info@eurokonzalting.com            en
enp
Profit je izraz kojim se označuje novčani iznos koji ostaje PG-u nakon podmirenja svih troškova i obveza, odnosno razlika prihoda i troškova nastalih ostvarenim poslovanjem.

Dobit je isto što i profit, financijski rezultat koji se dobije tako da od prihoda odbijemo ukupne troškove. Dobitak kao i gubitak kategorije su kojima se utvrđuje pozitivna, odnosno negativna razlika u vrijednosti kapitala.

Poznajemo bruto profit i neto profit. Pod bruto profitom se razumije ukupni prihod PG-a po odbitku materijalnih troškova i plaća. Neto profit, međutim, sastoji se od razlike između bruto profita i troškova (kamata) za korištene kredite. Drugim riječima, čistim profitom se smatra onaj ostatak bruto profita nakon što su odbijeni i troškovi novca (kapitala). Kada se od toga odbiju porezi, preostali profit je raspoloživ PG-u kao dohodak, odnosno za rezervu i fondove za nova ulaganja.

Izrazom profitabilnost određuje se dobit na ukupno angažirani kapital, a mjeri se odnosom financijskog rezultata i korištenih sredstava u poslovanju. Profitabilnošću se određuje i mjeri uspješnost poslovanja PG-a. Temeljni je princip: uz što manje angažirane imovine ostvariti što veću dobit. Profitabilnost vlastitog kapitala mjeri se odnosom dobiti i uloženog vlastitog kapitala.

Profitabilnost = (poslovni rezultat / uloženi kapital) x 100

EUROKONZALTING, 11.9.2017.
Objavljeno u Zanimljivosti
Intenzivnost poljoprivredne proizvodnje predstavlja razinu ulaganja proizvodnih resursa po jedinci kapaciteta (zemljište, UG, stablo i sl.). Pokazatelj intenzivnosti poljoprivredne proizvodnje mjeri se dijeljenjem broja uvjetnih grla s kapacitetom (površina zemljišta, površina staje, veličina PG-a).

Za ocjenu intenzivnosti možemo se poslužiti slijedećim kriterijima:

I

izvanredno visoka intenzivnost

>1,2 UG/ha

II

vrlo visoka intenzivnost

1,2 UG/ha

III

visoka intenzivnost

0,8 - 1,2 UG/ha

IV

srednja intenzivnost

0,6 - 0,8 UG/ha

V

niska intenzivnost

0,4 - 0,6 UG/ha

VI

slaba intenzivnost

0,25 - 0,4 UG/ha

VII

vrlo slaba intenzivnost

< 0,25 UG/ha


Uvjetno grlo stoke (UG) je životinja ili skupina istovrsnih životinja (npr. mliječne krave) težine 500 kg, a broj uvjetnih grla računamo po slijedećoj formuli:

Broj UG=(broj stoke x živa vaga stoke x (broj dana stoke na PG-u/365)) / 500

Broj uvjetnih grla može se izračunati i uporabom koeficijenata, odnosno umnoškom broja stoke s pripadajućim koeficijentom.
vrsta

koeficijent

vrsta

koeficijent

Ždrebad, omad

0,6

Ovce, koze

0,15

Odrasli konji

1,0

Krmače i nerasti

0,3

Telad do 6 mj.

0,15

Svinje u tovu

0,15

Goveda 6-12 mj.

0,3

Kokoši nesilice

0,004

Goveda 12-24 mj.

0,6

Tovni pilići

0,0025

Odrasla goveda

1,0

Purani

0,02


Osim putem UG-a, intenzitet poljoprivredne proizvodnje može se iskazati pomoću žitnih jedinica. Žitna jedinica (žj) je naturalna mjera pomoću koje se različiti poljoprivredni proizvodi svode na zajedničku osnovu.

