info@eurokonzalting.com            en
enp
Obavještavaju se zainteresirani dionici da je putem portala e-savjetovanja u javnu raspravu pušten Nacrt pravilnika o provedbi tipa operacije 6.1.1. „Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima“ i tipa operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Putem portala e-savjetovanja, na koji je potrebno prethodno se registrirati, moguće je dostaviti svoje prijedloge vezano za gore navedeni Nacrt pravilnika.

Javnom raspravom želi se prikupiti kvalitetne prijedloge svih zainteresiranih dionika u cilju izrade što bolje verzije konačnog Pravilnika po kojem bi se trebao provoditi sljedeći natječaj.

U e-savjetovanje moguće je uključiti se putem sljedeće poveznice.

Za više informacija o istom natječaju (potrebni uvjeti za prijavu na natječaj, potrebna dokumentacija) obratite se našem uredu u Puli (Mletačka 6, tel. 052 544 825) ili uredima u ostalim hrvatskim gradovima. KONTAKTI

EUROKONZALTING, 09.02.2018.
Obavještavaju se korisnici koji su se prijavili na Natječaj za provedbu operacije 6.1.1. “Potpora mladim poljoprivrednicima” (NN 120/16) objavljen dana 21. prosinca 2016. godine, a koji je završio dana 24. veljače 2017. godine da je objavljena izmjena navedenog natječaja.

Izmjena natječaja se odnosi isključivo na povećanje ukupnog iznosa sredstava javne potpore navedenog u natječaju. Tako se ukupan iznos sredstava javne potpore povećava sa 75.368.000,00 kn na 131.517.160,00 kn.

Tako se zbog iznimnog interesa mladih poljoprivrednika i vrlo kvalitetnih projekata povećava broj prihvatljivih projekata za sufinanciranje sa 200 projekata na 350 projekata.

Više informacija možete pogledati na sljedećem linku. LINK 

Za više informacija o istom natječaju (potrebni uvjeti za prijavu na natječaj, potrebna dokumentacija) obratite se našem uredu u Puli (Mletačka 6, tel. 052 544 825) ili uredima u ostalim hrvatskim gradovima. KONTAKTI 

EUROKONZALTING, 23.12.2017.
Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava za provođenje prihvatljivih aktivnosti navedenih u poslovnom planu. Sredstva su osigurana iz priračuna Europske unije i Republike Hrvatske, a visina potpore iznosi 50.000 eura s intenzitetom potpore od 100%.

Isplata se vrši u tri rate i to na sljedeći način:

 1. Prva isplata rate u iznosu od 30% slijedi nakon odluke o dodjeli potpore i to pod uvjetom da korisnik prilikom podnošenja mora postati nositelj poljoprivrednog gospodarstva
 2. Druga rata isplaćuje se u iznosu od 50% i to nakon tri, a najkasnije dvanaest mjeseci nakon isplate prve rate uz dokaz da su aktivnosti iz poslovnog plana započete
 3. Treća rata u iznosu od 20% isplaćuje se nakon provedenih aktivnosti
Više informacija o Podmjeri 6.1. možete pronaći na sljedećem linku. Podmjera 6.1. Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima

Ako imate dodatnih pitanja slobodno nas kontaktirajte u uredu Eurokonzaltinga u Puli (Mletačka 6, tel: 052/544-825) ili u uredima u drugim hrvatskim gradovima.

EUROKONZALTING, 03.10.2017.
Ponedjeljak, 31 Srpanj 2017 13:08

Mjera 6.1. potpora mladim poljoprivrednicima

Mladi poljoprivrednici odnosno korisnici ove mjere su osobe starosti između 18 i 41 godina i koje su prvi put postavljene kao nositelji poljoprivrednog gospodarstva. Također, ne smiju biti nositelji duže od 18 mjeseci. Iznos bespovratnih sredstava koji se može dobiti putem ove mjere je 50.000 eura. Intenzitet potpore iznosi 100%.
 
