info@eurokonzalting.com            en
enp
Petak, 11 Kolovoz 2017 09:15

Izvještaj o plaćenim potporama

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju započela je sa slanjem Obavijesti o ostvarenim pravima za 2016. godinu svim poljoprivrednicima koji su podnjeli zahtjev za potpore u poljoprivredi u prethodnoj 2016. godini, a koje isplaćene u periodu od studenog 2016. do srpnja 2017. godine.

Obavijest sadržava potpore koje je poljoprivrednik zatražio uz podatke o traženoj i utvrđenoj količini, odobrenom pravu te o konačnoj isplati. Isto tako, evidentirana su moguća umanjena i naplaćene višegodišnje sankcije.

Poljoprivrednici se sa svojim pitanjima mogu javiti u centralni ured Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na broj tel: 01/6002-700, email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili u podružnicama agencije u županijama.

EUROKONZALTING, 11.08.2017.
Obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu BERGIĆ LEONARDO iz Fažane odobrena su bespovratna sredstva Europske unije za projekt „Podizanje nasada maslina i nabavka poljoprivredne mehanizacije i opreme“. OPG BERGIĆ LEONARDO aplicirao je na 2. natječaj za Mjeru 4 „Ulaganja u fizičku imovinu“, Podmjeru 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“, Operacija 4.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ u okviru Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Nakon izrade prijave od strane poduzeća EUROKONZALTING i čekanja na evaluaciju prijave, početkom kolovoza 2017. godine izdana je pozitivna Odluka o dodjeli sredstava.

Projektom će se podići 0,76 hektara višegodišnjih nasada maslina te nabaviti potrebna poljoprivredna mehanizacija, strojevi i oprema za zadovoljenje potreba korisnika u vidu primarne poljoprivredne proizvodnje (2 traktora, freza za osnovnu i dopunsku obradu tla te nošena prskalica).

Ukupni iznos prihvatljivog ulaganja iznosi 943.189,48 HRK. Intenzitet potpore iznosi 90%.

Bespovratna sredstva odobrena su u iznosu od 848.870,53 HRK.

Projekt financira Europska unija iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR).

Više o navedenoj operaciji možete pogledati na stranicama EUROKONZLATINGA.

Ukoliko želite i da vaš projekt potencijalno postane jedna uspješna priča nazovite nas u središnji ured Eurokonzaltinga u Puli (Mletačka 6, tel: 052/544-825) ili u uredima u drugim hrvatskim gradovima – KONTAKTI.

EUROKONZALTING, 8.8.2017.
Nakon što je dobio bespovratna sredstva za rekonstrukciju hotela (6.5 milijuna kuna) ugostiteljskom obrtu „Milan“ putem EU fondova odobreno je 2.45 milijuna kuna bespovratnih sredstava odnosno 90% vrijednosti ukupne investicije za projekt podizanja novih nasada maslina te kupnju nove poljoprivredne mehanizacije i opreme.

Lokacija ulaganja bit će Grad Vodnjan odnosno naselje Galižana. Projekt je prijavljen na drugi natječaj za podmjeru 4.1. Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva; Operacija 4.1.1. – Sektor voća i povrća a ukupna vrijednost investicije iznosit će 2.72 milijuna kuna.

Nakon izrade prijave od strane Eurokonzaltinga i čekanja na evaluaciju prijave, početkom kolovoza 2017. godine izdana je konačna odluka o dodjeli sredstava temeljem koje su ugostiteljskom obrtu Milan dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 2.45 milijuna kuna.

Bespovratna sredstva utrošit će se za podizanje novih nasada maslina na 6.2 hektara poljoprivrednih površina ali i nabavku dva kontejnera (za skladište i za boravak), traktora, gospodarskog vozila, opreme za osnovnu i dopunsku obradu tla, opreme za transport, atomizera te ostale opreme potrebne za uzgoj maslina.

Ukoliko želite i da vaš projekt potencijalno postane jedna uspješna priča nazovite nas u središnji ured Eurokonzaltinga u Puli (Mletačka 6, tel: 052/544-825) ili u uredima u drugim hrvatskim gradovima.

