info@eurokonzalting.com            en
enp
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 02. prosinca 2019. godine tri nova natječaja iz Programa ruralnog razvoja. U nastavku možete provjeriti osnovne informacije o objavljenim natječajima.Natječaj 4.1.3 “Korištenje obnovljivih izvora energije”

Prihvatljivi korisnici/prijavitelji na natječaj su fizičke (OPG, obrt) i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika.

Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 50 % ulaganja, uz mogućnost uvećanja sufinanciranja za dodatnih 20 % ukoliko: ulaganje provodi mladi poljoprivrednik, ako se ulaganje provodi u područjima s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima ili ako je ulaganje povezano s agro-okolišnim i klimatskim djelatnostima, maksimalno do 90 %.


Visina javne potpore po projektu je:

 • do 100.000 EUR za korisnike početnike
 • od 5.000 – 1.000.000 EUR za ostala poljoprivredna gospodarstva

Prihvatljiva ulaganja:

 • Objekti za prijem, obradu i skladištenje sirovina za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora
 • Postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (biomasa i sunce) za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika
 • Objekti za obradu, preradu i skladištenje supstrata za organsku gnojidbu
 • Strojevi za transport i primjenu supstrata za organsku gnojidbu
 • Opći troškovi i nematerijalni troškovi
Zahtjev za potporu podnosi se putem AGRONET-a od 2. siječnja do 30. lipnja 2020. godine.Natječaj 4.1.2 “Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnoja u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš”

Prihvatljivi korisnici/prijavitelji na natječaj su fizičke (OPG, obrt) i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika te proizvođačke organizacije, a koje su podnijele zahtjev za potporu na Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 - tovno govedarstvo.

Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 50 % ulaganja.

Visina javne potpore po projektu je:
 • do 100.000 EUR za korisnike početnike.
 • od 5.000 – 300.000 EUR za ostala poljoprivredna gospodarstva

Prihvatljiva ulaganja
:

 • Skladišni kapaciteti za stajski gnoj i digestate
 • Oprema za skladištenje, rukovanje i korištenje stajskog gnoja
 • Strojevi i oprema za utovar, transport i primjenu organskog gnojiva
 • Opći troškovi i nematerijalni troškovi
Zahtjev za potporu podnosi se putem AGRONET-a od 2. siječnja do 28. veljače 2020. godine.Natječaj 4.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (tovno govedarstvo)”

Prihvatljivi korisnici/prijavitelji na natječaj su fizičke (OPG, obrt) i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika te proizvođačke organizacije u sektoru tovnog govedarstva.

Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 50 % ulaganja.

Visina javne potpore po projektu je:
 • do 100.000 EUR za korisnike početnike (koji su u Jedinstvenom registru goveda upisani kraće od dvije godine)
 • do 200.000 EUR za poljoprivredna gospodarstva od 8.000 do 250.000 EUR ekonomske veličine
 • do 500.000 EUR za poljoprivredna gospodarstva preko 250.000 EUR ekonomske veličine
Prihvatljiva ulaganja:
 • Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje objekata za životinje i ostalih gospodarskih objekata
 • Mehanizacija i ostala oprema
 • Kupnja zemljišta i objekata
 • Opći i nematerijalni troškovi
Zahtjev za potporu podnosi se putem AGRONET-a od 2. siječnja do 28. veljače 2020. godine.


Za sve dodatne i najnovije informacije te provjeru glavnih kriterija i podnošenja prijave na natječaj obratite se na broj telefona 099/492-2000, Odjel ruralnog razvoja, ili putem maila Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Eurokonzalting, 02.12.2019.
Ažurirano s datumom 18.03.2020.
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 20. srpnja 2018. objavila je natječaje za provedbu podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

1. Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1. »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« – sektor voća i povrća i sektor stočarstva i peradarstva

Ukupan iznos
raspoloživih sredstava na ovom Natječaju iznosi 400.000.000,00 HRK.
Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija. Intenzitet potpore po projektu iznosi najviše 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta, osim za mlade poljoprivrednike kod kojih se intenzitet potpore može uvećati za 20%:

 •  ako se radi o fizičkoj osobi, mladi poljoprivrednik mora prije podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu biti zaposlen kod te fizičke osobe i početi plaćati doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje po osnovi poljoprivrede
 •  ako je korisnik pravna osoba, mladi poljoprivrednik mora biti zaposlen u pravnoj osobi – korisniku prije podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu.
2. Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.2. »Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš«

Ukupan iznos
raspoloživih sredstava na ovom Natječaju iznosi 100.000.000,00 HRK.
Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika te proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija. Intenzitet potpore po projektu iznosi najviše 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta, osim u slučaju mladih poljoprivrednika, kada se intenzitet potpore uvećava za 20% ako ispunjavaju ranije navedene uvjete.

3. Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.3. »Korištenje obnovljivih izvora energije«

Ukupan iznos
raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 150.000.000,00 HRK.
Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika. Intenzitet potpore po projektu iznosi najviše 50%, a može se uvećati za dodatnih 20% ako ulaganje provodi mladi poljoprivrednik, odvija se u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima ili ako je ulaganje povezano s agro-okolišnim i klimatskim djelatnostima te ekološkom poljoprivredom.

Natječaje možete pronaći ovdje.

Za dodatna pitanja i informacije kontaktirajte nas u ured Eurokonzaltinga u Puli (Mletačka 6, tel: 091 3000 717) ili u uredima u drugim hrvatskim gradovima.


EUROKONZALTING 23.07.2018.

Svrha: povećati učinkovito korištenje energije. Dozvoljena su ulaganja u obnovljive izvore energije, odnosno izgradnja postrojenja za proizvodnju električne i/ili toplinske energije s ciljem podmirenja vlastitih potreba poljoprivrednog gospodarstva proizvedenom energijom.

Ukupna alokacija raspoloživih sredstava iznosi 200.000.000,00 kuna
Iznos potpore po projektu iznosi od 15.000 EUR do 400.000 EUR.
Najviša vrijednost potpore po projektu za korisnike početnike iznosi do 200.000 EUR.

Vrijednost potpore ne može biti veća od zbroja vrijednosti prometa ostvarenog kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu. Korisnici čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 200.000 EUR kao i korisnici koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga mogu ostvariti potporu do najviše 200.000 EUR.

Intenzitet potpore po projektu iznosi najviše 50 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Prihvatljivi korisnici su:
 • mikro, mala i srednja poduzeća kako su definirana u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014:
 • fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru o Europskoj uniji, prije objave Natječaja, uključujući početnike
 • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I.
Pravne osobe moraju imati iskazanog najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje, izuzev početnika koji moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.

Kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva/vlasnik obrta mora biti upisan u Registar poreznih obveznika najmanje godinu dana prije datuma podnošenja zahtjeva za potporu te mora plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje (izuzev umirovljenika koji ne moraju plaćati doprinose).

 • Korisnik mora imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske.
 • Poduzetnik u teškoćama nije prihvatljiv korisnik u okviru ovog Natječaja.
 • Korisnik ne smije biti u blokadiukupno više od 30 dana u proteklih 6 mjeseci, od čega ne više od 15 dana u kontinuitetu uz uvjet da nije u blokadi u trenutku ishođenja BON2/SOL2 obrasca.
Partnerstvo: Moguća je prijava zajedničkog projekta više partnera, a svi moraju zadovoljavati kriterije prihvatljivosti korisnika.

Specifični uvjeti prihvatljivosti za ulaganja u obnovljive izvore energije:

Postrojenje za proizvodnju električne ili električne i toplinske energije koje koristi obnovljive izvore energije na poljoprivrednom gospodarstvu mora:
a) imati instaliranu snagu manju ili jednaku priključnoj snazi poljoprivrednog gospodarstva,
b) imati planiranu godišnju proizvodnju električne i/ili toplinske energije postrojenja manju ili jednaku godišnjoj potrošnji poljoprivrednog gospodarstva.

Prijaviti se možete od 23. srpnja 2018. godine od 12:00 sati do 21. rujna 2018. godine do 12:00 sati.

Više informacija o sličnoj temi možete pronaći na sljedećim linkovima:
Za dodatna pitanja i informacije kontaktirajte nas u ured Eurokonzaltinga u Puli (Mletačka 6, tel: 099/492-2000) ili u uredima u drugim hrvatskim gradovima.

EUROKONZALTING, 21.06.2018.
Dana 08.05..2018. otvoren je Poziv „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru (turizam, trgovina)“, referentni broj: KK.04.1.2.01, u modalitetu privremenog Poziva.

Svrha poziva je poduprijeti smanjenje potrošnje isporučene energije u poduzećima registriranima za obavljanje djelatnosti turizma i/ili trgovine, kroz provedbu aktivnosti (mjera) energetske učinkovitosti i/ili aktivnosti (mjera) za korištenje obnovljivih izvora energije koje energetski troškovnoj cjelini poduzeća donose smanjenje potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.