Primjer vrijednosti nekih proizvoda u žitnim jedinicama:
proizvod

vrijednost žj

proizvod

vrijednost žj

1 kg žitarica

1

1 kg povrća

0,2

1 kg soje

1,5

1 kg goveđeg mesa

6,0

1 kg krumpira

0,3

1 kg svinjskog mesa

5,0

1 kg šećerne repe

0,25

1 l mlijeka

0,7

1kg uljane repice

2,0

1 l rakije

2,0


Karakteristika intenzivne poljoprivredne proizvodnje je visoka količina ulaganja inputa (gnojidba, pesticidi, visoki stupanj mehaniziranosti) i maksimalno iskorištenje proizvodnih potencijala biljaka odnosno životinja. Najčešće je primijenjena u slučaju manjih proizvodnih kapaciteta gdje visoki prihodi po jedinici kapaciteta moraju pokriti visoka ulaganja po jedinici kapaciteta. Za razliku od intenzivne, postoji i ekstenzivna poljoprivredna proizvodnja koju karakterizira niska razina ulaganja inputa i ostvarivanje proizvodnih prinosa ispod proizvodnih potencijala biljaka odnosno životinja. Prihvatljiva je isključivo u uvjetima nemogućnosti povećanja ulaganja gdje poslovni rezultat ovisi prvenstveno o niskim proizvodnim troškovima (npr. pašnjački uzgoj stoke na brdsko planinskom području).

EUROKONZALTING, 4.9.2017.

Objavljeno u Zanimljivosti
Predstavnici proizvođača mlijeka sastali su se u Banskim dvorima s predsjednikom Vlade RH Andrejom Plenkovićem. Tema sastanka bila je aktualno stanje u sektoru proizvodnje i prerade mlijeka kao i planiranim potezima RH u cilju zaštite proizvođača mlijeka.

Ministarstvo poljoprivrede na čelu sa ministrom planira u dogovoru s proizvođačima mlijeka, u kratkom roku organizirati sastanak s trgovačkim lancima i velikim otkupljivačima, s obzirom da proizvođače najviše muči niska otkupna cijena mlijeka. Isto tako jedan od prioriteta Ministarstva poljoprivrede biti će i stroža kontrola dumping cijena, što će se komunicirati prema Europskoj komisiji.

Prijedlog zakona o poljoprivrednom zemljištu prednost daje upravo poljoprivrednim proizvođačima u segmentu stočarstva i mljekarstva. Nadalje, Zakon o suzbijanju nepoštene trgovačke prakse također se velikim dijelom tiče sektora mljekarstva, a trebao bi biti usvojen do kraja rujna. Najavljeno je i da će do kraja godine u Program ruralnog razvoja biti uvrštena mjera o dobrobiti životinja, čime će se osigurati dodatna sredstva stočarskom sektoru. Isto tako, najavljeno je nova linija kreditiranja za proizvođače mlijeka putem HBOR-a.

U tijeku su pregovori s Europskom komisijom o mogućnosti financiranja nabave stoke kroz Program ruralnog razvoja, a također se dogovara i financiranje otvaranja mini mljekara kroz taj Program.

Razgovaralo se i o bolesti kvrgave kože, a ministar je najavio da će se kompenzirati odšteta hrvatskim proizvođačima. Bolest kvrgave kože prouzročila je veliku štetu u sektoru proizvodnje mlijeka kroz smanjenje proizvodnje i uginuća životinja te se proizvođači nadaju obeštećenju za 2017. godinu.

Predstavnici proizvođača mlijeka naglasili su kako je prije desetak godina 64 tisuće OPG-ova proizvodilo mlijeko, dok ih je danas tek 6 tisuća.

Kako tvrde predstavnici mljekara razlog tolike drastične razlike proizvođača mlijeka u zadnjih desetak godina ponajprije leži u cijeni mlijeka koja se u prethodnim godinama mijenjala. Kako je RH članica EU logično je usporediti cijene mlijeka kod nas sa drugim članicama EU. U 12 od 28 država EU mlijeko je jeftinije nego u RH, a u ostalim je skuplje. Nadalje, na razini EU cijena mlijeka je u odnosu na 2016. godinu porasla za 29%.

U razdoblju od 2003. do 2010. broj proizvođača (u EU 27) pao je za 47% (s 3.199.420 na 1.701.090 proizvođača mlijeka) uz rast prosječnog broja krava s 30 na 42 krave po farmi i značajan rast proizvodnje mlijeka po kravi te posebno kvalitete mlijeka.

Navedeno predstavlja ekonomiju obujma, tj. marginalni troškovi dodatne litre mlijeka padaju kako raste sami obujam proizvodnje i trend je sasvim ekonomski logičan. Iako su hrvatski proizvođači zadnjih godina znatno povećali produktivnost, ona je još uvijek prema podacima Eurostata 36% niža od prosjeka EU.

