info@eurokonzalting.com            en
enp
Ministarstvo poljoprivrede u narodnim novinama objavilo objavilo je izmjenu pravilnika za podmjeru 6.2. u kojoj SE BRIŠE dio koji se odnosio na dužinu koju je korisnik trebao biti u REGISTRU POREZNIH OBVEZNIKA.

Prema izmjeni Pravilnika SADA je potrebno ući u REGISTAR POREZNIH OBVEZNIKA tek u trenutku PRIJAVE NA NATJEČAJ.

NOVI KRITERIJI:

 • Prihvaljivi korisnici u trenutku prijave na natječaj moraju biti upisani u Upisnik poljoprivredih gospodarstava minimalno godinu dana.
 • Fizičke osobe (OPG) moraju UĆI u Registar poreznih obveznika (RPO) (za više informacija o RPO klikni OVDJE) po osnovi samostalne djelatnosti TEK u trenutku PRIJAVE NA NATJEČAJ.
 • Pravne osobe moraju imati najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje.
 • Poljoprivredno gospodarstvo mora u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu imati ekonomsku veličinu od najmanje 1.000 eura
 • Ulaganje mora biti u području lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva
 • Naselje lokacije ulaganja mora biti u naselju sa manje od 5.000 stanovnika razvrstanim u turističke razrede »C« i »D«.
 • Nositelj diversificirane djelatnosti (nositelj ili član OPG-a; direktor društva) nakon provedenoga projekta i idućih 5 godina mora imati plaćene doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje po osnovi poljoprivredne djelatnosti ili dopunske (diversificirane) djelatnosti
 • Nakon konačne isplate treba se baviti najmanje 5 godina predmetnom aktivnošću uključujući i poljoprivredu.
 • U slučaju ulaganja u građenje građevina imovinsko-pravni odnosi zemljišta moraju biti riješeni.

Više informacija o podmjeri 6.2. možete pronaći na sljedećem linku: PODMJERA 6.2.

Molimo potencijalne klijente koji su zbog izmjene pravilnika PONOVNO PRIHVATLJIVI da nam se jave na neki od telefona: 098/992-2002 i 052 544 825

EUROKONZALTING, 05.01.2018.
Najavljeno je otvaranje dugoočekivanog natječaja za Podmjeru 6.2. putem koje se može dobiti 50.000 eura bespovratnih sredstava za ulaganja u ruralni turizam. Očekuje se otvaranje natječaja u siječnju 2018. godine.


PRIHVALJIVI KORISNICI:
 • OPG
 • OBRT
 • TVRTKA
Prihvaljivi korisnici u trenutku prijave na natječaj moraju biti upisani u Upisnik poljoprivredih gospodarstava minimalno godinu dana.


IZNOS POTPORE:

Visina potpore po korisniku iznosi 50.000 eura s intenzitetom potpore 100%. Isplatu je moguće dobiti u 2 rate; prva rata u iznosu od 25.000 eura se dobije avansno, dok za ostatak od 25.000 eura treba osigurati vlastita sredstva ili kredit te se povrat dobije na kraju ulaganja.


MOGUĆNOSTI ULAGANJA:
 • Ruralni turizam (izgradnja, rekonstrukcija i opremanje kuća za odmor, soba, apartmana i ugostiteljskih objekata);
 • Tradicijski obrti, umjetnički obrti uključujući i obrte za izradu suvenira i rukotvorina;
 • Pružanje usluga u ruralnim područjima, poljoprivredi i šumarstvu;
 • Prerada, marketing i izravna prodaja proizvoda.
 • Bespovratna sredstva mogu se ishoditi i za projektnu dokumentaciju i konzultantske usluge.