Najniža odnosno najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava iz EFRR-a koji mogu biti dodijeljeni za financiranje prihvatljivih izdataka pojedinačnog projektnog prijedloga koji može biti dostavljen u sklopu ovog Poziva je kako slijedi:
- najniži iznos 220.000,00 HRK
- najviši iznos 13.000.000,00 HRK.

Poziv se provodi u sklopu specifičnog cilja (4b2), a primjeri aktivnosti koje se mogu financirati kroz taj specifični cilj su:
 • Infrastruktura ulaganja poput onih u pametna brojila i obnovu objekata, koja će pridonijeti postizanju ciljeva povezanih s energetskom učinkovitošću
 • Pripremu planova za efikasnije gospodarenje energijom i prijedloga za optimiziranje poslovnih procesa u smislu uštede energije
 • Uvođenje sustavnog upravljanja energijom, obavljanje energetskih pregleda, kontrola analiza potrošnje energije
 • Razvoj infrastrukture za obnovljive izvore energije u uslužnom sektoru (turizam i trgovina), uključujući prelazak s konvencionalnih na alternativne izvore energije (OIE)

Povrat ulaganja:

 

  Mikro i malo poduzeće

Srednje poduzeće

 

Veliko
poduzeće


 
Priprema projekta i dokumentacije


85% prihvatljivih troškova


85% prihvatljivih troškova


85% prihvatljivih troškova

Mjere energetske učinkovitosti

65% prihvatljivih troškova

55% prihvatljivih troškova

45% prihvatljivih troškova

Mjere za visokoučinkovitu kogeneraciju

 
80% prihvatljivih troškova

 
70% prihvatljivih troškova

 
60% prihvatljivih troškova

Mjere za promicanje energije iz obnovljivih izvora energije

 80% prihvatljivih troškova

 70% prihvatljivih troškova

 60% prihvatljivih troškova

Upravljanje projektom

85% prihvatljivih troškova

85% prihvatljivih troškova

85% prihvatljivih troškova

 
Djelatnosti koje se mogu prijaviti:
G - TRGOVINA NA VELIKO I NA MALO; POPRAVAK MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA, odjeljci 45,46,47
I - DJELATNOSTI PRUŽANJA SMJEŠTAJA TE PRIPREME I USLUŽIVANJA HRANE, odjeljci 55,56
N - ADMINISTRATIVNE I POMOĆNE USLUŽNE DJELATNOSTI, odjeljak 79Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 76.000.000,00 HRK.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, slobodno nas kontaktirajte u ured Eurokonzaltinga u Puli (Mletačka 6, tel: 052/544-825) ili u uredima u drugim hrvatskim gradovima. KONTAKTI

EUROKONZALTING, 21.05.2018.
Uprava za ruralni razvoj istražuje zainteresiranost potencijalnih korisnika za ulaganja u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora.

Anketom je predviđeno:

 • utvrditi razinu zainteresiranosti o uštedama/proizvodnji energije iz obnovljivih izvora energije,
 • utvrditi eventualne zapreke prilikom prijave projekta
 • utvrditi potencijal za korištenje obnovljivih izvora energije na poljoprivrednim gospodarstvima/preradbenim pogonima.

Anketa je u potpunosti anonimna i odgovori će biti zbirno obrađeni i analizirani. Rezultati će se koristiti isključivo za potrebe planiranja predstojećih natječaja za ulaganja u obnovljive izvore energije.
Anketni upitnik popunite na linku. (link)

Za dodatna pitanja i informacije kontaktirajte nas u ured Eurokonzaltinga u Puli (Mletačka 6, tel: 099/492-2000) ili u uredima u drugim hrvatskim gradovima.

EUROKONZALTING, 30.04.2018.
Objavljen je prvi otvoreni postupak dodjele bespovratnih sredstava – Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“ putem novog sustava elektroničke prijave projekata naziva eFondovi.

U okviru ovog Poziva osigurano je 380 milijuna kuna iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, financiranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj, za energetsku obnovu zgrada javnog sektora, s najnižim iznosom bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti za financiranje prihvatljivih troškova projekta od 80.000,00 kuna, a najvišim do 40.000.000,00 kuna.

Pozivom se potiče provođenje mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora u kojima tijela državne vlasti i državne uprave, jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, javne ustanove, ustanove, vjerske zajednice i udruge koje imaju javne ovlasti uređene posebnim Zakonom obavljaju društvene djelatnosti, uz očekivane uštede energije od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe.

