info@eurokonzalting.com            en
enp
×

Upozorenje

JUser: :_load: Nije moguće učitavanje korisnika sa ID: 742
Prema indikativnom planu Poziva na dostavu projektnih prijedloga (PDP) sufinanciranih iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija‟ 2014.-2020. za 2018. godinu najavljena je energetska obnova obiteljskih kuća.

Poziv će biti namijenjen fizičkim osobama (vlasnicima obiteljskih kuća) u sklopu specifičnog cilja 4c2 „Smanjenje potrošnje energije u stambenim zgradama (u višestambenim zgradama i obiteljskim kućama)“.
Indikativni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti planira se od 20.000,00 do 200.000,00 kn, uz indikativni intenzitet potpore od 60%.
Neslužbeno, na spomenutih 60% postojati će i opcija dobivanja dodatnih 20% poticaja na socijalni status.

Nastavite pratiti naše stranice te ukoliko imate dodatnih pitanja, slobodno nas kontaktirajte u ured Eurokonzaltinga u Puli (Mletačka 6, tel: 052/544-825) ili u uredima u drugim hrvatskim gradovima. KONTAKTI

EUROKONZALTING, 05.03.2018.
Prema novom Pravilniku o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN br. 88/17) usvojena je nova metodologija provođenja energetskog pregleda zgrada.

Novi Pravilnik i Metodologija u primjeni su od 30. rujna prošle godine. Novim Pravilnikom o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju, a prema novoj Metodologiji provođenja energetskog pregleda zgrada 2017, energetsko certificiranje mora uključivati proračun potrebne specifične godišnje toplinske energije za grijanje i hlađenje ili klimatizaciju zgrade za referentne klimatske podatke, proračun specifične godišnje primarne energije, specifične godišnje isporučene energije i specifične godišnje emisije CO2.

Pravilnik je donijelo Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja i njime se propisuju način i uvjeti provedbe energetskog pregleda zgrade i redovitog pregleda sustava grijanja, hlađenja, ventilacije i klimatizacije, sadržaj izvješća o tim pregledima, način energetskog certificiranja, sadržaj i izgled energetskog certifikata i kriteriji za zgrade s malim energetskim potrebama, način gospodarenja energijom u zgradama koje troše energiju i vodu, utvrđivanje mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti i njihove isplativosti.

Pravilnikom se u pravni poredak RH prenosi Direktiva 2010/31/EU o energetskoj učinkovitosti zgrada u dijelu koji se odnosi na obvezu energetskog certificiranja i redovite preglede sustava grijanja, hlađenja, ventilacije i klimatizacije. Stupanjem na snagu novog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN br. 48/14, 150/14, 133/15, 22/16, 49/16, 87/16, 17/17, i 77/17). 

Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju možete pronaći OVDJE.

EUROKONZALTING, 22.02.2018.
Objavljeno u Novosti
Petak, 19 Siječanj 2018 07:20

ESIF Krediti za energetsku učinkovitost

Krajem 2017. godine potpisan je Sporazum o financiranju između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, te HBOR-a za provedbu financijskog instrumenta „ESIF Krediti za energetsku učinkovitost“ u zgradama javnog sektora. „ESIF Krediti za energetsku učinkovitost“ financijski je instrument vrijedan 190 milijuna kuna za koji su sredstva osigurana iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“.

Cilj ESIF kredita je podupiranje ulaganja u energetsku učinkovitost te poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora, radi postizanja energetskih ušteda koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini od najmanje 50%.

Prihvatljivi korisnici ovih kredita su subjekti koji su prethodno podnošenju zahtjeva za „ESIF Krediti za energetsku učinkovitost“ dobili Odluku o financiranju koju je izdalo Ministarstvo gospodarstva i prostornog uređenja po Javnom pozivu „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“.

