info@eurokonzalting.com            en
enp
Bespovratna sredstva za mlade poduzetnike do 250.000 kuna

Bespovratna sredstva za mlade poduzetnike do 250.000 kuna

Svake godine naši klijenti ishode od nekoliko stotina tisuća kuna do nekoliko milijuna eura bespovratnih sredstava. Provjerite mogućnosti ishođenja bespovratnih sredstava za sebe i svoje poslovanje. Nazovite središnji ured Eurokonzaltinga u Puli (Mletačka 6, tel: 052/544-825) ili jedan od ureda Eurokonzaltinga u drugim hrvatskim gradovima.


Tijekom ljeta 2019. godine očekujemo raspisivanje natječaja za sljedeće podmjere: 4.1.1., 4.2.1., 4.4.1., 6.2.1., 6.4.1., i druge.
Kao možda najzanimljivije u 2019. godini izdvajamo Mjere 6.2. i 6.4. One omogućavaju poljoprivrednim gospodarstvima koja su upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana pokretanje nove nepoljoprivredne djelatnosti (Mjera 6.2.) ili razvoj već postojeće nepoljoprivredne djelatnosti (Mjera 6.4.).

Kao prihvatljive nepoljoprivredne djelatnosti navode se: 
 • sektor turizma u ruralnom području 
 • sektor tradicijskih i umjetničkih obrta, umjetnički obrti uključujući i obrte za izradu suvenira i rukotvorina
 • sektor pružanja usluga u ruralnim područjima, poljoprivredi i šumarstvu 
 • sektor prerade, marketinga i izravne prodaje proizvoda.

Mjera 6.2. osigurava 100%-tni povrat ulaganja, odnosno iznos od 50 000 eura bespovratno. Sredstva se mogu dobiti za izgradnju, rekonstrukciju i opremanje kuća za odmor, soba, apartmana, ugostiteljskih objekata i ostalih nepoljoprivrednih djelatnosti.
Više informacija možete dobiti na sljedećim linkovima odnosno člancima:
Mjera 6.2. – natječaj 2019. godine
Podmjera 6.2. – pitanja i odgovori

Intenzitet potpore za Mjeru 6.4. iznosi do 70% od ukupno prihvatljivih troškova, odnosno do 200 000 eura i to za razvijanje nepoljoprivredne djelatnosti za koju je izdano Rješenje/odobrenje od nadležnog tijela. Najveći interes je obično za kuće za odmor, sobe i apartmane u ruralnim područjima.
Više informacija možete dobiti na sljedećem linku odnosno članku:
Mjera 6.4. – natječaj 2019. godine


U nastavku možete provjeriti koji su natječaji za mlade poduzetnike (značajan broj je uključivao i ostale poduzetnike) bili aktualni prethodnih godina i sa kakvim uvjetima. Očekujemo da u 2019. pa i u 2020. godini neće doći do većih promjena i da će prihvatljivi troškovi i kriteriji prijave ostati nepromijenjeni. Potrebno je pri tome uzeti u obzir da se pojedini natječaji u 2019. i 2020. godini neće objaviti s obzirom da su raspoloživa sredstva za ovo programsko razdoblje pri kraju. Novi Program ruralnog razvoja trebao bi krenuti već 2021. godine, a možda i ranije ukoliko se ishode (RH) avansna sredstva od Europske komisije.

Ažurirano 26.06.2019.


Mladi poduzetnici u 2017. godini mogu ostvariti bespovratna sredstva iz niza programa iz EU fondova. Pod mladim osobama podrazumijevaju se uglavnom osobe do navršene 41 godine starosti (ponekad je pojedinim natječajem drugačije određena dobna granica).

Bitno je napomenuti da svi navedeni programi nisu namijenjeni apsolutnim početnicima, odnosno fizičkim osobama koje tek namjeravaju otvoriti tvrtku ili obrt odnosno u sektoru poljoprivrede OPG. U svim EU i nacionalnim programima za ishođenje bespovratnih sredstava traži se u pravilu minimalno jedna godina iskustva u djelatnosti.

Izuzetak je Mjera 6.1 u poljoprivredi koja je namijenjena prvenstveno poljoprivrednicima početnicima koji imaju otvoren OPG do maksimalno 18 mjeseci. Čak i u tom slučaju isti moraju imati već određenu poljoprivrednu proizvodnju u trenutku prijave na natječaj ili gospodarstvo preuzeti od člana obitelji.

