info@eurokonzalting.com            en
enp
Ministarstvo poljoprivrede je objavilo dana 25. svibnja 2017. godine natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere IV. 3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture“ u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR). Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu počinje teći od 25. svibnja 2017. godine, a traje do 01. rujna 2017. godine.

Predmet potpore su aktivnosti vezane za stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture s ciljem pronalaženja novih tržišta i poboljšanja uvjeta za stavljanje na tržište, promicanja kvalitete i dodane vrijednosti, doprinošenja transparentnosti proizvodnje i tržišta, doprinošenja sljedivosti i razvoja oznaka zaštite okoliša, sastavljanja standardnih ugovora za mala i srednja poduzeća te provođenja komunikacijskih i promotivnih kampanja.

Potpora se dodjeljuje korisnicima registriranim za svoju djelatnost u Republici Hrvatskoj. Korisnici potpore mogu biti: subjekti u ribarstvu ili zajednički korisnik (organizacija/udruženje subjekata u ribarstvu priznati sukladno posebnim propisima ili javno tijelo utemeljeno zakonom koje predstavlja subjekte u ribarstvu, koji provodi zajedničku operaciju).

Jedan od ključnih kriterija jest taj da korisnik mora najkasnije do podnošenja Zahtjeva za isplatu biti ovlaštenik Povlastice za akvakulturu koju izdaje Uprava ribarstva, provedbeno tijelo Fonda za ribarstvo u okviru Ministarstva poljoprivrede.

Intenzitet potpore iznosi od 50 do 100 posto od ukupnih prihvatljivih troškova, ovisno o vrstama aktivnosti iz ulaganja, a najviši iznos potpore po korisniku na temelju ovoga natječaja iznosi 3.000.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama.

Intenzitet javne potpore može se povećati ili smanjiti u sljedećim slučajevima:

 • Operacija se provodi na otocima Dugi Otok, Vis, Mljet i Lastovo – intenzitet potpore iznosi 85%
 • Operaciju provodi ribarska zadruga – intenzitet potpore iznosi 60%
 • Operaciju provodi organizacija proizvođača, udruženje organizacija proizvođača ili međusektorska organizacija – intenzitet potpore iznosi 75%
 • Operaciju provode velika poduzeća – intenzitet potpore iznosi 30%
Prihvatljiva ulaganja i troškove možete pogledati na sljedećem linku – PRIHVATLJIVA ULAGANJA I TROŠKOVI

Postupak za ishođenje Povlastice za akvakulturu možete pogledati na sljedećem linku – POVLASTICA ZA AKVAKULTURU

Više informacija o samom natječaju možete dobiti u uredu Eurokonzaltinga u Puli (Mletačka 6, tel: 052/544-825) ili u uredima u drugim hrvatskim gradovima.

EUROKONZALTING 07.08.2017.
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju uskoro će objaviti Natječaj u okviru Mjere 5, Podmjere 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“, tip operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. – 2020.

Pravilnik za navedenu mjeru u završnoj je fazi i vjerojatno će u ponedjeljak, 24.7.2017. godine biti objavljen u Narodnim novinama. Desetak dana od objave Pravilnika u Narodnim novinama očekuje se objava Natječaja. Natječaj će biti otvoren do 1.10.2017. godine.

Fond za raspolaganje preko Mjere 5 bit će 150 milijuna kuna.

Korisnici su poljoprivrednici i skupine poljoprivrednika upisani u Upisnik poljoprivrednika.

Prihvatljivi troškovi su:
 • sanacija poljoprivrednog zemljišta,
 • izgradnja, rekonstrukcija i opremanje gospodarskih objekata,
 • popravak ili nabava poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme za poljoprivrednu proizvodnju,
 • nabava osnovnog stada/matičnog jata domaćih životinja,
 • kupnja i sadnja sadnica višegodišnjeg bilja,
 • opći troškovi (do 10%).

Potpora će se dodjeljivati na temelju stvarnih troškova temeljem računa ili drugih dokumenata koji dokazuju da su troškovi plaćeni, u iznosu do 100% vrijednosti prihvatljivih troškova.
Korisnik će predati prvi dio zahtjeva za potporu sa dokumentacijom (procjena štete koja mora biti veća od 30%, procjenu ukupnih radova s obzirom da procjena sadrži samo broj životinja, stabala i slično, ali ne i ostale radove koje je potrebno obaviti, potvrda porezne uprave da nema duga, izjava da nema dvostrukog financiranja i slično). Nakon toga, a po zatvaranju natječaja, APPRRR će korisniku izdati Odluku o administrativnoj kontroli i Ugovor na temelju kojeg korisnik kreće u prikupljanje ponuda te mu se nakon odobrenja ponuda izdaje Odluka o financiranju. Razmatra se isplata predujma radi olakšanja obnove korisnicima.