Prijave se podnose najranije od 02.01.2018. godine do 31.12.2020. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih financijskih sredstava.

EUROKONZALTING, 30.11.2017.
Svrha (cilj) Poziva: Smanjenje potrošnje energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora. Sredstva će se dodijeliti projektima izrade projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrada i provedbe energetske obnove zgrada javnog sektora u kojima tijela državne uprave, jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, javne ustanove, ustanove i vjerske zajednice obavljaju društvene djelatnosti.

Društvenim djelatnostima smatraju se:
- predškolski odgoj,
- osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje,
- visoko obrazovanje,
- formalno obrazovanje odraslih,
- znanstvena djelatnost,
- kazališna djelatnost,
- audiovizualne djelatnosti,
- knjižnična djelatnost,
- arhivska djelatnost,
- muzejska djelatnost,
- zdravstvena djelatnost,
- djelatnost socijalne skrbi,
- upravna i/ili uredska djelatnost,
- sportska djelatnost,
- stanovanje zajednica i vatrogasna djelatnost.

Prihvatljivi prijavitelji:

1. Ministarstva, središnji državni uredi, državne upravne organizacije i uredi državne uprave u županijama
2. Jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave
3. Javne ustanove ili ustanove koje obavljaju društvene djelatnosti
4. Vjerske zajednice koje obavljaju društvene djelatnosti

Za dodjelu u okviru ovog Poziva raspoloživo je 380 milijuna kuna u Državnom proračunu RH osigurano iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Trajanje Poziva: Objava Poziva planira se tijekom IV. kvartala 2017. godine čime započinje rok za podnošenje projektnih prijedloga.
 
Planirano trajanje Poziva, odnosno rok za podnošenje projektnih prijedloga je do iskorištenja financijskih sredstava, a najkasnije do 31.12.2020. godine.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, slobodno nas kontaktirajte u ured Eurokonzaltinga u Puli (Mletačka 6, tel: 052/544-825) ili u uredima u drugim hrvatskim gradovima. KONTAKTI

EUROKONZALTING, 15.09.2017.
U najavi je Javni poziv za energetsku obnovu i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora koji planira objaviti Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja tijekom IV. kvartala 2017. godine čime započinje rok za podnošenje projektnih prijedloga. Putem predmetnog poziva kojim će se podupirati provedba mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije, posebno integriranim pristupom, u zgradama javnog sektora.

Svrha odnosno cilj poziva je smanjenje potrošnje energije za grijanje/hlađenje (QH,nd) na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora.

Prihvatljivi prijavitelji su sljedeći:

1. Ministarstva, središnji državni uredi, državne upravne organizacije i uredi državne uprave u županijama
2. Jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave
3. Javne ustanove ili ustanove koje obavljaju društvene djelatnosti
4. Vjerske zajednice koje obavljaju društvene djelatnosti

U okviru ovog poziva sredstva će se dodijeliti projektima izrade projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrada i provedbe energetske obnove zgrada javnog sektora u kojima tijela državne uprave, jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, javne ustanove, ustanove i vjerske zajednice obavljaju društvene djelatnosti. Društvenim djelatnostima smatraju se: predškolski odgoj, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje, visoko obrazovanje, formalno obrazovanje odraslih, znanstvena djelatnost, kazališna djelatnost, audiovizualne djelatnosti, knjižnična djelatnost, arhivska djelatnost, muzejska djelatnost, zdravstvena djelatnost, djelatnost socijalne skrbi, upravna i/ili uredska djelatnost, sportska djelatnost, stanovanje zajednica i vatrogasna djelatnost.

Za dodjelu u okviru ovog Poziva raspoloživo je 380 milijuna kuna u Državnom proračunu RH osigurano iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Planirano trajanje Poziva, odnosno rok za podnošenje projektnih prijedloga je do iskorištenja financijskih sredstava, a najkasnije do 31.12.2020. godine.

EUROKONZALTING, 04.08.2017.
U idućoj 2018. godini očekuje se otvaranje natječaja za ishođenje bespovratnih sredstava za energetsku obnovu i korištenje obnovljivih izvora energije u višestambenim zgradama. Podupirat će se provedba mjera energetske obnove koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje obnovljivih izvora energije i korištenje obnovljivih izvora energije kroz integrirani pristup.

Na natječaj će se moći prijaviti upravitelji zgrada ili ovlašteni predstavnici suvlasnika zgrada (predstavnik suvlasnika) u ime i za račun suvlasnika višestambenih zgrada. Obvezan partner će biti Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Sektor za energetsku učinkovitost.