„Apsolutni“ poduzetnici početnici mogu ishoditi kredite s povoljnim uvjetima financiranja kroz kreditne linije HBOR-a: Kreditna linija Poduzetnik početnik odnosno kroz ESIF zajmove.

Bespovratna sredstva su namijenjena projektima u poljoprivredi, turizmu (uključujući ruralni turizam i kuće za odmor), projektima u proizvodnji te pružanju pojedinih usluga.


Poljoprivreda i ruralni turizam - EU fondovi


Mjera 6.1 "Potpora mladim poljoprivrednicima".
Visina potpore iznosi 50.000 € bespovratnih sredstava do 100% vrijednosti ukupnih prihvatljivih troškova. LINK: Mjera 6.1

Mjera 6.2 "Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnom području".
Visina potpore iznosi 50.000 €  bespovratnih sredstava do 100% ukupnih prihvatljivih troškova. LINK: Mjera 6.2

Mjera 6.3 "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava".
Bespovratna sredstva se dodjeljuju u iznosu od 15.000 € sa intenzitetom potpore od 100% LINK: Mjera 6.3

Mjera 6.4 "Ulaganje u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima"
Visina potpore iznosi 3.500 € do 200.000 € bespovratnih sredstava sa intenzitetom potpore od 70% od ukupnih prihvatljivih troškova. LINK. Mjera 6.4

Mjera 4.1. "Potpora za ulaganje u poljoprivredna gospodarstva".
Visina potpore iznosi od 5.000 € do 1.000.000 € sa intenzitetom potpore do 90%. LINK: Mjera 4.1

Mjera 4.2 "Potpora za ulaganje u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda".
Moguće je ostvariti od 600 € do 150.000 € sa intenzitetom potpore do 100%. LINK: Mjera 4.2


Bespovratna sredstva za hotele, kampove i ostale ugostiteljske objekte za smještaj do 350.000 kuna

 

Konkurentnost turističkog gospodarstva je program Ministarstva turizma koji se ponavlja jednom godišnje a u nastavku možete pogledati na koje mjere se odnosi.

 • MJERA A – povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude sljedećih ugostiteljskih objekata:

A1. HOTELI – hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština, pansion, turistički apartmani, difuzni i integralni hoteli
Iznos potpore: 50.000 – 350.000 kn
Subjekti koji mogu podnijeti zahtjev: trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge.

A2. KAMPOVI – kamp, kamp odmorište
Iznos potpore: 50.000 – 250.000 kn
Subjekti koji mogu podnijeti zahtjev: trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge.

A3. OSTALI UGOSTITELJSKI OBJEKTI ZA SMJEŠTAJ – hostel, planinarki dom, lovački dom, apartman, robinzonski smještaj....
Iznos potpore: 50.000 – 200.000 kn
Subjekti koji mogu podnijeti zahtjev: trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge.

A4. OPG – obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo koje pruža ugostiteljske i/ili turističke usluge
Iznos potpore: 30.000 – 150.000 kn

A5. OBJEKTI U DOMAĆINSTVU – soba, apartman, studio apartman, kuća za odmor, kamp u domaćinstvu
Iznos potpore: do 40.000 kn
Subjekti koji mogu podnijeti zahtjev: fizičke osobe – privatni iznajmljivači.

 • MJERA B – razvoj posebnih oblika turizma (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge)

Iznos potpore: 20.000 – 250.000 kn
Subjekti koji mogu podnijeti zahtjev: trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge.

 • MJERA C – dostupnost i sigurnost

opremanje ugostiteljskih objekata (hoteli, kampovi i marine na otocima) s automatskim vanjskim defibrilatorima (AED), uz obveznu edukaciju djelatnika
subvencija prijevoza vode za hotele na otocima bez vodovoda
Iznos potpore: do 25.000 kn za I. aktivnost
Iznos potpore: do 100.000 kn za II. aktivnost
Subjekti koji mogu podnijeti zahtjev: trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge.

 • MJERA D – prepoznatljivost

opremanje prodajno-izložbenih prostora u ugostiteljskim objektima (hoteli, kampovi, marine) na otocima za „Hrvatske otočne proizvode”
realizacija tematskih ruta ili paket aranžmana na temu „Hrvatski otočni proizvod”
povezivanje poljoprivrede i turizma
Iznos potpore: do 100.000 kn
Subjekti koji mogu podnijeti zahtjev: trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge.
 