EUROKONZALTING 08.08.2017.
Agencija za plaćanja u poljoprivredi objavila je Natječaj za provedbu podmjere 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima" – provedba tipa operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala" iz Programa ruralnog razvoja RH 2014. – 2020.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 150.000.000 HRK uz mogućnost povećanja.

Intenzitet potpore iznosi do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta uz mogućnost isplate potpore u obliku predujma.

Za obnovu poljoprivrednog potencijala za višegodišnje nasade možete putem zahtjeva za isplatu predujma tražiti predujam i to najviše 20% odobrenih sredstava javne potpore dodijeljene za obnovu višegodišnjih nasada ali ne više od 100.000 kuna. Kod isplate ove vrste predujma uvjet nije dostava bankarske garancije. Predujam za ostale vrste ulaganja iznosi do 50% odobrenih sredstava javne potpore. Uvjet za isplatu ove vrste predujma jest dostava bankarske garancije plative „na prvi poziv“ i „bez prigovora“ u stopostotnoj vrijednosti iznosa predujma.

Korisnik treba pribaviti Procjenu štete u skladu s Metodologijom za procjenu šteta od elementarnih nepogoda. Ključno je da nadležno javno tijelo (JLP(R)S – općina, grad, županija) mora proglasiti elementarnu nepogodu ili katastrofalni događaj sukladno posebnim propisima koji uređuju zaštitu od elementarnih nepogoda Uništenje poljoprivrednog potencijala korisnika prouzročeno elementarnom nepogodom treba biti najmanje 30%. Potrebno je izraditi obrasce proračuna štete ovisno o kategoriji nastale štete (obrasci EN-1, EN-2, EN-3, EN-4, EN-6) koji moraju biti potpisani i ovjereni od nadležnog tijela (Povjerenstva za procjenu šteta prema posebnim propisima koji uređuju zaštitu od elementarnih nepogoda). U slučaju provođenja aktivnosti obnove poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala višegodišnjih nasada potrebno je dostaviti i obrazac „Aktivnosti obnove poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“ popunjen od strane Savjetodavne službe.

Korisnik je obavezan izraditi natječajnu dokumentaciju te podnijeti Zahtjev za potporu putem AGRONET aplikacije za što ima pravo iskoristiti usluge stručnjaka za čije usluge također ostvaruje bespovratna sredstva u iznosu do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Prihvatljivim se smatraju troškovi vezani za elementarne nepogode nastale nakon 1.siječnja 2014. godine, uz uvjet da su nastali nakon podnošenja prvog dijela zahtjeva za potporu.

Poljoprivrednik treba prilikom podnošenja zahtjeva za potporu biti upisan u Upisnik poljoprivrednika. U obzir se uzimaju površine upisane ili u ARKOD ili u Upisnik poljoprivrednika.

Provedba projekta traje najdulje 36 mjeseci od datuma donošenja Odluke o dodjeli sredstava, a iznimno u opravdanim situacijama može se i produžiti.

Nakon konačne isplate bespovratnih sredstava korisnik je obvezan narednih 5 godina baviti se poljoprivrednom proizvodnjom.

Korisnik podnosi prvi dio zahtjeva za potporu u roku od 2. listopada od 12:00 sati do 1. prosinca 2017. godine do 12:00 sati.

Više o navedenoj operaciji možete pogledati na stranicama EUROKONZLATINGA i APPRRR.

Za više informacija o istom natječaju (potrebni uvjeti za prijavu na natječaj, potrebna dokumentacija) obratite se našem uredu u Puli (Mletačka 6, tel. 052 544 825) ili uredima u ostalim hrvatskim gradovima. KONTAKTI

EUROKONZALTING, 7.8.2017.

Ponedjeljak, 31 Srpanj 2017 13:08

Mjera 6.1. potpora mladim poljoprivrednicima

Mladi poljoprivrednici odnosno korisnici ove mjere su osobe starosti između 18 i 41 godina i koje su prvi put postavljene kao nositelji poljoprivrednog gospodarstva. Također, ne smiju biti nositelji duže od 18 mjeseci. Iznos bespovratnih sredstava koji se može dobiti putem ove mjere je 50.000 eura. Intenzitet potpore iznosi 100%.
 
