info@eurokonzalting.com            en
enp
Održana je konferencija za medije povodom završetka provedbe projekta „Obiteljski Hotel Milan 4* - 50 godina tradicije“ čija se provedba financira iz Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Odluku o ulasku u investiciju i prijavi projekta na EU natječaj, Veljko Matić, vlasnik Ugostiteljskog obrta MILAN, donio je zbog kontinuiranog porasta turističke potražnje te potrebe za povećanjem tržišne konkurentnosti hotela MILAN. Nakon opsežnih priprema u prosincu 2016. godine pirpremili smo i dovršili izradu projektne prijave na EU natječaj „Podrška razvoju MSP u turizmu povećanjem kvalitete i dodatne ponude hotela“, referentne oznake KK.03.2.1.04.
 
Cilj projekta je povećanje konkurentnosti i tržišne prepoznatljivosti prijavitelja ulaganjem u proširenje smještajnih kapaciteta visoke kategorije i razvoj dodatnih sadržaja hotela Milan s cjelogodišnjim poslovanjem te povećanjem kategorizacije cijelog objekta na razinu 4*.

Na konferenciji su kao govornici sudjelovali Veljko Matić - vlasnik obrta Milan, Davor Škrtić, voditelj projekta i direktor tvrtke Eurokonzalting, Josip Brezac glavni projektant, Valter Flego župan IŽ, Boris Miletić gradonačelnik Grada Pule i Cinzia Zubin iz HBOR-a. Uz navedene govornike na konferenciji su prisustvovali i Franko Grubišić, glavni nadzorni inženjer iz tvrtke TGI d.o.o., projektant za interijer i opremu Maja Ristić iz tvrtke Diagram d.o.o., Denis Ivošević, direktor TZ IŽ, Sanja Cinkopan Korotaj, direktorica Grada Pule, Andi Vitasović, potpredsjednik Obrtničke komore Istarske županije, Ester Jurinović iz Udruženja obrtnika Pule, te Sanela Veselica i Ivana Grahovac iz HBOR-a, Odjela za mala poduzeća.
 
Konferenciju je otvorio Davor Škrtić voditelj projekta. Zahvalio se svima na dolasku na konferenciju za predmetni projekt koji je od značaja za Grad Pulu i Istarsku županiju u sektoru turizma, te svim sudionicima projektnog tima, posebice vlasniku Veljku Matiću koji su doprinijeli uspješnoj provedbi projekta. Rekao je kako je projekt započeo prije 2 godine i kako završava službeno 09. svibnja. Ukupna vrijednost projekta iznosi približno 21.000.000 kuna, te je financiran EU sredstvima u iznosu od približno 6,47 mil. kuna, kreditnim sredstvima HBOR-a i vlastitim sredstvima obrta Milan. Projekt je rezultirao povećanjem smještajnih kapaciteta sa 12 na 27 smještajnih jedinica, povećanjem broja osnovnih ležajeva s 24 na 47 ležaja, realizacijom dodatnih sadržaja kao što su sauna, fitness, wellness, jacuzzi, sala za sastanke, te prezentacijsko prodajni prostor, a u cilju produljenja sezone što predstavlja i ostvarenje glavnih ciljeva za Grad Pulu, Istarsku županiju i RH u sektoru turizma. Hotel je povećao kategorizaciju sa 3 na 4 zvijezdice.

Valter Flego, Istarski župan čestitao je na završetku projekta. Pozvao se na strateške dokumente, Master plan Istarske župnije do 2025. godine gdje su glavni ciljevi produljenje sezone, povećanje potrošnje gostiju i podizanje kvalitete ponude u sezoni, te da upravo projekt Hotela Milan doprinosi ostvarenju svih ciljeva Master plana razvoja turizma. Nadodao je da je do danas na području Istarske županije uspješno provedeno 214 projekata iz javnog i privatnog sektora ukupne vrijednosti 612 mil. kuna, od čega je dobiveno 270 mil. kuna bespovratnih sredstava koji su završili u Istarskoj županiji. Na kraju je zaželio sretan početak rada hotela te sretnu realizaciju budućih ambicioznih projekata i planova obitelji Matić.

Boris Miletić, gradonačelnik Grada Pule napomenuo je kako Hotel Milan predstavlja sinonim kvalitete i izvrsnosti, te dugogodišnje obiteljske tradicije. Uputio je iskrene čestitke obitelji Matić na uspješnoj provedbi značajnog projekta za Grad Pulu i Istarsku županiju, a cilj kojeg je obogatiti ponudu i omogućiti cjelogodišnji turizam.

Cinzia Zubin iz HBOR-a istaknula je kako ima izuzetnu čast sudjelovati na konferenciji. Osim toga, navela je kako je Obrt Milan od 1996. godine dugogodišnji korisnik HBOR-a, te pravi primjer dugogodišnje obiteljske tradicije koja pokazuje kako se posao može prenositi iz generacije u generaciju, a da pritom kvaliteta i prepoznatljivost ostane ista. Uz to, nadodala je kako su uspješnom provedbom projekta ostvareni glavni ciljevi Programa kreditiranja HBOR-a kao što su dodatno zapošljavanje djelatnka, uvođenje obnovljivih izvora energije i produljenje sezone. HBOR posebnu pažnju pridaje malim i srednjim poduzećima od osnutka, a u Istarskoj županiji od osnutka ureda realizirano je preko 1.800 projekata ukupne vrijednosti od približno 8 mlrd. kuna.