Bespovratna sredstva za proizvodnju i usluge do 300.000 kuna


Novi natječaj za E-impuls prema najavama ne očekuje se ove godine (2017.). Na našim službenim stranicama biti će objavljene sve novosti vezane za E-impuls. U prošlom natječaju mikro i mali poduzetnici mogli su dobiti bespovratna sredstva u najnižem iznosu od 30.000 kuna do najviše 300.000 kuna. Pri tome mikro poduzetnici ostvaruju intenzitet potpore od 85% dok mali poduzetnici ostvaruju intenzitet potpore od 65%.:
 • C prerađivačka industrija osim 12.0 Proizvodnja duhanskih proizvoda, 25.4 Proizvodnja oružja i streljiva, 30.4 Proizvodnja vojnih borbenih vozila
 • F građevinarstvo, samo skupine: 43.2 Elektroinstalacijski radovi, uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i ostali građevinski instalacijski radovi, 43.3 Završni građevinski radovi, 43.9 Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti
 • J informacije i komunikacije
 • M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, samo skupine: 71.1 Arhitektonske djelatnosti i inžinjerstvo te s njima povezano tehničko savjetovanje, 74 Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, 74.1 Specijalizirane dizajnerske djelatnosti i 74.2 Fotografske djelatnosti.

Bespovratna sredstva za proizvodnju - izgradnja hala i nabavka strojeva i opreme - strukturni fondovi


Bespovratna sredstva za izgradnju hala i nabavku strojeva i opreme mogu se ishoditi iz programa kompetentnost i razvoj MSP. Bespovratna sredstva mogu ishoditi mikro,mala i srednja poduzeća za proizvodne djelatnosti i određene vrste usluga. Kroz isti program moguće je ishoditi od 300.000 kuna do 3 milijuna kuna bespovratnih sredstva po projektu. Bespovratna sredstva moguće je ishoditi u iznosu od 35% (srednja poduzeća) odnosno 45% od prihvatljivog ulaganja (mikro i mala poduzeća). Otvaranje sljedećeg natječaja očekuje se početkom 2018. godine.

LINK: Opširnije
 

Bespovratna sredstva za hotele i turistička naselja - izgradnja, rekonstrukcija i opremanje hotela - strukturni fondovi

 
Bespovratna sredstva za hotele će se moći iskoristiti za izgradnju i opremanje novih ili rekonstrukcija i opremanje postojećih hotela kategorizacije 3, 4 ili 5*, uz obveznu izgradnju i realizaciju dodatnih sadržaja koji će doprinijeti produljenju turističke sezone i atraktivnosti ponude na destinaciji. Isto tako, potpora će se moći iskoristiti i za podizanje kategorizacije za najmanje jednu zvjezdicu.

Intenzitet potpore putem ovog natječaja je 35% za mikro i male poduzetnike odnosno 45% za srednje poduzetnike.

 

Porezni poticaji i bespovratna sredstva za nova ulaganja i zapošljavanje


Donešen je novi zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja. Nositelji poticajnih mjera su subjekti malog gospodarstva i veliki poduzetnici, fizička osoba (obrtnik) koji je obveznik poreza na dobit ili trgovačko društvo registrirani na teritoriju Republike Hrvatske. Minimalni iznos investicije za poticanje je 150.000 eura za mala, srednja i velika poduzeća, dok je za mikropoduzetnika taj iznos 50.000 eura. 

Zakonom su regulirane poticajne mjere:
 • porezni poticaji
 • carinska oslobođenja
 • poticaji za otvaranje novih radnih mjesta povezanih s investicijskim projektom
 • poticaji za troškove usavršavanja povezanih s investicijskim projektom
 • poticaji za kapitalne troškove investicijskog projekta
 • poticaji za radno intenzivne investicijske projekte
 • dodatni poticaji za:
 • razvojno inovacijske aktivnosti
 • aktivnosti poslovne podrške
 • aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti.
Poticajne mjere namijenjene su sektorima:
 • proizvodno-prerađivački
 • razvojno inovacijski
 • poslovna podrška
 • usluge visoke dodane vrijednosti
LINK: Opširnije


Uspješne priče


Pogledajte nekoliko primjera uspješnih projekata klijenata koji su ishodili bespovratna sredstva:
 1. Ruralni turizam (kuća za odmor): "Uspješna priča"
 2. Hoteli: "Hotel Milan Pula" (6,7 milijuna kuna bespovratnih sredstava) i "Hotel CITTAR Novigrad" (2,3 milijuna kuna bespovratnih sredstava)
 3. Poljoprivreda: Uspješna priča "obrta Milan"
 4. E impuls
Ukoliko planirate ulaganja bilo koje vrste - više informacija o poticajima - Tel. 052 544 825. 
 


