info@eurokonzalting.com            en
enp
×

Upozorenje

JUser: :_load: Nije moguće učitavanje korisnika sa ID: 742
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 19. lipnja 2018. godine objavila je natječaj za podmjeru 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“.

Na ovu mjeru mogu se prijaviti fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika do trenutka podnošenja zahtjeva za potporu.

Svrha Natječaja je dodjela potpore za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima.

Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za financiranje prihvatljivih troškova projekta koji su predmet Natječaja za:
 •  štete uzrokovane elementarnom nepogodom u periodu od 01.01.2014. do 31.12.2017. godine
 •  štete uzrokovane elementarnom nepogodom od mraza u periodu od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine na višegodišnjem nasadu
 •  štete uzrokovane elementarnom nepogodom od 01.01.2018. godine
 •  štete uzrokovane katastrofalnim događajem od 01.01.2014. godine.

Neki od općih uvjeta prihvatljivosti projekta su:
 •  nadležno javno tijelo mora proglasiti elementarnu nepogodu ili katastrofalni događaj u skladu s posebnim propisima koji uređuju zaštitu od elementarnih nepogoda
 •  mjere i aktivnosti koje propisuje i određuje nadležno javno tijelo poduzimaju se na temelju Direktive Vijeća 2000/29/EZ
 •  uništenje poljoprivrednog potencijala korisnika prouzročeno elementarnom nepogodom mora iznositi najmanje 30%

  Ostale uvjete možete pogledati u tekstu Natječaja kojeg možete preuzeti na dnu stranice.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 50.000.000,00 kuna uz mogućnost povećanja u slučaju da je iznos sredstava prihvatljivih zahtjeva veći od navedenih raspoloživih sredstava javne potpore, a intenzitet potpore iznosi do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.


Za dodatna pitanja i informacije kontaktirajte nas u ured Eurokonzaltinga u Puli (Mletačka 6, tel: 091 3000 717) ili u uredima u drugim hrvatskim gradovima.
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom danas je objavila izmjenu Natječaja za provedbu podmjere 5.2. “Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“ provedba tipa operacije 5.2.1. »Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala«.

Prihvatljivi korisnici:
 • Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika

Prihvatljivi troškovi:
 • obnova poljoprivrednog potencijala kao što je sanacija poljoprivrednog zemljišta, izgradnja, rekonstrukcija i opremanje gospodarskih objekata i pripadajuće infrastrukture za poljoprivrednu proizvodnju,
 • popravak ili nabava poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme za poljoprivrednu proizvodnju,
 • nabava osnovnog stada/matičnog jata domaćih životinja, kupnja sadnja sadnica višegodišnjeg bilja, označavanje ulaganja sufinanciranih iz proračuna Europske unije, ali ne više od 100 eura u kunskoj protuvrijednosti te opći troškovi (do 10% ukupnih prihvatljivih troškova).

U ovom natječaju iznos ukupne javne potpore iznosi 150.000.000 kuna, uz mogućnost povećanja u slučaju da je iznos traženih sredstava iz prihvatljivih zahtjeva veći od raspoloživog iznosa javne potpore. Intenzitet potpore iznosi do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Isto tako, postoji mogućnost dobivanja predujma u vrijednosti do 50% odobrenih sredstava, a osnovni preduvjet provođenja ove mjere je da je za određeno područje županija proglasila elementarnu nepogodu.

Natječaj je otvoren od 2. listopada od 12:00 sati do 1. prosinca 2017. godine do 12:00 sati.

Izmjene natječaja možete preuzeti na stranicama APPRRR

EUROKONZALTING, 02.10.2017.
Ministarstvo poljoprivrede, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, te Savjetodavna služba održava operativne sastanke s predstavnicima JLS-a, razvojnih agencija i LAG-ova, kako bi pripremili poljoprivrednike za prijavu na natječaj za podmjeru 5.2. "Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima iz Programa ruralnog razvoja RH." Prijave se počinju zaprimati 2. listopada 2017. godine.

U Narodnim novinama br. 74/2017 od 28. srpnja 2017. objavljen je Pravilnik koji definira uvjete prihvatljivosti za korištenje Podmjere 5.2 – Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske.