Bespovratna sredstva se mogu dobiti za sljedeće aktivnosti:

 1. kupnja domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala
 2. kupnju, građenje ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu
 3. kupnju ili zakup poljoprivrednog zemljišta
 4. kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme
 5. podizanje novih i/ili rekonstruiranje postojećih višegodišnjih nasada
 6. uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta
 7. građenje i/ili opremanje objekata za prodaju, prezentaciju i promidžbu vlastitih poljoprivrednih proizvoda
 8. stjecanje stručnih znanja is sposobnosti
 9. operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva

Kako bi se moglo aplicirati na bespovratna sredstva potrebno je ispuniti sljedeće uvjete:

 1. Poljoprivredno gospodarstvo mora u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu imati ekonomsku veličinu od 8.000 eura do 49.999 eura.
 2. Korisnik treba biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva koje korisnik preuzima ili osniva uz upis zemljišta u ARKOD sustav i stoke u JRDŽ
 3. Ukoliko korisnik nije nositelj poljoprivrednog gospodarstva u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, dužan je uz zahtjev za potporu priložiti pisani dokaz (ugovor ili drugi pravovaljani dokument) u kojemu su navedeni način, uvjeti i rok preuzimanja poljoprivrednog gospodarstva i korisnika
 4. U slučaju da su poslovnim planom predviđene aktivnosti ulaganja u poljoprivredno zemljište i objekte koji nisu u vlasništvu korisnika, korisnik mora najkasnije prilikom podnošenja zahtjeva za isplatu prve rate dostaviti Ugovor o najmu/koncesiji/zakupu/služnosti koji mora biti sklopljen na rok od najmanje 10 godina (po mogućnosti 15), računajući od trenutka podnošenja zahtjeva za potporu. Navedeni Ugovor mora biti upisan u zemljišne knjige
 5. Korisnik mora imati odgovarajuća stručna znanja i vještine za obavljanje poljoprivredne djelatnosti i to jedno od navedenih: Diplomski ili preddiplomski studij iz agronomskog ili veterinarskog smjera, završenu srednju školu iz područja poljoprivrede i veterine Radno iskustvo iz poljoprivredne ili veterine u trajanju od najmanje 2 godine i dokaz o stručnom usavršavanju i osposobljavanju koje mora završiti u roku od 36 mjeseci od dana donošenja odluke o dodjeli potpore
 6. Korisnik je dužan ostati nositelj poljoprivrednog gospodarstva i biti registriran u Registru poreznih obveznika kao porezni obveznik po osnovi plaćanja poreza na dobiti ili dohodak i obveznik socijalnih doprinosa najmanje pet godina nakon konačne isplate potpore iz ove mjere
 7. Potrebno je uspostaviti knjigovodstvo najkasnije na kraju provedbe aktivnosti odnosno prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu treće rate.
 
Bespovratna sredstva isplaćuju se na sljedeći način:

Nakon odobrenja projekta korisniku mjere avansno se isplaćuje 15.000 eura bespovratnih sredstava kako bi se započelo s projektnim aktivnostima. Nakon što se prva avansna uplata utroši slijedi druga avansna uplata u iznosu od 25.000 eura dok zadnjih 10.000 eura korisnik mjere mora osigurati sam (putem kredita ili iz vlastitih sredstava). Nakon što se projektne aktivnosti ispune slijedi zadnja isplata od 10.000 eura. Potrebno je nadodati kako projekt može iznositi i više od 50.000 eura, ali razliku plaća korisnik.

Sljedeći natječaj za mjeru 6.1. najavljen je za 27.10.2017. godine.

Sve novosti vezane za natječaj možete saznati na našem news portalu, Facebook stranici u uredu Eurokonzaltinga u Puli (Mletačka 6, tel:052/544-825) ili u uredima u drugim hrvatskim gradovima.

EUROKONZALTING 31.07.2017.
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju obavještava korisnike koji su se prijavili na natječaje iz operacije 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“ te operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ da se pristigli zahtjevi za potporu intenzivno obrađuju za što je angažirano više od 50 djelatnika.

Zbog neočekivano velikog broja pristiglih zahtjeva za potporu (operacija 6.1.1. – 813 zahtjeva, operacija 6.3.1. – 4189 zahtjeva) očekuje se da će odluke o dodjeli sredstava biti izdane tijekom rujna i listopada. Brzina obrade prijava ovisi o kavliteti podnešenih zahtjeva i potrebe za dodatnim obrazloženjima od korisnika. Uvidom u prijave iz navedenih natječaja utvrđeno je da veliki broj zahtijeva dodatna obrazloženja i ispravke, što može utjecati na planirane rokove obrade.

