info@eurokonzalting.com            en
enp
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, uz suglasnost Ministarstva poljoprivrede, Uprave za ruralni razvoj, produljila je rok provedbe projekata korisnika iz prvog natječaja za operaciju 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Rok za podnošenje posljednjeg zahtjeva za isplatu za projekte iz prvog natječaja za operaciju 4.1.1. je 30. ožujka 2018.

EUROKONZALTING. 19.12.2017.
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je privremenu rang listu za Podmjeru 6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“, a rang listu možete preuzeti u privitku na dnu članka.

Korisnici potpore su mala poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 do 8.000 eura, a visina potpore po poljoprivrednom gospodarstvu iznosi 113.389,50 kuna (protuvrijednost od 15.000 eura).

Više informacija o Podmjeri 6.3. možete pronaći na sljedećem linku: Podmjera 6.3.

Ukoliko imate dodatnih pitanja slobodno nas kontaktirajte nas u ured Eurokonzaltinga u Puli (Mletačka 6, tel: 052/544-825).

EUROKONZALTING, 02.11.2017.
Drugi natječaj za podmjeru 6.3. rezultirao je najvećim odazivom poljoprivrednika koji su poslali 4.189 zahtjeva za potporu. Za ovaj natječaj predviđeno je ukupno 151.261.593,00 kuna (protuvrijednost od 20 milijuna eura).

Agencija je započela sa izdavanjem Odluka koje bi trebale biti izdane do kraja ovoga tjedna.

Korisnici potpore su mala poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 do 8.000 eura, a visina potpore po poljoprivrednom gospodarstvu iznosi 113.389,50 kuna (protuvrijednost od 15.000 eura).

Više informacija o Podmjeri 6.3. možete pronaći na sljedećem linku: Podmjera 6.3.

Ukoliko imate dodatnih pitanja slobodno nas kontaktirajte u ured Eurokonzaltinga u Puli (Mletačka 6, tel: 052/544-825).

EUROKONZALTING, 31.10.2017.
Subota, 28 Listopad 2017 08:28

Održan 3. Europski ruralni parlament

U Nizozemskom selu Venhorst održan je 3. Europski ruralni parlament od 18. do 21. listopada 2017. godine. U radu parlamenta sudjelovalo je više od 250 sudionika iz 40 zemalja Europe, 28 država članica i ostalih zemalja europskog kontinenta.

Na parlamentu je bilo govora o problemu depopulacije stanovništva na ruralnom području i visokoj cijeni poljoprivrednog zemljišta.

U radu parlamenta sudjeluju razne organizacije, LAG-ovi, akcijske grupe i ostali, a kao zaključak donešena je Venhorst deklaracija.


EUROKONZALTING 28.10.2017.
Objavljeno u Zanimljivosti
Ravnateljica Agencije za plaćanja u poljoprivredi i ruralnom razvoju zajedno sa ministrom poljoprivrede Tomislavom Tolušićem, potpisala je s korisnicima potpore iz operacije 4.1.1. ("Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava") ugovore o financiranju u provedbi Mjere 4 iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020.

Za operaciju 4.1.1. ugovoreno je 27 projekata u vrijednosti od gotovo 123 milijuna kuna, za operaciju 4.2.1., u vrijednosti od 216 milijuna kuna, ugovoreno je 28 projekata, a ukupna vrijednost ovih ulaganja iznosi više od 731 milijun kuna.

Nakon potpisivanja ugovora kreće se s postupkom nabave, nakon čega će biti izdane odluke o dodjeli sredstava. Iznos predujma može biti do 50% odobrene potpore.

Detaljnije o svim mjerama možete pronaći na stranicama Eurokonzaltinga.

EUROKONZALTING 23.10.2017.
Prema NESLUŽBENIM informacijama Agencije za plaćanja u poljoprivredi i ruralnom razvoju obrada prijava na natječaj iz operacije 6.3.1. ("Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“) je u tijeku i približila se samome kraju. Sve prijave trebale bi biti obrađene do kraja tekućeg mjeseca (listopad, 2017.).