KRITERIJI:
 • Poljoprivredno gospodarstvo mora u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu imati ekonomsku veličinu od najmanje 1.000 eura (npr: približno 4.000 m2 maslinika, 2.500 m2 vinograda, 1.500 m2 povrća...).
 • Fizičke osobe (OPG) moraju UĆI u Registar poreznih obveznika (RPO) po osnovi samostalne djelatnosti PRIJE podnošenja Zahtjeva za potporu.
 • Ulaganje mora biti u području lokalne samouprave (max 5.000 stanovnika) u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva.
 • Korisnik mora biti početnik u djelatnosti turizma.
 • Nakon konačne isplate treba se baviti najmanje 5 godina predmetnom aktivnošću uključujući i poljoprivredu.
 • Ulaganja u sektoru turizma u ruralnim područjima su prihvatljiva samo u naseljima razvrstanim u turističke razrede »C« i »D«.
 • Nakon konačne isplate potpore, potrebno je najmanje narednih pet godina baviti se aktivnošću za koju je ostvarena potpora.
 • U slučaju ulaganja u građenje građevina imovinsko-pravni odnosi zemljišta moraju biti riješeni.

Središnji ured Eurokonzaltinga u Puli posluje više od 13 godina u kojima je realizirao više od 60 EU projekata koji se odnose na kuće za odmor.

Na sljedećim linkovima možete saznati još korisnih informacija vezanih za Podmjeru 6.2.:


Ukoliko udovoljavate navedenim uvjetima i želite se baviti turizmom u ruralnom području nazovite nas za više informacija na tel: 052/544-825 (Mletačka 6, Pula).

EUROKONZALTING
Ponedjeljak, 25 Rujan 2017 12:28

Odgođen natječaj za Podmjeru 6.2.

Natječaj za Podmjeru 6.2. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti“, u okviru Mjere 06 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja ODGOĐEN ZA 13.11.2017. i trajat će do 13.1.2018.

Putem Podmjere 6.2. moguće je dobiti 100% ulaganja bespovratno, u iznosu od 50.000 eura. bespovratna sredstva se mogu dobiti za izgradnju, rekonstrukciju i opremanje kuća za odmor, soba, apartmana, ugostiteljskih objekata i ostalih nepoljoprivrednih djelatnosti.

Više o osnovnim uvjetima Podmjere 6.2. možete pogledati na sljedećem linku: PODMJERA 6.2.

Na sljedećim linkovima možete saznati još korisnih informacija vezanih za Podmjeru 6.2.:

Ukoliko imate dodatnih pitanja možete nas kontaktirati u uredu Eurokonzaltinga u Puli (Mletačka 6, tel: 052/544-825) ili u uredima u drugim hrvatskim gradovima.

EUROKONZALTING, 25.09.2017.
Eurokonzalting je u suradnji sa LAG-om Središnje Istre u nedjelju 02. srpnja u Žminju održao predavanje na temu bespovratna sredstva za ruralni turizam Podmjera 6.2. U uvodnoj riječi predstavnici LAG-a Središnje Istre zahvalili su se prisutnima te prepustili riječ Đuri Darku Cerančeviću, mag.oec konzultantu tvrtke Eurokonzalting iz Pule koji je ukratko predstavio Eurokonzalting, tvrtku s 13 godina iskustva u ishođenju bespovratnih sredstava s preko 90 odobrenih EU projekata.

Nakon uvodne riječi Cerančević predstavio je mogućnosti ishođenja bespovratnih sredstava iz Podmjere 6.2 putem koje se može ishoditi 50.000 eura odnosno sufinancirati 100% prihvatljivog ulaganja. Bespovratna sredstva putem ove podmjere mogu se iskoristi za sektor prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda, sektor pružanja usluga u ruralnim područjima, sektor tradicijskih i umjetničkih obrta i sektor turizma u ruralnom području. Cerančević je najavio  izmjene pravilnika za mjeru 6.2 od strane ministarstva poljoprivrede. Najavljene izmjene odnose se na:

 • Ulaganja u sektoru turizma u ruralnim područjima su prihvatljiva samo u naseljima razvrstanim u turističke razrede »C« i »D« i ostalim nerazvrstanim naseljima koja nisu dio općine ili grada razvrstanog u razred »A« ili »B«. Naselja koja se nalaze u turističkim razredima »A« ili »B« isključena su iz prijave na navedenu Podmjeru;
 • Prihvatljivo je ulaganje u objekte kapaciteta s najviše 20 spavaćih mjesta; 
 • Korisnik ne mora u trenutku prijave na natječaj imati izrađenu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja (građevinsku dozvolu, potvrdu MZOIE) već navedeno treba prikupiti najkasnije do konačnog Zahtjeva za isplatu (u roku 3 godine od primitka Odluke o odobrenju sredstava).
 • Ključna izmjena prema novom Pravilniku odnosi se na to da nositelj/odgovorna osoba najkasnije pri podnošenju Zahtjeva za isplatu druge rate potpore i najmanje pet godina nakon konačne isplate potpore ne smije biti zaposlen u drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi.
Nakon upoznavanja s podmjerom 6.2. riječ je preuzeo konzultant Patrik Paronić, mag.oec. koji je drugi dio predavanja posvetio poreznom aspektu. Objasnio je kada se OPG treba prijaviti u registar poreznih obveznika, kada ulazi u isti, kada se plača paušalni porez, kako i kada se vode poslovne knjige, objasnio je obvezne doprinose poljoprivrednika te ostale bitne porezne aspekte. Tako je naveo da OPG koji je u prethodnoj godini ostvario primitke manje od 80.500 kuna ne mora plaćati nikakav dodatan porez, OPG koji je u prethodnoj godini ostvario primitke u rasponu od 80.500 kuna do 230.000,00 kuna (od 1.1.2018. godine do 300.000 kuna) mora plaćati paušalni porez na dohodak koji se kreće između 1.530 i 5.400 kuna ovisno o ostvarenim primicima, dok OPG koji je u predhodnoj godini ostvario primitke iznad 230.000 kuna (1.1.2018. godine preko 300.000 kuna) mora ući u sustav PDV-a.

Predavanje je završeno pitanjima zainteresiranih, koji su i ovog puta iskazali i veliki interes za bespovratnim sredstvima, posebno za uvijek zanimljive kuće za odmor.

Više o osnovnim uvjetima  Podmjere 6.2. možete pogledati na sljedećem linku: PODMJERA 6.2.

Na sljedećim linkovima možete saznati još korisnih informacija vezanih za Podmjeru 6.2.:

Ukoliko imate dodatnih pitanja slobodno nas kontaktirajte u uredu Euronzaltinga u Puli (Mletačka 6, tel:052/544-825) ili u uredima u drugim hrvatskim gradovima.

EUROKONZALTING

 
Bespovratna sredstva za ruralni turizam u 2017. godini u iznosu od 50.000 eura raspoloživa su kroz Mjeru/podmjeru 6.2. Natječaj se očekuje uskoro nakon objave novog pravilnika.

Osnovni uvjeti po važećem Pravilniku: Kroz istu Mjeru 6.2 moguće je ishoditi 50.000 eura bespovratno, u vrijednosti od 100% prihvatljivih ulaganja u projektu. Pri tome je bitno napomenuti da minimalna vrijednost ulaganja mora iznositi 50.000 eura s obzirom da se kroz istu Mjeru može dodijeliti točno 50.000 eura (ni više ni manje od istog iznosa). Pri tome vrijednost ulaganja u projektu može iznositi i više, npr. 70.000 eura (ostatak iznad 50.000 eura snosi investitor iz vlastitih sredstava ili iz kredita). Uspješna priča Ivana Vretenara iz općine Bale (Istra) svakako je jedan ogledni primjer kako možete uložiti bespovratna sredstva.

Bespovratna sredstva se mogu isplatiti u dvije rate, od čega prva rata može biti avansno plaćanje u iznosu od 25.000 eura. Pri tome se ne traži bankovna garancija, međutim investitor mora završiti objekt u predviđenom roku. Druga rata u iznosu od 25.000 eura isplaćuje se nakon završetka projekta. Isto podrazumijeva da bi investitor trebao osigurati minimalno 25.000 eura vlastitih sredstava ili iz kredita za završetak ulaganja prije isplate druge rate bespovratnih sredstava.