Agencija moli korisnike da u cilju što brže kompletne obrade pristiglih prijava na navedene natječaje žurno odgovaraju na zahtjeve za obrazloženja i ispravke.

Više informacija možete pogledati na stranicama APPRRR-a. LINK 

Za više informacija o istom natječaju (potrebni uvjeti za prijavu na natječaj, potrebna dokumentacija) obratite se našem uredu u Puli (Mletačka 6, tel. 052 544 825) ili uredima u ostalim hrvatskim gradovima. KONTAKTI 

EUROKONZALTING, 21.07.2017.
Utorak, 20 Lipanj 2017 06:31

Poticaji za mlade poljoprivrednike

Mladi poljoprivrednik je osoba starija od 18 godina a mlađa od 41 godine. Hrvatski poljoprivrednici kroz ukupnu alokaciju Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj na raspolaganju imaju na raspolaganju 2.383 milijarde eura bespovratnih sredstava.Ukoliko imate dodatnih pitanja, možete nas kontaktirati u uredu Eurokonzaltinga u Puli (Mletačka 6, tel: 052/544-825) ili u drugim hrvatskim gradovima. KONTAKTI

EUROKONZALTING 20.06.2017.
Prihvatljivi korisnici jesu mladi poljoprivrednici odnosno osobe starije od 18 i mlađe od 41 godine i osobe koje nisu nositelji poljoprivrednog gospodarstva duže od 18 mjeseci. Natječaj je najavljen za 27.10.2017. godine a u nastavku možete saznati više informacija o samom natječaju.

Mogućnosti:

• dobivanje 100% ulaganja bespovratno, u iznosu od 50.000 eura bespovratno

aktivnosti:

 1. kupnja domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala
 2. kupnju, građenje ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu
 3. kupnju ili zakup poljoprivrednog zemljišta
 4. kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme
 5. podizanje novih i/ili rekonstruiranje postojećih višegodišnjih nasada
 6. uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta
 7. građenje i/ili opremanje objekata za prodaju, prezentaciju i promidžbu vlastitih poljoprivrednih proizvoda
 8. stjecanje stručnih znanja is sposobnosti
 9. operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva
Ograničenja:

 1. Poljoprivredno gospodarstvo mora u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu imati ekonomsku veličinu od 8.000 eura do 49.999 eura.
 2. Korisnik treba biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva koje korisnik preuzima ili osniva uz upis zemljišta u ARKOD sustav i stoke u JRDŽ
 3. Ukoliko korisnik nije nositelj poljoprivrednog gospodarstva u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, dužan je uz zahtjev za potporu priložiti pisani dokaz (ugovor ili drugi pravovaljani dokument) u kojemu su navedeni način, uvjeti i rok preuzimanja poljoprivrednog gospodarstva i korisnika
 4. U slučaju da su poslovnim planom predviđene aktivnosti ulaganja u poljoprivredno zemljište i objekte koji nisu u vlasništvu korisnika, korisnik mora najkasnije prilikom podnošenja zahtjeva za isplatu prve rate dostaviti Ugovor o najmu/koncesiji/zakupu/služnosti koji mora biti sklopljen na rok od najmanje 10 godina (po mogućnosti 15), računajući od trenutka podnošenja zahtjeva za potporu. Navedeni Ugovor mora biti upisan u zemljišne knjige
 5. Korisnik mora imati odgovarajuća stručna znanja i vještine za obavljanje poljoprivredne djelatnosti i to jedno od navedenih: Diplomski ili preddiplomski studij iz agronomskog ili veterinarskog smjera, završenu srednju školu iz područja poljoprivrede i veterine Radno iskustvo iz poljoprivredne ili veterine u trajanju od najmanje 2 godine i dokaz o stručnom usavršavanju i osposobljavanju koje mora završiti u roku od 36 mjeseci od dana donošenja odluke o dodjeli potpore
 6. Korisnik je dužan ostati nositelj poljoprivrednog gospodarstva i biti registriran u Registru poreznih obveznika kao porezni obveznik po osnovi plaćanja poreza na dobiti ili dohodak i obveznik socijalnih doprinosa najmanje pet godina nakon konačne isplate potpore iz ove mjere
 7. Potrebno je uspostaviti knjigovodstvo najkasnije na kraju provedbe aktivnosti odnosno prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu treće rate.

