info@eurokonzalting.com            en
enp
×

Upozorenje

JUser: :_load: Nije moguće učitavanje korisnika sa ID: 742
Petak, 01 Prosinac 2017 07:34

Objavljen Pravilnik za podmjeru 6.2.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je u Narodnim novinama broj 117/2017 od 29. studenoga 2017. godine objavila Pravilnik o provedbi tipa operacije 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“. Sukladno Planu objave natječaja, prijave na natječaj bi se trebale zaprimati od 13. prosinca 2017. godine do 13. veljače 2018. godine.

Više informacija o navedenom pravilniku možete pogledati na sljedećem linku : Pravilnik o provedbi tipa operacije 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“.

Najbitnija promjena odnosi se na to da kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora biti UPISAN u Registar poreznih obveznika po osnovi samostalne djelatnosti NAJMANJE GODINU DANA PRIJE datuma podnošenja Zahtjeva za potporu.

Za više informacija o istom natječaju (potrebni uvjeti za prijavu na natječaj, potrebna dokumentacija) obratite se našem uredu u Puli (Mletačka 6, tel. 052 544 825) ili uredima u ostalim hrvatskim gradovima. KONTAKTI 

EUROKONZALTING, 01.12.2017.
Uskoro se očekuje objava natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava za poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva.

Cilj natječaja je povećati zapošljivost ranjivih skupina kroz obrazovanje i stručno usavršavanje s ciljem integracije na tržište rada u sektoru turizma i ugostiteljstva.

Na natječaj se mogu prijaviti ustanove za obrazovanje odraslih, udruge koje djeluju u sektoru turizma i/ili ugostiteljstva.

Potencijalni partneri: udruge, ustanove za obrazovanje odraslih, poslodavci/gospodarski subjekti registrirani za obavljanje gospodarske djelatnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva, regionalni ili područni ured Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Najniži iznos bespovratnih sredstava iznosi 500.000 kn, a najviši 2.000.000 kn. Sufinancira se do 100% troškova projekta.

Putem ovog natječaja sufinancira se:
- Razvoj programa osposobljavanja i usavršavanja ranjivim skupinama u sektoru turizma i ugostiteljstva
- Razvoj i provedba programa osposobljavanja i usavršavanja predavača i mentora u stručnim znanjima i pedagoškim vještinama u sektoru turizma i ugostiteljstva.

Ukupan fond sredstava po ovom natječaju iznosi 31.500.000 kn.

EUROKONZALTING, 18.11.2017.
Ministarstvo turizma objavilo je Javni poziv za otvoreni iskaz interesa malih i srednjih poduzetnika za ulaganja u tematski definirane hotele. Radi se o prikupljanju informacija u turističkom sektoru radi pregleda spremnosti projekata iz turizma.

Predmet Poziva je identifikacija interesa i potreba malih i srednjih poduzetnika za ulaganjem u projekte podizanja kvalitete i dodatne ponude smještajnih objekata iz skupine „Hoteli“, koji bi mogli biti sufinancirani iz Strukturnih fondova EU, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., kroz Prioritetnu os 3 „Poslovna konkurentnost“. Javnim pozivom će se kroz iskaz interesa nositelja navedenih turističkih projekata formirati baza (projekata) i identificirati njihov stupanj spremnosti za provedbu i moguće apliciranje za sredstva iz Strukturnih fondova.

Iskaz interesa namijenjen je projektima koji uključuju izgradnju novog hotela ili rekonstrukciju/obnovu postojećeg objekta u hotel ili podizanje kvalitete postojećeg hotela, koji će nakon završetka investicije biti smještajni objekt iz skupine „Hoteli“, moguće vrste: Hotel 4 ili 5*, Aparthotel 4 ili 5*, Turističko naselje 4 ili 5*, Hotel baština i Difuzni hotel, uz uvjet obveznih dodatnih sadržaja kojima će Hotel moći dobiti neku od propisanih slijedećih oznaka posebnog standarda: Healt&fitness, Wellness, Bike, Ski, Business, Meetings, Congress, Family, Small&friendly, Senior citizens, Za osobe sa invaliditetom, ili vrstu Lječilišnog hotela (sukladno Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli (NN 56/16) i/ili dobiti propisanu oznaku kvalitete za hotel- „KVALITETAQuality“ (sukladno Pravilniku za dodjelu oznake kvalitete ugostiteljskog objekta vrste Hotel (NN 9/16).