Mogućnost dobivanja kredita iznosi od 100.000 kuna do 60.000.000 kuna uz rok otplate do 14 godina, pri čemu će kamatna stopa iznositi 0,1%, 0,25% ili 0,5% ovisno o stupnju razvijenosti područja na kojem se ulaganje provodi.

EUROKONZALTING, 19.01.2018.
Otvoren je natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava za energetsku obnovu i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora.

Cilj natječaja je smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora. Podupirat će se mjere energetske obnove koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe navedenih mjera i korištenje obnovljivih izvora energije.

Na natječaj se mogu prijaviti:
- tijela državne vlasti, ministarstva, središnji državni uredi, državne upravne organizacije i uredi državne uprave u županijama
- jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave
- javne ustanove ili ustanove koje obavljaju društvene djelatnosti
- vjerske zajednice
- udruge koje obavljaju društvene djelatnosti i imaju javne ovlasti uređene posebnim Zakonom.

Najniži iznos bespovratnih sredstava iznosi 80.000 kn, a najviši 40.000.000 kn.

Intenzitet potpore:
- za izradu glavnog projekta – 85%
- za energetski pregled i energetski certifikat – 85%
- provedba mjera energetske učinkovitosti; korištenje obnovljivih izvora energije; horizontalne mjere – od 35% do 60% ovisno o lokaciji ulaganja
- stručni nadzor; projektantski nadzor; koordinator zaštite na radu - od 35% do 60% ovisno o lokaciji ulaganja
- energetski pregled i energetski certifikat nakon obnove – 85%
- upravljanje projektom i administracija – 85%
- promidžba i vidljivost – 85%.

Bespovratna sredstva se dodjeljuju za:
- projektnu dokumentaciju
- energetsku obnovu
- horizontalne mjere
- stručni nadzor građenja
- projektantski nadzor
- uslugu koordinatora zaštite na radu
- energetski pregled zgrade
- upravljanje projektom i administraciju
- promidžbu i vidljivost.

Ukupan fond sredstva iznosi 380.000.000 kuna.

Podnošenje projektnih prijedloga dozvoljeno je od 02.01.2018. godine do 31.12.2020. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih financijskih sredstava.

Za više informacija o istom natječaju (potrebni uvjeti za prijavu na natječaj, potrebna dokumentacija) obratite se našem uredu u Puli (Mletačka 6, tel. 052 544 825) ili uredima u ostalim hrvatskim gradovima. KONTAKTI
EUROKONZALTING, 18.11.2017.
Predmet poziva je poduprijeti ostvarenje energetskih ušteda kroz povećanje učinkovitosti korištenja energije u proizvodnim industrijama, omogućujući jednake količine rezultata korištenjem manje količine ulazne energije te smanjenje udjela konvencionalnih (fosilnih) goriva u ukupnoj potrošnji energije uvođenjem obnovljivih izvora energije (OIE).

Svrha poziva je poduprijeti provedbu mjera energetske učinkovitosti i/ili mjera za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u proizvodnim pogonima dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.
Uz mjere energetske učinkovitosti i/ili ugradnje opreme za korištenje obnovljivih izvora energije u proizvodnim pogonima, projektni prijedlog može uključivati i mjere energetske obnove zgrada pratećih proizvodnom pogonu, koje su isključivo povezane s proizvodnim procesima industrijske i/ili proizvodno-gospodarske namjene (kao što su uredske zgrade, proizvodne hale i sl.).
U tom slučaju, podupirat će se provedba mjera energetske učinkovitosti i ugradnje opreme za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u zgradama dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije za grijanje/hlađenje od najmanje 40% u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.

Pravo podnošenja prijava na temelju ovoga Poziva imaju mali i srednji poduzetnici, mikro poduzetnici, veliki poduzetnici.

Prihvatljive aktivnosti:

- Aktivnost pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije
- Aktivnosti energetske obnove:

a) Podaktivnost 1: Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije u proizvodnim pogonima
b) Podaktivnost 2: Energetska obnova zgrada

- Upravljanje projektom i administracija te promidžba i vidljivost

Razdoblje provedbe projekta traje od početka obavljanja aktivnosti projekta, a najranije počevši od 1. siječnja 2014. godine, do završetka obavljanja predmetnih aktivnosti, a najduže do 31. prosinca 2020. godine.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 114.000.000,00 HRK.

