info@eurokonzalting.com            en
enp
Mjera je usmjerena na provođenje informativnih aktivnosti kako bi se potrošači informirali i osvijestili o temi odgovorne konzumacije vina i mogućim rizicima štetne konzumacije alkohola. Također, mjera obuhvaća i sustav zaštićenih oznaka izvornosti te oznaka zemljopisnog podrijetla Unije što doprinosi ugledu uz informiranje o osobinama i kvaliteti hrvatskih vina.

Razina potpore iznosi do 80% ukupno prihvatljivih troškova i odnosi se na sredstva EU. Najviši iznos ukupno prihvatljivih troškova po projektu iznosi 100.000 EUR.

Tko su prihvatljivi korisnici?
 • stručne organizacije
 • organizacije proizvođača vina
 • udruženja organizacija proizvođača vina
 • privremena ili stalna udruženja dvaju ili više proizvođača
 • sektorske organizacije i
 • javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina, osim korisnika Državnog proračuna.

Dozvoljeni troškovi unutar mjere Informiranje su:
 • sudjelovanje u informativnim kampanjama
 • sudjelovanje na događanjima, sajmovima i izložbama od nacionalnog značaja ili značaja za Uniju
 • oglašavanje u medijima na tržištu država članica (tisak, televizija, radio, internet, društvene mreže)
 • izrada i distribucija informativnih materijala za tržište država članica
 • administrativni troškovi i troškovi osoblja.

Prijave su moguće do 31. srpnja 2019.

 
Za sve dodatne i najnovije informacije o otvorenim natječajima i onima u najavi obratite se središnjem uredu Eurokonzaltinga u Puli, Mletačka 6, tel. 052/544-825, ili uredima u drugim hrvatskim gradovima.

Eurokonzalting, 27.06.2019.
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za mjeru „Restrukturiranje i konverzija vinograda“ iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2019. – 2023. (tzv. Vinska omotnica).

Glavni cilj mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda je povećanje konkurentnosti proizvođača vina kroz modernizaciju vinogradarskih tehnika, promicanje kvalitetnih vinograda i proizvodnju vina prema potrebama potrošača.

Korisnici mjere
su vinogradari upisani u Vinogradarski registar.

Prihvatljivi troškovi
unutar mjere su:
 • ulaganja vezana uz zamjenu sorte/sorata i/ili premještanje vinograda i
 • ulaganja prihvatljiva u okviru poboljšanja vinogradarskih tehnika upravljanja vinogradom.
Razina potpore iznosi do 75% od ukupno prihvatljivih troškova, a najviši iznos prihvatljivih troškova je 1.000.000,00 EUR po projektu.

Rok
za podnošenje prijava je do 28. lipnja 2019. godine, a natječaj i detaljne upute s popisom obrazaca dostupni su na sljedećem linku


Za sve dodatne informacije obratite se središnjem uredu Eurokonzaltinga u Puli, Mletačka 6, tel. 052/544-825, mob. 099/492-2000 ili uredima u drugim hrvatskim gradovima.

Eurokonzalting, 13.05.2019.
Provođenje informativnih aktivnosti kojima se pozicionira vino kao dio zdrave prehrane i modernog životnog stila, jača svijest ljudi prema odgovornom obrascu pijenja, informira potrošače o obilježjima vinorodnih područja Hrvatske, osobinama hrvatskih vina sa zaštićenom oznakom izvornosti i općenito o EU sustavu kvalitete vina.

Razina potpore iznosi do 50% od ukupno prihvatljivih troškova i odnosi se na sredstva EU.

Najviši iznos ukupno prihvatljivih troškova po projektu je 100.000 €. Od toga maksimalni iznos potpore iznosi 50.000 €Minimalni iznos potpore po projektu je 3.000 €.

Tko su prihvatljivi korisnici?
 • stručne organizacije
 • organizacije proizvođača vina
 • udruženja organizacija proizvođača vina
 • privremena ili stalna udruženja dvaju ili više proizvođača
 • sektorske organizacije i
 • javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina, osim korisnika Državnog proračuna.
Javno tijelo ne smije biti jedini korisnik potpore.

