info@eurokonzalting.com            en
enp

Otvoren Poziv Ministarstva kulture za dodjelu potpora programima koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2017. godinu

Pravo podnošenja prijava na temelju ovoga Poziva imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Republike Hrvatske, građani i udruge te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Fizičke i pravne osobe registrirane za obavljanje djelatnosti u području kulture u…

Objavljena odgoda natječaja za operaciju 6.2.1.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je u Planu objave natječaja za 2017. godinu objavila da se odgađa objava natječaja za operaciju 6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti. Prijave na natječaj bi se trebale zaprimati od 13. studenoga 2017. godine do 13. siječnja 2018. godine. Podsjećamo potencijalne…

Odgođen natječaj za Podmjeru 6.2.

Natječaj za Podmjeru 6.2. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti“, u okviru Mjere 06 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja ODGOĐEN ZA 13.11.2017. i trajat će do 13.1.2018. Putem Podmjere 6.2. moguće je dobiti 100% ulaganja bespovratno, u iznosu od 50.000 eura. bespovratna sredstva se mogu dobiti za izgradnju, rekonstrukciju…

Okvirni sporazum prema novom zakonu o javnoj nabavi

Okvirni sporazum je sporazum između jednog ili više naručitelja i jednog ili više gospodarskih subjekata čija je svrha utvrđivanje uvjeta pod kojima se dodjeljuju ugovori tijekom određenog razdoblja, posebice u pogledu cijene i, prema potrebi, predviđenih količina. Institut okvirnog sporazuma preuzet je prvi put u zakonodavstvo javne nabave 1. siječnja…

Interreg CENTRAL EUROPE – najava trećeg poziva na dostavu projektnih prijedloga i nacionalni info dan

Program Interreg CENTRAL EUROPE provodi se u razdoblju od 2014. do 2020. godine i ulaže 231 milijun eura za sufinanciranje projekata transnacionalne suradnje koji će se provoditi od strane javnih i privatnih organizacija iz regija središnje Europe. Financirani projekti će proizvesti konkretne i vidljive rezultate kao odgovor na utvrđene izazove…

Bespovratna sredstva za energetsku učinkovitost u turizmu i trgovini

U idućoj 2018. godini očekuje se otvaranje Javnog poziva za povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u privatnom uslužnom sektoru (turizam i trgovina) u okviru prioritetne osi 4 Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. za promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. Ciljevi Javnog poziva: Ostvarenje energetskih ušteda…

Investicijska studija – koraci u izradi

Investicijska studija je dokument koji predstavlja skup velikog broja informacija o određenom projektu odnosno o cjelokupnom poslovanju neke tvrtke, te informacije i projekcije za budući rast i razvoj tvrtke kroz srednjeročno ili dugoročno razdoblje. Ukoliko poduzetnik želi izraditi investicisjku studiju osnovni koraci su: Prvi korak u izradi investicijske studije predstavlja…

Bespovratna sredstva za jačanje poslovanja za društveno poduzetništvo

Za kraj 2017. godine planirana je objava natječaja Jačanje poslovanja za društveno poduzetništvo – faza 1. Cilj natječaja je ojačati kapacitete postojećih društvenih poduzeća. Na natječaj će se moći prijaviti udruge, zadruge, trgovačka društva i zaklade. Prema najavi natječaja, iznos bespovratnih sredstava koji će se moći dodijeliti pojedinom prijavitelju iznos…

Bespovratna sredstva za hotele - odgođena objava natječaja za gradnju i opremanje hotela

U prvoj polovici 2017. godine, u indikativnom planu objave natječaja, bila je najavljena objava novog natječaja za gradnju i opremanje hotela (objekata iz skupine hoteli) – faza II. Nakon posljednjeg ažuriranja indikativnog plana objave natječaja koji je dostupan na Internet stranici www.strukturnifondovi.hr, navedeni se natječaj za gradnju i opremanje hotela…

Najavljen natječaj Energetske obnove i korištenja obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora

Svrha (cilj) Poziva: Smanjenje potrošnje energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora. Sredstva će se dodijeliti projektima izrade projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrada i provedbe…

Veliki interes za obnovu poljoprivrednog zemljišta stradalog u požarima EU sredstvima

Ministarstvo poljoprivrede, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, te Savjetodavna služba održava operativne sastanke s predstavnicima JLS-a, razvojnih agencija i LAG-ova, kako bi pripremili poljoprivrednike za prijavu na natječaj za podmjeru 5.2. "Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima…

Otvoren natječaj za mjeru „PROMIDŽBA NA TRŽIŠTIMA TREĆIH ZEMALJA“ – vinska omotnica

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je u u Narodnim novinama Natječaj za mjeru "Promidžba na tržištima trećih zemalja", iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. Mjera Promidžba na tržištima trećih zemalja, investicije u vinarije i marketing vinai restrukturiranje i konverzija vinograda dio su…