Minimalni iznos potpore po pojedinačnom projektu: 350.000,00 HRK.
Maksimalni iznos potpore po pojedinačnom projektu: 20.000.000,00 HRK.

Ovaj se Poziv vodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 17. siječnja 2018. godine.
Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 10. studenoga 2017. godine.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, slobodno nas kontaktirajte u ured Eurokonzaltinga u Puli (Mletačka 6, tel: 052/544-825) ili u uredima u drugim hrvatskim gradovima. KONTAKTI

EUROKONZALTING, 23.10.2017.
U četvrtak 12. listopada održana je radionica o energetskoj učinkovitosti u organizaciji HGK, podružnice Pula.

Na radionici je bilo govora o energetskoj učinkovitosti, energetskoj obnovi zgrada javnog sektora, obnovi zgrada javnog sektora i obnovi privatnih vlasnika u svrhu efikasnijeg korištenja energije.

Predavanje je održao i predavač Eurokonzaltinga, Emil Šetić, mag. oec.

Događaj je privukao posjetitelje iz raznih područja gospodarskog života Pule i okolice.

EUROKONZALTING, 16.10.2017.
Završeno je e-savjetovanje o nacrtu Uputa za prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama“ i objavljeno je izvješće o provedenom savjetovanju. Uskoro se očekuje objava Javnog poziva.

Ukupna vrijednost bespovratnih sredstva koja su na raspolaganju u okviru Poziva je 114.000,00 kuna, pri čemu najniži iznos koji se može dodijeliti pojedinačnom projektu iznosi 500.000,00 kuna, dok se pojedinačnom prijavitelju, za jedan ili više projekata, može dodijeliti najviše 20.000.000,00 kuna.

Poziv je namijenjen mikro, malim, srednjim i velikim privatnim poduzećima registriranim za obavljanje djelatnosti iz područja proizvodne industrije (primarno industrije željeza i čelika, obojenih metala, kemijske industrije, industrije stakla, keramike i građevinskog materijala, industrije ekstrakcije rude, tekstilne, industrije kože i odjeće, papirne industrije i tiska, inženjeringa, industrije drugih metala i druge, izuzev proizvodnje hrane i pića te duhanske industrije).

Financirat će se projekti koji predviđaju mjere kojima će se postići povećanje učinkovitosti korištenja energije omogućujući proizvodnju jednake količine proizvoda korištenjem manje količine isporučene energije, te smanjenje udjela konvencionalnih (fosilnih) goriva u ukupnoj potrošnji energije prebacivanjem na obnovljive izvore energije, a prihvatljive aktivnosti uključuju pripremu projektno – tehničke dokumentacije, provedbu aktivnosti energetske obnove (energetska učinkovitost u proizvodnim procesima, obnovljivi izvori energije (OIE) i energetska obnova zgrada) te upravljanje projektom.

Ovisno o veličini poduzeća (veliko, srednje ili malo), maksimalni iznos potpore (bespovratnih sredstava) ovisi o vrsti aktivnosti koje će se provoditi: mjere energetske učinkovitosti, mjere za visokoučinkovitu kogeneraciju ili mjere za promicanje energije iz obnovljivih izvora energije te okvirno iznosi 45% prihvatljivih troškova projekta za velika, 55% za srednja, a 65% za mala poduzeća. Ostalih 35-55% od iznosa prihvatljivih troškova projekta mora osigurati prijavitelj.

EUROKONZALTING, 28.09.2017.
U idućoj 2018. godini očekuje se otvaranje Javnog poziva za povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u privatnom uslužnom sektoru (turizam i trgovina) u okviru prioritetne osi 4 Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. za promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.