Zatim se ukratko obratio Josip Brezac, glavni projektant projekta vrativši se u povijest naglasivši kako je projekt započeo sa pripremom 2005. godine pokretač kojeg je bio investitor, Edi Basanesse, te druge kolege iz Urbisa 72 d.d. Nadograđeni objekt površine je 1.500 m2 sa 15 soba, te je predstavljao vrlo složeni projekt. Sada nakon završene izgradnje ispunjava sve standarde za hotel od 4 zvjezdice.

Konferenciju je zatvorio Veljko Matić. Rekao je kako su za sve „krivi“ njegovi roditelji koji su 1967. godine osnovali objekt, te se ujedno zahvalio roditeljima i cijeloj svojoj obitelji. Naglasio je kako su provedenim projektom preuzete velike obveze te se nada da će se sve uspješno završiti, a na kraju je usljedio pljesak.

Očekuje se da će realizacija projekta imati širi utjecaj na lokalnu zajednicu:

- privlačenje ciljnih skupina više kupovne moći
- produljenje turističke sezone
- doprinos razvoju selektivnih oblika turizma (poslovni, lovni, wellness, eno-gastronomski)
- povećanje broja dolazaka i noćenja u Gradu Puli i Istarskoj županiji
- produljenje vremena zadržavanja gostiju na lokaciji
- povećanje turističke potrošnje.

EUROKONZALTING, 08. svibnja 2019.
Dana 08.05..2018. otvoren je Poziv „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru (turizam, trgovina)“, referentni broj: KK.04.1.2.01, u modalitetu privremenog Poziva.

Svrha poziva je poduprijeti smanjenje potrošnje isporučene energije u poduzećima registriranima za obavljanje djelatnosti turizma i/ili trgovine, kroz provedbu aktivnosti (mjera) energetske učinkovitosti i/ili aktivnosti (mjera) za korištenje obnovljivih izvora energije koje energetski troškovnoj cjelini poduzeća donose smanjenje potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.

Najniža odnosno najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava iz EFRR-a koji mogu biti dodijeljeni za financiranje prihvatljivih izdataka pojedinačnog projektnog prijedloga koji može biti dostavljen u sklopu ovog Poziva je kako slijedi:
- najniži iznos 220.000,00 HRK
- najviši iznos 13.000.000,00 HRK.

Poziv se provodi u sklopu specifičnog cilja (4b2), a primjeri aktivnosti koje se mogu financirati kroz taj specifični cilj su:
 • Infrastruktura ulaganja poput onih u pametna brojila i obnovu objekata, koja će pridonijeti postizanju ciljeva povezanih s energetskom učinkovitošću
 • Pripremu planova za efikasnije gospodarenje energijom i prijedloga za optimiziranje poslovnih procesa u smislu uštede energije
 • Uvođenje sustavnog upravljanja energijom, obavljanje energetskih pregleda, kontrola analiza potrošnje energije
 • Razvoj infrastrukture za obnovljive izvore energije u uslužnom sektoru (turizam i trgovina), uključujući prelazak s konvencionalnih na alternativne izvore energije (OIE)

Povrat ulaganja:

 

  Mikro i malo poduzeće

Srednje poduzeće

 

Veliko
poduzeće


 
Priprema projekta i dokumentacije


85% prihvatljivih troškova


85% prihvatljivih troškova


85% prihvatljivih troškova

Mjere energetske učinkovitosti

65% prihvatljivih troškova

55% prihvatljivih troškova

45% prihvatljivih troškova

Mjere za visokoučinkovitu kogeneraciju

 
80% prihvatljivih troškova

 
70% prihvatljivih troškova

 
60% prihvatljivih troškova

Mjere za promicanje energije iz obnovljivih izvora energije

 80% prihvatljivih troškova

 70% prihvatljivih troškova

 60% prihvatljivih troškova

Upravljanje projektom

85% prihvatljivih troškova

85% prihvatljivih troškova

85% prihvatljivih troškova

 
Djelatnosti koje se mogu prijaviti:
G - TRGOVINA NA VELIKO I NA MALO; POPRAVAK MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA, odjeljci 45,46,47
I - DJELATNOSTI PRUŽANJA SMJEŠTAJA TE PRIPREME I USLUŽIVANJA HRANE, odjeljci 55,56
N - ADMINISTRATIVNE I POMOĆNE USLUŽNE DJELATNOSTI, odjeljak 79Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 76.000.000,00 HRK.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, slobodno nas kontaktirajte u ured Eurokonzaltinga u Puli (Mletačka 6, tel: 052/544-825) ili u uredima u drugim hrvatskim gradovima. KONTAKTI

EUROKONZALTING, 21.05.2018.
Ministarstvo turizma objavilo je Javni poziv za otvoreni iskaz interesa malih i srednjih poduzetnika za ulaganja u tematski definirane hotele. Radi se o prikupljanju informacija u turističkom sektoru radi pregleda spremnosti projekata iz turizma.

Predmet Poziva je identifikacija interesa i potreba malih i srednjih poduzetnika za ulaganjem u projekte podizanja kvalitete i dodatne ponude smještajnih objekata iz skupine „Hoteli“, koji bi mogli biti sufinancirani iz Strukturnih fondova EU, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., kroz Prioritetnu os 3 „Poslovna konkurentnost“. Javnim pozivom će se kroz iskaz interesa nositelja navedenih turističkih projekata formirati baza (projekata) i identificirati njihov stupanj spremnosti za provedbu i moguće apliciranje za sredstva iz Strukturnih fondova.