Za što sve se može dobiti potpora, odnosno koji su dozvoljeni troškovi?
 • sudjelovanje u informativnim kampanjama
 • sudjelovanje na događanjima, sajmovima i izložbama od nacionalnog značaja ili značaja za Uniju
 • oglašavanje u medijima na tržištu država članica (tisak, televizija, radio, internet, društvene mreže)
 • izrada i distribucija informativnih materijala za tržište država članica
 • administrativni troškovi i troškovi osoblja.
Prijaviti se možete do 31. srpnja 2018.

Više informacija o sličnoj temi možete pronaći na sljedećim linkovima:

Link: Mjera Ulaganje u vinarije i marketing vina.   Link: Mjera 4.2.1.

Za dodatna pitanja i informacije kontaktirajte nas u ured Eurokonzaltinga u Puli (Mletačka 6, tel: 099/492-2000) ili u uredima u drugim hrvatskim gradovima.

EUROKONZALTING, 21.06.2018.
9. svibnja 2018. godine objavljen je natječaj za Mjeru „Promidžba na tržištima trećih zemalja“ koji je otvoren do 30. svibnja 2018. godine.

Prihvatljivi korisnici:
 • stručne organizacije uključene u sektor vina
 • organizacije proizvođača vina
 • udruženja organizacija proizvođača vina
 • privremena ili stalna udruženja dvaju ili više proizvođača
 • sektorske organizacije uključene u sektor vina
 • javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina, osim korisnika Državnog proračuna
 • privatna poduzeća (fizičke ili pravne osobe) registrirana za proizvodnju vina.

Prihvatljive aktivnosti:
 • oglašavanje u medijima na tržištima trećih zemalja
 • odnosi s javnošću, promocija i marketing, uključujući organizaciju informativnih putovanja u Hrvatsku, promocija imidža Hrvatske, promotivne prodaje
 • izrada i distribucija promotivnih materijala za tržišta trećih zemalja
 • sudjelovanje na sajmovima i drugim događanjima na tržištima trećih zemalja
 • administrativni troškovi i troškovi osoblja.

Najviši iznos bespovratnih sredstava iznosi 200.000,00 EUR, a intenzitet potpore iznosi do 80%

Natječaj i detaljne upute s popisom obrazaca dostupni su ovdje


Za dodatna pitanja i informacije kontaktirajte nas u ured Eurokonzaltinga u Puli (Mletačka 6, tel: 099 448 4774 ili 091 3000 717) ili u uredima u drugim hrvatskim gradovima.

EUROKONZALTING, 15.05.2018
Otvoren natječaj "Ulaganja u vinarije i marketing vina". Natječaj je objavljen 10. svibnja 2018. godine, a prijave traju do 1. lipnja 2018. godine.

Javni natječaj za mjeru “Ulaganja u vinarije i marketing vina”

Prihvatljivi korisnici:
 • poduzeća u sektoru vina (vinarije – fizičke ili pravne osobe upisane u Vinogradarski registar u trenutku podnošenja prijave)
 • organizacije proizvođača vina
 • udruženja dvaju ili više proizvođača ili sektorske organizacije.

Prihvatljive aktivnosti:
 • izgradnja, stjecanje, iznajmljivanje ili poboljšanje nepokretne imovine
 • kupnja ili zakup novih strojeva i opreme do iznosa njihove tržišne vrijednosti uključujući montažu i prijevoz
 • kupnja patenata, licencija i autorskih prava te registracija zajedničkih žigova.

Iznos bespovratnih sredstava
kreće se od minimalno 5.000,00 EUR, dok najviši iznos bespovratnih sredstava za mikro, mala i srednja poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 milijuna EUR iznosi 1.500.000 EUR, a za velika poduzeća koja imaju 750 i više zaposlenih ili promet od 200 milijuna EUR i više iznosi 750.000,00 EUR. Razina potpore iznosi do 50% prihvatljivih troškova i ovisi o veličini podnositelja (za mikro, mala i srednja poduzeća maksimalna potpora iznosi 50%, za velika poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 milijuna EUR potpora iznosi 25 % dok za ostala velika poduzeća potpora iznosi 24%.