Nakon objave rang liste za operaciju 6.3.1. mogu se očekivati obrada i rezultati natječaja operacije 7.2.2. ("Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta") i operacije 6.1.1. ("Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima") Navedene operacije su prioriret Agencije za plaćanja u poljoprivredi i ruralnom razvoju, te se obrada i rezultati natječaja očekuju do kraja godine (2017.).

Izrada pravilnika za operaciju 6.2.1. ("Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti") je u završnoj fazi nakon čega se očekuje objava službenog pravilnika, a potom i dugo očekivanog natječaja. Nakon finalizacije pravilnika za operaciju 6.2.1., prioritet Agencije za plaćanja u poljoprivredi i ruralnom razvoju trebala bi biti izrada pravilnika za operaciju 6.4.1. ("Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima").

EUROKONZALTING 23.10.2017.
Profit je izraz kojim se označuje novčani iznos koji ostaje PG-u nakon podmirenja svih troškova i obveza, odnosno razlika prihoda i troškova nastalih ostvarenim poslovanjem.

Dobit je isto što i profit, financijski rezultat koji se dobije tako da od prihoda odbijemo ukupne troškove. Dobitak kao i gubitak kategorije su kojima se utvrđuje pozitivna, odnosno negativna razlika u vrijednosti kapitala.

Poznajemo bruto profit i neto profit. Pod bruto profitom se razumije ukupni prihod PG-a po odbitku materijalnih troškova i plaća. Neto profit, međutim, sastoji se od razlike između bruto profita i troškova (kamata) za korištene kredite. Drugim riječima, čistim profitom se smatra onaj ostatak bruto profita nakon što su odbijeni i troškovi novca (kapitala). Kada se od toga odbiju porezi, preostali profit je raspoloživ PG-u kao dohodak, odnosno za rezervu i fondove za nova ulaganja.

Izrazom profitabilnost određuje se dobit na ukupno angažirani kapital, a mjeri se odnosom financijskog rezultata i korištenih sredstava u poslovanju. Profitabilnošću se određuje i mjeri uspješnost poslovanja PG-a. Temeljni je princip: uz što manje angažirane imovine ostvariti što veću dobit. Profitabilnost vlastitog kapitala mjeri se odnosom dobiti i uloženog vlastitog kapitala.

Profitabilnost = (poslovni rezultat / uloženi kapital) x 100

EUROKONZALTING, 11.9.2017.
Objavljeno u Zanimljivosti
Intenzivnost poljoprivredne proizvodnje predstavlja razinu ulaganja proizvodnih resursa po jedinci kapaciteta (zemljište, UG, stablo i sl.). Pokazatelj intenzivnosti poljoprivredne proizvodnje mjeri se dijeljenjem broja uvjetnih grla s kapacitetom (površina zemljišta, površina staje, veličina PG-a).

Za ocjenu intenzivnosti možemo se poslužiti slijedećim kriterijima:

I

izvanredno visoka intenzivnost

>1,2 UG/ha

II

vrlo visoka intenzivnost

1,2 UG/ha

III

visoka intenzivnost

0,8 - 1,2 UG/ha

IV

srednja intenzivnost

0,6 - 0,8 UG/ha

V

niska intenzivnost

0,4 - 0,6 UG/ha

VI

slaba intenzivnost

0,25 - 0,4 UG/ha

VII

vrlo slaba intenzivnost

< 0,25 UG/ha


Uvjetno grlo stoke (UG) je životinja ili skupina istovrsnih životinja (npr. mliječne krave) težine 500 kg, a broj uvjetnih grla računamo po slijedećoj formuli:

Broj UG=(broj stoke x živa vaga stoke x (broj dana stoke na PG-u/365)) / 500

Broj uvjetnih grla može se izračunati i uporabom koeficijenata, odnosno umnoškom broja stoke s pripadajućim koeficijentom.
vrsta

koeficijent

vrsta

koeficijent

Ždrebad, omad

0,6

Ovce, koze

0,15

Odrasli konji

1,0

Krmače i nerasti

0,3

Telad do 6 mj.