Iskaz interesa namijenjen je projektima koji uključuju izgradnju novog hotela ili rekonstrukciju/obnovu postojećeg objekta u hotel ili podizanje kvalitete postojećeg hotela, koji će nakon završetka investicije biti smještajni objekt iz skupine „Hoteli“, moguće vrste: Hotel 4 ili 5*, Aparthotel 4 ili 5*, Turističko naselje 4 ili 5*, Hotel baština i Difuzni hotel, uz uvjet obveznih dodatnih sadržaja kojima će Hotel moći dobiti neku od propisanih slijedećih oznaka posebnog standarda: Healt&fitness, Wellness, Bike, Ski, Business, Meetings, Congress, Family, Small&friendly, Senior citizens, Za osobe sa invaliditetom, ili vrstu Lječilišnog hotela (sukladno Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli (NN 56/16) i/ili dobiti propisanu oznaku kvalitete za hotel- „KVALITETAQuality“ (sukladno Pravilniku za dodjelu oznake kvalitete ugostiteljskog objekta vrste Hotel (NN 9/16).

Javni poziv otvoren je do 18.10.2017. godine, a iskaz interesa se podnosi na propisanom obrascu (TP-SFEU/17). Ukoliko imate dodatnih pitanja u svezi predmetnog javnog poziva, slobodno nas kontaktirajte u ured Eurokonzaltinga u Puli (Mletačka 6, tel: 052/544-825). 

Eurokonzalting su u proteklih 6 mjeseci odobrena dva projekta rekonstrukcije hotela financirana iz strukturnih fondova. Očekuje se da će predmetni natječaj biti sličan po uvjetima i strukturi prethodnim natječajima. Ukoliko želite više informacija o istome možete nas kontaktirati na tel: 052/544-825

Na sljedećim linkovima možete pogledati primjer odobrenih projekata kao uspješnih priča:

EUROKONZALTING, 11.10.2017.
U prvoj polovici 2017. godine, u indikativnom planu objave natječaja, bila je najavljena objava novog natječaja za gradnju i opremanje hotela (objekata iz skupine hoteli) – faza II.

Nakon posljednjeg ažuriranja indikativnog plana objave natječaja koji je dostupan na Internet stranici www.strukturnifondovi.hr, navedeni se natječaj za gradnju i opremanje hotela više ne nalazi na tom popisu.

Popis sadrži plan objave natječaja zaključno s datumom 31.01.2018. Navedeno znači da natječaj za gradnju i opremanje hotela nsjvjerojatnije neće biti objavljen do početka 2018. godine kako je inicijalno bilo planirano.

Natječaj za gradnju i opremanje hotela vrlo je atraktivan i popularan natječaj koji bi svakako trebao biti objavljen te se objava istog može očekivati u drugoj polovici 2018. godine.

Indikativni plan objave natječaja ažurira se svakih nekoliko mjeseci te očekujemo kako će natječaj za gradnju i opremanje hotela biti uvršten u indikativni plan već pri sljedećem ažuriranju.

Informacije o natječaju za gradnju i opremanje hotela – faza II možete pročitati ovdje.

Ukoliko imate dodatnih pitanja možete nas dobiti u uredu Eurokonzaltinga u Puli (Mletačka 6, tel: 052 544 825) ili u uredima u drugim hrvatskim gradovima.

EUROKONZALTING, 15.09.2017.
Eurokonzalting je za klijenta „CITTAR, obrt za ugostiteljstvo“ uspješno aplicirao za bespovratna sredstva putem natječaja „Podrška razvoju MSP u turizmu povećanjem kvalitete i dodatne ponude hotela“ u sklopu Europskog fonda za regionalni razvoj.

web novigrad danas ngd iz zraka
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta 09.06.2017. donijelo je odluku o financiranju kojom se Ugostiteljskom obrtu “CITTAR“ dodjeljuje iznos od 2.3 milijuna kuna bespovratnih sredstava za realizaciju ulaganja predmetnog projekta.

Obrt u vlasništvu posjeduje dva obiteljska hotela, hotel CITTAR i hotel Villa CITTAR na području grada Novigrada, čime se pozicionirao kao obrt koji njeguje tradicionalne obiteljske vrijednosti u poslovanju više od 25 godina. Radi se o obiteljski vođenim hotelima s dugogodišnjom tradicijom poslovanja koji vodi druga generacija obitelji.

Slika 2

Projektom će se povećati smještajni kapaciteti s 34 na 54 ležaja i realizirati dodatni sadržaji (wellness zona) koje hotel nije imao u ponudi. Depandansa hotela će biti izgrađena kao odlično izolirani objekt koji će biti klasificiran u energetski razred B. Osigurat će se visoka energetska učinkovitost objekta što će dodatno doprinijeti zaštiti okoliša te održivom razvoju turizma. Projekt će obuhvatiti i uređenje hotelskog restorana i aperitiv bara te je u planu i širenje ponude na usluge sportskog turizma (cikloturizma).

Slika 3
Ukoliko imate dodatnih pitanja, slobodno nas kontaktirajte u ured Eurokonzaltinga u Puli (Mletačka 6, tel: 052/544-825) ili u uredima u drugim hrvatskim gradovima. KONTAKTI

EUROKONZALTING, 23.06.2017.
 
