info@eurokonzalting.com            en
enp
Za kraj 2017. godine najavljena je objava natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava za stjecanje znakova kvalitete u svrhu poboljšanog pristupa tržištima i povećanja konkurentnosti.

Cilj ove mjere je povećanje uporabe priznatih znakova kvalitete koji zajedno s pouzdanim tehnološkim rješenjem pridonose povjerenju kupaca i promoviraju proizvodnju provjerenih i kvalitetnih domaćih proizvoda.

Putem ovog natječaja bespovratna sredstva dodjeljuju se za ulaganja u pripremu, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja, stjecanje prava uporabe znakova kvalitete.

Na natječaj će se moći prijaviti mikro, mali i srednji poduzetnici (poduzeća i obrti).

Najniži i najviši iznos bespovratnih sredstava još uvijek nije poznat, međutim poznat je intenzitet potpore koji će iznositi 85% od prihvatljivih troškova ulaganja.

Ukupan fond sredstava iznosi 7.600.000 kuna.

EUROKONZALTING, 16.01.2017.
Za zadnji kvartal 2017. godine najavljena je objava natječaja za pripremu, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja u poduzećima.

Otvaranje ovog natječaja bilo je najavljeno još za listopad 2016. godine, a prethodno je obuhvaćao certificiranje proizvoda i ulaganja u uvođenje i certificiranje sustava upravljanja poput ISO standarda. Prema novom planu objave natječaja, taj je natječaj podijeljen na dva natječaja pri čemu je za travanj 2017. godine najavljena objava natječaja za aktivnosti pripreme, uvođenja i certificiranje proizvoda.

Putem ovog natječaja poduzeća će se moći prijaviti za dodjelu sredstava potpore za ISO standarde u svrhu povećanja povjerenja kupaca i olakšavanja pristupa inozemnim tržištima.

Cilj natječaja je dostizanje primjenjive razine standarda MSP kroz povećanje uporabe priznatih normi koji zajedno s pouzdanim tehnološkim rješenjem pridonose povjerenju kupaca, uvođenjem kojih je olakšan pristup inozemnim tržištima te povećan izvoz i konkurentnost.

Najniži i najviši iznos bespovratnih sredstava još uvijek nije poznat, međutim poznat je intenzitet potpore koji se kreće od najnižih 45% do najviših 85% od prihvatljivih troškova.

Na natječaj će se moći prijaviti mikro, mali i srednji poduzetnici (poduzeća i obrti).

Ukupan fond po ovom Pozivu iznosi 22.800.000 kuna.

EUROKONZALTING, 16.01.2017.
Ponedjeljak, 16 Siječanj 2017 13:23

Bespovratna sredstva za certificiranje proizvoda

Iako je prethodno, još za kraj 2016. godine, bio najavljen natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava za certificiranje proizvoda i ulaganja u uvođenje i certificiranje sustava upravljanja poput ISO standarda, isti još uvijek nije objavljen.

Prema novom planu objave natječaja, taj je natječaj podijeljen na dva natječaja pri čemu je za travanj 2017. godine najavljena objava natječaja za aktivnosti pripreme, uvođenja i certificiranje proizvoda.

Cilj je dostizanje primjenjive razine standarda MSP kroz povećanje uporabe priznatih normi koji zajedno s pouzdanim tehnološkim rješenjem pridonose povjerenju kupaca, a čijim se uvođenjem olakšava pristup inozemnim tržištima te povećava izvoz i konkurentnost.

Još uvijek nije poznat najniži i najviši iznos bespovratnih sredstava koji će se moći dodijeliti po ovom natječaju. Međutim poznat je intenzitet potpore koji će iznositi od 45% do najviše 85% od prihvatljivih troškova.

Na natječaj će se moći prijaviti mikro, mali i srednji poduzetnici (obrti i poduzeća).

Ukupan fond bespovratnih sredstva po ovom Pozivu iznosi 38.000.000 kuna.

EUROKONZALTING, 16.01.2017.
Poduzetnici u turizmu koji nisu stigli prijaviti svoje projekte na prethodni natječaj za izgradnju hotela ili čije projektne prijave budu odbijene, moći će doraditi svoje projektne prijave i prijaviti se na novi natječaj za izgradnju hotela (objekata iz skupine hoteli). Otvaranje novog natječaja najavljeno je za listopad 2017. godine.