Bespovratna sredstva se mogu ishoditi za izgradnju ili rekonstrukciju kuća za odmor, soba i apartmana u naseljima do 5.000 stanovnika, te opremanje istih kao i vanjsko uređenje/uređenje okoliša uključujući i izgradnju bazena. Pogledajte uspješnu priču Advana Dizdara te pogledajte video prezentaciju kuće za odmor. 

Na natječaj se mogu prijaviti obiteljska poljoprivredna gospodarstva (ili poljoprivredna gospodarstva) koja posluju minimalno godinu dana prije prijave na natječaj a čije je sjedište u općini u kojoj se provodi planirano ulaganje. Minimalna tzv. ekonomska veličina gospodarstva treba iznositi 1.000 eura (npr. otprilike 4.000 m2 maslinika). Za više informacija o izračunu ekonomske veličine gospodarstva možete se obratiti našem uredu u Puli (Mletačka 6, ili na broj telefona 052 544 825).

Otvaranje prvog natječaja za Mjeru 6.2 očekuje se uskoro, nakon objave novog pravilnika. Natječaj bi se trebao objavljivati minimalno jednom godišnje sve do 2020. godine.

Više o osnovnim uvjetima  Podmjere 6.2. možete pogledati na sljedećem linku: PODMJERA 6.2.

Na sljedećim linkovima možete saznati još korisnih informacija vezanih za Podmjeru 6.2.:

Za sve dodatne informacije obratite se našem uredu u Puli (Mletačka 6, tel. 052 544 825) ili uredima Eurokonzaltinga u drugim hrvatskim gradovima: Link KONTAKTI.

Želimo vam puno uspjeha u prijavi na natječaj!
Bespovratna sredstva za ruralni turizam u 2017. godini u iznosu od 50.000 eura raspoloživa su kroz Mjeru/podmjeru 6.2. Natječaj se očekuje uskoro, nakon objave novog pravilnika.

Osnovni uvjeti po važećem Pravilniku: Kroz istu Mjeru 6.2 moguće je ishoditi 50.000 eura bespovratno, u vrijednosti od 100% prihvatljivih ulaganja u projektu. Pri tome je bitno napomenuti da minimalna vrijednost ulaganja mora iznositi 50.000 eura s obzirom da se kroz istu Mjeru može dodijeliti točno 50.000 eura (ni više ni manje od istog iznosa). Pri tome vrijednost ulaganja u projektu može iznositi i više, npr. 70.000 eura (ostatak iznad 50.000 eura snosi investitor iz vlastitih sredstava ili iz kredita).
 
Bespovratna sredstva se mogu isplatiti u dvije rate, od čega prva rata može biti avansno plaćanje u iznosu od 25.000 eura. Pri tome se ne traži bankovna garancija, međutim investitor mora završiti objekt u predviđenom roku. Druga rata u iznosu od 25.000 eura isplaćuje se nakon završetka projekta. Isto podrazumijeva da bi investitor trebao osigurati minimalno 25.000 eura vlastitih sredstava ili iz kredita za završetak ulaganja prije isplate druge rate bespovratnih sredstava.

Bespovratna sredstva se mogu ishoditi za izgradnju ili rekonstrukciju kuća za odmor, soba i apartmana u naseljima do 5.000 stanovnika, te opremanje istih kao i vanjsko uređenje/uređenje okoliša uključujući i izgradnju bazena.

Na natječaj se mogu prijaviti obiteljska poljoprivredna gospodarstva (ili poljoprivredna gospodarstva) koja posluju minimalno godinu dana prije prijave na natječaj a čije je sjedište u općini u kojoj se provodi planirano ulaganje. Minimalna tzv. ekonomska veličina gospodarstva treba iznositi 1.000 eura (npr. otprilike 4.000 m2 maslinika). Za više informacija o izračunu ekonomske veličine gospodarstva možete se obratiti našem uredu u Puli (Mletačka 6, ili na broj telefona 052 544 825).

