info@eurokonzalting.com            en
enp
×

Upozorenje

JUser: :_load: Nije moguće učitavanje korisnika sa ID: 742
Na sjednici Sabora 8. prosinca izglasane su izmjene Zakona o regionalnom razvoju. Izmjene donose nove indekse razvijenosti za jedinice lokalne i regionalne uprave i samouprave. Po stupanju izmjena na snagu Vlada RH donijet će Uredbu kojom će urediti pokazatelje za izračun indeksa razvijenosti.

Po novoj metodologiji JLS svrstane su u 8 skupina. U prve 4 skupine nalaze se JLS čiji indeks razvijenosti iznosi manje od prosjeka RH, te će zbog toga biti uvrštene u potpomognuta područja.

Županije su svrstane u 4 skupine, a ispodprosječno razvijene imati će status potpomognutih područja.

Ovdje možete pogledati preliminarne rezultate mjerenja indeksa razvijenosti po novom modelu. (Jedinice lokalne samoupravesamouprave i županije)

EUROKONZALTING 11.12.2017.
Objavljeno u Novosti
Uskoro se očekuje objava natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava za financiranje specijalističkog usavršavanja doktora medicine.

Cilj je ojačati pristup uslugama zdravstvene zaštite u depriviranim i manje atraktivnim područjima i ranjivim skupinama kroz financiranje specijalističkog usavršavanja doktora medicine.

Na natječaj se mogu prijaviti organizacije civilnog društva, javne ustanove i institucije u zdravstvenom sektoru, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te ustanove na polju zaštite zdravlja i sigurnosti na radu.

Najniži iznos bespovratnih sredstava iznosi 459.000 kn, a najviši 1.530.000 kn. Troškovi će se sufinancirati intenzitetom do 100%.

Putem ovog natječaja sufinancira se promicanje zdravlja usmjereno prema građanima kroz izradu metodologija i pripremnih studija, osmišljavanje i realizaciju medijskih kampanja, održavanje radionica, okruglih stolova, javnih tribina i manifestacija javnog karaktera te stjecanje znanja zdravstvenih djelatnika u promicanju zdravlja kroz dodatno obrazovanje, osposobljavanje i studijske posjete.

Ukupan fond sredstava iznosi 27.000.000 kn.

EUROKONZALTING, 18.11.2017.
Ovim putem obavještavamo sve zainteresirane, a posebice jedinice lokalne samouprave, da je izmjenama Natječaja za provedbu tipa operacije 7.1.1. ”Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske zadnji dan za podnošenje zahtjeva za potporu 13.10.2017. godine.

EUROKONZALTING, 11.10.2017.
Objavljeno u Zanimljivosti
U tijeku je natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava za sanaciju i zatvaranje neusklađenih odlagališta otpada. Na natječaj se mogu prijaviti jedinice lokalne samouprave (gradovi i općine) na čijem se području nalaze odlagališta koja su predmet ovog Poziva.

Intenzitet potpore koji se može dodijeliti iznosi najviše 85% od ulaganja. Najniži intenzitet potpore koji se može dodijeliti po projektnom prijedlogu iznosi 1.875.000 kuna, a najviši intenzitet potpore koji se može dodijeliti iznosi 30.000.000 kuna.

Više informacija na sljedećem LINKU.

EUROKONZALTING, 7.07.2017.
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju obavila je nove isplate na osnovi odobrenih sredstava iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. za ulaganja u sklopu podmjere 7.1. Potpora za sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete N2000. i druga područja visoke prirodne vrijednosti (operacija „7.1.1. Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave“).

Posljednju isplatu u ukupnom iznosu od 372.708,00 kuna ostvarile su sljedeće općine i gradovi: Općina Šestanovac, Općina Slivno, Općina Zagvozd, Općina Netretić, Općina Dežanovac, Grad Skradin te Grad Opuzen.