Javni poziv otvoren je do 18.10.2017. godine, a iskaz interesa se podnosi na propisanom obrascu (TP-SFEU/17). Ukoliko imate dodatnih pitanja u svezi predmetnog javnog poziva, slobodno nas kontaktirajte u ured Eurokonzaltinga u Puli (Mletačka 6, tel: 052/544-825). 

Eurokonzalting su u proteklih 6 mjeseci odobrena dva projekta rekonstrukcije hotela financirana iz strukturnih fondova. Očekuje se da će predmetni natječaj biti sličan po uvjetima i strukturi prethodnim natječajima. Ukoliko želite više informacija o istome možete nas kontaktirati na tel: 052/544-825

Na sljedećim linkovima možete pogledati primjer odobrenih projekata kao uspješnih priča:

EUROKONZALTING, 11.10.2017.
Eurokonzalting iz Pule u suradnji sa Obrtničkom komorom Istarske županije, održati će predavanje na temu "Bespovratna sredstva za poljoprivredu, ruralni turizam, proizvodne i uslužne djelatnosti za obrtnike i poduzeća te energetsku učinkovitost" koje će se održati u petak, 13. listopada 2017. od 18.00 do 19.30 sati u prostorima Udruženja obrtnika Pula, Ulica Sv. Felicite 5/A, Pula.

Predavanje je namijenjeno svim zainteresiranim, u prvom redu malim i srednjim tvrtkama, obrtnicima i OPG-ovima koji su aktivni ili planiraju biti aktivni u djelatnostima poljoprivrede, turizma, obrtničkim djelatnostima te u povećanju energetske učinkovitosti . Cilj predavanja je upoznati sudionike s mogućnostima ishođenja bespovratnih sredstava putem natječaja kompetentnost i razvoj MSP za investicije u proizvodne i uslužne djelatnosti, mjerama i natječajima za ishođenje bespovratnih sredstava iz EU fondova za poljoprivredu, ruralni turizam i natječaju za energetsku učinkovitost u proizvodnji. Na predavanju će se dati informacije o mogućnostima ulaganja u proizvodne i uslužne djelatnosti koje uključuju sve od nabavke novih strojeva pa do rekonstrukcije zgrada, hala i poslovnih prostorija. Isto tako, dati će se informacije o mogućnostima ulaganja u razvoj poljoprivredne proizvodnje, ulaganju u ruralni turizam te o najavljenom natječaju za energetsku učinkovitost u proizvodnji.

Dati će se informacije o očekivanom vremenu otvaranja pojedinih natječaja, minimalnim i maksimalnim postocima i iznosima bespovratnih sredstava, ograničenjima, načinima prijave i dosadašnjim iskustvima.

Predavanje će održati predstavnici iz konzultantske tvrtke Eurokonzalting iz Pule, dr. sc. Ernes Oliva, konzultant iz područja strukturnih fondova za proizvodnju, mag. oec, Patrik Paronić i mag. oec Đuro Darko Cerančević konzultanti iz područja poljoprivrede i ruralnog turizma sa iskustvom ishođenja bespovratnih sredstava iste sektore, u okviru Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. i Emil Šetić, mag. oec. iz područja energetske učinkovitosti u proizvodnji, Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Predavanje je besplatno za sve sudionike. Za predavanje prijave nisu potrebne.

EUROKONZALTING
Na mrežnim stranicama e-Savjetovanja, konačno je objavljeno dugo očekivano izvješće savjetovanja za nacrt pravilnika o provedbi podmjere 6.2.

Većina prijedloga Eurokonzaltinga je prihvaćena.

Više možete pročitati na poveznici.

Objava natječaja očekuje se 13. studenog ove godine s točno 5 mjeseci zakašnjenja. Pravilnik o provedbi ove podmjere očekuje se uskoro.