Za više informacija o istom natječaju (potrebni uvjeti za prijavu na natječaj, potrebna dokumentacija) obratite se našem uredu u Puli (Mletačka 6, tel. 052 544 825) ili uredima u ostalim hrvatskim gradovima. KONTAKTI

EUROKONZALTING, 21.07.2017.
Četvrtak, 13 Srpanj 2017 07:21

Mjera 6.2. - koje su prihvatljive aktivnosti?

Kroz Mjeru 6.2 moguće je ishoditi 50.000 eura bespovratno, u vrijednosti od 100% prihvatljivih ulaganja u projektu. Pri tome je bitno napomenuti da minimalna vrijednost ulaganja mora iznositi 50.000 eura s obzirom da se kroz istu Mjeru može dodijeliti točno 50.000 eura. Međutim, pri tome vrijednost ulaganja u projektu može iznositi i više, npr. 70.000 eura (ostatak iznad 50.000 eura snosi investitor iz vlastitih sredstava ili iz kredita).

Kroz ovu mjeru moguće je ulagati u sljedeće prihvatljive aktivnosti:

SEKTOR PRERADE I/ILI MARKETINGA I/ILI IZRAVNE PRODAJE PROIZVODA OBUHVAĆA:

Građenje i/ili opremanje građevina za preradu, skladištenje, pakiranje i/ili izravnu prodaju proizvoda i marketing proizvoda (izrada mrežne stranice, zakup oglasnog prostora, dizajn i tiskanje promotivnog materijala)


SEKTOR PRUŽANJA USLUGA U RURALNIM PODRUČJIMA OBUHVAĆA:

 • kupnju vozila i opreme 
 • građenje i/ili opremanje:
  • dječjeg vrtića,
  • igraonice za djecu,
  • građevine za pružanje usluge skrbi za starije i nemoćne osobe
  • građevine u kojima se obavlja popravak poljoprivredne mehanizacije i strojeva
  • sportsko-rekreativnih građevina,
  • građevine za pružanje veterinarskih usluga,
  • IT centra, građevine za pružanje knjigovodstvenih/računovodstvenih usluga
  • građevine za pranje, kemijsko čišćenje i održavanje objekata
  • frizerskog salona i/ili salona za uljepšavanje, njegu i održavanje tijela.

SEKTOR TRADICIJSKIH I UMJETNIČKIH OBRTA OBUHVAĆA:

Obrte za izradu suvenira - obuhvaća građenje i/ili opremanje građevina u kojima se obavlja proizvodnja i/ili trženje proizvoda tradicijskih obrta


SEKTOR TURIZMA U RURALNOM PODRUČJU OBUHVAĆA:

 • građenje i/ili opremanje građevina za obavljanje ugostiteljske djelatnosti
 • kupnju domaćih životinja za jahanje, rekreacijske, rehabilitacijske i terapijske svrhe ljudi i pripadajuće opreme
 • kupnju po poljoprivrednom gospodarstvu najviše jednog plovila
 • kupnju bicikla u svrhu pružanja turističkih usluga

Više o osnovnim uvjetima  Podmjere 6.2.
 možete pogledati na sljedećem linku: 
Mjera 6.2. u 2020. godini

Na sljedećim linkovima možete saznati još korisnih informacija i uspješne priče vezane za Podmjeru 6.2.:

Za sve dodatne informacije obratite se našem uredu u Puli (Mletačka 6, tel. 052 544 825) ili uredima Eurokonzaltinga u drugim hrvatskim gradovima: Link KONTAKTI.

Natječaj je bio raspisan od 5 rujna do 5 listopada 2016. godine. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju započela je s izdavanjem Odluka o prihvatljivosti za korisnike koji su se prijavili na natječaj.

Odobreno je 75 zahtjeva kojima je planirana isplata potpore od 301.911.857,50 kuna.