Do sada je korisnicima unutar operacije 7.1.1. za prihvatljiva ulaganja isplaćeno 8,48 milijuna kuna.

EUROKONZALTING, 18.04.2017.
Provedba operacije 7.1.1." Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave"

Potpora se dodjeljuje za izradu i/ili izmjenu i dopunu strateških i planskih dokumenata jedinica lokalne samouprave u ruralnim područjima.

Prihvatljivi troškovi
 • izrada ili izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine ili grada,
 • izrada ili izmjena i dopuna Strateškog razvojnog programa općine ili grada,
 • izrada ili izmjena i dopuna Strateških planova razvoja pojedinih gospodarskih sektora na području općine/grada koji je korisnik (poljoprivreda, ribarstvo, šumarstvo, industrija, turizam, trgovina, promet, obrtništvo, građevinarstvo, informatika i energija).
Prihvatljivi troškovi se odnose na izradu ili izmjenu i dopunu Prostornog plana uređenja općine ili grada, strateškog razvojnog programa općine ili grada, strateških planova razvoja pojedinih gospodarskih sektora općine ili grada.

Korisnici potpore
 • općine,
 • gradovi s najviše 10.000 stanovnika

Iznos ulaganja i intenzitet potpore
Javna potpora može se isplatiti jednokratno ili u najviše tri rate.
 • najniži iznos prihvatljivih troškova po projektu/operaciji iznosi 5.000 eura u protuvrijednosti u kunama,
 • najviši iznos prihvatljivih troškova po projektu/operaciji iznosi 70.000 eura u protuvrijednosti u kunama.
Intenzitet potpore (do 100% ukupnih prihvatljivih troškova).

EUROKONZALTING, 10.04.2017.
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 27. ožujka 2017. godine drugi natječaj za provedbu podmjere 7.1.
Korisnici ove operacije su sve općine i gradovi do 10.000 stanovnika, a potpora iznosi do 100% prihvatljivih troškova, do 70.000 eura.
U prihvatljive troškove ulaze:
Izrada ili izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine ili grada. Izrada ili izmjena i dopuna Strateškog razvojnog programa općine ili grada. Izrade ili izmjena i dopuna strateških planova razvoja pojedinih gospodarskih sektora na području općine/grada.
Potrebna dokumentacija:
 • Potpisana i ovjerena Potvrda o podnošenju Zahtjeva za potporu.
 • Potvrda Porezne uprave iz koje je vidljivo da korisnik ima podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske, ovjerena od strane Porezne uprave.
 • Izjava korisnika o nemogućnosti odbitka pretporeza u slučaju da je korisniku porez na dodanu vrijednost (PDV) prihvatljiv trošak jer nema pravo na odbitak PDV-a.
 • Tablica korištenja javne potpore dodijeljene od strane središnjih tijela državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te svake pravne osobe koja dodjeljuje državne potpore.
Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 01. lipnja do 28. srpnja 2017. godine.

Više informacija o ovom natječaju i kriterijima za prijavu možete dobiti na www.eurokonzalting.com ili u uredu Eurokonzaltinga u Puli (Mletačka 6, Pula; tel. 052 544 825) ili u našim uredima u drugim hrvatskim gradovima.
Utorak, 28 Ožujak 2017 06:41

Podmjera 7.4.- Otvoren natječaj

Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavili su Poziv na dostavu projektnih prijedloga (otvoren od 24.2.2017. do 18.5.2017.) za provedbu podmjere 7.4. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu«, koji se financira iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u okviru Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 18. travnja 2017. do 18. svibnja 2017.