Ciljevi Javnog poziva: Ostvarenje energetskih ušteda kroz povećanje učinkovitosti korištenja energije u uslužnom sektoru (omogućujući jednake količine rezultata (usluga) korištenjem manje količine ulazne energije te smanjenje udjela konvencionalnih (fosilnih) goriva u ukupnoj potrošnji energije uvođenjem obnovljivih izvora energije u sektor proizvode u uslužnom sektoru.

Prihvatljive aktivnosti koje će se financirati predmetnim pozivom su sljedeće:

  • razvoj infrastrukture za obnovljive izvore energije u uslužnom sektoru (turizam i trgovina), uključujući prelazak s konvencionalnih na alternativne izvore energije (OIE) kao što su: ugrađeni solarni kolektori, toplinske pumpe, visoko efikasna kogeneracija;
  • provedba mjera za povećavanje energetske učinkovitosti u uslužnom sektoru (turizam i trgovina), uključujući a) tkz. „meke mjere“ – uvođenje sustavnog upravljanja energijom, obavljanje energetskih pregleda, kontrola analiza potrošnje energije, pripremu planova za učinkovitije gospodarenje energijom, institucionalnu i organizacijsku procjenu i prijedloge za optimiranje poslovnih procesa u smislu uštede energije; i b) infrastrukturna ulaganja poput onih u pametna brojila i energetsku obnovu objekata, koja će doprinijeti postizanju ciljeva povezanih s energetskom učinkovitošću, unapređenje trenutačno korištenih tehnologija, provedba pilot–projekata;
  • aktivnosti promoviranja (info pultovi, brošure, reklame, televizijski spotovi) i savjetodavne usluge za poduzeća
 
Prihvatljivi prijavitelji su poduzetnici uslužnog komercijalnog sektora registrirani za obavljanje turističke djelatnosti i trgovinu.

Indikativni iznos financijske omotnice iznosi 190.000.000,00 kn.

EUROKONZALTING, 21.09.2017.
U „Grimanijevom tronu“ u Kaštelu Grimani-Morosini u četvrtak, 17.08.2017. godine, održana je konferencija za medije povodom početka provedbe projekta energetske obnove vrtića Predškolske ustanove „Balončić“. Konferenciji su prisustvovali načelnik Općine Svetvinčenat Dalibor Macan, zatim ravnateljica vrtića Predškolske ustanove „Balončić“ Elijana Perković i voditelj projekta Emil Šetić koji je predstavio projekt, ciljeve i očekivane rezultate.

Općina Svetvinčenat odlučila se na prijavu projekta na Javni poziv Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“ obzirom da zgrada vrtića koja je izgrađena 1974. godine, zbog nedovoljno adekvatne izolacije poda, krova i vanjske stolarije ima toplinske gubitke.

Vrtićem upravlja Predškolska ustanova „Balončić“ osnivač koje je i vlasnik Općina Svetvinčenat. Projektna prijava prošla je sve faze evaluacije te je dobivena Odluka o financiranju, odnosno odobreno je 131.736,55 kuna bespovratnih sredstava za projekt energetske obnove vrtića. Cilj projekta je poboljšanje energetskih svojstava toplinske ovojnice zgrade Predškolske ustanove Balončić što će doprinijeti ostvarenju energetskih ušteda, smanjenju toplinskih gubitaka i smanjenju emisije CO2.