Više o osnovnim uvjetima Podmjere 6.2. možete pogledati na sljedećem linku: PODMJERA 6.2.

Na sljedećim linkovima možete saznati još korisnih informacija vezanih za Podmjeru 6.2.:

Za više informacija o istom natječaju (potrebni uvjeti za prijavu na natječaj, potrebna dokumentacija) obratite se našem uredu u Puli (Mletačka 6, tel. 052 544 825) ili uredima u ostalim hrvatskim gradovima. KONTAKTI 

EUROKONZALTING, 28.09.2017.
U idućoj 2018. godini očekuje se otvaranje Javnog poziva za povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u privatnom uslužnom sektoru (turizam i trgovina) u okviru prioritetne osi 4 Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. za promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.

Ciljevi Javnog poziva: Ostvarenje energetskih ušteda kroz povećanje učinkovitosti korištenja energije u uslužnom sektoru (omogućujući jednake količine rezultata (usluga) korištenjem manje količine ulazne energije te smanjenje udjela konvencionalnih (fosilnih) goriva u ukupnoj potrošnji energije uvođenjem obnovljivih izvora energije u sektor proizvode u uslužnom sektoru.

Prihvatljive aktivnosti koje će se financirati predmetnim pozivom su sljedeće:

 • razvoj infrastrukture za obnovljive izvore energije u uslužnom sektoru (turizam i trgovina), uključujući prelazak s konvencionalnih na alternativne izvore energije (OIE) kao što su: ugrađeni solarni kolektori, toplinske pumpe, visoko efikasna kogeneracija;
 • provedba mjera za povećavanje energetske učinkovitosti u uslužnom sektoru (turizam i trgovina), uključujući a) tkz. „meke mjere“ – uvođenje sustavnog upravljanja energijom, obavljanje energetskih pregleda, kontrola analiza potrošnje energije, pripremu planova za učinkovitije gospodarenje energijom, institucionalnu i organizacijsku procjenu i prijedloge za optimiranje poslovnih procesa u smislu uštede energije; i b) infrastrukturna ulaganja poput onih u pametna brojila i energetsku obnovu objekata, koja će doprinijeti postizanju ciljeva povezanih s energetskom učinkovitošću, unapređenje trenutačno korištenih tehnologija, provedba pilot–projekata;
 • aktivnosti promoviranja (info pultovi, brošure, reklame, televizijski spotovi) i savjetodavne usluge za poduzeća
 
Prihvatljivi prijavitelji su poduzetnici uslužnog komercijalnog sektora registrirani za obavljanje turističke djelatnosti i trgovinu.

Indikativni iznos financijske omotnice iznosi 190.000.000,00 kn.

EUROKONZALTING, 21.09.2017.
U prvoj polovici 2017. godine, u indikativnom planu objave natječaja, bila je najavljena objava novog natječaja za gradnju i opremanje hotela (objekata iz skupine hoteli) – faza II.

Nakon posljednjeg ažuriranja indikativnog plana objave natječaja koji je dostupan na Internet stranici www.strukturnifondovi.hr, navedeni se natječaj za gradnju i opremanje hotela više ne nalazi na tom popisu.

Popis sadrži plan objave natječaja zaključno s datumom 31.01.2018. Navedeno znači da natječaj za gradnju i opremanje hotela nsjvjerojatnije neće biti objavljen do početka 2018. godine kako je inicijalno bilo planirano.

Natječaj za gradnju i opremanje hotela vrlo je atraktivan i popularan natječaj koji bi svakako trebao biti objavljen te se objava istog može očekivati u drugoj polovici 2018. godine.

Indikativni plan objave natječaja ažurira se svakih nekoliko mjeseci te očekujemo kako će natječaj za gradnju i opremanje hotela biti uvršten u indikativni plan već pri sljedećem ažuriranju.

Informacije o natječaju za gradnju i opremanje hotela – faza II možete pročitati ovdje.

Ukoliko imate dodatnih pitanja možete nas dobiti u uredu Eurokonzaltinga u Puli (Mletačka 6, tel: 052 544 825) ili u uredima u drugim hrvatskim gradovima.