Prihvatljivi troškovi:
- Ulaganje u građenje i/ili opremanje vatrogasnog doma i spremišta; društvenog doma/ kulturnog centra; planinarskog doma i skloništa; turističkog informativnog centra; dječjeg igrališta; sportske građevine; objekta za slatkovodni sportski ribolov (ribički dom, nadstrešnica i drugo.); rekreacijske zone na rijekama i jezerima; biciklističke staze i trake; tematskog puta i parka; građevine za ostvarivanje organizirane njege, odgoja, obrazovanja i zaštite djece do polaska u osnovnu školu (dječji vrtić, rekonstrukcija i opremanje prostora za izvođenje programa predškole u osnovnoj školi te rekonstrukcija i opremanje prostora za igraonicu pri knjižnici, zdravstvenoj, socijalnoj, kulturnoj i sportskoj ustanovi, udruzi te drugoj pravnoj osobi u kojima se provode kraći programi odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi); javne zelene površine (park i slično.); pješačke staze; pješačke zone; otvorenog odvodnog kanala (koji nije sastavni dio ceste); groblja (komunalna infrastruktura i prateće građevine); tržnice; javne prometne površine (trg, pothodnik, nadvožnjak, javne stube i prolaz).
Ulaganja su prihvatljiva u naselju s najviše 5.000 stanovnika.

Prijavitelji:
1. Jedinice lokalne samouprave;
2. Trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave;
3. Javne ustanove neprofitnog karaktera u kojima su osnivači jedinice lokalne samouprave (osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija);
4. Udruge/organizacije civilnog društva i vjerske zajednice koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo (isključujući LAG-ove) i čije su djelatnosti sukladno ciljnim skupinama i klasifikaciji djelatnosti udruga, povezane sa prihvatljivim ulaganjem;
5. Lokalne akcijske grupe (LAG-ovi) koje su odabrane unutar Programa.

Minimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektnom prijedlogu iznosi 15.000,00 EUR, a maksimalni iznos 1.000.000,00 EUR (od 80 – 100% ukupnih prihvatljivih troškova).

Više informacija o natječaju pogledajte u Pravilniku Ministarstva poljoprivrede.

EUROKONZALTING, 28.03.2017.

Srijeda, 25 Siječanj 2017 08:08

Bespovratna sredstva za prirodnu baštinu

Otvoren je natječaj za bespovratna sredstva za prirodnu baštinu. Natječaj je otvoren u razdoblju od 05.12.2016. godine do 05.03.2017. godine.
Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog natječaja su javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima čiji su osnivači jedinice područne (regionalne) i/ili lokalne samouprave te Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti.
Prihvatljivi partneri su javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima, jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, organizacije civilnog društva, uredi turističke zajednice, regionalne razvojne agencije.
Poziv potiče formiranje partnerstva prihvatljivih dionika. Dopušteni partneri su: javne ustavne za upravljanje zaštićenim područjima, jedinice područne (regionalne) i/ili lokalne samouprave, organizacije civilnog društva, uredi turističke zajednice te regionalne razvojne agencije.