Bespovratna sredstva se mogu dobiti za sljedeće aktivnosti:

 1. kupnja domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala
 2. kupnju, građenje ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu
 3. kupnju ili zakup poljoprivrednog zemljišta
 4. kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme
 5. podizanje novih i/ili rekonstruiranje postojećih višegodišnjih nasada
 6. uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta
 7. građenje i/ili opremanje objekata za prodaju, prezentaciju i promidžbu vlastitih poljoprivrednih proizvoda
 8. stjecanje stručnih znanja is sposobnosti
 9. operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva

Kako bi se moglo aplicirati na bespovratna sredstva potrebno je ispuniti sljedeće uvjete:

 1. Poljoprivredno gospodarstvo mora u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu imati ekonomsku veličinu od 8.000 eura do 49.999 eura.
 2. Korisnik treba biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva koje korisnik preuzima ili osniva uz upis zemljišta u ARKOD sustav i stoke u JRDŽ
 3. Ukoliko korisnik nije nositelj poljoprivrednog gospodarstva u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, dužan je uz zahtjev za potporu priložiti pisani dokaz (ugovor ili drugi pravovaljani dokument) u kojemu su navedeni način, uvjeti i rok preuzimanja poljoprivrednog gospodarstva i korisnika
 4. U slučaju da su poslovnim planom predviđene aktivnosti ulaganja u poljoprivredno zemljište i objekte koji nisu u vlasništvu korisnika, korisnik mora najkasnije prilikom podnošenja zahtjeva za isplatu prve rate dostaviti Ugovor o najmu/koncesiji/zakupu/služnosti koji mora biti sklopljen na rok od najmanje 10 godina (po mogućnosti 15), računajući od trenutka podnošenja zahtjeva za potporu. Navedeni Ugovor mora biti upisan u zemljišne knjige
 5. Korisnik mora imati odgovarajuća stručna znanja i vještine za obavljanje poljoprivredne djelatnosti i to jedno od navedenih: Diplomski ili preddiplomski studij iz agronomskog ili veterinarskog smjera, završenu srednju školu iz područja poljoprivrede i veterine Radno iskustvo iz poljoprivredne ili veterine u trajanju od najmanje 2 godine i dokaz o stručnom usavršavanju i osposobljavanju koje mora završiti u roku od 36 mjeseci od dana donošenja odluke o dodjeli potpore
 6. Korisnik je dužan ostati nositelj poljoprivrednog gospodarstva i biti registriran u Registru poreznih obveznika kao porezni obveznik po osnovi plaćanja poreza na dobiti ili dohodak i obveznik socijalnih doprinosa najmanje pet godina nakon konačne isplate potpore iz ove mjere
 7. Potrebno je uspostaviti knjigovodstvo najkasnije na kraju provedbe aktivnosti odnosno prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu treće rate.
 
Bespovratna sredstva isplaćuju se na sljedeći način:

Nakon odobrenja projekta korisniku mjere avansno se isplaćuje 15.000 eura bespovratnih sredstava kako bi se započelo s projektnim aktivnostima. Nakon što se prva avansna uplata utroši slijedi druga avansna uplata u iznosu od 25.000 eura dok zadnjih 10.000 eura korisnik mjere mora osigurati sam (putem kredita ili iz vlastitih sredstava). Nakon što se projektne aktivnosti ispune slijedi zadnja isplata od 10.000 eura. Potrebno je nadodati kako projekt može iznositi i više od 50.000 eura, ali razliku plaća korisnik.

Sljedeći natječaj za mjeru 6.1. najavljen je za 27.10.2017. godine.

Sve novosti vezane za natječaj možete saznati na našem news portalu, Facebook stranici u uredu Eurokonzaltinga u Puli (Mletačka 6, tel:052/544-825) ili u uredima u drugim hrvatskim gradovima.

EUROKONZALTING 31.07.2017.
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je u Narodnim novinama br. 74/2017 Pravilnik koji definira uvjete prihvatljivosti za korištenje Mjere 5, Podmjere 5.2 – „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske.