Hrvatski proizvođači imaju lošu konkurentnost jer po kravi proizvode 36% manje mlijeka od prosjeka EU, imaju visoke kamate na kredite, posjeduju skromna znanja o novim tehnologijama kao i činjenica da su neorganizirani i neudruženi. Činjenica da je produktivnost hrvatskih mljekara 36% niža po kravi od prosjeka EU razlog je kako se veliki problem, pored niskih cijena, pronalazi i u neefikasnosti. Dodatni problem pogoršava to što proizvođači mlijeka nisu organizirani i udruženi te su kao takvi su manje konkurentni uz manju mogućnost izvoza na tržišta gdje je cijena daleko veća nego u Hrvatskoj.

EUROKONZALTING, 31.8.2017.
Objavljeno u Novosti
Srijeda, 23 Kolovoz 2017 13:19

Najava natječaja u okviru Vinske omotnice

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju obavještava potencijalne korisnike da će sukladno članku 10. stavku 1. Pravilnika o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014.-2018. („Narodne novine“ br. 37/2015, 49/2015, 40/2017) raspisati javni natječaj za provedbu mjere Promidžba u ovisnosti o raspoloživim sredstvima.

Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstava za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014.-2018. biti će objavljen početkom rujna.

Više o mjeri "Vinska omotnica" možete pogledati na sljedećem linku. LINK

Za više informacija o istom natječaju (potrebni uvjeti za prijavu na natječaj, potrebna dokumentacija) obratite se našem uredu u Puli (Mletačka 6, tel. 052 544 825) ili uredima u ostalim hrvatskim gradovima. KONTAKTI

EUROKONZALTING, 23.8.2017.
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je podsjetnik na otvoren Natječaj iz Mjere 5, Podmjere 5.2. Programa ruralnog razvoja RH kojim poziva stradalnike požara kao i svih drugih nepovoljnih klimatskih prilika i katastrofalnih događaja da se prijave na natječaj. Zahtjev za dodjelu novca za obnovu uništenog potencijala podnesu od 2. listopada do 1. prosinca 2017. godine.

Na Natječaj se mogu prijaviti svi korisnici bez obzira na tip nepogode koja je narušila njihov proizvodni potencijal (požar, mraz, tuča i sl.). Predviđeni iznos Natječaja je 150.000.000 HRK uz mogućnost povećanja, pokriva se do 100% prihvatljivih izdataka, a moguća je i isplata predujma u vrijednosti do 50% od ukupno odobrenog iznosa potpore.

Koraci su: proglašenje elementarne nepogode u toj jedinici lokalne samouprave od strane županije, procjena štete od strane povjerenstava, podnošenje zahtjeva za potporu.

Osnovni preduvjet provođenja ove mjere je da je za određeno područje županija proglasila elementarnu nepogodu. Šteta na poljoprivrednom gospodarstvu mora biti veća od 30%. Primjerice, ako je elementarna nepogoda uništila najmanje 150 od 500 stabala maslina to je prihvatljiv gubitak, no ukoliko je uništila samo plod, a stabla su pogodna za nastavak proizvodnje u idućem vegetativnom ciklusu – takva šteta nije prihvatljiva za financiranje iz ove mjere.

Svi budući korisnici ove podmjere moraju biti svjesni da cilj ovog natječaja nije nadoknada izgubljenog prihoda zbog smanjenja ili izostanka prinosa bilo ove ili prošlih godina. Potpora koju poljoprivrednici mogu dobiti kroz podmjeru 5.2 predviđena je i namijenjena kvalitetnoj obnovi narušenog poljoprivrednog potencijala na pojedinom gospodarstvu.

Prve isplate mogu se očekivati na proljeće 2018. godine. Korisnici kojima se bespovratna sredstva odobre dužni su se tijekom sljedećih pet godina baviti poljoprivrednom proizvodnjom za koju su ostvarili potporu.

Više o navedenoj operaciji možete pogledati na stranicama EUROKONZLATINGA i APPRRR.

Za više informacija o istom natječaju (potrebni uvjeti za prijavu na natječaj, potrebna dokumentacija) obratite se našem uredu u Puli (Mletačka 6, tel. 052 544 825) ili uredima u ostalim hrvatskim gradovima. KONTAKTI

EUROKONZALTING, 23.8.2017.
Ponedjeljak, 21 Kolovoz 2017 11:59

Kreću isplate proizvođačima mlijeka

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju započeti će s izdavanjem Odluka o isplati odobrenog iznosa iznimne potpore poljoprivrednicima i isplatom potpore. Navedena potpora utvrđena je na osnovu broja prihvatljivih grla stoke te nakon provedenih kontrola.