Rang lista dostupna je na stranicama APPRRR. LINK

Ukoliko imate dodatnih pitanja vezanih za sami natječaj i planirano otvaranje novog, slobodno nas kontaktirajte u uredu Eurokonzaltinga u Puli (Mletačka 6, tel: 052/544-825)

EUROKONZALTING 12.07.2017.
Republika Hrvatska je u programskom razdoblju 2014. – 2020. iz EPFRR-a kroz dosad raspisane natječaje u okviru Programa ruralnog razvoj RH stavila na raspolaganje 1,11 milijardi eura (točnije 1.114.899.456 eura) što čini 46,8% ukupno dostupnih sredstava za šestogodišnje razdoblje. Hrvatskoj u programskom razdoblju od 2014. – 2020. ukupno je na raspolaganju 2,38 milijarde eura.

Do sada je sa korisnicima Programa od navedenog iznosa ugovoreno 625,7 milijuna eura što čini 26,3% ukupno dostupnih sredstava razdoblja. Od ukupno dodijeljenih sredstava do sada je isplaćeno 347,4 milijuna eura odnosno 55,5% dodijeljenog iznosa.

Usporedimo li navedeni stvarno isplaćeni iznos od 347,4 milijuna eura sa ukupnim iznosom koji Republika Hrvatska ima na raspolaganju, dobijemo podatak da je u skoro tri godine provedbe Programa ruralnog razvoja RH iskorišteno okvirno 15% od ukupnih raspoloživih sredstava iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. S obzirom da smo praktički na polovici provedbenog razdoblja, odnosno da do kraja provedbe Programa ruralnog razvoja imamo tek nešto više od tri godine možemo zaključiti kako je iskorištenost bespovratnih sredstava iz EU fondova, barem što se Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj tiče na veoma nezavidnoj razini.

Razlog tomu stoji prvenstveno u slabom raspisivanju natječaja od strane nadležnih institucija, s obzirom da zainteresiranost ljudi postoji što se moglo vidjeti prilikom zadnjih natječaja u okviru Mjere 6. Drugi od razloga ne iskorištenja bio bi u sporoj evaluaciji projekata u svim dosadašnjim natječajima Programa ruralnog razvoja s obzirom da se na rezultate čekalo i po dvije godine.

Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju postavili su si prioritete bržeg rješavanja dosadašnjih natječaja i otvorenih pitanja u vezi nekih od mjera Programa te izrada novih, pravednijih i boljih pravila za raspisivanje budućih natječaja i njihovu bržu obradu, kao i izgradnja učinkovitog sustava komunikacije potencijalnim korisnicima i konzultantima.

Nadležne institucije poradile su na informatizaciji sistema rada te je uveden novi sustav komunikacije s potencijalnim korisnicima ili njihovim predstavnicima s ciljem bržeg, boljeg i učinkovitijeg komuniciranja što se provodi jednostavnijom provedbom pitanja i odgovora. Isto tako, putem Portala ponuda unaprijedio se sistem nabave u projektima Programa, preko kojeg korisnici čiji su projekti odobreni za financiranje mogu oglašavati i prikupljati ponude za robe, radove i usluge koje su potrebne za realizaciju projekta. Portalom ponuda osiguran je transparentniji postupak prikupljanja ponuda, odabir ponuditelja i pružanje mogućnosti korisnicima da iskoriste najveću vrijednost za uloženi novac.

U iščekivanju daljnje kvalitetnije provedbe Programa i ažurnije objave Natječaja u okviru Programa ruralnog razvoja moramo ostati pozitivno nastrojeni jer ipak iskorištenost bespovratnih sredstava iz EU fondova uvelike ovisi o ljudima odnosno investitorima koji se prijavljuju i provode projekte u okviru Mjera Programa.

EUROKONZALTING, 11.07.2017.
Objavljeno u Novosti
Subota, 08 Srpanj 2017 07:47

Proglašen najbolji OPG u 2017. godini

Projekt Večernjeg lista i Ministarstva poljoprivrede namijenjen je uspješnim i pozitivnim pričama o najboljim proizvođačima iz cijele Hrvatske. Tako je svaku županiju predstavljao jedan OPG, a svaki je odabrani OPG uložio iznimno puno znanja, rada i truda u svoje poslovanje.

Ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić 28. lipnja u Ivanić Gradu dodijelio je nagrade za najbolja poljoprivredna gospodarstva u Hrvatskoj.

1. mjesto: OPG Pranjić iz Drenovaca
2. mjesto: OPG Zdunić iz Divoševaca
3. mjesto: OPG Županović iz Kruševa
Mlada nada: OPG Lučić iz Beravaca,

Nagradu za najbolji OPG po glasovima čitatelja Večernjeg lista dobio je OPG Dešković iz Istre.