Natječaji iz prethodnih godina - arhiva (ako vas zanima):

 
Prema završenom natječaju iz 2013. godine Projekt Mladi u poduzetništvo  omogućuje mladima u poduzetništvu ishođenje bespovratnih sredstava za sljedeće poslovne aktivnosti:

Prihvatljive projektne aktivnosti su:
Osnovne projektne aktivnosti
1) Ulaganja u unaprjeđenje poslovanja
2) Ulaganja u unaprjeđenje proizvodnje/usluga,
3) Ulaganja u razvoj novih proizvoda/usluga
4) Prilagodba, uređenje i poboljšanje poslovnog/proizvodnog prostora/radionice
5) Upravljanje i zaštita intelektualnog i industrijskog vlasništva
6) Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete
7) Sufinanciranje troškova plaća kao zavisnog troška projekta
8) Marketinške aktivnosti i ulaganja za izlazak na nova tržišta,
9) Stručno osposobljavanje i obrazovanje
10) Sufinanciranje troškova čuvanja djece poduzetnicama

Prihvatljivi troškovi su:
1) Svi troškovi vezani uz ulaganja u proizvode/usluge, poboljšanje prodaje, proširenje ponude proizvoda/usluge, proširenje proizvodnje i pružanja usluga i/ili proširenje tržišta
2) Svi troškovi vezani uz nabavu strojeva, postrojenja i opreme, mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata te računalnih programa namijenjenih isključivo za obavljanje poslovnedjelatnosti
3) Svi troškovi vezani uz ulaganja u razvoj novih proizvoda/usluge (potpuno novi proizvod/usluga, linija novih proizvoda/usluga, nadopuna linije, uvođenje proizvoda/usluga na tržište, proizvod/usluga s manjim promjenama, ali usmjeren na potpuno novi ciljni segment tržišta,  proizvod/usluga proizveden/pružen uz smanjene troškove)  uključujući troškove vanjskih usluga u razvoju novog proizvoda/usluge
4) Svi troškovi vezani uz poboljšanja i prilagodbu poslovnog prostora obavljanju  poslovne djelatnosti, unutarnjeg uređenja poslovnih prostora/radionice u skladu sa suvremenim trendovima i/ili radi uvođenja novih načina rada s kupcima/korisnicima
5) Svi troškovi vezani uz upravljanje i zaštitu intelektualnog i industrijskog vlasništva
6) Svi troškovi vezani uz pripremu, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja kvalitetom  i normi te troškove stjecanja prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko i Hrvatski otočni proizvod
7) Sufinanciranje troškova plaća kao zavisnog troška projekta, odnosno troškova zaposlenika uključenih u provedbu podnesenog projekta do najviše 50% traženog iznosa potpore
8) Svi troškovi vezani uz marketinške aktivnosti (nastup pojedinačnih subjekata na domaćim i inozemnim sajmovima,  korištenje vanjskih usluga pri istraživanju tržišta (benchmarking), stvaranje tržišne marke, oblikovanje proizvoda/usluge (dizajn),  izrada web stranice i izrada promidžbenog materijala)
9) Svi troškovi vezani uz stručno osposobljavanje, strukovnu izobrazbu, stjecanje novih znanja (know-how) i poduzetničko obrazovanje
10) Sufinanciranje troškova čuvanja djece poduzetnicama početnicama u 75%-tnom iznosu cijene vrtića, troškova odgajateljice i cijene produženog boravka u školi, a najviše do 10.000,00 kuna.
 
 
 
Neprihvatljivi troškovi su:
1) Troškovi nastali prije datuma potpisivanja ugovora (datum potpisa zadnjeg potpisnika)
2) Porez na dodanu vrijednost (bez obzira da li je poduzetnik u sustavu PDV-a ili nije)
3) Nabava rabljene opreme
4) Nabava/kupovina/najam vozila
5) Nabava/kupovina manje opreme, uređaja i strojeva u vrijednosti manjoj od 10.000,00 kn
6) Carinske i uvozne pristojbe, ili bilo koje druge naknade (bankovne naknade, tečajne razlike i sl.)
7) Troškovi izgradnje, dogradnje ili kupovine poslovnog prostora ili zemljišta i prenamjene i rekonstrukcije poslovnog prostora
8) Troškovi studija
9) Tečajevi stranog jezika
10) Najam opreme
11) Potrošni materijal, nabava/kupovina sirovina/repromaterijala
12) Sitni inventar, redovni materijalni troškovi
13) Obnavljanje certifikata, kontrolni audit
14) Web-hosting
15) Oglašavanje u medijima
 
Bespovratna sredstva se odobravaju u iznosu od 20.000 kuna do 250.000 kuna.
 