EUROKONZALTING, 15.09.2017.
Portal e-savjetovanja, objavio je Nacrt pravilnika o provedbi Mjere 6 "Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja", podmjera 6.2. "Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje od 2014.-2020.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi pozvala je sve zainteresirane sudionike na dostavu prijedloga, kojima je moguće poboljšati konačnu inačicu Pravilnika po kojem će se provoditi prvi sljedeći natječaj.

U e-savjetovanja možete se uključiti na poveznici.

Dostava prijedloga i komentara završava 21. srpnja 2017. godine, a može se i preuzeti u obliku MS Office Word dokumenta na portalu e-savjetovanja.

EUROKONZALTING, 08.07.2017.
Eurokonzalting je za klijenta „Ugostiteljski obrt Milan“ uspješno aplicirao za bespovratna sredstva putem natječaja „Podrška razvoju MSP u turizmu povećanjem kvalitete i dodatne ponude hotela“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta 10. svibnja 2017. donijelo je Odluku o financiranju kojom se Ugostiteljskom obrtu “Milan“ dodjeluje iznos od 6.470.925,26 kuna bespovratnih sredstava za realizaciju ulaganja predmetnog projekta.

milan2Hotel Milan 3* nalazi se u gradu Puli, izgrađen je 1972. godine te uz adaptaciju i proširenje od 1989. godine ima 12 soba i 24 ležaja. 

Projektom će se na hotel nadograditi nisko energetski objekt s elementima eko hotela koji će biti klasificiran u energetski razred A s potencijalnom prelaska u A+. Osigurat će se visoka energetska učinkovitost objekta te će se u hotel ugraditi sustavi za korištenje obnovljivih izvora energije. Također, povećati će se smještajni kapaciteti sa 24 na 44 ležaja, realizirati će se dodatni sadržaji koje hotel nije imao u ponudi te će se povećati kategorizacija objekta sa 3* na 4*. Sukladno projektu povećati će se i razina opremljenosti i ponuda hotela, broj zaposlenih, broj dolazaka i noćenja, prihodi od prodaje u turizmu, popunjenost kapaciteta hotela što će u konačnici doprinijeti razvoju turizma u Istri i Puli.

milan3U sklopu Hotela od 2001. godine nalazi se i vinoteka.


Ukratko o samom natječaju

Putem natječaja „Podrška razvoju MSP u turizmu povećanjem kvalitete i dodatne ponude hotela“ potpora se dodjeljuje za početna ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu kroz

 • Izgradnju i opremanje novih ili rekonstrukciju postojećih građevina ugostiteljskih objekata kategoriziranih kao hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština ili difuzni hotel
 • izgradnju i/ili realizaciju dodatnih sadržaja
 • koji će pridonijeti produljenju turističke sezone i povećanju atraktivnosti ponude na destinaciji

Bespovratna sredstva:
 • minimalno 1.000.000 kuna
 • maksimalno 10.000.000 kuna

Intenzitet potpore:
 • 45% prihvatljivih troškova za mikro i male poduzetnike
 • 35% prihvatljivih troškova za srednje poduzetnike

Ukoliko imate dodatnih pitanja, slobodno nas kontaktirajte u uredu Eurokonzaltinga u Puli (Mletačka 6, tel: 052/544-825) ili u uredima u drugim hrvatskim gradovima.

EUROKONZALTING 06.07.2017. 
Jedna od najpoznatijih mjera ruralnog turizma je podmjera 6.2. putem koje se može dobiti 50.000 eura za izgradnju, rekonstrukciju i opremanje kuća za odmor, soba, apartmana, ugostiteljskih objekata i za niz ostalih nepoljoprivrednih djelatnosti.
Kako bi se potencijalnim klijentima pomoglo da skoro otvaranje natječaja dočekaju što spremniji, ovim putem ćemo odgovoriti na najčešća pitanja vezana za podmjeru 6.2.