Za prijavu na natječaj potrebni su najminimalniji uvjeti koje postavlja EU, proglašenje elemtarne nepogode i izlazak na teren povjerenstva za procjenu štete itd. Osnovni preduvjet je da je županija proglasila elemtarnu nepogodu za određeno područje. Da bi se mogao prijaviti, poljoprivrednik mora biti prilikom podnošenja zahtjeva za potporu biti upisan u Upisnik poljoprivrednika.

Na natječaj se mogu prijaviti svi korisnici bez obzira na tip nepogode koja je narušila njihov proizvodni potencijal (požar, tuča, mraz i sl.). Moguća je isplata predujma u vrijednosti 50% od ukupnog odobrenog iznosa, a pokriveno je 100% prihvatljivih izdataka.

Više informacija o Podmjeri 5.2 možete pogledati na sljedećim linkovima: Podmjera 5.2, Prihvatljivi korisnici

Ukoliko imate dodatnih pitanja možete nas dobiti u uredu Eurokonzaltinga u Puli (Mletačka 6, tel: 052 544 825) ili u uredima u drugim hrvatskim gradovima.

EUROKNZALTING, 11.09.2017
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je podsjetnik na otvoren Natječaj iz Mjere 5, Podmjere 5.2. Programa ruralnog razvoja RH kojim poziva stradalnike požara kao i svih drugih nepovoljnih klimatskih prilika i katastrofalnih događaja da se prijave na natječaj. Zahtjev za dodjelu novca za obnovu uništenog potencijala podnesu od 2. listopada do 1. prosinca 2017. godine.

Na Natječaj se mogu prijaviti svi korisnici bez obzira na tip nepogode koja je narušila njihov proizvodni potencijal (požar, mraz, tuča i sl.). Predviđeni iznos Natječaja je 150.000.000 HRK uz mogućnost povećanja, pokriva se do 100% prihvatljivih izdataka, a moguća je i isplata predujma u vrijednosti do 50% od ukupno odobrenog iznosa potpore.

Koraci su: proglašenje elementarne nepogode u toj jedinici lokalne samouprave od strane županije, procjena štete od strane povjerenstava, podnošenje zahtjeva za potporu.

Osnovni preduvjet provođenja ove mjere je da je za određeno područje županija proglasila elementarnu nepogodu. Šteta na poljoprivrednom gospodarstvu mora biti veća od 30%. Primjerice, ako je elementarna nepogoda uništila najmanje 150 od 500 stabala maslina to je prihvatljiv gubitak, no ukoliko je uništila samo plod, a stabla su pogodna za nastavak proizvodnje u idućem vegetativnom ciklusu – takva šteta nije prihvatljiva za financiranje iz ove mjere.

Svi budući korisnici ove podmjere moraju biti svjesni da cilj ovog natječaja nije nadoknada izgubljenog prihoda zbog smanjenja ili izostanka prinosa bilo ove ili prošlih godina. Potpora koju poljoprivrednici mogu dobiti kroz podmjeru 5.2 predviđena je i namijenjena kvalitetnoj obnovi narušenog poljoprivrednog potencijala na pojedinom gospodarstvu.

Prve isplate mogu se očekivati na proljeće 2018. godine. Korisnici kojima se bespovratna sredstva odobre dužni su se tijekom sljedećih pet godina baviti poljoprivrednom proizvodnjom za koju su ostvarili potporu.

Više o navedenoj operaciji možete pogledati na stranicama EUROKONZLATINGA i APPRRR.

Za više informacija o istom natječaju (potrebni uvjeti za prijavu na natječaj, potrebna dokumentacija) obratite se našem uredu u Puli (Mletačka 6, tel. 052 544 825) ili uredima u ostalim hrvatskim gradovima. KONTAKTI

EUROKONZALTING, 23.8.2017.
Agencija za plaćanja u poljoprivredi objavila je Natječaj za provedbu podmjere 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima" – provedba tipa operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala" iz Programa ruralnog razvoja RH 2014. – 2020.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 150.000.000 HRK uz mogućnost povećanja.

Intenzitet potpore iznosi do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta uz mogućnost isplate potpore u obliku predujma.

Za obnovu poljoprivrednog potencijala za višegodišnje nasade možete putem zahtjeva za isplatu predujma tražiti predujam i to najviše 20% odobrenih sredstava javne potpore dodijeljene za obnovu višegodišnjih nasada ali ne više od 100.000 kuna. Kod isplate ove vrste predujma uvjet nije dostava bankarske garancije. Predujam za ostale vrste ulaganja iznosi do 50% odobrenih sredstava javne potpore. Uvjet za isplatu ove vrste predujma jest dostava bankarske garancije plative „na prvi poziv“ i „bez prigovora“ u stopostotnoj vrijednosti iznosa predujma.