U ožujku 2017. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o pružanju iznimne potpore za prilagodbu proizvođačima mlijeka čime je omogućena provedba Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1613 od 8. rujna 2016. o pružanju iznimne potpore za prilagodbu proizvođačima mlijeka i poljoprivrednicima u drugim sektorima stočarstva.

Potpora će se isplatiti svim proizvođačima koji su svoje krave u proizvodnji mlijeka uključili u sustav kontrole mliječnosti do 31. ožujka 2017. godine. Potpora u ukupnom iznosu od 22.707.800,00 kuna isplatit će se na račune 4.686 proizvođača za 88.328 prihvatljivih grla.

EUROKONZALTING, 21.8.2017.
Objavljeno u Novosti
Subota, 19 Kolovoz 2017 09:32

EU potpora hrvatskim voćarima

Voćari iz Republike Hrvatske uključeni su u projekt izvanrednih mjera potpore proizvođačima voća i povrća koji je Europska komisija uvela kao odgovor na embargo Ruske Federacije za uvoz svježeg asortimana iz članica EU. Od starta ove interventne mjere 2014. godine RH se odlučila da će u isplatu ove potpore biti uključeni proizvođači mandarina i jabuka.

Europska komisija donijela je Delagiranu Uredbu komisije (EU) 2017/1165 od 20. travnja 2017. o utvrđivanju privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima određenog voća koja je stupila na snagu 1. srpnja 2017. godine. Ministarstvo poljoprivrede donijelo je Pravilnik o provedbi privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima jabuka i mandarina za postupak povlačenja s tržišta za slobodnu distribuciju (NN 77/17) koji je stupio na snagu 12. kolovoza 2017. i kojim se osigurava provedba Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2017/1165.

Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2017/1165 Republici Hrvatskoj dodijeljeno je:
- 850 t za mandarinu,
- 510 t za jabuku te dodatna kvota od
- 2.000 t za jedan ili više proizvoda.

Stručno povjerenstvo imenovano od strane Ministarstva poljoprivrede utvrdilo je model podjele za dodatnu količinu od 2000 tona, pa dodatna kvota proizvođačima jabuka ne smije prijeći 1670 tona dok je 330 tona odvojeno za proizvođače mandarina.

Pojedini proizvođač kroz ovaj projekt može isporučiti najviše 10% od ukupnih količina jabuka ili mandarina proizvedenih na vlastitom gospodarstvu, a količine su izračunate temeljem regionalnog prinosa koji za mandarinu iznosi 21,8 t/ha, a za jabuku 18,5 t/ha.

Primatelji proizvoda povučenih s tržišta su:
• humanitarne organizacije – Hrvatski Crveni križ i Hrvatski Caritas
• centri i ustanove socijalne skrbi
• ustanove za predškolski odgoj
• ustanove za osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje
• bolničke ustanove i
• kaznene institucije.

MAKSIMALNI IZNOS POTPORE ZA POVLAČENJE S TRŽIŠTA

Proizvod

Maksimalni iznos potpore za besplatnu distribuciju (EUR/100kg)

Jabuka

16,98

Mandarina

19,50

TROŠKOVI TRANSPORTA U OKVIRU BESPLATNE DISTRIBUCIJE

Udaljenost između mjesta povlačenja i mjesta isporuke

Troškovi transporta (EUR/t) (*)

25 km ili manje

18,20

Više od 25 km, ali manje od 200 km ili točno 200 km

41,40

Više od 200 km, ali manje od 350 km ili točno 350 km

54,30

Više od 350 km, ali manje od 500 km ili točno 500 km

72,60

Više od 500 km, ali manje od 750 km ili točno 750 km

95,30

Više od 750 km

108,30

(*) dodatak za hlađeni (kondicionirani) transport: 8,50 EUR/t

   
TROŠKOVI SORTIRANJA I PAKIRANJA U OKVIRU BESPLATNE DISTRIBUCIJE

Proizvod

Troškovi sortiranja i pakiranja (EUR/t)

Jabuka

187,70

Ostali proizvodi

201,10EUROKONZALTING, 19.8.2017.

