info@eurokonzalting.com            en
enp
Bespovratna sredstva za centre za socijalnu skrb, domove socijalne skrbi, udruge i zadruge koje pružaju usluge socijalne skrbi

Bespovratna sredstva za centre za socijalnu skrb, domove socijalne skrbi, udruge i zadruge koje pružaju usluge socijalne skrbi

OBUSTAVA POZIVA

Objavljen je natječaj "Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao podrška procesu deinstitucionalizacije". Rok za prijavu projekata je do iskorištenja raspoloživih financijskih sredstava za taj natječaj, ne kasnije od 31.12.2020. Za više informacija te dogovore oko pripreme natječaja možete se obratiti na broj telefona: 092 395 2422 (Eurokonzalting, Odjel za strukturne fondove).


Natječaj za "Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao podrška procesu deinstitucionalizacije" omogućuje dodjelu bespovratnih sredstava s intenzitetom potpore od 70-100%.

Prihvatljivi korisnici:
 • KOMPONENTA 1:
  • Prijavitelji: centri za socijalnu skrb
  • Partneri: centri za socijalnu skrb; jedinice lokalne ili područne samouprave
 • KOMPONENTA 2:
  • Prijavitelji: ustanova; udruga; vjerska zajednica; pravna osoba Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj; zadruga
  • Partneri: dom socijalne skrbi; centar za pružanje usluga u zajednici; Pravna osoba upisana u Evidenciju pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne Usluge (udruga; vjerska zajednica; pravna osoba Katoličke crkve u Republici Hrvatskoj; zadruga) pružatelji usluga za beskućnike; jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave
   • svi prijavitelji unutar komponente 2 moraju u trenutku podnošenja prijave pružati uslugu smještaja i/ili organiziranog stanovanja
   • na natječaj se ne mogu prijaviti: privatna udomiteljstva, fizičke osobe, obrti, poduzeća itd.

Visina potpore:
 • Komponenta 1: 400.000,00 - 3.000.000,00 kn
 • Komponenta 2: 400.000,00 - 8.000.000,00 kn

Planirano trajanje provedbe projekata je od 12 do 24 mjeseca od dana sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Prihvatljive aktivnosti:
KOMPONENTA 1:
 • Upravljanje projektom i administracija
 • Organiziranje i pružanje odnosno provođenje minimalno jedne od sljedećih usluga/programa:
  • usluge obiteljske medijacije
  • programa/savjetodavnih usluga koje se odnose na brak, roditeljstvo, obiteljske i partnerske odnose
  • programa razvoja socijalizacijskih vještina djece i mladih, posebno komunikacijskih vještina i nenasilnog rješavanja sukoba među djecom i mladima
  • programa rada u zajednici i volonterskog rada radi pružanja podrške roditeljima, obitelji, djeci, mladima, osobama s invaliditetom te ostalim ranjivim skupinama
  • programskih aktivnosti namijenjenih edukaciji i promidžbi obiteljskih vrijednosti
  • programa (mjere) stručne pomoći i potpore u ostvarivanju skrbi o djetetu
  • programa (mjere) intenzivne stručne pomoći i nadzora nad ostvarivanjem skrbi o djetetu
  • programa prevencije/suzbijanja ovisnosti o alkoholu, drogama i drugim ovisnostima
  • programa i aktivnosti u području sprječavanja trgovanja ljudima, nasilja u obitelji i vršnjačkog nasilja
  • programa psihosocijalnog tretmana žrtava i počinitelja nasilja
  • programa edukacije posvojitelja
 • Adaptacija i opremanje prostora za pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga
 • Nabava vozila potrebnog za kvalitetno pružanje usluga koje se pružaju kroz projekt
 • Najam prostora za projektne aktivnost
 • Aktivnosti jačanja kapaciteta stručnjaka/osoba koje rade s pripadnicima ciljanih skupina
 • Supervizija stručnjaka/osoba koje rade s pripadnicima ciljanih skupina
 • Edukacije stručnjaka za provođenje izvansudske nagodbe
 • Organiziranje i provedba konferencija, okruglih stolova, javnih rasprava, edukativnih radionica i sl.
 • Izrada, tisak i objava promotivnih materijala
 • Promidžba i vidljivost

KOMPONENTA 2:
 • Upravljanje projektom i administracija
 • Organiziranje i pružanje odnosno provođenje minimalno jedne od sljedećih usluga/programa:
  • savjetovanje i pomaganje
  • psihosocijalna podrška
  • rana intervencija; pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja
  • boravak
  • organizirano stanovanje
  • programa (mjere) stručne pomoći i potpore u ostvarivanju skrbi o djetetu
  • programa (mjere) intenzivne stručne pomoći i nadzora nad ostvarivanjem skrbi o djetetu
 • Adaptacija i opremanje prostora za pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga
 • Nabava vozila potrebne za kvalitetno pružanje usluga koje se pružaju kroz projekt
 • Najam prostora za projektne aktivnosti
 • Aktivnosti jačanja kapaciteta stručnjaka/osoba (edukacije)
 • Supervizija stručnjaka/osoba koje rade s pripadnicima ciljanih skupina
 • Organiziranje i provedba konferencija, okruglih stolova, javnih rasprava, edukativnih materijala i sl.
 • Izrada, tisak i objava promotivnih materijala
 • Promidžba i vidljivost

Za sve dodatne i najnovije informacije u svezi natječaja obratite se na broj telefona 092 395 2422 (Eurokonzalting, Odjel za strukturne fondove).


Trenutno je otvoren natječaj za deinstitucionalizaciju (organizirano stanovanje, boravak, pomoć u kući, rana intervencija), više informacije na poveznici.

Eurokonzalting, 03.06.2020.
Ažurirano dana 11.08.2020.

Novosti iz EU fondovaZa sve novosti iz EU fondova ostavite svoj kontakt e-mail ovdje. Šaljemo isključivo važne novosti!

captcha 

Facebook

Kontakt podaci

 • Adresa :
  Mletačka 6, 52100 Pula
 • Tel : (+385) 52 544 825
 • Fax : (+385) 52 352 288
 • Email : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Website : www.eurokonzalting.com

Kontakt