Četvrtak, 08 Lipanj 2017 09:47

Bespovratna sredstva za turizam u 2017.

EUROPSKI FONDOVI


Europski strukturni i investicijski fondovi

Poduzetnici u 2017. godini mogu ostvariti bespovratna sredstva u sektoru turizma kroz nekoliko natječaja iz nacionalnih izvora i EU fondova.

Prije svega se to odnosi na Mjeru 6.2 i Mjeru 6.4 iz Programa ruralnog razvoja RH. Osnovni preduvjet za prijavu na predmetne mjere je postojanje obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva/poljoprivrednog gospodarstva minimalno godinu dana te postojanje dovoljne tzv. ekonomske veličine gospodarstva odnosno dovoljnih površina pojedinih nasada/povrća ili dovoljnog broja životinja.

Ukoliko poduzetnik zadovoljava osnovne preduvjete za iste natječaje kroz Mjeru 6.2 moguće je ishoditi 50.000 eura, odnosno 100% prihvatljivih ulaganja bespovratno. Prihvatljiva ulaganja odnose se na izgradnju ili rekonstrukciju kuća za odmor, soba i apartmana u naseljima do 5.000 stanovnika te njihovo opremanje uključujući i izgradnju bazena i uređenje okoliša. Otvaranje natječaja za istu mjeru očekuje se sredinom lipnja 2017. godine. Više o mogućnostima koje pruža isti natječaj možete saznati u sljedećem članku MJERA 6.2.

Ukoliko poduzetnik ulazi u veća ulaganja u ruralnom turizmu, može podnijeti prijavu na natječaj za Mjeru 6.4 čije se otvaranje očekuje u listopadu 2017. godine. Ista Mjera omogućuje bespovratna sredstva do 70% prihvatljivog ulaganja, u maksimalnom iznosu od 200.000 eura. Više o istoj Mjeri možete pročitati na sljedećem linku MJERA 6.4. 

Natječaji za predmetne mjere trebali bi se objavljivati minimalno jednom godišnje sve do 2020. godine.
MINISTARSTVO TURIZMA REPUBLIKE HRVATSKE


mint 03

Osim navedenih natječaja poduzetnici mogu tražiti bespovratna sredstva i preko natječaja Ministarstva turizma. Kroz isti natječaj koji je ove 2017. godine već završio, moguće je ishoditi bespovratna sredstva u manjim iznosima (u pravilu do maksimalno 300.000 kuna ovisno o mjeri) za hotele, aparthotele, kampove, hostele, agroturizme, posebne oblike turizma. Privatni iznajmljivači mogu ishoditi 40.000 kuna za izgradnju bazena ako imaju kategorizirano minimalno 6 ležajeva za iznajmljivanje.

Natječaj se objavljuje svake godine pa nam se možete javiti da vas obavijestimo kada se otvori u 2018. godini.

Protekle 2016. godine završio je natječaj za izgradnju/rekonstrukciju i opremanje objekata iz skupine Hoteli. Kroz isti natječaj bilo je moguće ishoditi do 45% ulaganja bespovratno (mali poduzetnici, inače 35% za srednje poduzetnike) do maksimalno 10.000.000 kuna. Eurokonzalting je u protekloj godini ishodio bespovratna sredstva za dva takva hotela.

Ponovni natječaj za bespovratna sredstva za hotele nije najavljen/ne očekuje se u 2017. ili 2018. godini.

Više informacija o mogućnostima ishođenja bespovratnih sredstava za vaše projekte u turizmu možete dobiti u našem uredu u Puli (Mletačka 6, tel. 052/544-825) ili drugim uredima U Hrvatskoj.

EUROKONZALTING, 07.06.2017.
 
 
 
Eurokonzalting je za klijenta „Ugostiteljski obrt Milan“ uspješno aplicirao za bespovratna sredstva putem natječaja „Podrška razvoju MSP u turizmu povećanjem kvalitete i dodatne ponude hotela“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta 10. svibnja 2017. donijelo je Odluku o financiranju kojom se Ugostiteljskom obrtu “Milan“ dodjeluje iznos od 6.470.925,26 kuna bespovratnih sredstava za realizaciju ulaganja predmetnog projekta.

milan2Hotel Milan 3* nalazi se u gradu Puli, izgrađen je 1972. godine te uz adaptaciju i proširenje od 1989. godine ima 12 soba i 24 ležaja. 

Projektom će se na hotel nadograditi nisko energetski objekt s elementima eko hotela koji će biti klasificiran u energetski razred A s potencijalnom prelaska u A+. Osigurat će se visoka energetska učinkovitost objekta te će se u hotel ugraditi sustavi za korištenje obnovljivih izvora energije. Također, povećati će se smještajni kapaciteti sa 24 na 44 ležaja, realizirati će se dodatni sadržaji koje hotel nije imao u ponudi te će se povećati kategorizacija objekta sa 3* na 4*. Sukladno projektu povećati će se i razina opremljenosti i ponuda hotela, broj zaposlenih, broj dolazaka i noćenja, prihodi od prodaje u turizmu, popunjenost kapaciteta hotela što će u konačnici doprinijeti razvoju turizma u Istri i Puli.

milan3U sklopu Hotela od 2001. godine nalazi se i vinoteka.