Više informacija o načinu isplate bespovratnih sredstava u podmjeri 6.1. možete pogledati na sljedećem linku: Podmjera 6.1. Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima – način isplate

Više informacija o samom natječaju možete dobiti u uredu Eurokonzaltinga u Puli (Mletačka 6, tel: 052/455-825) ili u uredima u drugim hrvatskim gradovima.

EUROKONZALTING, 19.05.2017.
Svake godine naši klijenti ishode od nekoliko stotina tisuća kuna do nekoliko milijuna eura bespovratnih sredstava. Provjerite mogućnosti ishođenja bespovratnih sredstava za sebe i svoje poslovanje. Nazovite središnji ured Eurokonzaltinga u Puli (Mletačka 6, tel: 052/544-825) ili jedan od ureda Eurokonzaltinga u drugim hrvatskim gradovima.

Mladi poljoprivrednici su osobe od 18 do 41 godine i iznimno su bitni za konkurentnost kako hrvatskog tako i europskog gospodarstva koje im kroz EU fondove u 2017. godini nudi pogodnosti prilikom prijave na sljedeće natječaje:

Podmjera 6.1. - Pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima

Mogućnosti:

• dobivanje 100% ulaganja bespovratno, u iznosu od 50.000 eura 

Aktivnosti:

 1. Kupnja domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala
 2. Kupnja, građenje ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu
 3. Kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta
 4. Kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme
 5. Podizanje novih i/ili rekonstruiranje postojećih višegodišnjih nasada
 6. Uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta
 7. Građenje i/ili opremanje objekata za prodaju, prezentaciju i promidžbu vlastitih poljoprivrednih proizvoda
 8. Stjecanje stručnih znanja i sposobnosti
 9. Operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva

Ograničenja:

 1. Poljoprivredno gospodarstvo mora u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu imati ekonomsku veličinu od 8.000 eura do 49.999 eura.
 2. Korisnik treba biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva koje korisnik preuzima ili osniva uz upis zemljišta u ARKOD sustav i stoke u JRDŽ
 3. Ukoliko korisnik nije nositelj poljoprivrednog gospodarstva u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, dužan je uz zahtjev za potporu priložiti pisani dokaz (ugovor ili drugi pravovaljani dokument) u kojemu su navedeni način, uvjeti i rok preuzimanja poljoprivrednog gospodarstva i korisnika
 4. U slučaju da su poslovnim planom predviđene aktivnosti ulaganja u poljoprivredno zemljište i objekte koji nisu u vlasništvu korisnika, korisnik mora najkasnije prilikom podnošenja zahtjeva za isplatu prve rate dostaviti Ugovor o najmu/koncesiji/zakupu/služnosti koji mora biti sklopljen na rok od najmanje 10 godina (po mogućnosti 15), računajući od trenutka podnošenja zahtjeva za potporu. Navedeni Ugovor mora biti upisan u zemljišne knjige
 5. Korisnik mora imati odgovarajuća stručna znanja i vještine za obavljanje poljoprivredne djelatnosti i to jedno od navedenih: Diplomski ili preddiplomski studij iz agronomskog ili veterinarskog smjera,  završenu srednju školu iz područja poljoprivrede i veterine, radno iskustvo iz poljoprivredne ili veterine u trajanju od najmanje 2 godine i dokaz o stručnom usavršavanju i osposobljavanju koje mora završiti u roku od 36 mjeseci od dana donošenja odluke o dodjeli potpore
 6. Korisnik je dužan ostati nositelj poljoprivrednog gospodarstva i biti registriran u Registru poreznih obveznika kao porezni obveznik po osnovi plaćanja poreza na dobiti ili dohodak i obveznik socijalnih doprinosa najmanje pet godina nakon konačne isplate potpore iz ove mjere
 7. Potrebno je uspostaviti knjigovodstvo najkasnije na kraju provedbe aktivnosti odnosno prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu treće rate.

Podmjera 4.1.1. - Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava.