Depandansi hotela CITTAR iz Novigrada odobreno 2,28 milijuna kuna bespovratnih sredstava – održana konferencija za medije

U prostorijama hotela CITTAR u 11.30 sati, 06.09.2017. godine, održana je konferencija za medije povodom početka provedbe projekta „Izgradnja depandanse 3* obiteljskog hotela CITTAR – 25 godina tradicije“.   Konferenciji su prisustvovali gradonačelnik Grada Novigrada Anteo Milos, zatim vlasnica Obrta CITTAR, Katjuša Cittar, projektni asistent Ivan Catalano, glavni projektant Arsen…

Korisniku BIOPLOD LIKA d.d. odobreno 5.522.919,75 kuna bespovratnih sredstava

Korisniku BIOPLOD LIKA d.d. sa sjedištem u općini Udbina odobrena su bespovratna sredstva iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) za projekt "Restrukturiranje i modernizacija poljoprivrednog gospodarstva izgradnjom nadstrešnice, reprocentra i izmuzišta te kupnjom poljoprivredne opreme i mehanizacije“. Korisnik BIOPLOD LIKA d.d. aplicirao je na 3. natječaj za provedbu…

Pokazatelji ekonomičnosti na PG-u

Ekonomičnost je mjera koja podrazumijeva stupanj štedljivosti u ostvarivanju učinaka, koja se izražava kroz odnos između outputa i inputa. To je mjerilo uspješnosti poslovanja izraženo odnosom između ukupnih prihoda i ukupnih troškova u nekoj proizvodnji.Ekonomičnost (e) = ukupni prihodi (UP) / ukupni troškovi (UT) Ovisno o veličini izračunatih koeficijenata poslovanje…

Pokazatelji zaduženosti na PG-u

Zaduženost je prikaz odnosa vlastitih i pozajmljenih sredstava. PG u svom poslovanju teži tome da oblikuje financijsku strukturu tj. odnos vlastitog i tuđeg kapitala kod kojeg će troškovi financiranja po jedinici prinosa biti minimalni. Tradicionalno se granično zaduženim PG-om smatra ono kod kojeg je odnos vlastitoga i tuđeg kapitala 50:50.…

Profitabilnost PG-a

Profitabilnost određuje se dobit na ukupno angažirani kapital, a mjeri se odnosom financijskog rezultata i korištenih sredstava u poslovanju. Profitabilnošću se određuje i mjeri uspješnost poslovanja PG-a. Temeljni je princip: uz što manje angažirane imovine ostvariti što veću dobit. Profitabilnost vlastitog kapitala mjeri se odnosom dobiti i uloženog vlastitog kapitala.…

Pokazatelji uspješnosti poslovanja na PG-u

Profit je izraz kojim se označuje novčani iznos koji ostaje PG-u nakon podmirenja svih troškova i obveza, odnosno razlika prihoda i troškova nastalih ostvarenim poslovanjem. Dobit je isto što i profit, financijski rezultat koji se dobije tako da od prihoda odbijemo ukupne troškove. Dobitak kao i gubitak kategorije su kojima…

Analiza prihoda i rashoda na PG-u

Prihod je vrijednosno izražena količina naplaćenog novčanog kapitala PG-a u promatranom razdoblju. Izvori prihoda su prodaja proizvoda i usluga te ostvareni poticaji u biljnoj i stočarskoj proizvodnji. Ukupni prihod (UP)= vrijednost proizvodnje + ostvareni poticaji Vrijednost proizvodnje = proizvedena količina x prodajna cijenaStruktura ukupnog prihoda PG-a stavlja u omjer postotni…

Intenzivnost poljoprivredne proizvodnje – Što su UVJETNO GRLO I ŽITNE JEDINICE?

Intenzivnost poljoprivredne proizvodnje predstavlja razinu ulaganja proizvodnih resursa po jedinci kapaciteta (zemljište, UG, stablo i sl.). Pokazatelj intenzivnosti poljoprivredne proizvodnje mjeri se dijeljenjem broja uvjetnih grla s kapacitetom (površina zemljišta, površina staje, veličina PG-a).Za ocjenu intenzivnosti možemo se poslužiti slijedećim kriterijima: I izvanredno visoka intenzivnost >1,2 UG/ha II vrlo visoka…

Novosti iz EU fondovaZa sve novosti iz EU fondova ostavite svoj kontakt e-mail ovdje. Šaljemo isključivo važne novosti!

captcha 

Facebook

Kontakt podaci

  • Adresa :
    Mletačka 6, 52100 Pula
  • Tel : (+385) 52 544 825
  • Fax : (+385) 52 352 288
  • Email : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • Website : www.eurokonzalting.com

Kontakt