Ukratko o samom natječaju

Putem natječaja „Podrška razvoju MSP u turizmu povećanjem kvalitete i dodatne ponude hotela“ potpora se dodjeljuje za početna ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu kroz

 • Izgradnju i opremanje novih ili rekonstrukciju postojećih građevina ugostiteljskih objekata kategoriziranih kao hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština ili difuzni hotel
 • izgradnju i/ili realizaciju dodatnih sadržaja
 • koji će pridonijeti produljenju turističke sezone i povećanju atraktivnosti ponude na destinaciji

Bespovratna sredstva:
 • minimalno 1.000.000 kuna
 • maksimalno 10.000.000 kuna

Intenzitet potpore:
 • 45% prihvatljivih troškova za mikro i male poduzetnike
 • 35% prihvatljivih troškova za srednje poduzetnike

Ukoliko imate dodatnih pitanja, slobodno nas kontaktirajte u uredu Eurokonzaltinga u Puli (Mletačka 6, tel: 052/544-825) ili u uredima u drugim hrvatskim gradovima.

EUROKONZALTING 06.07.2017. 
Ministarstvo turizma objavilo je Program konkurentnosti turističkog gospodarstva kojim se dodjeljuju bespovratna sredstva za ulaganja u turističke djelatnosti.

Bespovratna sredstva se dodjeljuju za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva kroz potporu ulaganjima u povećanje kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata, razvoj novih i inovativnih turističkih proizvoda u destinaciji, internacionalizaciju poslovanja, održivi razvoj, diversifikaciju ponude, korištenje novih tehnologija i druge aktivnosti u cilju produljenja sezone, očuvanja radnih mjesta, novog zapošljavanja, rasta i razvoja turističkog gospodarstva.

Program je usmjeren na unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, unapređenje obiteljskog smještaja, održivi razvoj, razvoj posebnih oblika turizma, te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma, kroz:
- razvoj ponude složenih/inovativnih/kreativnih turističkih proizvoda
- povećanje razine zauzetosti smještajnih kapaciteta i produljenje sezone u destinacijama
- povećanje prosječne potrošnje po danu boravka
- povećanje razine zaposlenosti i samozapošljavanja
- umrežavanje s drugim pružateljima turističkih usluga na destinacijskoj razini
- unapređenje međunarodne prepoznatljivosti.

Korisnici su subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge), OPG-i koji pružaju ugostiteljske i/ili turističke usluge te fizičke osobe – privatni iznajmljivači, ovisno o mjeri natječaja.

Intenzitet potpore u ovom Programu iznosi 60% od prihvatljivih troškova, a najniži i najviši iznos potpore definiran je za svaku mjeru zasebno.

 
MJERA A - POVEĆANJE STANDARDA, KVALITETE I DODATNE PONUDE, DIVERSIFIKACIJA POSLOVANJA I ODRŽIVI RAZVOJ, KORIŠTENJE NOVIH TEHNOLOGIJA, POBOLJŠANJE SOCIJALNE UKLJUČENOSTI, SLJEDEĆIH VRSTA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA:

A1 – HOTELI
Postojeći objekti koji imaju rješenje o vrsti i kategoriji ugostiteljskog objekta iz skupine HOTELI: Hotel, Hotel baština (heritage), Difuzni hotel, Aparthotel, Turističko naselje, Turistički apartmani, Pansion, Integralni hotel (udruženi).

Bespovratna sredstva se dodjeljuju za:
- obnovu i cjelovito opremanje smještajnih jedinica iz skupine „Hoteli“, te njihovih pratećih sadržaja u cilju povećanja standarda i kvalitete, uz uvjet dostizanja više kategorije ugostiteljskog objekta za jednu zvjezdicu, odnosno zadržavanja kvalitete postojeće kategorije minimalno 3*, sukladno važećem Pravilniku, uz obveznu dostavu Zapisnika o očevidu s rekategorizacije o uvjetima koje treba ispuniti za povećanje ili zadržavanje postojeće kategorije (Napomena: tekuće održavanje i nabavka potrošnog materijala nisu prihvatljive aktivnosti)
- razvoj i unapređenje dodatnih sadržaja: bazeni (minimalne vodene tlocrtne površine 30 m2 za vanjske i minimalne vodene tlocrtne površine 20 m2 za unutarnje bazene unutar čvrstih objekata), wellness i drugi rekreacijski, sportski, zabavni ili tematski sadržaji, koji pridonose većoj popunjenosti i produljenju turističke sezone
- ulaganje u realizaciju tematskog definiranja Hotela, odnosno utvrđivanja posebnog standarda za vrstu Hotel posebnog standarda: Lječilišne vrste hotela, Hotel business, Hotel meetings, Hotel congress, Hotel club, Hotel casino, Hotel holiday resort, Hotel coastal holiday resort, Hotel family, Hotel small & friendly, Hotel senior citizens, Hotel health & fitness, Hotel wellness, Hotel diving club, Hotel motel, Hotel ski, Hotel za osobe s invaliditetom i Hotel bike
- podizanje kvalitete hotela, ispunjavanjem uvjeta za dobivanje oznake kvalitete »KVALITETAQuality«, sukladno Pravilniku za dodjelu oznake kvalitete ugostiteljskog objekta vrste Hotel (NN 9/16)
- ulaganja koja su već realizirana u tijeku 2016. i 2017. god. u dostizanje uvjeta za uključenje postojećih ugostiteljskih smještajnih objekata u vrstu Hotel baština (heritage), Difuzni hotel ili Integralni hotel, uz uvjet dostave rješenja o ispunjavanju minimalnih uvjeta za predmetnu vrstu Hotela kao dijela obvezne dokumentacije uz Zahtjev KTG/17
- ulaganje u zeleno poduzetništvo u turizmu: dostizanje uvjeta za dobivanje nacionalnog znaka zaštite okoliša – „Prijatelj okoliša“, sukladno Pravilniku (NN 91/16), ili znaka zaštite okoliša Europske unije – EU Ecolabel, sukladno Pravilniku (NN 116/16), uz obveznu dostavu potvrde za znak „Prijatelj okoliša“ ili „EU Ecolabel“ po završetku projekta.

