info@eurokonzalting.com            en
enp
PLAN NABAVE ZA 2018. GODINU

PLAN NABAVE ZA 2018. GODINU

U Narodnim novinama br. 101/2017 od 12.10.2017. godine objavljen je Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi. Pravilnik stupa na snagu 01.01.2018. godine te je od velike važnosti za naručitelje ali i za gospodarske subjekte kako bi mogli pratiti planirane aktivnosti naručitelja na području godišnje nabave.

Obvezni podaci u planu nabave od 01.01.2018. godine jesu slijedeći:


 1. evidencijski broj nabave
 2. predmet nabave
 3. brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)
 4. procijenjena vrijednost nabave
 5. vrsta postupka (uključujući posebne režime nabave i jednostavnu nabavu)
 6. navod planira li se predmet podijeliti na grupe
 7. navod sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum
 8. planirani početak postupka
 9. planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma
 10. napomena, ako je potrebno.

Novost je ta da je obvezno navođenje CPV oznake te navod o tome da li se planira predmet nabave podijeliti na grupe. To se može označiti s da ili ne. Plan nabave može sadržavati i rubriku za napomenu ako je potrebno (npr. upućivanje na zajedničku nabavu i naručitelja za kojeg je vjerojatno da će provoditi taj postupak).

U slučaju jednostavne nabave u plan nabave obvezno se unose podaci iz točke 1. do točke 5.
Plan nabave i sve njegove kasnije izmjene i dopune javni naručitelji (ali ne i sektorski) moraju objavljivati u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH (u nastavku: EOJN) u roku od 8 dana od dana donošenja ili promjene. U tu svrhu EOJN stavlja na raspolaganje obrazac plana nabave u standardiziranom obliku u excel formatu koji omogućava učitavanje i automatski prijenos sadržanih podataka u sustav. EOJN RH će bez odgode objavljivati plan nabave i sve njegove kasnije promjene u strojno čitljivom te otvorenom obliku. Objavljeni plan nabave i sve njegove kasnije promjene iz tekuće godine moraju biti javno dostupne u EOJN RH do 30. lipnja sljedeće godine.

Plan nabave za nabave čije je procijenjena vrijednost nabave jednaka ili veća od 20.000,00 kuna donosi čelnik naručitelja za proračunsku ili poslovnu godinu. Plan se mora donijeti u roku od 30 dana od dana donošenja proračuna ili financijskog plana.
Naručitelj može izmijeniti ili dopuniti plan nabave tijekom proračunske ili poslovne godine. Obavezno je sve izmjene ili dopune plana nabave moraju biti vidljivo naznačene u odnosu na osnovni plan nabave. 

Novosti iz EU fondovaZa sve novosti iz EU fondova ostavite svoj kontakt e-mail ovdje. Šaljemo isključivo važne novosti!

captcha 

Facebook

Kontakt podaci

 • Adresa :
  Mletačka 6, 52100 Pula
 • Tel : (+385) 52 544 825
 • Fax : (+385) 52 352 288
 • Email : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Website : www.eurokonzalting.com

Kontakt