0,15

Svinje u tovu

0,15

Goveda 6-12 mj.

0,3

Kokoši nesilice

0,004

Goveda 12-24 mj.

0,6

Tovni pilići

0,0025

Odrasla goveda

1,0

Purani

0,02


Osim putem UG-a, intenzitet poljoprivredne proizvodnje može se iskazati pomoću žitnih jedinica. Žitna jedinica (žj) je naturalna mjera pomoću koje se različiti poljoprivredni proizvodi svode na zajedničku osnovu.

Primjer vrijednosti nekih proizvoda u žitnim jedinicama:
proizvod

vrijednost žj

proizvod

vrijednost žj

1 kg žitarica

1

1 kg povrća

0,2

1 kg soje

1,5

1 kg goveđeg mesa

6,0

1 kg krumpira

0,3

1 kg svinjskog mesa

5,0

1 kg šećerne repe

0,25

1 l mlijeka

0,7

1kg uljane repice

2,0

1 l rakije

2,0


Karakteristika intenzivne poljoprivredne proizvodnje je visoka količina ulaganja inputa (gnojidba, pesticidi, visoki stupanj mehaniziranosti) i maksimalno iskorištenje proizvodnih potencijala biljaka odnosno životinja. Najčešće je primijenjena u slučaju manjih proizvodnih kapaciteta gdje visoki prihodi po jedinici kapaciteta moraju pokriti visoka ulaganja po jedinici kapaciteta. Za razliku od intenzivne, postoji i ekstenzivna poljoprivredna proizvodnja koju karakterizira niska razina ulaganja inputa i ostvarivanje proizvodnih prinosa ispod proizvodnih potencijala biljaka odnosno životinja. Prihvatljiva je isključivo u uvjetima nemogućnosti povećanja ulaganja gdje poslovni rezultat ovisi prvenstveno o niskim proizvodnim troškovima (npr. pašnjački uzgoj stoke na brdsko planinskom području).

EUROKONZALTING, 4.9.2017.

Objavljeno u Zanimljivosti
Predstavnici proizvođača mlijeka sastali su se u Banskim dvorima s predsjednikom Vlade RH Andrejom Plenkovićem. Tema sastanka bila je aktualno stanje u sektoru proizvodnje i prerade mlijeka kao i planiranim potezima RH u cilju zaštite proizvođača mlijeka.

Ministarstvo poljoprivrede na čelu sa ministrom planira u dogovoru s proizvođačima mlijeka, u kratkom roku organizirati sastanak s trgovačkim lancima i velikim otkupljivačima, s obzirom da proizvođače najviše muči niska otkupna cijena mlijeka. Isto tako jedan od prioriteta Ministarstva poljoprivrede biti će i stroža kontrola dumping cijena, što će se komunicirati prema Europskoj komisiji.

Prijedlog zakona o poljoprivrednom zemljištu prednost daje upravo poljoprivrednim proizvođačima u segmentu stočarstva i mljekarstva. Nadalje, Zakon o suzbijanju nepoštene trgovačke prakse također se velikim dijelom tiče sektora mljekarstva, a trebao bi biti usvojen do kraja rujna. Najavljeno je i da će do kraja godine u Program ruralnog razvoja biti uvrštena mjera o dobrobiti životinja, čime će se osigurati dodatna sredstva stočarskom sektoru. Isto tako, najavljeno je nova linija kreditiranja za proizvođače mlijeka putem HBOR-a.

U tijeku su pregovori s Europskom komisijom o mogućnosti financiranja nabave stoke kroz Program ruralnog razvoja, a također se dogovara i financiranje otvaranja mini mljekara kroz taj Program.