Natječaj i detaljne upute s popisom obrazaca dostupni su ovdje.

Za dodatna pitanja i informacije kontaktirajte nas u ured Eurokonzaltinga u Puli (Mletačka 6, tel: TEL: 099 448 4774 ili 091/3000-717) ili u uredima u drugim hrvatskim gradovima.

EUROKONZALTING, 15.05.2018
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je dana 29. prosinca 2017. godine izdala odluke o odobrenju za 10 korisnika koji su se prijavili na Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014.-2018. za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja koji je bio raspisan od 6.-29. rujna 2017. godine.

Intenzitet potpore u ovoj mjeri iznosi do 80% ukupnih prihvatljivih troškova, od čega se udio od 50% odnosi na EU sredstva, a udio od 30% na sredstva državne potpore proračuna Republike Hrvatske.

Korisnici su proizvođači vina, udruge proizvođača vina, zadružni savezi te javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina, osim korisnika državnog proračuna, a cilj joj je provođenje promidžbenih aktivnosti na tržištima trećih zemalja u cilju pronalaženja novih potrošača, povećanja prepoznatljivosti hrvatskih vina, poboljšavanja konkurentnosti hrvatskih vina sa zaštićenom oznakom izvornosti, zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla i vina s oznakom sorte vinove loze, uz naglašavanje visokih standarda proizvoda iz Unije obzirom na kvalitetu, sigurnost hrane i utjecaj na okoliš.

Više informacija možete pogledati na stranicama APPRRR-a. LINK 

Za više informacija o istom natječaju (potrebni uvjeti za prijavu na natječaj, potrebna dokumentacija) obratite se našem uredu u Puli (Mletačka 6, tel. 052 544 825) ili uredima u ostalim hrvatskim gradovima. KONTAKTI 

EUROKONZALTING, 29.12.2017.
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je u u Narodnim novinama Natječaj za mjeru "Promidžba na tržištima trećih zemalja", iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. Mjera Promidžba na tržištima trećih zemalja, investicije u vinarije i marketing vinai restrukturiranje i konverzija vinograda dio su tzv. Vinske omotnice.

INTENZITET POTPORE:

 1. Najviši iznos potpore iznosi maksimalno 200.000 € ukupno prihvatljivih troškova po projektu.
 2. Intenzitet potpore iznosi 80% ukupnih prihvatljivih troškova
PRIHVATLJIVI KORISNICI:

 1. proizvođači vina (fizičke ili pravne osobe) upisani u Vinogradarski registar
 2. javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina, osim korisnika državnog proračuna
 3. udruge proizvođača vina, zadružni savezi (čije su članice barem tri zadruge koje se bave proizvodnjom vina).
PRIHVALJIVE AKTIVNOSTI:

 1. Ulaganja u objavljivanje reklama u medijima
 2. Ulaganja u odnose s javnošću, promociju, marketing, uključujući organizaciju informativnih putovanja u Hrvatsku, promociju imidža Hrvatske
 3. Ulaganja u izradu i distribuciju promotivnih materijala za tržišta trećih zemalja
 4. Ulaganja u sudjelovanje na sajmovima i drugim događanjima na tržištima trećih zemalja
 5. Administrativni troškovi i troškovi osoblja

Rok za podnošenje prijava za mjeru Promidžba počinje teći od prvog dana nakon objave u Narodnim novinama te traje do 29. rujna 2017. godine.

Natječaj za mjeru Promodžba na tržištima trećih zemalja možete pogledati na sljedećem linku: Link

Više informacija o Vinskoj omotnici možete pogledati na sljedećem linku: Link

Ukoliko imate dodatnih pitanja možete nas dobiti u uredu Eurokonzaltinga u Puli (Mletačka 6, tel: 052 544 825) ili u uredima u drugim hrvatskim gradovima.