Prijaviti se mogu: trgovačka društva, obrti i zadruge.

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti iznosi 50.000 kuna.
Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti iznosi 350.000 kuna.

Najavljen je novi natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava za ulaganje u gradnju i opremanje novih te rekonstrukciju, održavanje i opremanje postojećih objekata iz skupine hoteli (hotel, aparthotel, hotel baština, difuzni hotel, turističko naselje). Na prethodnom natječaju najviši iznos bespovratnih sredstava iznosio je 10.000.000 kuna.
Više o najavi natječaja na linku: Link A1

A2 - KAMPOVI
Postojeći ili novi ugostiteljski objekti iz skupine KAMPOVI: Kamp ili Kamp odmorište.

Bespovratna sredstva se dodjeljuju za:
- obnovu, proširenje i uređenje postojećeg kampa ili kamp odmorišta, podizanje kvalitete osnovnih i dodatnih sadržaja uz uvjet dostizanja više kategorije kampa za jednu zvjezdicu, odnosno zadržavanja kvalitete postojeće kategorije minimalno 3*, sukladno važećem Pravilniku, uz obveznu dostavu Zapisnika o očevidu s rekategorizacije o uvjetima koje treba ispuniti za povećanje ili zadržavanje postojeće kategorije (Napomena: tekuće održavanje i nabavka potrošnog materijala nisu prihvatljive aktivnosti)
- izgradnju novog kampa ili kamp odmorišta na područjima gdje takvih sadržaja nema (otoci, jadransko zaleđe i kontinent), uz uvjet dostave važeće građevne dozvole ili uvjeta o građenju uz Zahtjev KTG/17, te po završetku projekta rješenje o ispunjavanju uvjeta za kamp ili kamp odmorište
- razvoj i unapređenje dodatnih sadržaja kampa: bazeni (minimalne vodene tlocrtne površine 30 m2 za vanjske i minimalne vodene tlocrtne površine 20 m2 za unutarnje bazene), sadržaji vezani za animaciju, sport i rekreaciju, ciklo-turizam, sadržaji za djecu, zabavni i tematski parkovi u obuhvatu kampa i sl.
- povećanje i poboljšanje standardnih i propisanih uvjeta za osobe sa invaliditetom
- ulaganje u zeleno poduzetništvo u turizmu: dostizanje uvjeta za dobivanje nacionalnog znaka zaštite okoliša – „Prijatelj okoliša“, sukladno Pravilniku (NN 91/16), ili znaka zaštite okoliša Europske unije – EU Ecolabel, sukladno Pravilniku (NN 116/16), uz obveznu dostavu potvrde za znak „Prijatelj okoliša“ ili „EU Ecolabel“ po završetku projekta.

Prijaviti se mogu: trgovačka društva, obrti i zadruge.

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti iznosi 50.000 kuna.
Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti iznosi 250.000 kuna.

A3 – OSTALI UGOSTITELJSKI OBJEKTI ZA SMJEŠTAJ
Hostel, Planinarski dom, Lovački dom, Učenički dom ili Studentski dom ili Akademis, Soba, Apartman, Studio apartman, Kuća za odmor, Prenoćište, Odmaralište za djecu, Objekt za robinzonski smještaj.

Bespovratna sredstva se dodjeljuju za:
- prenamjenu postojećih ugostiteljskih objekata iz skupine „Ostali ugostiteljski objekti za smještaj“ u vrstu smještajnog objekta iz skupine „Hoteli“ – sukladno važećim pravilnicima (dokaz - dostava novog rješenja o minimalnim uvjetima i kategoriji po završetku projekta)
- aktiviranje planinarskih i lovačkih domova, izgradnja i/ili uređenje objekata za robinzonski smještaj, za potrebe posebnih oblika turizma (dokaz – dostava rješenja o ispunjavanju uvjeta za predmetnu vrstu ugostiteljskog objekta po završetku projekta)
- razvoj i unapređenje dodatnih sadržaja postojećeg registriranog objekta iz skupine „Ostali ugostiteljski objekti za smještaj“: bazeni (minimalne vodene tlocrtne površine 30 m2 za vanjske i minimalne vodene tlocrtne površine 20 m2 za unutarnje bazene), dostizanje uvjeta za oznaku bike&bed kod objekata za smještaj, te izgradnja i opremanje potrebne infrastrukture za rekreacijske, sportske, zabavne ili tematske sadržaje koji pridonose većoj popunjenosti i produljenju turističke sezone
- povećanje i poboljšanje standardnih i propisanih uvjeta za osobe sa invaliditetom.

Prijaviti se mogu: trgovačka društva, obrti i zadruge.