1. Koji je osnovni uvjet potreban za aplikaciju na podmjeru 6.2.?

Osnovni uvjet je da je OPG otvoren minimalno godinu dana, dok obrt ili tvrtka trebaju biti upisani u upisnik poljoprivrednih gospodarstava minimalno godinu dana u trenutku prijave na natječaj. Isto tako, potrebno je imati ekonomsku veličinu gospodarstva od minimalno 1.000 eura (približno 4.000 m2 maslinika, ili 500 m2 cvijeća ili 2.500 m2 vinograda, ili 1.500 m2 nekog povrća npr.).

2. Koliki je minimalni odnosno maksimalni iznos koji se može dobiti putem ove podmjere?

Iznos koji Europska Unija daje putem ove podmjere je 50.000 eura. Ukoliko je investicija veća, korisnik razliku plaća sam. Također, investicija ne smije biti manja od 50.000 eura.

3. Za što se mogu dobiti bespovratna sredstva?

Bespovratna sredstva se mogu dobiti za izgradnju, rekonstrukciju i opremanje kuća za odmor, soba, apartmana, ugostiteljskih objekata i ostalih nepoljoprivrednih djelatnosti. Bespovratna sredstva se mogu ishoditi i za projektnu dokumentaciju i konzultantske usluge

4. Dali je moguća izgradnja kuće u Općini Žminj ako je sjedište OPG-a u Općini Kanfanar?

Ne. Sredstva se mogu dobiti samo ako je prebivalište nositelja koje je ujedno i sjedište OPG-a u istoj općini kao i planirano ulaganje. Bitno je napomenuti kako naselje treba imati manje od 5.000 stanovnika (npr. ulaganje je moguće u naselju Rovinjsko Selo iako je sjedište OPG-a u Gradu Rovinju)

5. Poštovani, imam OPG koji se bavi i turističkom djelatnošću. Mogu li aplicirati na ovu mjeru?

Nažalost ne. Korisnik mjere mora biti početnik u djelatnosti turizma, odnosno ne smije se baviti navedenom djelatnošću.

6. Kakva je procedura nakon što se odobre sredstva?

Nakon apliciranja i primitka pozitivne odluke o odobrenju sredstava (rok 3 mjeseca od završetka natječaja), slijedi avansna uplata prvog dijela potpore u iznosu od 25.000 eura. Preostali iznos mora financirati korisnik mjere (vlastita sredstva/kredit). Nakon stavljanja objekta u uporabu i izvršene kontrole na terenu, slijedi uplata drugog dijela potpore u iznosu od 25.000 eura.

7. Postoje li kontrole nakon što primimo zadnju ratu potpore?

Da. Sva ulaganja su predmet kontrole Agencije i Europske komisije u razdoblju od početka prijave do pet godina nakon isplate bespovratnih sredstava. Također, u tom roku morate iznajmljivati objekt u turističke svrhe.

8. Postoji li mogućnost prijave na natječaj ako smo već započeli s izgradnjom objekta?

Postoji. Podmjera 6.2. može se iskoristi i u takvim slučajevima.

9. Koliki je vremenski rok za izgradnju objekta?

Vremenski rok za izgradnju objekta je 2 godine. On počinje teći kada se primi odluka o odobrenju sredstava.

10. Gdje možemo provjeriti Ekonomsku veličinu gospodarstva?

FADN kalkulator možete preuzeti na sljedećem linku: FADN KALKULATOR

Više o osnovnim uvjetima  Podmjere 6.2. možete pogledati na sljedećem linku: PODMJERA 6.2.

Na sljedećim linkovima možete saznati još korisnih informacija vezanih za Podmjeru 6.2.:

Ukoliko imate dodatnih pitanja možete nas kontaktirati u uredu Eurokonzaltinga u Puli (Mletačka 6, tel: 052/544-825) ili u uredima u drugim hrvatskim gradovima.

EUROKONZALTING, 24.05.2017.
Stranica 1 od 2

Novosti iz EU fondovaZa sve novosti iz EU fondova ostavite svoj kontakt e-mail ovdje. Šaljemo isključivo važne novosti!

captcha 

Facebook

Kontakt podaci

 • Adresa :
  Mletačka 6, 52100 Pula
 • Tel : (+385) 52 544 825
 • Fax : (+385) 52 352 288
 • Email : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Website : www.eurokonzalting.com

Kontakt