Prijaviti se mogu:
 
 
Mikro gospodarski subjekti sukladno zakonskoj definiciji  (isključivo obrti i trgovačka društva) koji do datuma podnošenja prijave imaju registrirani subjekt najviše do 3 godine i nalaze se u vlasništvu fizičke ili pravne osobe koja do trenutka podnošenja zahtjeva nije bila većinski vlasnik subjekta koji se prijavljuje i drugih pravnih subjekata kumulativno dulje od tri godine:
- sa sjedištem na području Republike Hrvatske
- koji su pozitivno poslovali u 2012. godini, odnosno koji sukladno zadnjem financijskom izvješću nisu u gubitku  (za trgovačka društva dokazuje se GFI-em, a za obveznike poreza na dohodak preslikom Prijave poreza na dohodak za 2012. godinu), osim onih gospodarskih subjekata osnovanih u 2012. i 2013. godini
- koji imaju najmanje 1, a najviše 9 zaposlenih u prethodnoj poslovnoj godini
- koji posluju najviše do 3 godine prije datuma podnošenja prijave
- koji imaju podmirene obveze prema državi
- imaju podmirene obveze prema zaposlenicima (dokazuje se Skupnom izjavom MPO/2013)
- u skladu su s odredbama o potporama male vrijednosti (NN 45/07)
- koji imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti ukoliko su iste dobili
- čiji pojedinačni vlasnici imaju podmirene obveze poreza, prireza i doprinosa na i iz plaće evidentirane pri Poreznoj upravi te u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti ukoliko su iste dobili (utvrđuje se u fazi provjere proračuna, opisanoj u točki 10.3. ovog Otvorenog  javnog poziva)
- koji su neovisni u poslovanju (dokazuje se Skupnom izjavom MPO/2013 pri prijavi i konačno utvrđuje u fazi provjere proračuna, opisanoj u točki 10.3. ovog javnog poziva)
 
Natječaj 2012. godina:
Projekt Poduzetnik početnik za 2012. godinu omogućuje poduzetnicima početnicima ishođenje bespovratnih sredstava za sljedeće poslovne aktivnosti:

- pokretanje razvojnih projekata
- promidžba
- edukacija/stručno osposobljavanje.

Iz bespovratnih sredstava moguće je financirati sljedeće kategorije:

- nabavu opreme, alata i inventara
- uređenje unutarnjeg poslovnog prostora/radionice
- izradu poslovnog plana i konzultantske usluge za odobravanje kredita i jamstva
- poduzetničku izobrazbu
- troškove izrade promidžbenog materijala
- troškove osnivanja.

Bespovratna sredstva se odobravaju u iznosu od 20.000 kuna do 100.000 kuna.
Cijeli dokument je dostupan na:
http://www.minpo.hr
 

Ukoliko planirate ulaganja u vašem poslovanju predlažemo da nas nazovete u središnji ured Eurokonzaltinga u Puli na broj telefona 052 544 825 ili da se obratite nekom od područnih ureda. Središnji ured Eurokonzaltinga u Puli ima više od 90 odobrenih EU projekata te veći broj projekata za koje su odobrena sredstva iz nacionalnih izvora.
Kontakt s našim djelatnicima omogućiti će vam pravovremenu informaciju u pripremi projekta i potrebne dokumentacije i eventualnoj prijavi na pojedini natječaj. Ponekad će to značiti i odustanak od prijave ukoliko je ista prerizična ili ne zadovoljavate određene uvjete.

Učinite pozitivan korak više za svoje poslovanje!

Eurokonzalting. Ažurirano 26.06.2019. 

Novosti iz EU fondovaZa sve novosti iz EU fondova ostavite svoj kontakt e-mail ovdje. Šaljemo isključivo važne novosti!

captcha 

Facebook

Kontakt podaci

 • Adresa :
  Mletačka 6, 52100 Pula
 • Tel : (+385) 52 544 825
 • Fax : (+385) 52 352 288
 • Email : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Website : www.eurokonzalting.com

Kontakt