Objavljeno u Novosti
Petak, 11 Kolovoz 2017 09:15

Izvještaj o plaćenim potporama

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju započela je sa slanjem Obavijesti o ostvarenim pravima za 2016. godinu svim poljoprivrednicima koji su podnjeli zahtjev za potpore u poljoprivredi u prethodnoj 2016. godini, a koje isplaćene u periodu od studenog 2016. do srpnja 2017. godine.

Obavijest sadržava potpore koje je poljoprivrednik zatražio uz podatke o traženoj i utvrđenoj količini, odobrenom pravu te o konačnoj isplati. Isto tako, evidentirana su moguća umanjena i naplaćene višegodišnje sankcije.

Poljoprivrednici se sa svojim pitanjima mogu javiti u centralni ured Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na broj tel: 01/6002-700, email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili u podružnicama agencije u županijama.

EUROKONZALTING, 11.08.2017.
Obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu BERGIĆ LEONARDO iz Fažane odobrena su bespovratna sredstva Europske unije za projekt „Podizanje nasada maslina i nabavka poljoprivredne mehanizacije i opreme“. OPG BERGIĆ LEONARDO aplicirao je na 2. natječaj za Mjeru 4 „Ulaganja u fizičku imovinu“, Podmjeru 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“, Operacija 4.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ u okviru Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Nakon izrade prijave od strane poduzeća EUROKONZALTING i čekanja na evaluaciju prijave, početkom kolovoza 2017. godine izdana je pozitivna Odluka o dodjeli sredstava.

Projektom će se podići 0,76 hektara višegodišnjih nasada maslina te nabaviti potrebna poljoprivredna mehanizacija, strojevi i oprema za zadovoljenje potreba korisnika u vidu primarne poljoprivredne proizvodnje (2 traktora, freza za osnovnu i dopunsku obradu tla te nošena prskalica).

Ukupni iznos prihvatljivog ulaganja iznosi 943.189,48 HRK. Intenzitet potpore iznosi 90%.

Bespovratna sredstva odobrena su u iznosu od 848.870,53 HRK.

Projekt financira Europska unija iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR).

Više o navedenoj operaciji možete pogledati na stranicama EUROKONZLATINGA.

Ukoliko želite i da vaš projekt potencijalno postane jedna uspješna priča nazovite nas u središnji ured Eurokonzaltinga u Puli (Mletačka 6, tel: 052/544-825) ili u uredima u drugim hrvatskim gradovima – KONTAKTI.

EUROKONZALTING, 8.8.2017.
Nakon što je dobio bespovratna sredstva za rekonstrukciju hotela (6.5 milijuna kuna) ugostiteljskom obrtu „Milan“ putem EU fondova odobreno je 2.45 milijuna kuna bespovratnih sredstava odnosno 90% vrijednosti ukupne investicije za projekt podizanja novih nasada maslina te kupnju nove poljoprivredne mehanizacije i opreme.

Lokacija ulaganja bit će Grad Vodnjan odnosno naselje Galižana. Projekt je prijavljen na drugi natječaj za podmjeru 4.1. Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva; Operacija 4.1.1. – Sektor voća i povrća a ukupna vrijednost investicije iznosit će 2.72 milijuna kuna.

Nakon izrade prijave od strane Eurokonzaltinga i čekanja na evaluaciju prijave, početkom kolovoza 2017. godine izdana je konačna odluka o dodjeli sredstava temeljem koje su ugostiteljskom obrtu Milan dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 2.45 milijuna kuna.

Bespovratna sredstva utrošit će se za podizanje novih nasada maslina na 6.2 hektara poljoprivrednih površina ali i nabavku dva kontejnera (za skladište i za boravak), traktora, gospodarskog vozila, opreme za osnovnu i dopunsku obradu tla, opreme za transport, atomizera te ostale opreme potrebne za uzgoj maslina.

Ukoliko želite i da vaš projekt potencijalno postane jedna uspješna priča nazovite nas u središnji ured Eurokonzaltinga u Puli (Mletačka 6, tel: 052/544-825) ili u uredima u drugim hrvatskim gradovima.

EUROKONZALTING 08.08.2017.
Stranica 1 od 6

Novosti iz EU fondovaZa sve novosti iz EU fondova ostavite svoj kontakt e-mail ovdje. Šaljemo isključivo važne novosti!

captcha 

Facebook

Kontakt podaci

  • Adresa :
    Mletačka 6, 52100 Pula
  • Tel : (+385) 52 544 825
  • Fax : (+385) 52 352 288
  • Email : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • Website : www.eurokonzalting.com

Kontakt