Prihvatljivi troškovi financiranja u okviru podmjere 5.2. su:
 • obnova poljoprivrednog potencijala;
 • sanacija poljoprivrednog zemljišta;
 • građenje/rekonstrukcija/opremanje poljoprivrednih gospodarskih objekata i pripadajuće infrastrukture za poljoprivrednu proizvodnju;
 • popravak ili nabava novih/rabljenih poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme za poljoprivrednu proizvodnju;
 • nabava osnovnog stada/matičnog jata domaćih životinja;
 • kupnja i sadnja sadnica višegodišnjeg bilja;
 • opći troškovi – troškovi usluga procjenitelja, sudskog vještaka arhitekata, inženjera, konzultanata, troškovi izrade projektno-tehničke dokumentacije, studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i slično.

Korisnik treba pribaviti Procjenu štete u skladu s Metodologijom za procjenu šteta od elementarnih nepogoda. Ključno je da nadležno javno tijelo (JLP(R)S – općina, grad, županija) mora proglasiti elementarnu nepogodu ili katastrofalni događaj sukladno posebnim propisima koji uređuju zaštitu od elementarnih nepogoda Uništenje poljoprivrednog potencijala korisnika prouzročeno elementarnom nepogodom treba biti najmanje 30%. Potrebno je izraditi obrasce proračuna štete ovisno o kategoriji nastale štete (obrasci EN-1, EN-2, EN-3, EN-4, EN-6) koji moraju biti potpisani i ovjereni od nadležnog tijela (Povjerenstva za procjenu šteta prema posebnim propisima koji uređuju zaštitu od elementarnih nepogoda). U slučaju provođenja aktivnosti obnove poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala višegodišnjih nasada potrebno je dostaviti i obrazac „Aktivnosti obnove poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“ popunjen od strane Savjetodavne službe.

Korisnik je obavezan izraditi natječajnu dokumentaciju te podnijeti Zahtjev za potporu putem AGRONET aplikacije za što ima pravo iskoristiti usluge stručnjaka za čije usluge također ostvaruje bespovratna sredstva u iznosu do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Prihvatljivim se smatraju troškovi vezani za elementarne nepogode nastale nakon 1.siječnja 2014. godine, uz uvjet da su nastali nakon podnošenja prvog dijela zahtjeva za potporu.

Poljoprivrednik treba prilikom podnošenja zahtjeva za potporu biti upisan u Upisnik poljoprivrednika. U obzir se uzimaju površine upisane ili u ARKOD ili u Upisnik poljoprivrednika.

Provedba projekta traje najdulje 36 mjeseci od datuma donošenja Odluke o dodjeli sredstava, a iznimno u opravdanim situacijama može se i produžiti.

Nakon konačne isplate bespovratnih sredstava korisnik je obvezan narednih 5 godina baviti se poljoprivrednom proizvodnjom.

Korisnik podnosi prvi dio zahtjeva za potporu u roku od 2. listopada od 12:00 sati do 1. prosinca 2017. godine do 12:00 sati.

Više o navedenoj operaciji možete pogledati na stranicama EUROKONZLATINGA i APPRRR.

Za više informacija o istom natječaju (potrebni uvjeti za prijavu na natječaj, potrebna dokumentacija) obratite se našem uredu u Puli (Mletačka 6, tel. 052 544 825, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.) ili uredima u ostalim hrvatskim gradovima. KONTAKTI

EUROKONZALTING, 27.10.2017.


Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je u Narodnim novinama br. 74/2017 Pravilnik koji definira uvjete prihvatljivosti za korištenje Mjere 5, Podmjere 5.2 – „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske.

Natječaj za korištenje ove mjere raspisat će Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju sljedeći tjedan, a prijave na natječaj bit će omogućene početkom listopada 2017. godine, jer je zbog EU pravila potrebno zadovoljenje osnovnih preduvjeta korištenja ove mjere (proglašenje elementarne nepogode, izlazak na teren povjerenstava za procjenu štete i sl.).

Korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika. Maksimalan iznos potpore nije definiran te će ovisiti o procjeni štete od elementarne nepogode ili katastrofalnog događaja koju je utvrdilo povjerenstvo za procjenu štete prema posebnim propisima koji uređuju zaštitu od elementarnih nepogoda. Intenzitet potpore iznosi do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova.

Prihvatljivi troškovi financiranja u okviru podmjere 5.2. su:
 • obnova poljoprivrednog potencijala;
 • sanacija poljoprivrednog zemljišta;
 • građenje/rekonstrukcija/opremanje poljoprivrednih gospodarskih objekata i pripadajuće infrastrukture za poljoprivrednu proizvodnju;
 • popravak ili nabava novih/rabljenih poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme za poljoprivrednu proizvodnju;
 • nabava osnovnog stada/matičnog jata domaćih životinja;
 • kupnja i sadnja sadnica višegodišnjeg bilja;
 • opći troškovi – troškovi usluga procjenitelja, sudskog vještaka arhitekata, inženjera, konzultanata, troškovi izrade projektno-tehničke dokumentacije, studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i slično.
Predviđeni iznos sredstava koji će biti na raspolaganju korisnicima iznosi 150.000.000 kuna uz mogućnost povećanja. Dio bespovratnih sredstava u iznosu do 50% ukupnih prihvatljivih troškova moći će se isplatiti avansno što će uvelike olakšati stradalnicima elementarnih nepogoda provedbu projekta.

Osnovni preduvjet za provođenje ove mjere jest da je za određeno područje županija proglasila elementarnu nepogodu. Uništenje poljoprivrednog potencijala korisnika prouzročeno elementarnom nepogodom treba biti 30%.

Korisnik mora dostaviti procjenu štete od elementarne nepogode ili katastrofalnog događaja koju je utvrdilo povjerenstvo za procjenu štete prema posebnim propisima koji uređuju zaštitu od elementarnih nepogoda i/ili mora dostaviti rješenje nadležne inspekcije o poduzetim mjerama i aktivnostima temeljem Direktive Vijeća 2000/29/EZ.

Poljoprivrednim potencijalom smatra se sav potencijal vezan za primarnu poljoprivrednu proizvodnju (poljoprivredno zemljište, gospodarske zgrade, mehanizacija i oprema, domaće životinje i višegodišnji nasadi). Ključno je napomenuti kako se plod ne smatra poljoprivrednim potencijalom! Korisnik kojemu je elementarna nepogoda uništila samo plod, ali ne i stabla te su ista pogodna za nastavak proizvodnje u idućem vegetativnom ciklusu, nije prihvatljiv u okviru navedene operacije!

Da bi zadovoljio uvjete i mogao se prijaviti na Natječaj korisnik treba prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu biti upisan u Upisnik poljoprivrednika što znači da treba imati registrirano obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG) ili poljoprivredno gospodarstvo (obrt ili tvrtku).
Razdoblje provedbe projekta je najviše 36 mjeseci od datuma donošenja Odluke o dodjeli sredstava, a u opravdanim situacijama može se i produžiti.

Isplate bespovratnih sredstava očekuju se na proljeće 2018. godine po stvarnim troškovima obnove poljoprivrednog potencijala koja su nastala nakon podnošenja Zahtjeva za potporu. Korisnik je obavezan 5 godina nakon konačne isplate bespovratnih sredstava baviti se poljoprivrednom proizvodnjom za koju je ostvario potporu i podložan je nadzoru Agencije za plaćanja i drugih nadzornih tijela EU.

Više o navedenoj operaciji možete pogledati na stranicama EUROKONZLATINGA i APPRRR.

Za više informacija o istom natječaju (potrebni uvjeti za prijavu na natječaj, potrebna dokumentacija) obratite se našem uredu u Puli (Mletačka 6, tel. 052 544 825) ili uredima u ostalim hrvatskim gradovima. KONTAKTI

EUROKONZALTING, 28.7.2017.

Novosti iz EU fondovaZa sve novosti iz EU fondova ostavite svoj kontakt e-mail ovdje. Šaljemo isključivo važne novosti!

captcha 

Facebook

Kontakt podaci

 • Adresa :
  Mletačka 6, 52100 Pula
 • Tel : (+385) 52 544 825
 • Fax : (+385) 52 352 288
 • Email : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Website : www.eurokonzalting.com

Kontakt