Mogućnosti:

 • Bespovratna sredstva se mogu dobiti u iznosu od 70% ulaganja
 • Iznos bespovratnih sredstava od 5.000 eura do 1.000.000 eura
 • Isplata do 50% bespovratnih sredstava avansno uz bankarsku garanciju

Bespovratna sredstva se mogu dobiti za sljedeće aktivnosti:

 • Ulaganje u građenje/rekonstrukciju i/ili opremanje:
 • Objekata za životinje (vanjska/unutarnja infrastruktura)
 • Zatvorenih/zaštićenih prostora za uzgoj
 • Ostalih gospodarskih objekata
 • Objekata za skladištenje, hlađenje, čišćenje, sušenje, zamrzavanje, klasiranje i pakiranje
 • Novih sustava za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu (neto povećanje navodnjavane površine)
 • Sustava za navodnjavanje izvan poljoprivrednog gospodarstva za potrebe primarne proizvodnje poljoprivrednog gospodarstva

 • Kupnja opreme za berbu, sortiranje i pakiranje vlastitih poljoprivrednih proizvoda
 • Kupnja nove poljoprivredne mehanizacije i gospodarskih vozila za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju
 • Rekonstruiranje postojećih i/ili podizanje novih višegodišnjih nasada isključujući rekonstruiranje postojećih vinograda
 • Kupnja zemljišta i objekta radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta
 • Uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
 • Bespovratna sredstva se mogu dobiti i za projektnu dokumentaciju i konzultantske usluge
Ograničenja:
 • Upis u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (može i manje od godinu dana)
 • Ekonomska veličina od najmanje 6.000 eura za ulaganja u sektor voća i povrća te najmanje 8.000 eura za ulaganja u ostalim sektorima
 • Pravne osobe moraju zadovoljiti uvjet od minimalno 1 zaposlenog na puno radno vrijeme temeljem radnih sati minimalno 1 godinu prije prijave na natječaj
 • OPG mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede prije prijave te mora plaćati doprinose (zdravstveno i mirovinsko)
 • Zajedničkim projektom smatraju se ulaganja provedena od strane 2 ili više vlasnički i upravljački neovisnih partnera s time da se projekt provodi na najmanje jednoj ili više katastarskih čestica koje su međusobno povezane, međusobno graniče ili obuhvaćaju jednu tehnološku-proizvodnu cjelinu. Mora se potpisati Partnerski sporazum.

Podmjera 4.1.2. - Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš.

Mogućnosti:

 • Najniža i najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 5.000 EUR do 1.000.000 EUR.
 • Bespovratna sredstva se mogu ishoditi u iznosu od 70% ulaganja
 • Isplata do 50% bespovratnih sredstava avansno uz bankarsku garanciju

Ograničenja:

 • Upis u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (može i manje od godinu dana)
 • Ekonomska veličina od najmanje 6.000 eura za ulaganja u sektor voća i povrća te najmanje 8.000 eura za ulaganja u ostalim sektorima
 • Pravne osobe moraju zadovoljiti uvjet od minimalno 1 zaposlenog na puno radno vrijeme temeljem radnih sati minimalno 1 godinu prije prijave na natječaj
 • OPG mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede prije prijave te mora plaćati doprinose (zdravstveno i mirovinsko)
 • Zajedničkim projektom smatraju se ulaganja provedena od strane 2 ili više vlasnički i upravljački neovisnih partnera s time da se projekt provodi na najmanje jednoj ili više katastarskih čestica koje su međusobno povezane, međusobno graniče ili obuhvaćaju jednu tehnološku-proizvodnu cjelinu. Mora se potpisati Partnerski sporazum.

Aktivnosti:

 1. Građenje/rekonstrukcija i/ili opremanje skladišnih kapaciteta za stajski gnoj i digestate uključujući opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja i digestata isključivo za vlastite potrebe
 2. Objekata za skladištenje, manipulaciju, sušenje, peletiranje, kompostiranje i baliranje stajskog gnoja i digestate

Ukoliko imate dodatnih pitanja možete nas kontaktirati u uredu Eurokonzaltinga u Puli (Mletačka 6, tel:052/544-825) ili u uredima u drugim hrvatskim gradovima. Raspoloživi smo i dostupni u svim dijelovima Hrvatske. 