Natječaj za korištenje ove mjere raspisat će Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju sljedeći tjedan, a prijave na natječaj bit će omogućene početkom listopada 2017. godine, jer je zbog EU pravila potrebno zadovoljenje osnovnih preduvjeta korištenja ove mjere (proglašenje elementarne nepogode, izlazak na teren povjerenstava za procjenu štete i sl.).

Korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika. Maksimalan iznos potpore nije definiran te će ovisiti o procjeni štete od elementarne nepogode ili katastrofalnog događaja koju je utvrdilo povjerenstvo za procjenu štete prema posebnim propisima koji uređuju zaštitu od elementarnih nepogoda. Intenzitet potpore iznosi do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova.

Prihvatljivi troškovi financiranja u okviru podmjere 5.2. su:
 • obnova poljoprivrednog potencijala;
 • sanacija poljoprivrednog zemljišta;
 • građenje/rekonstrukcija/opremanje poljoprivrednih gospodarskih objekata i pripadajuće infrastrukture za poljoprivrednu proizvodnju;
 • popravak ili nabava novih/rabljenih poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme za poljoprivrednu proizvodnju;
 • nabava osnovnog stada/matičnog jata domaćih životinja;
 • kupnja i sadnja sadnica višegodišnjeg bilja;
 • opći troškovi – troškovi usluga procjenitelja, sudskog vještaka arhitekata, inženjera, konzultanata, troškovi izrade projektno-tehničke dokumentacije, studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i slično.
Predviđeni iznos sredstava koji će biti na raspolaganju korisnicima iznosi 150.000.000 kuna uz mogućnost povećanja. Dio bespovratnih sredstava u iznosu do 50% ukupnih prihvatljivih troškova moći će se isplatiti avansno što će uvelike olakšati stradalnicima elementarnih nepogoda provedbu projekta.

Osnovni preduvjet za provođenje ove mjere jest da je za određeno područje županija proglasila elementarnu nepogodu. Uništenje poljoprivrednog potencijala korisnika prouzročeno elementarnom nepogodom treba biti 30%.

Korisnik mora dostaviti procjenu štete od elementarne nepogode ili katastrofalnog događaja koju je utvrdilo povjerenstvo za procjenu štete prema posebnim propisima koji uređuju zaštitu od elementarnih nepogoda i/ili mora dostaviti rješenje nadležne inspekcije o poduzetim mjerama i aktivnostima temeljem Direktive Vijeća 2000/29/EZ.

Poljoprivrednim potencijalom smatra se sav potencijal vezan za primarnu poljoprivrednu proizvodnju (poljoprivredno zemljište, gospodarske zgrade, mehanizacija i oprema, domaće životinje i višegodišnji nasadi). Ključno je napomenuti kako se plod ne smatra poljoprivrednim potencijalom! Korisnik kojemu je elementarna nepogoda uništila samo plod, ali ne i stabla te su ista pogodna za nastavak proizvodnje u idućem vegetativnom ciklusu, nije prihvatljiv u okviru navedene operacije!

Da bi zadovoljio uvjete i mogao se prijaviti na Natječaj korisnik treba prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu biti upisan u Upisnik poljoprivrednika što znači da treba imati registrirano obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG) ili poljoprivredno gospodarstvo (obrt ili tvrtku).
Razdoblje provedbe projekta je najviše 36 mjeseci od datuma donošenja Odluke o dodjeli sredstava, a u opravdanim situacijama može se i produžiti.

Isplate bespovratnih sredstava očekuju se na proljeće 2018. godine po stvarnim troškovima obnove poljoprivrednog potencijala koja su nastala nakon podnošenja Zahtjeva za potporu. Korisnik je obavezan 5 godina nakon konačne isplate bespovratnih sredstava baviti se poljoprivrednom proizvodnjom za koju je ostvario potporu i podložan je nadzoru Agencije za plaćanja i drugih nadzornih tijela EU.

Više o navedenoj operaciji možete pogledati na stranicama EUROKONZLATINGA i APPRRR.