Otvaranje prvog natječaja za Mjeru 6.2 očekuje se uskoro, nakon objave novog pravilnika. Natječaj bi se trebao objavljivati minimalno jednom godišnje sve do 2020. godine.

Više o osnovnim uvjetima  Podmjere 6.2. možete pogledati na sljedećem linku: PODMJERA 6.2.

Na sljedećim linkovima možete saznati još korisnih informacija vezanih za Podmjeru 6.2.:

Također, kroz Mjeru 6.4 moguće je ishoditi do 200.000 eura bespovratnih sredstava sa intenzitetom potpore od 70%. Više informacija možete pročitati na sljedećem linku ...MJERA 6.4

Za sve dodatne informacije obratite se našem uredu u Puli (Mletačka 6, tel. 052 544 825) ili uredima Eurokonzaltinga u drugim hrvatskim gradovima: Link KONTAKTI.

Želimo vam puno uspjeha u prijavi na natječaj!

EUROKONZALTING, 12.06.2017.
Četvrtak, 08 Lipanj 2017 09:47

Bespovratna sredstva za turizam u 2017.

EUROPSKI FONDOVI


Europski strukturni i investicijski fondovi

Poduzetnici u 2017. godini mogu ostvariti bespovratna sredstva u sektoru turizma kroz nekoliko natječaja iz nacionalnih izvora i EU fondova.

Prije svega se to odnosi na Mjeru 6.2 i Mjeru 6.4 iz Programa ruralnog razvoja RH. Osnovni preduvjet za prijavu na predmetne mjere je postojanje obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva/poljoprivrednog gospodarstva minimalno godinu dana te postojanje dovoljne tzv. ekonomske veličine gospodarstva odnosno dovoljnih površina pojedinih nasada/povrća ili dovoljnog broja životinja.

Ukoliko poduzetnik zadovoljava osnovne preduvjete za iste natječaje kroz Mjeru 6.2 moguće je ishoditi 50.000 eura, odnosno 100% prihvatljivih ulaganja bespovratno. Prihvatljiva ulaganja odnose se na izgradnju ili rekonstrukciju kuća za odmor, soba i apartmana u naseljima do 5.000 stanovnika te njihovo opremanje uključujući i izgradnju bazena i uređenje okoliša. Otvaranje natječaja za istu mjeru očekuje se sredinom lipnja 2017. godine. Više o mogućnostima koje pruža isti natječaj možete saznati u sljedećem članku MJERA 6.2.

Ukoliko poduzetnik ulazi u veća ulaganja u ruralnom turizmu, može podnijeti prijavu na natječaj za Mjeru 6.4 čije se otvaranje očekuje u listopadu 2017. godine. Ista Mjera omogućuje bespovratna sredstva do 70% prihvatljivog ulaganja, u maksimalnom iznosu od 200.000 eura. Više o istoj Mjeri možete pročitati na sljedećem linku MJERA 6.4. 

Natječaji za predmetne mjere trebali bi se objavljivati minimalno jednom godišnje sve do 2020. godine.
MINISTARSTVO TURIZMA REPUBLIKE HRVATSKE


mint 03

Osim navedenih natječaja poduzetnici mogu tražiti bespovratna sredstva i preko natječaja Ministarstva turizma. Kroz isti natječaj koji je ove 2017. godine već završio, moguće je ishoditi bespovratna sredstva u manjim iznosima (u pravilu do maksimalno 300.000 kuna ovisno o mjeri) za hotele, aparthotele, kampove, hostele, agroturizme, posebne oblike turizma. Privatni iznajmljivači mogu ishoditi 40.000 kuna za izgradnju bazena ako imaju kategorizirano minimalno 6 ležajeva za iznajmljivanje.

Natječaj se objavljuje svake godine pa nam se možete javiti da vas obavijestimo kada se otvori u 2018. godini.