Nakon zahvale Općini Svetvinčenat kao osnivaču vrtića na prijavi projekta, ravnateljica vrtića Elijana Perković obratila se prisutnima istaknuvši da je veseli energetska obnova vrtića kojom će se postići značajne uštede koje su vrlo vrijedne za vrtić. Napomenula je da je Općina aktivno uključena u rad ustanove, pa je u zadnjih godinu dana napravljena nova fasada, popločena terasa ispred ulaza u vrtić, jedna odgojna skupina je opremljena novim namještajem, oličen je kompletan unutarnji prostor vrtića, a zbog potreba roditelja u tijeku je otvaranje još jedne, IV. odgojne skupine gdje će Općina isto tako osigurati potrebna sredstva, pa će tako u  vrtiću biti upisano 80-tero djece. Navela je kako je od 1996. godine od kada je vrtić postao općinski i kada je bilo upisano tek 15-ero djece u jednoj odgojnoj skupini napravljen značajni pomak. Nadalje, istaknula je da postoji interes za konstruktivno rješavanje svih problema i situacija te da će daljnja obostrana suradnja doprinijeti realizaciji novih ciljeva, ideja i projekata. Napomenula da se tako postupa u svrhu poboljšanja kvalitete života i rada u vrtiću obzirom da su djeca najveće bogatstvo i budućnost  te obzirom da „na mladima svijet ostaje“.

Načelnik Općine Svetvinčenat, Dalibor Macan, naglasio je kako će energetska obnova vrtića imati veliko značenje za Predškolsku ustanovu s obzirom na to da je ušteda energije na godišnjoj razini predviđena za približno 10.000,00 kn, čime će se ušteđena sredstva moći alocirati na druge segmente koji su neophodni za rad vrtića. Naveo je kako će se provedbom projekta poboljšati uvjeti boravka djece u vrtiću. Isto tako, naveo je kako će provedba projekta rezultirati smanjenjem potrošnje energije i značajnom financijskom uštedom, te smanjiti štetan utjecaj na okoliš, a najmlađim naraštajima omogućiti će da od najranije dobi uče o zaštiti okoliša i obnovljivim izvorima energije.

Provedbom projekta će se riješiti problem postojećih toplinskih gubitaka zgrade i viših troškova grijanja/hlađenja prostora zgrade vrtića primjenom 3 građevinske mjere: izvedba termoizolacije ravnog i kosog krova od mineralne vune, termoizolacija poda od ekspandiranog polistirena te zamjena dotrajale drvene stolarije s novom pvc stolarijom. Isto tako, projektom će se ugraditi učinkovitija LED rasvjeta kojom će se zamijeniti postojeća rasvjeta u vrtiću.

Provedbom projekta očekuju se sljedeći rezultati:
‐ smanjenje potrošnje energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini za 53,30% u odnosu na postojeće stanje
‐ smanjenje godišnje potrošnje primarne energije za 27,9%
‐ zgrada vrtića će prijeći iz energetskog razreda C u energetski razred B

Očekuje se da će realizacija projekta imati širi utjecaj na lokalnu zajednicu. Taj utjecaj sagledava se kroz smanjenje emisije CO2 za 53,30% na godišnjoj razini i smanjenje potrošnje javnih sredstava Općine Svetvinčenat zbog smanjenja troškova održavanja vrtića.

Tvrtka Eurokonzalting odgovorna je za upravljanje projektnim aktivnostima kroz cijelo vrijeme provedbe projekta.

Očekivano vrijeme realizacije projekta iznosi 6 mjeseci.
Ukupna vrijednost projekta iznosi 319.188,33 kune.
Prihvatljivi troškovi  u projektu iznose 283.765,26 kuna.
Dodijeljena bespovratna sredstva iznose 131.736,55 kuna (46%).

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

EUROKONZALTING, 18.08.2017.
U područnom odjeljenju „Dječjih vrtića“ Bubamara u Šišanu održana je konferencija za medije povodom početka provedbe projekta energetske obnove vrtića. Konferenciji su prisustvovali načelnik Općine Ližnjan Marko Ravnić, zatim zamjenik načelnika Općine Ližnjan Matija Maurović, predsjednica upravnog odbora vrtića Tijana Živko i ravnateljica vrtića Vanja Glavaš.

