info@eurokonzalting.com            en
enp
Petak, 11 Kolovoz 2017 09:15

Izvještaj o plaćenim potporama

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju započela je sa slanjem Obavijesti o ostvarenim pravima za 2016. godinu svim poljoprivrednicima koji su podnjeli zahtjev za potpore u poljoprivredi u prethodnoj 2016. godini, a koje isplaćene u periodu od studenog 2016. do srpnja 2017. godine.

Obavijest sadržava potpore koje je poljoprivrednik zatražio uz podatke o traženoj i utvrđenoj količini, odobrenom pravu te o konačnoj isplati. Isto tako, evidentirana su moguća umanjena i naplaćene višegodišnje sankcije.

Poljoprivrednici se sa svojim pitanjima mogu javiti u centralni ured Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na broj tel: 01/6002-700, email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili u podružnicama agencije u županijama.

EUROKONZALTING, 11.08.2017.
Ponedjeljak, 22 Svibanj 2017 11:05

Poticaji za OPG

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo samostalna je gospodarska i socijalna jedinica koju čine punoljetni članovi zajedničkog kućanstva, a temelji se na vlasništvu i/ili uporabi proizvodnih resursa u obavljanju poljoprivredne djelatnosti.

Registracija OPG-a iznosi od 70 do 500 kuna ovisno o troškovima pripreme dokumentacije i biljega.
 1. Preslika osobnih iskaznice nositelja i članova OPG-a
 2. Presliku žiro računa iz poslovne banke
 3. Posjedovni list za poljoprivredno zemljište koje se upisuje / Ugovor o zakupu ovjeren kod javnog bilježnika / Izjava vlasnika o davanju zemljišta na korištenje bez naknade, uz izvadak iz katastra za sve prijavljene čestice koje nisu u posjedovnom listu nositelja i članova
 4. Obrazac Upisnik koji se kupuje u Narodnim novinama ili na kiosku u Uredu državne uprave
 5. Preslici dokumenata o svim postojećim upisima gospodarstva u registre i evidencije ministarstva i od ministarstva ovlaštenih ustanova
 6. Biljezi u iznosu od 70,00 kn.

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva putem europskih fondova mogu se prijaviti na različite mjere ovisno o velični i potrebama samog OPG-a.

Mjere na koje se OPG može prijaviti:

 1. Podmjera 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava
 1. Mogućnost dobivanja od 5.000 do 1.000.000 eura bespovratnih sredstava sa intenzitetom potpore od 50% odnosno 70% za mlade poljoprivrednike.
 2. Korisnik mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva za potporu (OPG, obrt ili trgovačko društvo) izuzev mladih poljoprivrednika koji u Upisniku mogu biti i manje od godinu dana.
 3. Ekonomska veličina od najmanje 6.000 eura za ulaganja u sektor voća i povrća te najmanje 8.000 eura za ulaganja u ostalim sektorima
       
      2. Podmjera 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš

 1. Mogućnost dobivanja od 5.000 do 1.000.000 eura bespovratnih sredstava sa intenzitetom potpore od 50% odnosno 70% za mlade poljoprivrednike
 2. Korisnici ove mjere su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika (najmanje godinu dana) te proizvođačke grupe/organizacije za ulaganje u građenje i skladištenje kapaciteta za stajski gnoj i digestate uključujući opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja (strojevi i oprema za utovar, transport i primjenu gnojiva).
 3. Ekonomska veličina OPG-a do 15.000 eura
       
      3. Podmjera 4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima

 1. Mogućnost dobivanja od 15.000 do 2.000.000 eura bespovratnih sredstava sa intenzitetom potpore od 50% odnosno 70% za mlade poljoprivrednike.
 2. Korisnik mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva za potporu (može biti u obliku OPG-a, obrta ili trgovačkog društva).
 1. Mogućnost dobivanja 50.000 eura bespovratnih sredstava sa intenzitetom potpore od 100%.
 2. poljoprivredno gospodarstvo mora u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu imati ekonomsku veličinu od 8.000 eura do 49.999 eura.
 3. prihvatljivi korisnici jesu mladi poljoprivrednici odnosno osobe starije od 18 i mlađe od 40 godina i koja nije nositelj poljoprivrednog gospodarstva duže od 18 mjeseci.
 1. Mogućnost dobivanja 50.000 eura bespovratnih sredstava sa intenzitetom potpore od 100%
 2. Mogućnost ulaganja u ruralni turizam, (kuće za odmor, apartmani..) rekonstrukcija postojećih objekata...
 3. Korisnik mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva za potporu (može biti u obliku OPG-a, obrta ili trgovačkog društva)
 4. Poljoprivredno gospodarstvo mora u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu imati ekonomsku veličinu od najmanje 1.000 eura (približno 4.000 m2 maslinika, ili 500 m2 cvijeća ili 2.500 m2 vinograda, ili 1.500 m2 nekog povrća npr.)
 1. Mogućnost dobivanja 15.000 eura bespovratnih sredstava sa intenzitetom potpore od 100%.
 2. U trenutku prijave na natječaj poljoprivredno gospodarstvo mora biti upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
 3. Poljoprivredno gospodarstvo mora u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu imati ekonomsku veličinu od najmanje 2.000 eura (približno 8.000 m2 maslinika, ili 500 m2 cvijeća ili 5.000 m2 vinograda, ili 3.000 m2 nekog povrća npr.)1 do maksimalno 7.999 eura
 1. Mogućnost dobivanja 200.000 eura bespovratnih sredstava sa intezitetom potpore od 70%
 2. Mogućnost ulaganja u ruralni turizam, (kuće za odmor, apartmani..) rekonstrukcija postojećih objekata...
 3. Poljoprivredno gospodarstvo mora u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu imati ekonomsku veličinu od najmanje 2.000 eura (približno 8.000 m2 maslinika, ili 500 m2 cvijeća ili 5.000 m2 vinograda, ili 3.000 m2 nekog povrća npr.)