Protekle 2016. godine završio je natječaj za izgradnju/rekonstrukciju i opremanje objekata iz skupine Hoteli. Kroz isti natječaj bilo je moguće ishoditi do 45% ulaganja bespovratno (mali poduzetnici, inače 35% za srednje poduzetnike) do maksimalno 10.000.000 kuna. Eurokonzalting je u protekloj godini ishodio bespovratna sredstva za dva takva hotela.

Ponovni natječaj za bespovratna sredstva za hotele nije najavljen/ne očekuje se u 2017. ili 2018. godini.

Više informacija o mogućnostima ishođenja bespovratnih sredstava za vaše projekte u turizmu možete dobiti u našem uredu u Puli (Mletačka 6, tel. 052/544-825) ili drugim uredima U Hrvatskoj.

EUROKONZALTING, 07.06.2017.
 
 
 
Porast broja turista u Hrvatskoj rezultat je mnogih faktora od kojih su neki posljednjih godina izraženiji zbog komplicirane situacije na konkurentnim tržištima. Prošle godine hrvatski turizam ostvario je rekordne brojke.

U privatnom smještaju zabilježeno je 35,5 milijuna noćenja i to je oko 16% više nego 2015. godine kada je ukupan broj noćenja registriranih u ovoj vrsti smještaja iznosio 30,6 milijuna. Potreba za dodatnim kapacitetima u svim oblicima smještaja raste svake godine a s rastom javlja se i potreba povećanja i kvalitete pružene usluge. Razvojem turizma u hrvatskoj, turisti su počeli upoznavati i unutrašnjost Hrvatske a ne samo naš uski obalni pojas s otocima.

Trend smještaja u ruralnom području, u mjestima i selima udaljenima dvadesetak kilometara od mora i gužvi sve je popularniji a primjer možemo pronaći u razvijenom ruralnom turizmu Istarske županije.

Podmjera 6.2. iz fondova Europske Unije namijenjena je upravo za podizanje razine kvalitete smještaja na veću razinu. Putem ove podmjere omogućeno je dobivanje 100% ulaganja bespovratno i to u iznosu od 50.000 eura. Sredstva se mogu iskoristiti za izgradnju, rekonstrukciju i opremanje kuća za odmor, soba, apartmana i ugostiteljskih objekata. Uvjet za dobivanje bespovratnih sredstava je da bavite poljoprivredom i da imate otvoren OPG, obrt ili trgovačko društvo duže od godinu dana.

Podmjera 6.4. iz fondova Europske Unije nudi mogućnost dobivanja do 200.000 eura bespovratnih sredstava s intenzitetom potpore od 70%. Podmjera je također namijenjena za izgradnju, rekonstrukciju i opremanje objekata za ruralni turizam.

Više informacija o podmjeri 6.2. i podmjeri 6.4 možete pronaći na sljedećim linkovima: Podmjera 6.2. i Podmjera 6.4.

Sve informacije o bespovratnim sredstvima namijenjenima za razvoj ruralnog turizma možete dobiti u uredu Eurokonzaltinga u Puli (Mletačka 6 tel: 052/544-825) ili u uredima u drugim hrvatskim gradovima

EUROKONZALTING, 20.05.2017.
Ruralni turizam sve je popularniji oblik turizma u kojem turisti ne borave na samoj obali nego su smješteni u unutrašnjosti destinacije. Ovaj oblik turizma nudi mnoge mogućnosti kako turistima tako i lokalnom stanovništvu. Suvremeni turist traži autentično iskustvo a boravak u domaćinstvu okružen prirodom daleko od urbanih gužvi velika je prednost koja se može ponuditi u brojnim hrvatskim destinacijama.

villa monaco all 12Ugodan ambijent glavna je karakteristika "Ville Monaco"

