info@eurokonzalting.com            en
enp

Bespovratna sredstva za ribolov do 100 %

Mjera.1.1. Trajna obustava ribolovne aktivnosti - bespovratna sredstva za ribolov U okviru mjere 1.1. Trajna obustava ribolovne aktivnosti - od 15. siječnja 2015. do 02. ožujka 2015. godine otvoren je natječaj za dodjelu bespovranih sredstava za ribolov. Predmet potpore je naknada vlasnicima ribarskog plovila koja obuhvaća jednokratna namjenska bespovratna novčana…

Objavljeni datumi objave Pravilnika i natječaja za podmjere 4.1 i 4.2 novog programa Ruralnog razvoja

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je da će se konačni Pravilnici za podmjere 4.1 i 4.2 objaviti 21.01.2015. godine u Narodnim novinama. Objava natječaja najavljena je za 30.01.2015. godine. Također, Ministarstvo poljoprivrede-Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj objavila je i određene izmjene unutar podmjere 4.1. Tako će se na natječaje…

Novi porezni priručnik za obrtnike

Porezna uprava objavila je novi "Porezni priručnik za obrtnike" s osnovnom namjenom da se obrtniku kao poreznom obvezniku na jednostavan i razumljiv način objasni koje su obveze i prava što proizlaze iz važećih poreznih propisa, propisa o obveznim doprinosima i drugim propisanim javnim davanjima.Novi Porezni priručnik za obrtnike moguće je…

Novi porezni propisi od 1.1.2015.

Najavljene izmjene su sljedeće: - Promjena osnovnog osobnog odbitka s 2.200,00 na 2.600,00 kuna, a za umirovljenike osobni odbitak povećava se s 3.400,00 kuna na 3.800,00 kuna mjesečno- Promjena poreznih razreda za obračun poreza na dohodakOvom izmjenom Zakona o porezu na dohodak povećati će se neoporezivi dio plaće tj. osobni…

Natječaji za bespovratna sredstva za ulaganja u vinarije i vinograde otvoreni do 19. prosinca 2014.

U Narodnim novinama broj 136/14 objavljeni su natječaji iz „Vinske omotnice za mjere Investicije u vinarije i marketing vina“ te „Restrukturiranje i konverzija vinograda“.Natječaj za Investicije u vinarije i marketing vina otvoren je do 19.12.2014.Natječaj za Restrukturiranje i konverziju vinograda otvoren je 30 od dana objave natječja u Narodnim novinama.…

Bespovratna sredstva za izgradnju i opremanje vinarija te restrukturiranje i konverziju vinograda

U Narodnim novinama broj 129/14 objavljeni su novi pravilnici iz Vinske omotnice za mjere Investicije u vinarije i marketing vina te Restrukturiranje i konverzija vinograda.Prema objavljenim pravilnicima iz programa Investicije u vinarije i marketing vina korisnici će moći dobiti 50% bespovratno od ulaganja do maksimalno 1.500.000 eura bespovratno.  Prijavitelji moraju…

Bespovratna sredstva za podizanje novih maslinika i vinograda

 Za podizanje novih maslinika i vinograda moguće je dobiti bespovratna sredstva u iznosu do 5.000.000 eura, dok maksmalni udio bespovratnih sredstava u investiciji iznosi do 90%.Bespovratna sredstva će se moći dobiti za podizanje nasada, opremu, strojeve, uljare za preradu maslina te opće troškove (troškovi arhitekata,studija i slično).Otvaranje natječaja očekuje se…

Bespovratna sredstva za akvakulturu do 60% ulaganja

Bespovratna sredstva se mogu dobiti za ulaganja u mrjestilišta i uzgajališta koja posjeduju važeću povlasticu. Ulaganja za koja se mogu tražiti bespovratna sredstva uključuju radove, opremu, unaprjeđenje kvalitete proizvodnje, specijalizirana vozila, otpremne centre i ostale troškove koji su definirani pravilnikom.Udio bespovratnih sredstava u ukupnoj investiciji iznosi do 60%, dok maksimalni…

Bespovratna sredstva za općine i gradove

Prema nacrtu pravilnika za mjeru 7 iz Programa za ruralni razvoj, općine i gradovi će moći dobiti do 1.000.000 eura bespovratno za temeljne usluge i obnovu sela u ruralnim područjima. Cijela mjera podijeljena je na ukupno 3 podmjere.Iz podmjere 7.1 općine i gradovi veličine do 10.000 stanovnika mogu dobiti do…

Bespovratna sredstva za poljoprivredu do 90% ulaganja

Prema nacrtu novog pravilnika za bespovratna sredstva za poljoprivredu i preradu poljoprivrednih proizvoda moguće je ishoditi bespovratna sredstva u iznosu do 90% ulaganja do maksimalno 5 milijuna eura. Bespovratna sredstva će se odobravati kroz nove mjere 4.1 i 4.2  EAFRD-a (Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj).Otvaranje natječaja očekuje se u …

Bespovratna sredstva za razvoj turističke infrastrukture i očuvanje turističkih atrakcija za javne ustanove, gradove, općine i županije