EUROKNZALTING, 08.09.2017.
Ova mjera namijenjena je investicijama povezanima sa proizvodnjom vina i marketing vina.

Korisnici:
Prihvatljivi korisnici za ovu mjeru su proizvođači, odnosno fizičke i pravne osobe upisane u Vinogradarski registar.

Iznos bespovratnih sredstava:
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po projektu iznosi:
- 1.500.000 eura za mikro, mala i srednja poduzeća (uključujući i fizičke osobe)
- 750.000 eura za velika poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 milijuna eura
- 550.000 eura za velika poduzeća koja imaju više od 750 zaposlenih ili promet veći od 200 milijuna eura

Intenzitet potpore:
50% od prihvatljivih troškova za mikro, mala i srednja poduzeća.
25% za velika poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 milijuna eura.
24% za velika poduzeća koja imaju više od 750 zaposlenih ili promet veći od 200 milijuna eura.

Prihvatljivi troškovi:
1. Izgradnja/rekonstrukcija nepokretne imovine (proizvodni objekti i popratni objekti)
2. Kupnja novih strojeva i opreme (uključujući računalne programe)
3. Opći troškovi (konzultanti, arhitekti, inženjeri)

Više informacija o vinskoj omotnici možete pronaći na sljedećem linku: Vinska omotnica

Ukoliko imate dodatnih pitanja, slobodno nas kontaktirajte u uredu Eurokonzaltinga u Puli (Mletačka 6, tel: 052/544-825) ili u drugim hrvatskim gradovima

EUROKONZALTING, 31.08.2017.

 

Utorak, 29 Kolovoz 2017 13:37

VINSKA OMOTNICA – Rezultati natječaja

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju započela je s izdavanjem Odluka o odobrenju projekta za korisnike koji su se javili na Natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014.-2018. za mjeru "Promidžba na tržištima trećih zemalja" koji je bio raspisan od 4. do 31. svibnja 2017. godine.

Za navedeni natječaj zaprimljeno je 18 prijava ukupne vrijednosti projekata 7.371.517,37 HRK.

Korisnici ove mjere su proizvođači vina, udruge proizvođača vina, zadružni savezi te javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina, osim korisnika državnog proračuna. Potpora iznosi do 80% ukupnih prihvatljivih troškova.

Rezultate natječaja za mjere iz "Vinske omotnice" možete pogledati na sljedećem linku

Više o mjeri "Vinska omotnica" možete pogledati na sljedećem linku.

Za više informacija o istom natječaju (potrebni uvjeti za prijavu na natječaj, potrebna dokumentacija) obratite se našem uredu u Puli (Mletačka 6, tel. 052 544 825) ili uredima u ostalim hrvatskim gradovima. KONTAKTI

EUROKONZALTING, 29.8.2017.
Srijeda, 23 Kolovoz 2017 13:19

Najava natječaja u okviru Vinske omotnice

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju obavještava potencijalne korisnike da će sukladno članku 10. stavku 1. Pravilnika o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014.-2018. („Narodne novine“ br. 37/2015, 49/2015, 40/2017) raspisati javni natječaj za provedbu mjere Promidžba u ovisnosti o raspoloživim sredstvima.

Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstava za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014.-2018. biti će objavljen početkom rujna.

Više o mjeri "Vinska omotnica" možete pogledati na sljedećem linku. LINK

Za više informacija o istom natječaju (potrebni uvjeti za prijavu na natječaj, potrebna dokumentacija) obratite se našem uredu u Puli (Mletačka 6, tel. 052 544 825) ili uredima u ostalim hrvatskim gradovima. KONTAKTI

EUROKONZALTING, 23.8.2017.
Stranica 1 od 2

Novosti iz EU fondovaZa sve novosti iz EU fondova ostavite svoj kontakt e-mail ovdje. Šaljemo isključivo važne novosti!

captcha 

Facebook

Kontakt podaci

 • Adresa :
  Mletačka 6, 52100 Pula
 • Tel : (+385) 52 544 825
 • Fax : (+385) 52 352 288
 • Email : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Website : www.eurokonzalting.com

Kontakt