Napomena
: Središnji ured Eurokonzaltinga u Puli ima više od 90 odobrenih EU projekata te veći broj projekata za koji su ishođena bespovratna sredstva iz nacionalnih izvora. 

EUROKONZALTING, 18.05.2017.
U razdoblju od 21. prosinca 2016. godine do 24. veljače 2017. godine je bio raspisan drugi natječaj za operaciju 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“. Prema natječaju ukupan iznos raspoloživih sredstava iznosi 75.368.000,00 kn što je dovoljno za 200 projekata. Iznos potpore koji se može dobiti po korisniku iznosi 50.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti. Prema službenim informacijama Agencije na navedeni natječaj se prijavilo 813 korisnika, a ukupni iznos tražene potpore iznosi 306.370.920,00 kn.

U razdoblju od 27. siječnja 2017. godine do 27. ožujka 2017. godine je bio raspisan drugi natječaj za operaciju 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“. Prema natječaju ukupan iznos raspoloživih sredstava iznosi 151.261.593,00 kn što je dovoljno za 1.334 projekta. Iznos potpore koji se može dobiti po korisniku iznosi 15.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti. Prema službenim informacijama Agencije na navedeni natječaj se prijavilo 4.189 korisnika, a ukupni iznos tražene potpore iznosi 474.988.615,50 kn.

Očekuje se ponovno raspisivanje natječaja za navedene operacije u zadnjem tromjesečju 2017. godine, uz određene izmjene Pravilnika.

EUROKONZALTING, 12.04.2017.


Bespovratna sredstva za poljoprivredu – Mjera 6.1. 
Poljoprivrednici (OPG, trgovačka društva i obrti upisani u upisnik poljoprivrednih gospodarstava) imaju mogućnosti ishoditi bespovratna sredstva iz mjere 6.1. (EU fondovi – EAFRD) u iznosu od 50.000 eura 100% bespovratno za sljedeće aktivnosti:
- kupnju domaćih životinja, bilja, sjemenja i sadnog materijala;
- kupnju, građenje i opremanje gospodarskih objekata
- kupnju ili zakup poljoprivrednog zemljišta
- kupnju poljoprivredne mehanizacije i opreme
- podizanje novih i/ili rekonstruiranje postojećih višegodišnjih nasada
- uređenje i poboljšanje poljoprivrednog zemljišta
- građenje i opremanje objekata za prodaju i prezentaciju
- stjecanje potrebnih stručnih znanja
- operativno poslovanje
Isplata se vrši u tri rate (30%, 50% i 20% iznosa) u najviše tri godine.
Poljoprivredno gospodarstvo mora u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu imati ekonomsku veličinu od 8.000 do 49.999 eura.
Prihvatljivi korisnici jesu mladi poljoprivrednici odnosno osobe mlađe od 40 godina, koja nije nositelj poljoprivrednog gospodarstva duže od 18 mjeseci. Korisnik mora imati odgovarajuća stručna znanja i vještine za obavljanje poljoprivredne djelatnosti i dužan je ostati nositelj poljoprivrednog gospodarstva i biti porezni obveznik po osnovi plaćanja poreza na dobit ili dohodak.
Sljedeći natječaj očekuje se u prosincu 2017. godine. Natječaj bi trebao biti otvoren 30 dana.

Više informacija o sličnoj temi možete pronaći na sljedećim linkovima:

L
ink: Mjera 6.2         Link: Mjera 6.3
L
ink: Mjera 6.4
Link: Poljoprivreda i ruralni turizam

Isto tako, ukoliko imate dodatnih pitanja možete nas dobiti u uredu Eurokonzaltinga u Puli (Mletačka 6, Pula, tel: 052 544 825) ili u našim uredima u drugim hrvatskim gradovima.

Stranica 1 od 2

Novosti iz EU fondovaZa sve novosti iz EU fondova ostavite svoj kontakt e-mail ovdje. Šaljemo isključivo važne novosti!

captcha 

Facebook

Kontakt podaci

 • Adresa :
  Mletačka 6, 52100 Pula
 • Tel : (+385) 52 544 825
 • Fax : (+385) 52 352 288
 • Email : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Website : www.eurokonzalting.com

Kontakt