Prihvatljive su sljedeće aktivnosti:
1. Priprema projektno tehničke dokumentacije i studija
2. Provedba projekta
- Posjetiteljska infrastruktura i sadržaji (centar za posjetitelje, interpretacijski centar, informacijsko/prodajni centar, prezentacijske i edukacijske dvorane, škole u prirodi, zbirke, igraonice, dječja igrališta, istraživački i volonterski centri, izložbeni prostori i suvenirnice, poučno-tematske staze i šetnice, vidikovci, razgledišta, skloništa, odmorišta, sjenice, planinarski domovi, kampovi, sustav signalizacije, ulazi i kontrolne točke za posjetitelje, sustavi i oprema za evidenciju, praćenje i kontrolu posjetitelja, Internet točke, nabava opreme i sustava tehničke zaštite, kupnja vozila/plovila isključivo u svrhu prijevoza posjetitelja, kupnja namještaja i opreme isključivo za potrebe posjetiteljske infrastrukture i sadržaja, izrada izložbeno-prezentacijskih materijala, multimedijalnih sadržaja i suvenira)
- Pristupačnost i komunalni sadržaji (urbana oprema, rasvjeta i objekti komunalne infrastrukture uključujući sanitarne čvorove i sustave za pročišćavanje, sustavi sidrišta i privezišta, uređenje javnih površina, izgradnja i/ili rekonstrukcija lokalnih pristupnih cesta nužnih za odgovarajuću dostupnost posjetiteljske infrastrukture i sadržaja, autobusna i/ili tramvajska stajališta nužna za odgovarajuću dostupnost posjetiteljske infrastrukture i sadržaja, izgradnja i/ili rekonstrukcija parkirališta ili garaža nužnih za odgovarajuću dostupnost posjetiteljske infrastrukture i sadržaja)
- Edukacija i interpretacija (izrada edukativnih i prezentacijskih materijala, priprema (osmišljavanje) radionica, edukacija lokalnog stanovništva, edukacije vezane za upravljanje posjetiteljima, edukacija vodiča, korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije, priprema (osmišljavanje) volonterskih programa)
3. Upravljanje projektom (upravljanje aktivnostima projekta, administracija i tehnička koordinacija, planiranje i izrada opisa poslovna i tehničkih specifikacija, nabava, financijsko upravljanje, izvještavanje, promidžba i vidljivost, revizija projekta, ostale operativne aktivnosti u svezi s upravljanjem projekta).

Za ovaj Poziv predviđen je fond od 196.000.000 kuna. Najniža dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava iz EFRR-a iznosi 2.000.000,00 kuna, a najviša vrijednost bespovratnih sredstava iz EFRR-a iznosi 20.000.000,00 kuna. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava EFRR-a po pojedinačnom projektu iznosi od 70% do 85% prihvatljivih troškova ovisno o indeksu razvijenosti JLS-a ili JRS-a.
 
Projekti koji se prijavljuju na ovaj poziv moraju biti locirani ili povezani s barem jednom od triju kategorija područja prirodne baštine navedene u nastavku, ali izvan područja nacionalnih parkova i parkova prirode:
1) strogi rezervat, posebni rezervat, regionalni park, spomenik prirode, značajni krajobraz, park-šuma i spomenik parkovne arhitekture;
2) područja ekološke mreže Natura 2000;
3) ostala područja na teritoriju RH ukoliko se radi o projektima povezanima s vrstama i/ili staništima zaštićenima u skladu s Direktivom o pticama i Direktivom o staništima.

EUROKONZALTING
Otvaranje Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za razvoj poslovne infrastrukture – zone (faza 1) najavljeno je u travnju 2017. godine. Svrha Poziva je omogućavanje povoljnog okruženja za osnivanje i razvoj poduzeća, a cilj je ulaganje u poslovnu infrastrukturu s ciljem poboljšanja kvalitete takve infrastrukture i usluga, a kako bi se privukla ulaganja i stvarale mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta u malim i srednjim poduzećima.

Prihvatljivi prijavitelji u ovom Pozivu su Jedinice lokalne i regionalne samouprave (JLS i JRS).

Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti iznosi 2.000.000 kuna. Intenzitet potpore kreće se od 55% do najviše 85%.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se za aktivnosti razvoja osnovne poduzetničke infrastrukture (energije, vodoopskrbe, odvodnje, prometa i veza) unutar postojećih poslovnih/poduzetničkih zona, gdje je manjak takve infrastrukture predstavlja prepreku razvoju malog i srednjeg poduzetništva.

Ukupan fond sredstava po ovom Pozivu iznosi 64.600.000 kuna.

EUROKONZALTING, 11.01.2017.
Stranica 1 od 2

Novosti iz EU fondovaZa sve novosti iz EU fondova ostavite svoj kontakt e-mail ovdje. Šaljemo isključivo važne novosti!

captcha 

Facebook

Kontakt podaci

 • Adresa :
  Mletačka 6, 52100 Pula
 • Tel : (+385) 52 544 825
 • Fax : (+385) 52 352 288
 • Email : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Website : www.eurokonzalting.com

Kontakt