Ukoliko imate dodatnih pitanja možete nas dobiti u uredu Eurkonzaltinga u Puli (Mletačka 6, tel: 052/544-825) ili u uredima u drugim hrvatskim gradovima.

EUROKONZALTING, 22.05.2017.
Danas (u utorak, 18. travnja, 2017. godine) kreće isplata druge rate državnih potpora u poljoprivredi.
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 18.04.2017. kreće s isplatom druge rate izravnih plaćanja poljoprivrednicima u ukupnom iznosu od 1 milijarde kuna.

U prvoj rati isplaćeno je oko 1,6 milijarde kuna sredinom veljače 2017. godine.
Krajem godine planira se isplata predujma za proizvodnu 2017. godinu u iznosu od oko 900 milijuna kuna, a podnošenje zahtjeva za potporu je u tijeku.

Prije svake isplate provodi se prijeboj potopra s poreznim dugom, ako isti postoji.
Prije isplate poljoprivrednici mogu koristiti informativni izračun putem aplikacije AGRONET i vidjeti koji iznos potpore ih očekuje.

EUROKONZALTING, 14.04.2017.
Objavljeno u Novosti
Obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG-i),  trgovačka društva i obrti upisani u upisnik poljoprivrednih gospodarstava) imaju mogućnost ishoditi bespovratna sredstva za svoja ulaganja u ruralnom turizmu i drugim aktivnostima u ruralnom području.

Bespovratna sredstva se mogu ishoditi za izgradnju, rekonstrukciju i opremanje kuća za odmor, apartmana i ostalih vrsta objekata. Projektna sredstva mogu se dobiti i za kupnju zemljišta u iznosu od maksimalno 10% od ukupnog troška projekta.

Prijave će se zaprimati od 18. srpnja do 28. rujna 2018.

Kroz Mjeru 6.4 postoji  mogućnost ishođenja do 70% od istih ulaganja bespovratno, u iznosu do 200.000 eura.

Bespovratna sredstva u predmetnom iznosu moguće je ishoditi za razvoj i drugih nepoljoprivrednih djelatnosti. U nepoljoprivredne djelatnosti uključene su sljedeće aktivnosti:

 1. turizam u ruralnom području (građenje i/ili opremanje građevina i/ili turističke infrastrukture za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga)
 2. tradicijski obrt, umjetnički obrti uključujući i obrte za izradu suvenira i rukotvorina (građenje i/ili opremanje građevina u kojima se obavlja proizvodnja i/ili trženje)
 3. pružanje usluga u ruralnim područjima, poljoprivredi i šumarstvu (građenje i/ili opremanje građevina za pružanje usluga u ruralnim područjima) i
 4. prerada, marketing i izravna prodaja proizvoda
 
Uvjeti prihvatljivosti projekta:

 • biti upisani u Upisnik poljoprivrednika najmanje 12 mjeseci prije podnošenja Zahtjeva za potporu
 • projektom se razvija nepoljoprivredna djelatnost za koju je izdano rješenje/odobrenje ili drugi odgovarajući akt od nadležnog tijela
 • pripadati ekonomskoj veličini ukupnog standardnog ekonomskog rezultata poljoprivrednog gospodarstva iskazana kao SO od najmanje 2.000 eura
 • kod fizičkih osoba nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika (RPO) po osnovi samostalne djelatnosti najmanje godinu dana
 • pravne osobe moraju imati najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje
 • fizičke osobe moraju imati najmanje jednog zaposlenika na poljoprivrednom gospodarstvu kojem se plaćaju doprinosi za zdravstveno i mirovinsko osiguranje
 • imati prebivalište/sjedište u jedinici lokalne samouprave u čijem se naselju provodi ulaganje.
 • projekt se mora provoditi u naseljima s najviše 5.000 stanovnika u području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva
 • djelatnosti u sektoru turizma u ruralnim područjima su prihvatljiva samo u naseljima razvrstanim u razrede „C“ i „D“ i ostalim nerazvrstanim naseljima u skladu s nadležnim propisima koji uređuju navedene razrede
 • korisnik mora imati izrađenu svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja, ako je primjenjivo
Informacije su ažurirane 18.06.2018. godine.

Više informacija o sličnoj temi možete pronaći na sljedećim linkovima:
Link: Mjera 6.1         Link: Mjera 6.2
Link: Mjera 6.3         Link: Primjer uspješne priče
Link: Poljoprivreda i ruralni turizam

Za više informacija o istom natječaju
(potrebni ostali uvjeti za prijavu na natječaj, potrebna dokumentacija) obratite se našem uredu u Puli (Mletačka 6, tel. 052 544 825) ili uredima u ostalim hrvatskim gradovima.

P.S. Središnji ured Eurokonzaltinga u Puli ima više od 60 odobrenih EU projekata koji se odnose na kuće za odmor.

EUROKONZALTING

Novosti iz EU fondovaZa sve novosti iz EU fondova ostavite svoj kontakt e-mail ovdje. Šaljemo isključivo važne novosti!

captcha 

Facebook

Kontakt podaci

 • Adresa :
  Mletačka 6, 52100 Pula
 • Tel : (+385) 52 544 825
 • Fax : (+385) 52 352 288
 • Email : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Website : www.eurokonzalting.com

Kontakt