Cilj programa Fonda za razvoj turizma u 2014. godini jest razvoj turističke infrastrukture i očuvanje turističke resursne osnove u svrhu jačanja konkurentnosti turizma. Iz sredstava Fonda za razvoj turizma financiraju se sljedeća područja:1. Poticanje razvoja javne infrastrukture2. Očuvanje resursnih osnova – turističkih atrakcijaPrijaviti se mogu subjekti javnog sektora:• gradovi, općine,…

Bespovratna sredstva za turističku infrastrukturu za općine i gradove

Bespovratna sredstava za razvoj poslovne infrastrukture Opći cilj je razvoj javne poslovne infrastrukture: poduzetničkih zona, poduzetničkih potpornih institucija, razvojno-istraživačke i turističke infrastrukture kako bi se potaknuo rast malih i srednjih poduzeća, privukla ulaganja, unaprijedio turistički potencijal u Republici Hrvatskoj te na taj način doprinijelo uravnoteženom regionalnom razvoju.Kategorije prihvatljivih projekataKategorija A:…

Bespovratna sredstva za informacijske i komunikacijske tehnologije do 100.000 eura

U tijeku je natječaj za ishođenje bespovratnih sredstava za informacijske i komunikacijske tehnologije. Bespovratna sredstva osigurana su iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Mali i srednji poduzetnici mogu dobiti između 20.000 i 100.000 eura bespovratnih sredstava za investicijske projekte u informatičku opremu i softver. Bespovratna sredstva je moguće dobiti u…

Bespovratna sredstva za ruralni turizam do 200.000 € kroz novi program ruralnog razvoja

Prema radnoj verziji programa za Ruralni razvoj za razdoblje od 2014. do 2020. godine, odobravati će se potpore za razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima. Jedna od nepoljoprivrednih djelatnosti je i turizam. Sredstva će se odobravati u sklopu mjere M06.4. Bespovratna sredstva moći će se dobiti u iznosu do 200.000…

Graditeljske usluge prema uređenju pravilnika o PDV-u

Bitna promjena za uslužne graditelje od 1.srpnja 2013. sastoji se u tome da kad izvode radove drugom poreznom obvezniku, naručitelju radova tada u računu za obavljene usluge ne iskazuju svotu obračunatog PDV-a nego tu obvezu prenose na naručitelja usluge građenja, održavanja, popravka ili rekonstrukcije građevina.Svi oni koji pomažu investitoru sa…

Novosti u načinu isplate dohotka

Donesen je Pravilnik  o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak koji se primjenjuje od 5.srpnja 2013. Stupanjem Pravilnika na snagu znatno se mijenja način isplate oporezivih i neoporezvih primitaka. Plaće se više ne smiju isplaćivati u gotovu novcu kao i dividende i udjeli u dobitku. Nadalje primici koji…

Primjena novog Zakona o PDV-u

Novi Zakon o porezu na dodanu vrijednost počeo se primjenjivati od 1. srpnja 2013. Zakonom o PDV-u uređuje se promet dobara i usluga u tuzemstvu (područje RH), promet na području EU, promet s „trećim zemljama“ (država ili područje koja nije područje EU) te promet s „trećim područjima“ (dio područja države…

Predstečajna nagodba – priprema dokumentacije

Proces predstečajne nagodbe iziskuje pomoć revizora, knjigovođe, konzultanta i odvjetnika. Pomoć konzultantske tvrtke najvažnija je u procesu izrade Plana financijsko operativnog restrukturiranja u kojem će se projicirati buduće poslovanje društva ili obrta te definirati način i rokovi plaćanja obveza prema vjerovnicima. Dobro usklađen plan restrukturiranja omogućiti će prihvaćanje istog od…

Knjigovodstvo Eurokonzalting - Pula

Knjigovodstvene usluge Eurokonzalting - Pula   Eurokonzalting pruža usluge knjigovodstva i savjetovanja za trgovačka društva, obrte i fizičke osobe u sustavu PDV-a. Poslovne knjige vode se za potrebe poslovnih subjekata u sustavu jednostavnog i dvojnog knjigovodstva (korisnici poreza na dobit i poreza na dohodak). Osnovne knjigovodstvene usluge koje se pružaju:•   …

Bespovratna sredstva za mikro trgovačka društva i obrtnike do 250.000 kuna

Bespovratna sredstva namijenjena su za trgovačka društva i obrte s do 10 zaposlenih. Sredstva se mogu dobiti za ulaganja u strojeve i opremu, adaptaciju poslovnog prostora, marketinške aktivnosti, uvođenje sustava upravljanja kvalitetom i druge dolje navedene aktivnosti. Moguće je dobiti do 75% prihvatljivog ulaganja, maksimalno 250.000 kuna. Prihvatljive projektne aktivnosti…

Novosti iz EU fondovaZa sve novosti iz EU fondova ostavite svoj kontakt e-mail ovdje. Šaljemo isključivo važne novosti!

captcha 

Facebook

Kontakt podaci

  • Adresa :
    Mletačka 6, 52100 Pula
  • Tel : (+385) 52 544 825
  • Fax : (+385) 52 352 288
  • Email : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • Website : www.eurokonzalting.com

Kontakt