sredstava mogu biti javni isporučitelji vodnih usluga javne vodoopskrbe ili javne odvodnje. Prihvatljiv projekt je građenje i/ili opremanje javnog sustava za vodoopskrbu i/ili odvodnju i/ili pročišćavanje otpadnih voda. Prihvatljivi opći troškovi su troškovi nastali od 1. siječnja 2014. godine, a odnose se na troškove stručnjaka i konzultanata vezane za pripremu dokumentacije u iznosu do 2% od iznosa prihvatljivih troškova te troškove projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, elaborata i certifikata, troškove nadzora i vođenja projekta te troškove pripreme dokumentacije i provedbe postupka nabave.
Preduvjet za sudjelovanje u Natječaju je da korisnik mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu (u daljnjem tekstu: Evidencija korisnika) kako bi Agencija za plaćanja korisniku dodijelila korisničko ime i zaporku kojima se prijavljuje u AGRONET sustav. Zahtjev za potporu korisnik podnosi u elektronskom obliku putem AGRONET-a.

Uvjeti prihvatljivosti:
-    Prihvatljivo je građenje i/ili opremanje javnog sustava za vodoopskrbu odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda (isključujući 3. stupanj pročišćivanja ukoliko isti nije zakonska obveza) je prihvatljivo u naselju s najviše 2.000 stanovnika.
-    Ukoliko se više naselja povezuje javnim sustavom za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, sva naselja moraju ispuniti gore navedeni uvjet.
-    U svrhu funkcionalnosti/uporabe prihvatljivo je da se javni sustav za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda priključi na postojeći sustav koji se nalazi u naselju s najviše 2.000 stanovnika.
-    Unutar jednog projekta/operacije prihvatljivo je građenje i/ili opremanje jednog javnog sustava za vodoopskrbu i/ili odvodnju i/ili pročišćavanje otpadnih voda.
-    Prihvatljivo je da jedan javni sustav za vodoopskrbu i/ili odvodnju i/ili pročišćavanje otpadnih voda može imati jednu ili više građevinskih dozvola ako projekt/operacija tog sustava čini tehnološko-tehničku povezanu cjelinu te ne prelazi propisani najviši iznos vrijednosti projekta/operacije u iznosu od 1.250.000 eura u protuvrijednosti u kunama.
-    Projektno-tehnička dokumentacija i potrebne dozvole/akti za provedbu projekata/operacija moraju glasiti na korisnika.
-    Nije prihvatljivo fazno građenje za projekt/, osim u slučaju tehnološko-tehničke povezane cjeline, kada se cjelokupni projekt/operacija sa svim fazama mora prijaviti unutar jednog Zahtjeva za potporu.
-    Jedan projekt/operacija može se provoditi na području jedne ili više jedinica lokalne samouprave koje izravno imaju udjele odnosno dionice u temeljnom kapitalu korisnika ili su osnivači korisnika.
-    Korisnik mora osigurati da je ulaganje u funkciji/uporabi ili spremno za uporabu najkasnije do podnošenja konačnog Zahtjeva za isplatu.
-    Korisnik je dužan osigurati da je ulaganje u funkciji/uporabi uključujući njegovo održavanje i upravljanje najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava.
-    Ulaganje je prihvatljivo ako je u skladu sa strateškim razvojnim programom jedinice lokalne samouprave i prostornim planom jedinice lokalne samouprave.
-    Usklađenost ulaganja sa strateškim razvojnim programom jedinice lokalne samouprave se dokazuje odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave o suglasnosti za provedbu ulaganja.
-    Za ulaganja koja zahtijevaju pravomoćnu građevinsku dozvolu/građevinske dozvole ili drugi važeći akt kojim se odobrava građenje sukladno posebnim propisima koji uređuju područje gradnje, usklađenost ulaganja s prostornim planom jedinice lokalne samouprave se dokazuje kod podnošenja Zahtjeva za potporu priloženom pravomoćnom građevinskom dozvolom/građevinskim dozvolama ili drugim važećim aktom kojim se odobrava građenje.
-    Za ulaganja koja ne zahtijevaju pravomoćnu građevinsku dozvolu ili drugi važeći akt kojim se odobrava građenje usklađenost ulaganja s prostornim planom jedinice lokalne samouprave se dokazuje odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave o suglasnosti za provedbu ulaganja.
-    Korisnik je dužan uz Zahtjev za potporu priložiti odluku predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave o suglasnosti za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave koja mora imati prilog sa sljedećim stavkama:
o    Naziv projekta/operacije za koju se izdaje odluka o suglasnosti
o    Naziv korisnika
o    Kratki opis projekta
o    Društvena opravdanost projekta/operacije uključujući opis krajnjih korisnika projekta/operacije
o    Financijski kapacitet korisnika uključujući prikaz izvora sredstava i analizu troškova za provedbu projekta
o    Ljudski kapacitet korisnika za provedbu projekta/operacije
o    Način održavanja i upravljanja projektom/operacijom
o    Usklađenost projekta/operacije sa strateškim razvojnim programom jedinice lokalne samouprave
o    Usklađenost projekta/operacije s prostornim planom jedinice lokalne samouprave za projekte/operacije koji ne zahtijevaju pravomoćnu građevinsku dozvolu ili drugi važeći akt kojim se odobrava građenje.

Provedba ulaganja može trajati najduže 36 mjeseci, a rok počinje teći od dana donošenja Odluke o dodjeli sredstava, te završava danom podnošenja zahtjeva za isplatu posljednje rate.
 

Novosti iz EU fondovaZa sve novosti iz EU fondova ostavite svoj kontakt e-mail ovdje. Šaljemo isključivo važne novosti!

captcha 

Facebook

Kontakt podaci

  • Adresa :
    Mletačka 6, 52100 Pula
  • Tel : (+385) 52 544 825
  • Fax : (+385) 52 352 288
  • Email : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • Website : www.eurokonzalting.com

Kontakt