Gospodin Dizdar prepoznao je mogućnost koju nudi unutrašnjost Istre te je odlučio investirati u projekt – kuća za odmor. U suradnji s tvrtkom Eurokonzalting, gospodin Dizdar odlučio je 2012. godine aplicirati na Mjeru 302 – IPARD pretpristupnog fonda Europske Unije koji je tada bio aktualan a projekt je odobren 2014. godine. Lokacija ulaganja je u Općini Svetvinčenat a naziv kuće za odmor je „Villa Monaco“.

villa monaco all 8Prostrani dnevni boravak

Eurokonzalting je za gospodina Dizdara izradio investicijsku studiju i prikupio svu potrebnu dokumentaciju, te je nakon izgradnje kuće i prikupljene potrebne dokumentacije u kolovozu 2015. godine poslan zahtjev za isplatu. Zahtjev je poslan Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju koja je nakon kontrole na terenu sredstva i isplatila. Realizirana su bespovratna sredstva u iznosu od 565.432,50 kuna, dok se ostatak projekta financirao kreditom i vlastitim sredstvima investitora.

villa monaco slide 02
Pogled sa terase prema bazenu

„Villa Monaco“ je smještena u naselju Bonašini. Zemljište oko kuće ograđeno je, te gosti imaju potpunu privatnost i slobodu kretanja na cijelom imanju. Bruto površina kuće iznosi 365 m2 a kuća između ostalog ima 4 sobe, saunu i teretanu. Objekt je kategoriziran s najvišom razinom od pet zvjezdica. U sklopu kuće nalazi se i bazen pravokutnog oblika dimenzija 65 m2.

villa monaco all 18
Pogled na bazen sa plažom

Na sljedećem linku možete pogledati video materijal koji vjerno prikazuje ljepote imanja.
{VIDEO} VILLA MONACO: Promotivni video

Ulaskom Hrvatske u Europsku Uniju pružile su se nove mogućnosti financiranja ulaganja u ruralni turizam. Za 13.06.2017. godine  najavljeno je otvaranje PRVOG natječaja „podmjere 6.2.“ putem koje je moguće ishoditi 50.000 eura bespovratnih sredstava sa intenzitetom potpore od 100%. Prvi natječaj „podmjere 6.4." najavljen je za 13.10.2017. a njime je moguće dobiti 200.000 eura bespovratnih sredstava sa intenzitetom potpore od 70%.

LINK: Podmjera 6.2.
LINK: Podmjera 6.4.
LINK: Promotivni video

Ukoliko imate dodatnih pitanja za nove mogućnosti financiranja kuća za odmor možete nas posjetiti ili telefonom kontaktirati u uredu Eurokonzaltinga u Puli (Mletačka 6, tel: 052/544-825) ili u sljedećim gradovima:

 • Ured u Čakovcu - David Horvat (tel: 091/762-67-22) Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Ured u Vinkovcima - Đuro Darko Cerančević (tel: 098/992-2002) Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

EUROKONZALTING, 15.05.2017.
U Udruženju obrtnika Poreč, Eurokonzalting je predstavio mjere i natječaje za ishođenje bespovratnih sredstava u poljoprivredi i ruralnom turizmu. Kroz konkretne informacije polaznici su imali priliku upoznati se s mogućnostima ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju, izgradnju poljoprivrednih objekata, kuća za odmor i ostalih mogućnosti koje Europska Unija pruža u sektorima poljoprivrede i ruralnog turizma. Isto tako, naglašeno je i očekivano vrijeme otvaranja pojedinih natječaja, minimalni i maksimalni postoci i iznosi bespovratnih sredstava, ograničenja, način prijave kao i dosadašnjim iskustvima.

