info@eurokonzalting.com            en
enp
×

Upozorenje

JUser: :_load: Nije moguće učitavanje korisnika sa ID: 742
Ministarstvo poljoprivrede, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, te Savjetodavna služba održava operativne sastanke s predstavnicima JLS-a, razvojnih agencija i LAG-ova, kako bi pripremili poljoprivrednike za prijavu na natječaj za podmjeru 5.2. "Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima iz Programa ruralnog razvoja RH." Prijave se počinju zaprimati 2. listopada 2017. godine.

U Narodnim novinama br. 74/2017 od 28. srpnja 2017. objavljen je Pravilnik koji definira uvjete prihvatljivosti za korištenje Podmjere 5.2 – Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske.

Za prijavu na natječaj potrebni su najminimalniji uvjeti koje postavlja EU, proglašenje elemtarne nepogode i izlazak na teren povjerenstva za procjenu štete itd. Osnovni preduvjet je da je županija proglasila elemtarnu nepogodu za određeno područje. Da bi se mogao prijaviti, poljoprivrednik mora biti prilikom podnošenja zahtjeva za potporu biti upisan u Upisnik poljoprivrednika.

Na natječaj se mogu prijaviti svi korisnici bez obzira na tip nepogode koja je narušila njihov proizvodni potencijal (požar, tuča, mraz i sl.). Moguća je isplata predujma u vrijednosti 50% od ukupnog odobrenog iznosa, a pokriveno je 100% prihvatljivih izdataka.

Više informacija o Podmjeri 5.2 možete pogledati na sljedećim linkovima: Podmjera 5.2, Prihvatljivi korisnici

Ukoliko imate dodatnih pitanja možete nas dobiti u uredu Eurokonzaltinga u Puli (Mletačka 6, tel: 052 544 825) ili u uredima u drugim hrvatskim gradovima.

EUROKNZALTING, 11.09.2017
Utorak, 29 Kolovoz 2017 06:33

Prijava štete na opožarenim područjima

Savjetodavna služba Ministarstva poljoprivrede formirala je grupu koordinatora na područjima ugroženim nedavnim požarima u četiri dalmatinske županije. Koordinatori daju najbolje moguće preporuke za sanaciju uništenog poljoprivrednog zemljišta, nasada i ostalih resursa s ciljem ponovnog korištenja u svrhu poljoprivredne proizvodnje, te pružaju stručnu pomoć u prijavi za Natječaj za operaciju 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“.

Koordinatori trenutno prave popise svih opožarenih područja na kojima je proglašena elementarna nepogoda u suradnji s Agencijom za plaćanja.

Nakon toga svi registrirani poljoprivrednici, a i oni koji to još nisu postali biti će kontaktirani kako bi se utvrdio status prihvatljivosti za natječaj.

Koordinatori u Splitsko-dalmatinskoj županiji:
Žarko Kovačić, dipl. ing. agr., viši stručni savjetnik, 091/5408-421
Lea Puharić-Visković, dipl. ing. agr., viši stručni savjetnik, 091/4882-932

Koordinatori u Šibensko-kninskoj županiji:
Marko Dobrić, dipl. ing. agr., viši stručni savjetnik, 091/4882-731
Ivica Kosor, dipl. ing. agr., viši stručni savjetnik, 091/4882-861

Koordinatori u Zadarskoj županiji:
Žarko Lovrinov dipl. ing. agr., stručni savjetnik, 091/4882-834
Mr. sc. Hrvoje Klarić., viši stručni savjetnik, 091/4882-833

Koordinatori u Dubrovačko-neretvanskoj županiji:
Ante Mijić, dipl. ing. agr., stručni savjetnik, 091/4882-954
Milenko Buljubašić, dipl. ing. agr., stručni savjetnik, 091/4882-948


Ukoliko imate dodatnih pitanja možete nas kontaktirajte u uredu Eurokonzaltinga u Puli (Mletačka 6, tel: 052/544-825) ili u uredima u drugim hrvatskim gradovima.

EUROKONZALTING, 28.08.2017.
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je podsjetnik na otvoren Natječaj iz Mjere 5, Podmjere 5.2. Programa ruralnog razvoja RH kojim poziva stradalnike požara kao i svih drugih nepovoljnih klimatskih prilika i katastrofalnih događaja da se prijave na natječaj. Zahtjev za dodjelu novca za obnovu uništenog potencijala podnesu od 2. listopada do 1. prosinca 2017. godine.