Općina Ližnjan prijavila je energetsku obnovu zgrade Dječjih vrtića „Bubamara“ u naselju Šišan koja trenutno posjeduje kapacitet za prihvat 32 djece predškolske dobi. Vrtićem upravlja predškolska ustanova Dječji vrtići „Bubamara“ osnivač koje je i vlasnik Općina Ližnjan. Područno odjeljenje vrtića smješteno je u naselju Šišan. Projekt je prijavljen na Javni poziv Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“, referentne oznake KK.04.2.1.03 u mjesecu veljači tekuće godine. Obvezan partner na projektu je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Općina Ližnjan odlučila se na prijavu projekta, obzirom da zgrada vrtića koja je izgrađena 1900. godine, zbog nedovoljno adekvatne izolacije vanjskih zidova, stropa podruma i stropa prema tavanu ima toplinske gubitke. Glavni projekt energetske obnove izradila je tvrtka Alfa – INŽENJERING d.o.o. koja aktivno djeluje na području energetske učinkovitosti kroz djelatnost energetskog certificiranja i projekte energetske obnove.

Projektna prijava prošla je sve faze evaluacije te je dobivena Odluka o financiranju, odnosno odobreno je 132.204,23 kune bespovratnih sredstava za projekt energetske obnove vrtića.
 
Cilj projekta je poboljšanje energetskih svojstava toplinske ovojnice zgrade vrtića što će doprinijeti ostvarenju energetskih ušteda, smanjenju toplinskih gubitaka i smanjenju emisije CO2. Projektom će se povećati kvaliteta boravka djece u vrtiću u Općini Ližnjan što će poboljšati kvalitetu predškolskog odgoja i rezultirati većim zadovoljstvom roditelja djece sa područja Općine Ližnjan.

Projektom će se riješiti problem postojećih toplinskih gubitaka zgrade i viših troškova grijanja/hlađenja prostora zgrade vrtića primjenom 3 građevinske mjere: toplinska izolacija stropa podruma, toplinska izolacija vanjskih zidova i dodatna toplinska izolacija stropa prema tavanu. Projektom će se riješiti problemi u toplinskim gubicima zgrade vrtića provedbom građevinsko-obrtničkih radova energetske obnove, što će poboljšati energetska svojstva vrtića i smanjiti opterećenje postojećih izvora grijanja/hlađenja – klima uređaja i peći na pelet.

Provedbom projekta postići će se sljedeće:
- potrošnja energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini smanjit će se za 84,48% u odnosu na postojeće stanje
‐ godišnja potrošnja primarne energije smanjit će se sa 28.654,61 kWh/god. na 5.595,16 kWh/god.
‐ zgrada vrtića će prijeći iz energetskog razreda F u energetski razred B

Provedba projekta imat će širi utjecaj:
‐ doprinijet će lokalnoj zajednici kroz smanjenu emisiju CO2 za 84,48% na godišnjoj razini u odnosu na postojeće stanje
‐ doprinijet će smanjenju potrošnje javnih sredstava Općine Ližnjan zbog smanjenja troškova održavanja vrtića uslijed poboljšanih toplinskih svojstava vrtića
smanjit će potencijalno negativan učinak na okoliš zbog učinkovitijeg korištenja resursa električne energije u vrtiću

Tvrtka Eurokonzalting odgovorna je za upravljanje projektnim aktivnostima kroz cijelo vrijeme provedbe projekta.

Očekivano vrijeme realizacije projekta iznosi 8 mjeseci.
Ukupna vrijednost projekta iznosi 300.436,77 kuna.
Prihvatljivi troškovi  u projektu iznose 285.214,56 kuna.
Dodijeljena bespovratna sredstva iznose 132.204,23 kune (46%).

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

EUROKONZALTING, 11.08.2017.
Stranica 1 od 2

Novosti iz EU fondovaZa sve novosti iz EU fondova ostavite svoj kontakt e-mail ovdje. Šaljemo isključivo važne novosti!

captcha 

Facebook

Kontakt podaci

  • Adresa :
    Mletačka 6, 52100 Pula
  • Tel : (+385) 52 544 825
  • Fax : (+385) 52 352 288
  • Email : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • Website : www.eurokonzalting.com

Kontakt