Kao i kod prethodnog natječaja, svrha je poboljšati razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika na domaćim i stranim tržištima, a cilj je potaknuti investicije u početna ulaganja u turizmu s ciljem produljenja turističke sezone i podizanja konkurentnosti MSP-a u turizmu.

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mali i srednji poduzetnici. Najniži i najviši iznos bespovratnih sredstava još uvijek nije poznat, ali je poznat intenzitet potpore koji iznosi 45% za mikro i male poduzetnike i 35% za srednje poduzetnike.

Bespovratna sredstva će se dodjeljivati za slične troškove kao i u prethodnom natječaju, za izgradnju i opremanja hotela s dodatnim sadržajima te za održavanje postojećih objekata hotela uz uvjet podizanja kategorizacije za jednu zvjezdicu.

Ukupan fond sredstava u novom natječaju za izgradnju hotela iznosi 202.278.555 kuna.

EUROKONZALTING, 11.01.2017.
Za kraj 2017. godine najavljeno je otvaranje novog natječaja Kompetentnost i razvoj MSP – faza II. Ovaj natječaj bit će sličan prethodnom, odnosno cilj Poziva je ojačati konkurentnost MSP-a stvaranjem i proširenjem kapaciteta za razvoj procesa, roba i usluga, održavanjem i povećanjem zaposlenosti, dodane vrijednosti, prodaje na inozemnim tržištima i usvajanjem novih rješenja i tehnologija.

Svi prijavitelji koji nisu stigli svoje projekte iz bilo kojih razloga prijaviti na prethodni natječaj, moći će svoje projekte prijaviti na novi natječaj već početkom 2018. godine. Kao i u prethodnom natječaju prihvatljivi prijavitelji su mikro, mali i srednji poduzetnici.

Najniži i najviši iznos bespovratnih sredstva još uvijek nije poznat, međutim poznat je intenzitet potpore koji će iznositi 45% za mikro i mala poduzeća te 35% za srednja poduzeća.

Bespovratna sredstva će se dodjeljivati za aktivnosti ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja imaju za cilj izgradnju/rekonstrukciju i opremanje nove ili održavanje i opremanje postojećih proizvodnih kapaciteta te posljedično podizanje konkurentnosti poduzetnika na tržištu.

Ukupan fond sredstava u ovom natječaju iznosi 216.652.430 kuna.

EUROKONZALTING, 11.01.2017.
Uskoro se očekuje objava natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava za uvođenje ISO standarda te certificiranje proizvoda, usluga i procesa malih i srednjih poduzetnika.
Prema najavi, objava natječaja očekuje se 15.10.2016. godine.

Ovaj Poziv naziva „Podrška poduzećima u zadovoljavanju zahtjeva certificiranja proizvoda u svrhu poboljšanog pristupa tržištima i povećanja konkurentnosti“ za cilj ima dostizanje adekvatne razine standarda ocjene sukladnosti i certificiranja proizvoda/usluga/procesa malih i srednjih poduzetnika kroz povećanje uporabe priznatih normi i znakova kvalitete. Povećanje uporabe zajedno s pouzdanim tehnološkim rješenjem pridonose povjerenju kupaca, uvođenjem kojih je olakšan pristup inozemnim tržištima te povećan izvoz i konkurentnost.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se za sljedeće aktivnosti:
- ulaganja u pripremu, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja
- stjecanje prava uporabe znakova kvalitete
- certificiranje proizvoda, procesa i usluga
- akreditacija tijela za ocjenjivanje sukladnosti.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti iznosi 38.000 kuna, a najviši 1.140.000 kuna. Intenzitet potpore iznosi 70%.
Ukupni fond po ovom Pozivu iznosi 38.000.000 kuna.

EUROKONZALTING
Uskoro se očekuje objava natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava malim i srednjim poduzetnicima za internacionalizaciju i širenje tržišta.
Prema najavi, objava natječaja očekuje se 30.09.2016. godine.
Cilj ovog natječaja naziva „Internacionalizacija rastućih i inovativnih MSP“ je pružiti potporu malim i srednjim poduzetnicima u svrhu povećanja prodaje u inozemstvu i povećanja udjela izvoza u ukupnom izvozu roba i usluga.