Na Natječaj se mogu prijaviti svi korisnici bez obzira na tip nepogode koja je narušila njihov proizvodni potencijal (požar, mraz, tuča i sl.). Predviđeni iznos Natječaja je 150.000.000 HRK uz mogućnost povećanja, pokriva se do 100% prihvatljivih izdataka, a moguća je i isplata predujma u vrijednosti do 50% od ukupno odobrenog iznosa potpore.

Koraci su: proglašenje elementarne nepogode u toj jedinici lokalne samouprave od strane županije, procjena štete od strane povjerenstava, podnošenje zahtjeva za potporu.

Osnovni preduvjet provođenja ove mjere je da je za određeno područje županija proglasila elementarnu nepogodu. Šteta na poljoprivrednom gospodarstvu mora biti veća od 30%. Primjerice, ako je elementarna nepogoda uništila najmanje 150 od 500 stabala maslina to je prihvatljiv gubitak, no ukoliko je uništila samo plod, a stabla su pogodna za nastavak proizvodnje u idućem vegetativnom ciklusu – takva šteta nije prihvatljiva za financiranje iz ove mjere.

Svi budući korisnici ove podmjere moraju biti svjesni da cilj ovog natječaja nije nadoknada izgubljenog prihoda zbog smanjenja ili izostanka prinosa bilo ove ili prošlih godina. Potpora koju poljoprivrednici mogu dobiti kroz podmjeru 5.2 predviđena je i namijenjena kvalitetnoj obnovi narušenog poljoprivrednog potencijala na pojedinom gospodarstvu.

Prve isplate mogu se očekivati na proljeće 2018. godine. Korisnici kojima se bespovratna sredstva odobre dužni su se tijekom sljedećih pet godina baviti poljoprivrednom proizvodnjom za koju su ostvarili potporu.

Više o navedenoj operaciji možete pogledati na stranicama EUROKONZLATINGA i APPRRR.

Za više informacija o istom natječaju (potrebni uvjeti za prijavu na natječaj, potrebna dokumentacija) obratite se našem uredu u Puli (Mletačka 6, tel. 052 544 825) ili uredima u ostalim hrvatskim gradovima. KONTAKTI

EUROKONZALTING, 23.8.2017.
Agencija za plaćanja u poljoprivredi objavila je Natječaj za provedbu podmjere 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima" – provedba tipa operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala" iz Programa ruralnog razvoja RH 2014. – 2020.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 150.000.000 HRK uz mogućnost povećanja.

Intenzitet potpore iznosi do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta uz mogućnost isplate potpore u obliku predujma.

Za obnovu poljoprivrednog potencijala za višegodišnje nasade možete putem zahtjeva za isplatu predujma tražiti predujam i to najviše 20% odobrenih sredstava javne potpore dodijeljene za obnovu višegodišnjih nasada ali ne više od 100.000 kuna. Kod isplate ove vrste predujma uvjet nije dostava bankarske garancije. Predujam za ostale vrste ulaganja iznosi do 50% odobrenih sredstava javne potpore. Uvjet za isplatu ove vrste predujma jest dostava bankarske garancije plative „na prvi poziv“ i „bez prigovora“ u stopostotnoj vrijednosti iznosa predujma.

Prihvatljivi troškovi financiranja u okviru podmjere 5.2. su:
 • obnova poljoprivrednog potencijala;
 • sanacija poljoprivrednog zemljišta;
 • građenje/rekonstrukcija/opremanje poljoprivrednih gospodarskih objekata i pripadajuće infrastrukture za poljoprivrednu proizvodnju;
 • popravak ili nabava novih/rabljenih poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme za poljoprivrednu proizvodnju;
 • nabava osnovnog stada/matičnog jata domaćih životinja;
 • kupnja i sadnja sadnica višegodišnjeg bilja;
 • opći troškovi – troškovi usluga procjenitelja, sudskog vještaka arhitekata, inženjera, konzultanata, troškovi izrade projektno-tehničke dokumentacije, studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i slično.

Korisnik treba pribaviti Procjenu štete u skladu s Metodologijom za procjenu šteta od elementarnih nepogoda. Ključno je da nadležno javno tijelo (JLP(R)S – općina, grad, županija) mora proglasiti elementarnu nepogodu ili katastrofalni događaj sukladno posebnim propisima koji uređuju zaštitu od elementarnih nepogoda Uništenje poljoprivrednog potencijala korisnika prouzročeno elementarnom nepogodom treba biti najmanje 30%. Potrebno je izraditi obrasce proračuna štete ovisno o kategoriji nastale štete (obrasci EN-1, EN-2, EN-3, EN-4, EN-6) koji moraju biti potpisani i ovjereni od nadležnog tijela (Povjerenstva za procjenu šteta prema posebnim propisima koji uređuju zaštitu od elementarnih nepogoda). U slučaju provođenja aktivnosti obnove poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala višegodišnjih nasada potrebno je dostaviti i obrazac „Aktivnosti obnove poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“ popunjen od strane Savjetodavne službe.