Za više informacija o istom natječaju (potrebni uvjeti za prijavu na natječaj, potrebna dokumentacija) obratite se našem uredu u Puli (Mletačka 6, tel. 052 544 825) ili uredima u ostalim hrvatskim gradovima. KONTAKTI

EUROKONZALTING, 28.7.2017.
Ravnateljica Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Matilda Copić i župan Istarske županije Flego, potpisali su u Poreču 19.07.2017. Ugovor o financiranju ulaganja sustava navodnjavanja kroz operaciju 4.3.1. Programa ruralnog razvoja RH.

Također je potpisano i 12 ugovora o financiranju za projekte opskrbe i odvodnje s komunalnim poduzećima, koji su financirani putem operacije 7.2.1 ukupne vrijednosti 64,8 milijuna kuna.

Potpisivanju ugovora prisustvovao je i ministar Tolušić, a ovim projektom navodnjavat će se novih 490 hekatara u Istarskoj županiji.

Za više informacija o istom natječaju (potrebni uvjeti za prijavu na natječaj, potrebna dokumentacija) obratite se našem uredu u Puli (Mletačka 6, tel. 052 544 825) ili uredima u ostalim hrvatskim gradovima. KONTAKTI.

EUROKONZALTING, 20.7.2017.
Srijeda, 19 Srpanj 2017 06:57

Mjera 16 „Suradnja“ – Novi pravilnik

Na e-savjetovanjima objavljen je novi Pravilnik o provedbi Mjera 16 „Suradnja“ u okviru Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

U mjeri 16 nalaze se sljedeće podmjere: Podmjera 16.1 „Potpora za osnivanje i rad operativnih skupina Europskog partnerstva za inovacije (EIP) za poljoprivrednu produktivnost i održivost“ i Podmjera 16.4 „Potpora za horizontalnu i vertikalnu suradnju sudionika u opskrbnom lancu za uspostavljanje i razvoj kratkih opskrbnih lanaca i lokalnih tržišta te za promicanje aktivnosti u lokalnom kontekstu u vezi s razvojem kratkih opskrbnih lanaca i lokalnih tržišta“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

Pozivaju se svi zainteresirani dionici za prijedloge konačnog Pravilnika kojim će se provoditi budući natječaji u okviru Mjere 16.

Savjetovanja je moguće pronaći na sljedećoj poveznici

Rok za dostavu komentara je završno s 18. kolovoza 2017. godine.

EUROKONZALTING, 19.7.2017.
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je vijest o smanjenju obvezne dokumentacije za prijavu na Natječaj u okviru Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1. »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava«.

Prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu konačne rate korisnici nisu obvezni ishoditi i učitati Rješenje o odobrenju farme izdano od uprave nadležne za veterinarstvo i sigurnost hrane kako je bilo navedeno u popisu dokumentacije.

Korisnik će biti obavezan objekt kojega gradi/oprema upisati u Registar farmi, u Jedinstvenom registru domaćih životinja (JRDŽ) kojeg vodi Hrvatska poljoprivredna agencija (HPA).

EUROKONZALTING, 10.07.2017.
Objavljeno u Novosti
Portal e-savjetovanja, objavio je Nacrt pravilnika o provedbi Mjere 6 "Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja", podmjera 6.2. "Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje od 2014.-2020.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi pozvala je sve zainteresirane sudionike na dostavu prijedloga, kojima je moguće poboljšati konačnu inačicu Pravilnika po kojem će se provoditi prvi sljedeći natječaj.

U e-savjetovanja možete se uključiti na poveznici.

Dostava prijedloga i komentara završava 21. srpnja 2017. godine, a može se i preuzeti u obliku MS Office Word dokumenta na portalu e-savjetovanja.

EUROKONZALTING, 08.07.2017.
Stranica 1 od 5

Novosti iz EU fondovaZa sve novosti iz EU fondova ostavite svoj kontakt e-mail ovdje. Šaljemo isključivo važne novosti!

captcha 

Facebook

Kontakt podaci

 • Adresa :
  Mletačka 6, 52100 Pula
 • Tel : (+385) 52 544 825
 • Fax : (+385) 52 352 288
 • Email : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Website : www.eurokonzalting.com

Kontakt