Razgovaralo se i o bolesti kvrgave kože, a ministar je najavio da će se kompenzirati odšteta hrvatskim proizvođačima. Bolest kvrgave kože prouzročila je veliku štetu u sektoru proizvodnje mlijeka kroz smanjenje proizvodnje i uginuća životinja te se proizvođači nadaju obeštećenju za 2017. godinu.

Predstavnici proizvođača mlijeka naglasili su kako je prije desetak godina 64 tisuće OPG-ova proizvodilo mlijeko, dok ih je danas tek 6 tisuća.

Kako tvrde predstavnici mljekara razlog tolike drastične razlike proizvođača mlijeka u zadnjih desetak godina ponajprije leži u cijeni mlijeka koja se u prethodnim godinama mijenjala. Kako je RH članica EU logično je usporediti cijene mlijeka kod nas sa drugim članicama EU. U 12 od 28 država EU mlijeko je jeftinije nego u RH, a u ostalim je skuplje. Nadalje, na razini EU cijena mlijeka je u odnosu na 2016. godinu porasla za 29%.

U razdoblju od 2003. do 2010. broj proizvođača (u EU 27) pao je za 47% (s 3.199.420 na 1.701.090 proizvođača mlijeka) uz rast prosječnog broja krava s 30 na 42 krave po farmi i značajan rast proizvodnje mlijeka po kravi te posebno kvalitete mlijeka.

Navedeno predstavlja ekonomiju obujma, tj. marginalni troškovi dodatne litre mlijeka padaju kako raste sami obujam proizvodnje i trend je sasvim ekonomski logičan. Iako su hrvatski proizvođači zadnjih godina znatno povećali produktivnost, ona je još uvijek prema podacima Eurostata 36% niža od prosjeka EU.

Hrvatski proizvođači imaju lošu konkurentnost jer po kravi proizvode 36% manje mlijeka od prosjeka EU, imaju visoke kamate na kredite, posjeduju skromna znanja o novim tehnologijama kao i činjenica da su neorganizirani i neudruženi. Činjenica da je produktivnost hrvatskih mljekara 36% niža po kravi od prosjeka EU razlog je kako se veliki problem, pored niskih cijena, pronalazi i u neefikasnosti. Dodatni problem pogoršava to što proizvođači mlijeka nisu organizirani i udruženi te su kao takvi su manje konkurentni uz manju mogućnost izvoza na tržišta gdje je cijena daleko veća nego u Hrvatskoj.

EUROKONZALTING, 31.8.2017.
Objavljeno u Novosti
Srijeda, 23 Kolovoz 2017 13:19

Najava natječaja u okviru Vinske omotnice

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju obavještava potencijalne korisnike da će sukladno članku 10. stavku 1. Pravilnika o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014.-2018. („Narodne novine“ br. 37/2015, 49/2015, 40/2017) raspisati javni natječaj za provedbu mjere Promidžba u ovisnosti o raspoloživim sredstvima.

Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstava za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014.-2018. biti će objavljen početkom rujna.

Više o mjeri "Vinska omotnica" možete pogledati na sljedećem linku. LINK

Za više informacija o istom natječaju (potrebni uvjeti za prijavu na natječaj, potrebna dokumentacija) obratite se našem uredu u Puli (Mletačka 6, tel. 052 544 825) ili uredima u ostalim hrvatskim gradovima. KONTAKTI

EUROKONZALTING, 23.8.2017.
Stranica 1 od 7

Novosti iz EU fondovaZa sve novosti iz EU fondova ostavite svoj kontakt e-mail ovdje. Šaljemo isključivo važne novosti!

captcha 

Facebook

Kontakt podaci

  • Adresa :
    Mletačka 6, 52100 Pula
  • Tel : (+385) 52 544 825
  • Fax : (+385) 52 352 288
  • Email : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • Website : www.eurokonzalting.com

Kontakt