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti iznosi 50.000 kuna.
Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti iznosi 200.000 kuna.

A4 – OPG (Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo koje pruža ugostiteljske i /ili turističke usluge)
Postojeći ili novi OPG vrste: Vinotočje/Kušaonica, Izletište, Soba, Apartman, Ruralna kuća za odmor, Kamp, Kamp odmorište.

Bespovratna sredstva se dodjeljuju za:
- obnovu, proširenje i uređenje postojećeg OPG-a koji pruža ugostiteljske i/ili turističke usluge, podizanje kvalitete osnovnih i dodatnih sadržaja uz uvjet dostizanja više kategorije OPG-a za jedno sunce, odnosno zadržavanja kvalitete postojeće kategorije (minimalno 3 sunca) ili dobivanje oznake kvalitete Q
- ulaganje u uređenje izletišta, kušaonica, vinotočja
- investicije usmjerene ka osnivanju novog OPG-a za ugostiteljstvo/turizam ili ugostiteljskog objekta vrste kušaonica u okviru PG – poljoprivrednog gospodarstva (za trgovačka društva, obrte i zadruge). Uz Zahtjev je obvezna dostava foto dokumentacije postojećeg stanja, projektna dokumentacija planiranog zahvata, te obvezna dostava registracije po završetku projekta, u roku koji je definiran Ugovorom između davatelja i korisnika potpore
- razvoj i unapređenje dodatnih sadržaja sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu (NN 68/07; 88/10; 30/14; 89/14; 152/14): sportsko-rekreativni, konjički, ciklo-turistički, kreativno-edukativni sadržaji, sadržaji vezani za etno zbirke i tradicijske zanate, te poljoprivredne aktivnosti namijenjene turistima, bazeni (minimalne vodene tlocrtne površine 30 m2 za vanjske i minimalne vodene tlocrtne površine 20 m2 za unutarnje bazene), tematski i zabavni parkovi
- povećanje i poboljšanje standardnih i propisanih uvjeta za osobe sa invaliditetom.

Prijaviti se mogu: OPG koje ima rješenje ili će ishoditi isto po završetku projekta o pružanju ugostiteljskih i/ili turističkih usluga na OPG-u, te trgovačka društva, obrti i zadruge za kušaonice, sukladno važećem Pravilniku o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina „Restorani“, „Barovi“, „Catering objekti“ i „Objekti jednostavnih usluga“ (NN 150/14).

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti iznosi 30.000 kuna.
Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti iznosi 150.000 kuna.

Informacije o natječajima iz Programa ruralnog razvoja možete pročitati ovdje:
- za mlade poljoprivrednike (50.000 eura, 100% ulaganja bespovratno) Link T1
- za male poljoprivrednike (15.000 eura, 100% ulaganja bespovratno) Link T2
- za ulaganja u ruralni turizam (do 200.000 eura, do 70% ulaganja bespovratno) Link T3

A5 – BAZENI ZA OBJEKTE U DOMAĆINSTVU
Soba, Apartman, Studio apartman, Kuća za odmor, Kamp ili Kamp odmorište u domaćinstvu.

Bespovratna sredstva se dodjeljuju za:
- izgradnju i opremanje isključivo novih bazena, minimalne vodene tlocrtne površine 30 m2 za vanjske bazene i minimalne vodene tlocrtne površine 20 m2 za unutarnje bazene (unutar čvrstih objekata), uz uvjet da uz planirani bazen podnositelj zahtjeva mora imati registrirane minimalno 3 sobe (odnosno 6 stalnih kreveta), ili 4 smještajne jedinice (odnosno 12 gostiju) u kampu. Podnositelj zahtjeva mora imati registraciju „Objekta u domaćinstvu“ do dana podnošenja prijave, kategorije 3 ili više zvjezdica te podmirene sve obveze (boravišnu pristojbu i turističku članarinu) za objekte koji imaju registraciju u prethodnom izvještajnom razdoblju.

Prijaviti se mogu pravne osobe - trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge.

Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti iznosi 40.000 kuna.

MJERA B – RAZVOJ POSEBNIH OBLIKA TURIZMA
Subjekti registrirani za pružanje usluga u turizmu i ugostiteljstvu.