Eurokonzalting,
u suradnji s Obrtničkom komorom Istarske županije organizirao je u četvrtak, 11. svibnja predavanje za sve zainteresirane na temu „Bespovratna sredstva za poljoprivredu i ruralni turizam“. Predavanju je prisustvovalo više od 60 sudionika, uglavnom OPG-ova, obrtnika i malih poduzetnika s područja Istarske županije. Tako su na predavanju prisustvovali zainteresirani iz Poreča, Pule, Umaga, Žminja, Novigrada ali i drugih gradova poput Zagreba.

objava 1Predavanje je održano u Obrtničkoj komori Poreč

U uvodnoj riječi Patrik Paronić, mag.oec konzultant tvrtke Eurkozalting iz Pule zahvalio se suorganizatorima predavanja te je zatim predstavio Eurokonzalting, tvrtku s 13 godina iskustva u ishođenju bespovratnih sredstava s preko 90 odobrenih EU projekata. Nakon uvodne riječi Patrik Paronić započeo je predavanje u kojem je objasnio nove uvjete natječaja za podmjeru 4.1. namijenjenu poljoprivrednim proizvođačima. Ukazao je na mogućnosti koje se pružaju putem novootvorenog natječaja za istu mjeru pa je tako istaknuo da je moguće ishoditi od 5.000 eura do 1.000.000 eura bespovratnih sredstava s intenzitetom potpore od 50% do 70% s novim pogodnostima za mlade poljoprivrednike. Najavljena je skoro objava novog pravilnika i otvaranje natječaja za podmjeru 4.2 koja je usmjerena na preradu poljoprivrednih proizvoda ( masline, voće, povrće, mlijeko, meso i jaja). Zatim je upoznao prisutne s podmjerom 6.1. koja je namjenjena za mlade poljoprivrednike a na kraju svoje prezentacije obradio je i podmjeru 6.3 koja je usmjerena na mala poljoprivredna gospodarstva.

objava 3Velik broj potencijalnih korisnika prisustvovao je predavanju

Nakon poljoprivrednog dijela riječ je preuzeo Đuro Darko Cerančević, mag.oec., konzultant iz područja fondova za ruralni razvoj s iskustvom ishođenja bespovratnih sredstava za poljoprivredu i ruralni turizam. On je predstavio mogućnosti ishođenja bespovratnih sredstava iz Mjere 6. iz Programa ruralnog razvoja RH za ulaganja i opremanje kuća za odmor. Najavio je otvaranje natječaja za povlačenje bespovratnih sredstava iz Podmjere 6.2. i 6.4. U okviru Podmjere 6.2. moći će se ishoditi 50.000 eura odnosno sufinancirati 100% prihvatljivog ulaganja, dok će se u okviru podmjere 6.4. moći ishoditi do 200.000 eura bespovratno za nepoljoprivredne aktivnosti s naglaskom na ruralni turizam – izgradnju i opremanje kuća za odmor, odnosno 70% ulaganja. Natječaji su najavljeni u mjesecu lipnju tekuće godine (Podmjera 6.2.) i u listopadu tekuće godine (Podmjera 6.4.).

objava 2Sudionici su upoznati sa mogućnostima i novostima vezanim za poljoprivredu i ruralni turizam

Predavači Eurokonzaltinga podijelili su i određena iskustva sa slušateljima iz dosadašnjeg rada u pripremi dokumentacije za pojedine natječaje.  Predavanje je završeno pitanjima zainteresiranih, koji su ovog puta iskazali i veliki interes za bespovratnim sredstvima za planirana ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju uz uvijek zanimljive kuće za odmor.

objava 5Konzultanti Eurokonzaltinga Patrik Paronić i Đuro Darko Cerančević odgovaraju na dodatna pitanja sudionika nakon predavanja

Sve informacije o EU fondovima možete dobiti u našem uredu u Puli (Mletačka 6, tel: 052/544-825) ili u uredima u drugim hrvatskim gradovima

EUROKONZALTING, 12.05.2017.
Stranica 1 od 2

Novosti iz EU fondovaZa sve novosti iz EU fondova ostavite svoj kontakt e-mail ovdje. Šaljemo isključivo važne novosti!

captcha 

Facebook

Kontakt podaci

 • Adresa :
  Mletačka 6, 52100 Pula
 • Tel : (+385) 52 544 825
 • Fax : (+385) 52 352 288
 • Email : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Website : www.eurokonzalting.com

Kontakt