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva mogu se prijaviti na natječaje za bespovratna sredstva kako bi unaprijedili svoje poslovanje. Sve informacije o bespovratnim sredstvima iz EU fondova možete pogledati na sljedećem linku: EU - poljoprivreda

EUROKONZALTING 08.07.2017.


Eurokonzalting je u suradnji sa LAG-om Središnje Istre u nedjelju 02. srpnja u Žminju održao predavanje na temu bespovratna sredstva za ruralni turizam Podmjera 6.2. U uvodnoj riječi predstavnici LAG-a Središnje Istre zahvalili su se prisutnima te prepustili riječ Đuri Darku Cerančeviću, mag.oec konzultantu tvrtke Eurokonzalting iz Pule koji je ukratko predstavio Eurokonzalting, tvrtku s 13 godina iskustva u ishođenju bespovratnih sredstava s preko 90 odobrenih EU projekata.

Nakon uvodne riječi Cerančević predstavio je mogućnosti ishođenja bespovratnih sredstava iz Podmjere 6.2 putem koje se može ishoditi 50.000 eura odnosno sufinancirati 100% prihvatljivog ulaganja. Bespovratna sredstva putem ove podmjere mogu se iskoristi za sektor prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda, sektor pružanja usluga u ruralnim područjima, sektor tradicijskih i umjetničkih obrta i sektor turizma u ruralnom području. Cerančević je najavio  izmjene pravilnika za mjeru 6.2 od strane ministarstva poljoprivrede. Najavljene izmjene odnose se na:

 • Ulaganja u sektoru turizma u ruralnim područjima su prihvatljiva samo u naseljima razvrstanim u turističke razrede »C« i »D« i ostalim nerazvrstanim naseljima koja nisu dio općine ili grada razvrstanog u razred »A« ili »B«. Naselja koja se nalaze u turističkim razredima »A« ili »B« isključena su iz prijave na navedenu Podmjeru;
 • Prihvatljivo je ulaganje u objekte kapaciteta s najviše 20 spavaćih mjesta; 
 • Korisnik ne mora u trenutku prijave na natječaj imati izrađenu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja (građevinsku dozvolu, potvrdu MZOIE) već navedeno treba prikupiti najkasnije do konačnog Zahtjeva za isplatu (u roku 3 godine od primitka Odluke o odobrenju sredstava).
 • Ključna izmjena prema novom Pravilniku odnosi se na to da nositelj/odgovorna osoba najkasnije pri podnošenju Zahtjeva za isplatu druge rate potpore i najmanje pet godina nakon konačne isplate potpore ne smije biti zaposlen u drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi.
Nakon upoznavanja s podmjerom 6.2. riječ je preuzeo konzultant Patrik Paronić, mag.oec. koji je drugi dio predavanja posvetio poreznom aspektu. Objasnio je kada se OPG treba prijaviti u registar poreznih obveznika, kada ulazi u isti, kada se plača paušalni porez, kako i kada se vode poslovne knjige, objasnio je obvezne doprinose poljoprivrednika te ostale bitne porezne aspekte. Tako je naveo da OPG koji je u prethodnoj godini ostvario primitke manje od 80.500 kuna ne mora plaćati nikakav dodatan porez, OPG koji je u prethodnoj godini ostvario primitke u rasponu od 80.500 kuna do 230.000,00 kuna (od 1.1.2018. godine do 300.000 kuna) mora plaćati paušalni porez na dohodak koji se kreće između 1.530 i 5.400 kuna ovisno o ostvarenim primicima, dok OPG koji je u predhodnoj godini ostvario primitke iznad 230.000 kuna (1.1.2018. godine preko 300.000 kuna) mora ući u sustav PDV-a.

Predavanje je završeno pitanjima zainteresiranih, koji su i ovog puta iskazali i veliki interes za bespovratnim sredstvima, posebno za uvijek zanimljive kuće za odmor.

Više o osnovnim uvjetima  Podmjere 6.2. možete pogledati na sljedećem linku: PODMJERA 6.2.

Na sljedećim linkovima možete saznati još korisnih informacija vezanih za Podmjeru 6.2.:

Ukoliko imate dodatnih pitanja slobodno nas kontaktirajte u uredu Euronzaltinga u Puli (Mletačka 6, tel:052/544-825) ili u uredima u drugim hrvatskim gradovima.

EUROKONZALTING

 
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) izdala je konačne odluke o dodjeli sredstava s ukupnim iznosom potpore od 155.485.860,22 kuna za korisnike koji su se javili na treći natječaj za provedbu operacije 4.1.2. " Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš". Korisnici svoje odluke mogu pogledati u AGRONET sustavu.