Bespovratna sredstva se dodjeljuju za:
- ciklo-turizam kroz ulaganja u infrastrukturu i opremu servisa, odmorišta, vidikovaca, elektro punjača i druge potrebne infrastrukture, u cilju poboljšanja sigurnosti, povezanosti, održivosti i prepoznatljivosti (prednost će imati cikloturistički sadržaji vezani za EuroVelo ili ostale transeuropske biciklističke rute te označene biciklističke rute koje povezuju nekoliko županija)
- razvoj turističkih usluga u sportsko-rekreativnim i pustolovnim aktivnostima kao što su ronjenje, jahanje, planinarenje, rafting, vožnja kanuima, golf i dr., kroz ulaganja u infrastrukturu, opremu i sadržaje terena i prostora, igrališta, špilja, vidikovaca, adrenalin parkova, vježbališta, odmorišta i sl., radi bolje pristupačnosti i povećanja sigurnosti korisnika, posebno na već postojećim trasama Via Dinarice, ili drugim definiranim i označenim rutama planinskog, pustolovnog ili konjičkog turizma, te promotivne aktivnosti za navedenu ponudu
- uređenje i opremanje postojećih i izgradnja novih zabavnih i tematskih parkova te umjetnih atrakcija, koji prema sadržaju/temi i atraktivnosti doprinose konkurentnosti destinacije, uz uvjet dostave projektne dokumentacije, te važeće građevne dozvole ili uvjeta o građenju za nove parkove, uz Zahtjev KTG/17
- „mali ploveći hoteli“ - dovršetak izgradnje novih, obnova ili rekonstrukcija postojećih manjih turističkih brodova za krstarenje s elementima tradicijske gradnje (Pravilnik o vrstama i kategorijama plovnih objekata nautičkog turizma, Plovni objekti za krstarenje - NN 69/08, 83/09, 49/15)
- uređenje, obnova i održavanje izletničkih drvenih brodova tradicijske gradnje s uslugom prijevoza turista za jednodnevne izlete (Pravilnik o vrstama i kategorijama plovnih objekata nautičkog turizma, vrsta: Plovni objekti za izlete - NN 69/08, 83/09, 49/15)
- kreiranje i provedba paket aranžmana novih turističkih proizvoda za tržište posebnih interesa (aktivni i kreativni turizam, turizam hrane i vina, arheološki, botanički, geoturizam, promatranje ptica i drugi posebni oblici turizma), vezanih za predsezonu i posezonu jadranske Hrvatske, te cjelogodišnju ponudu kontinentalne Hrvatske. Kombinacija najmanje tri dodatne ponude od posebnog interesa koje se pružaju kroz paket aranžman. Uz program je poželjno dostaviti dokaz o realizaciji sličnih programa u posljednje dvije godine (priznaju se ugovori, ulaznice, potvrde i sl., s gospodarskim subjektima, udrugama ili ustanovama, vezanim za provedbu programa).

Prijaviti se mogu: trgovačka društva, obrti i zadruge.

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti iznosi 20.000 kuna.
Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti iznosi 250.000 kuna.

MJERA C – DOSTUPNOST I SIGURNOST

Bespovratna sredstva se dodjeljuju za:
- provođenje programa javno dostupne defibrilacije u ugostiteljskim objektima (prioritetno: hoteli, kampovi i marine) što uključuje: opremanje ugostiteljskih objekata s automatskim vanjskim defibrilatorima (AED) – medicinskim uređajima za spašavanje i oživljavanje, uz obveznu edukaciju djelatnika sukladno Pravilniku o provođenju programa javno dostupne defibrilacije (NN 120/13 članak 6.). Prednost imaju ugostiteljski objekti na otocima i drugim dijelovima Republike Hrvatske koji u blizini nemaju zdravstvenih ustanova
- subvencija prijevoza vode brodom vodonoscem ili cestovnim vozilom (bez PDV-a) trgovačkim društvima i obrtima koji se bave hotelskom industrijom na otocima bez vodovoda (potkrijepiti plaćenim računima dostave vode prethodne dvije godine poslovanja).

Prijaviti se mogu: trgovačka društva, obrti i zadruge.

Za prvu aktivnost (defibrilatori) najviši iznos potpore koji se može dodijeliti iznosi 25.000 kuna.
Za drugu aktivnost (dostava vode) najviši iznos potpore koji se može dodijeliti iznosi 100.000 kuna.

MJERA D – PREPOZNATLJIVOST

Bespovratna sredstva se dodjeljuju za:
- plasman otočnih proizvoda kroz turizam, koji su temeljem propisanih kriterija izvrsnosti, izvornosti i tradicije dobili oznaku „Hrvatski otočni proizvod“, kroz prihvatljive aktivnosti:
1. opremanje prodajno-izložbenih prostora u ugostiteljskim objektima na otocima (hoteli, kampovi i marine) za proizvode s oznakom „Hrvatski otočni proizvod“
2. realizacija tematskih ruta, ili kreiranje i provedba paket aranžmana s temom „Hrvatski otočni proizvod“ na otoku ili nekoliko susjednih otoka
- povezivanje poljoprivrede i turizma korištenjem novih digitalnih tehnologija u svrhu dostupnosti informacija, umrežavanja dionika, bolje informiranosti krajnjih korisnika te promocije turističkih destinacija s lokalnim ponudama domaćih proizvoda hrane i pića
- sufinanciranje međunarodnih skupova/foruma u RH vezanih za investicije u turizmu, uz uvjet sudjelovanja minimalno 200 gospodarskih subjekata.

Prijaviti se mogu: trgovačka društva, obrti i zadruge.

Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti iznosi 100.000 kuna.

Natječaj je otvoren do 10.04.2017. godine.

Više informacija o sličnoj temi možete pronaći na sljedećim linkovima:
Bespovratna sredstva za ruralni turizam (Mjera 6.4 do 200.000,00 eura, 70% bespovratno)
Link RT1,
Link RT2,
Link RT3,
Link RT4
Link RT5
Bespovratna sredstva za ruralni turizam (Mjera 6.2 od 50.000,00 eura, 100% bespovratno)
Link RT1,
Link RT2

EUROKONZALTING

Novosti iz EU fondovaZa sve novosti iz EU fondova ostavite svoj kontakt e-mail ovdje. Šaljemo isključivo važne novosti!

captcha 

Facebook

Kontakt podaci

 • Adresa :
  Mletačka 6, 52100 Pula
 • Tel : (+385) 52 544 825
 • Fax : (+385) 52 352 288
 • Email : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Website : www.eurokonzalting.com

Kontakt