Korisnik je obavezan izraditi natječajnu dokumentaciju te podnijeti Zahtjev za potporu putem AGRONET aplikacije za što ima pravo iskoristiti usluge stručnjaka za čije usluge također ostvaruje bespovratna sredstva u iznosu do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Prihvatljivim se smatraju troškovi vezani za elementarne nepogode nastale nakon 1.siječnja 2014. godine, uz uvjet da su nastali nakon podnošenja prvog dijela zahtjeva za potporu.

Poljoprivrednik treba prilikom podnošenja zahtjeva za potporu biti upisan u Upisnik poljoprivrednika. U obzir se uzimaju površine upisane ili u ARKOD ili u Upisnik poljoprivrednika.

Provedba projekta traje najdulje 36 mjeseci od datuma donošenja Odluke o dodjeli sredstava, a iznimno u opravdanim situacijama može se i produžiti.

Nakon konačne isplate bespovratnih sredstava korisnik je obvezan narednih 5 godina baviti se poljoprivrednom proizvodnjom.

Korisnik podnosi prvi dio zahtjeva za potporu u roku od 2. listopada od 12:00 sati do 1. prosinca 2017. godine do 12:00 sati.

Više o navedenoj operaciji možete pogledati na stranicama EUROKONZLATINGA i APPRRR.

Za više informacija o istom natječaju (potrebni uvjeti za prijavu na natječaj, potrebna dokumentacija) obratite se našem uredu u Puli (Mletačka 6, tel. 052 544 825, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.) ili uredima u ostalim hrvatskim gradovima. KONTAKTI

EUROKONZALTING, 27.10.2017.


Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju uskoro će objaviti Natječaj u okviru Mjere 5, Podmjere 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“, tip operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. – 2020.

Pravilnik za navedenu mjeru u završnoj je fazi i vjerojatno će u ponedjeljak, 24.7.2017. godine biti objavljen u Narodnim novinama. Desetak dana od objave Pravilnika u Narodnim novinama očekuje se objava Natječaja. Natječaj će biti otvoren do 1.10.2017. godine.

Fond za raspolaganje preko Mjere 5 bit će 150 milijuna kuna.

Korisnici su poljoprivrednici i skupine poljoprivrednika upisani u Upisnik poljoprivrednika.

Prihvatljivi troškovi su:
 • sanacija poljoprivrednog zemljišta,
 • izgradnja, rekonstrukcija i opremanje gospodarskih objekata,
 • popravak ili nabava poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme za poljoprivrednu proizvodnju,
 • nabava osnovnog stada/matičnog jata domaćih životinja,
 • kupnja i sadnja sadnica višegodišnjeg bilja,
 • opći troškovi (do 10%).

Potpora će se dodjeljivati na temelju stvarnih troškova temeljem računa ili drugih dokumenata koji dokazuju da su troškovi plaćeni, u iznosu do 100% vrijednosti prihvatljivih troškova.
Korisnik će predati prvi dio zahtjeva za potporu sa dokumentacijom (procjena štete koja mora biti veća od 30%, procjenu ukupnih radova s obzirom da procjena sadrži samo broj životinja, stabala i slično, ali ne i ostale radove koje je potrebno obaviti, potvrda porezne uprave da nema duga, izjava da nema dvostrukog financiranja i slično). Nakon toga, a po zatvaranju natječaja, APPRRR će korisniku izdati Odluku o administrativnoj kontroli i Ugovor na temelju kojeg korisnik kreće u prikupljanje ponuda te mu se nakon odobrenja ponuda izdaje Odluka o financiranju. Razmatra se isplata predujma radi olakšanja obnove korisnicima.

Za više informacija o istom natječaju (potrebni uvjeti za prijavu na natječaj, potrebna dokumentacija) obratite se našem uredu u Puli (Mletačka 6, tel. 052 544 825) ili uredima u ostalim hrvatskim gradovima. KONTAKTI

EUROKONZALTING, 21.07.2017.

Novosti iz EU fondovaZa sve novosti iz EU fondova ostavite svoj kontakt e-mail ovdje. Šaljemo isključivo važne novosti!

captcha 

Facebook

Kontakt podaci

 • Adresa :
  Mletačka 6, 52100 Pula
 • Tel : (+385) 52 544 825
 • Fax : (+385) 52 352 288
 • Email : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Website : www.eurokonzalting.com

Kontakt