Ovim putem želimo čestitati svim dobitnicima te im poželjeti sve najbolje u budućem poslovanju!

EUROKONZALTING 03.07.2017.
Utorak, 20 Lipanj 2017 06:31

Poticaji za mlade poljoprivrednike

Mladi poljoprivrednik je osoba starija od 18 godina a mlađa od 41 godine. Hrvatski poljoprivrednici kroz ukupnu alokaciju Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj na raspolaganju imaju na raspolaganju 2.383 milijarde eura bespovratnih sredstava.Ukoliko imate dodatnih pitanja, možete nas kontaktirati u uredu Eurokonzaltinga u Puli (Mletačka 6, tel: 052/544-825) ili u drugim hrvatskim gradovima. KONTAKTI

EUROKONZALTING 20.06.2017.
Bespovratna sredstva za ruralni turizam u 2019. godini u iznosu od 50.000 eura raspoloživa su kroz Mjeru/podmjeru 6.2., a natječaj za navedenu Mjeru očekujemo uskoro.

Osnovni uvjeti po Pravilniku natječaja iz 2018. godine, a za koje očekujemo da će vrijediti i na natječaju za 2019. godinu: Kroz istu Mjeru 6.2 moguće je ishoditi 50.000 eura bespovratno, u vrijednosti od 100% prihvatljivih ulaganja u projektu. Pri tome je bitno napomenuti da minimalna vrijednost ulaganja mora iznositi 50.000 eura s obzirom da se kroz istu Mjeru može dodijeliti točno 50.000 eura (ni više ni manje od istog iznosa). Pri tome vrijednost ulaganja u projektu može iznositi i više, npr. 70.000 eura (ostatak iznad 50.000 eura snosi investitor iz vlastitih sredstava ili iz kredita). Uspješna priča Ivana Vretenara iz općine Bale (Istra) svakako je jedan ogledni primjer kako možete uložiti bespovratna sredstva.

Bespovratna sredstva se mogu isplatiti u dvije rate, od čega prva rata može biti avansno plaćanje u iznosu od 25.000 eura. Pri tome se ne traži bankovna garancija, međutim investitor mora završiti objekt u predviđenom roku. Druga rata u iznosu od 25.000 eura isplaćuje se nakon završetka projekta. Isto podrazumijeva da bi investitor trebao osigurati minimalno 25.000 eura vlastitih sredstava ili iz kredita za završetak ulaganja prije isplate druge rate bespovratnih sredstava.

Bespovratna sredstva se mogu ishoditi za izgradnju ili rekonstrukciju kuća za odmor, soba i apartmana u naseljima do 5.000 stanovnika, te opremanje istih kao i vanjsko uređenje/uređenje okoliša uključujući i izgradnju bazena. Pogledajte uspješnu priču Advana Dizdara te pogledajte video prezentaciju kuće za odmor. 

Na natječaj se mogu prijaviti obiteljska poljoprivredna gospodarstva (ili poljoprivredna gospodarstva) koja posluju minimalno godinu dana prije prijave na natječaj, a čije je sjedište u općini u kojoj se provodi planirano ulaganje. Minimalna tzv. ekonomska veličina gospodarstva treba iznositi 1.000 eura (npr. otprilike 4.000 m2 maslinika). Za više informacija o izračunu ekonomske veličine gospodarstva možete se obratiti našem uredu u Puli (Mletačka 6, ili na broj telefona 052 544 825).

 
Više o osnovnim uvjetima  Podmjere 6.2. možete pogledati na sljedećem linku: PODMJERA 6.2.

Na sljedećim linkovima možete saznati još korisnih informacija vezanih za Podmjeru 6.2.:

Za sve dodatne informacije obratite se našem uredu u Puli (Mletačka 6, tel. 052 544 825) ili uredima Eurokonzaltinga u drugim hrvatskim gradovima: Link KONTAKTI.

Želimo vam puno uspjeha u prijavi na natječaj!

Novosti iz EU fondovaZa sve novosti iz EU fondova ostavite svoj kontakt e-mail ovdje. Šaljemo isključivo važne novosti!

captcha 

Facebook

Kontakt podaci

 • Adresa :
  Mletačka 6, 52100 Pula
 • Tel : (+385) 52 544 825
 • Fax : (+385) 52 352 288
 • Email : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Website : www.eurokonzalting.com

Kontakt