Bespovratna sredstva će se dodjeljivati za sljedeće aktivnosti:
- sudjelovanje na inozemnim sajmovima
- studije/savjetodavne usluge potrebne za stavljanje proizvoda (novog ili postojećeg) na novo tržište
- troškove izobrazbe vezane uz projekte internacionalizacije MSP.

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti iznosi 76.000 kuna, a najviši 500.000 kuna. Intenzitet potpore iznosi 70%.
Ukupni fond sredstava po ovom Pozivu iznosi 38.000.000 kuna.

EUROKONZALTING

Objavljen je natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava usmjeren na mikro i male poduzetnike, naziva E-Impuls. Ove su godine za natječaj E-Impuls bespovratna sredstva osigurana iz Europskog fonda za regionalni razvoj te je koncepcija natječaja izmijenjena u odnosu na prethodni program naziva Poduzetnički impuls.

Isto tako, potrebno je napomenuti da je natječaj djelomično izmijenjen u odnosu na prethodno objavljeni nacrt natječaja, pri čemu su djelomično izmijenjeni uvjeti prihvatljivosti prijavitelja, prihvatljivi sektori odnosno prihvatljive djelatnosti te sustav bodovanja projekata.

Putem ovog natječaja mikro i mali poduzetnici mogu dobiti bespovratna sredstva u najnižem iznosu od 30.000 kuna do najviše 300.000 kuna. Pri tome mikro poduzetnici ostvaruju intenzitet potpore od 85% dok mali poduzetnici ostvaruju intenzitet potpore od 65%.

Prijaviti se mogu poduzetnici koji obavljaju gospodarsku djelatnost u sljedećim sektorima:
- C Prerađivačka industrija, osim 12.0 Proizvodnja duhanskih proizvoda, 25.4 Proizvodnja oružja i streljiva, 30.4 Proizvodnja vojnih borbenih vozila
- F Građevinarstvo, samo skupine: 43.2 Elektroinstalacijski radovi, uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i ostali građevinski instalacijski radovi, 43.3 Završni građevinski radovi, 43.9 Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti
- J Informacije i komunikacije
- M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, samo skupine: 71.1 Arhitektonske djelatnosti i inžinjerstvo te s njima povezano tehničko savjetovanje, 74 Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, 74.1 Specijalizirane dizajnerske djelatnosti i 74.2 Fotografske djelatnosti.

Putem ovog natječaja bespovratna sredstva se dodjeljuju za:
- nabavu novih strojeva, postrojenja i opreme za proizvodnju, obradu i preradu
- nabavu dijelova postrojenja i opreme kojom se proširuju proizvodni kapaciteti i/ili zaokružuje proizvodna linija
- nabavu alata, radnih vozila i strojeva
- nabavu mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata
- troškove uređenja i opremanja objekta/radionice ukoliko isti uključuje preuređenje objekta/radionice koja je povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice ili proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice
- troškove nabave računala
- troškove nabave patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva
- troškove vezane uz stručna osposobljavanja, stjecanja novih znanja ako su vezani za projekt
- usluge upravljanja projektom
- usluge provedbe javne nabave
- troškove promidžbe i vidljivosti.

Posebno će se vrednovati prijavitelji koji su mikro i mala poduzeća u većinskom vlasništvu (više od 50%): žena, pripadnika romske nacionalne manjine, mladih osoba (do 30 godina starosti), hrvatskih branitelja i osoba s invaliditetom (više od 50% invaliditeta).

Projektne prijave podnose se od 01.08.2016. godine do 30.09.2016. godine.

EUROKONZALTING, 22.07.2016.


 

Stranica 2 od 2

Novosti iz EU fondovaZa sve novosti iz EU fondova ostavite svoj kontakt e-mail ovdje. Šaljemo isključivo važne novosti!

captcha 

Facebook

Kontakt podaci

  • Adresa :
    Mletačka 6, 52100 Pula
  • Tel : (+385) 52 544 825
  • Fax : (+385) 52 352 288
  • Email : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • Website : www.eurokonzalting.com

Kontakt