Aktivnosti za koje će se moći dobiti bespovratna sredstva su sljedeće:
‐ izrada energetskog pregleda i energetskog certifikata prije i nakon obnove,
‐ izrada glavnog projekta energetskog projekta energetske obnove,
‐ provedba mjera energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije,
‐ stručni nadzor građenja i projektantski nadzor,
‐ upravljanje projektom i administracija,
‐ promidžba i vidljivost,
‐ podrška korisnicima i
‐ izrada revizorskog izvješća.

Intenzitet potpore iznosit će 60% ulaganja. Indikativni iznos koji će biti raspoloživ iznosi 380.000.000 kuna dok indikativni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti iznosit će 228.000.000 kuna.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, slobodno nas kontaktirajte u uredu Eurokonzaltinga u Puli (Mletačka 6, tel:052/544-825) ili u uredima u drugim hrvatskim gradovima. Link: KONTAKTI 

EUROKONZALTING, 07.07.2017.
Uskoro se očekuje objava natječaja Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama. Trenutno se Poziv nalazi u fazi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Iako je moguće očekivati određene izmjene, donosimo osnovne informacije iz Poziva.

Predmet Poziva je ostvarenje energetskih ušteda kroz povećanje učinkovitosti korištenja energije u proizvodnim industrijama, omogućujući jednake količine rezultata (usluga) korištenjem manje količine ulazne energije te smanjenje udjela konvencionalnih (fosilnih) goriva u ukupnoj potrošnji energije uvođenjem OIE.

Ovim pozivom podupirat će se provedba mjera energetske učinkovitosti i ugradnje opreme za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u proizvodnim procesima dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu potrošnju isporučene energije prije provedbe mjere. Projekt energetske obnove procesa može uključivati i energetsku obnovu zgrada i u tom slučaju, podupirat će se provedba mjera energetske učinkovitosti i ugradnje opreme za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u zgradama dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 40%.

Energetska obnova zgrada u kojima nije smješteno industrijsko postrojenje (npr. upravnih zgrada) podupirat će se isključivo ako je projektnim prijedlogom predviđeno smanjenje potrošnje isporučene energije na proizvodnom postrojenju od najmanje 20%.
Podupirat će se i mjere za korištenje obnovljivih izvora energije koji nisu dio mjera povećanja energetske učinkovitosti u industrijskom postrojenja ako ta ugradnja dovodi do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 10%.

Na natječaj se mogu prijaviti mikro, mala, srednja i velika poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja proizvodne industrije koja uključuju sve proizvodne i prerađivačke djelatnosti u skladu s NKD 2007, osim djelatnosti proizvodnje i prerade hrane, pića i duhanskih proizvoda.
Prihvatljive su aktivnosti na registriranim djelatnostima poduzeća iz područja B, odjeljaka 05-09 te područja C, odjeljaka 13-33.

Putem ovog Poziva moguće je dobiti bespovratna sredstva od najmanje 500.000 kuna do najviše 20.000.000 kuna.

Intenziteti potpore određeni su na način kako je prikazano u sljedećoj tablici:
 
 

Maksimalni stupanj sufinanciranja iz EFRR prema veličini poduzeća

 

Mikro i malo poduzeće

Srednje poduzeće

Veliko poduzeće

Priprema projekta

85% prihvatljivih troškova

85% prihvatljivih troškova

85% prihvatljivih troškova

Mjere energetske učinkovitosti

50% prihvatljivih troškova

40% prihvatljivih troškova

30% prihvatljivih troškova

Mjere za visokoučinkovitu kogeneraciju

65% prihvatljivih troškova

55% prihvatljivih troškova

45% prihvatljivih troškova

Mjere za promicanje energije iz obnovljivih izvora energije

65% prihvatljivih troškova

55% prihvatljivih troškova

45% prihvatljivih troškova

Upravljanje projektom

85% prihvatljivih troškova

85% prihvatljivih troškova

85% prihvatljivih troškova


Bespovratna sredstva se mogu dobiti za sljedeće kategorije troškova:
- troškovi izrade glavnog i/ili glavnog i izvedbenog projekta energetske obnove zgrade/proizvodnog pogona sa svim propisanim proračunima i prilozima te s procjenom ostvarenih ušteda sukladno Popisu prihvatljivih aktivnosti
- troškovi izrade Prijavnih Obrazaca (A i/ili B dio)
- trošak pripreme dokumentacije za nabavu prema pravilima za neobveznike javne nabave
- troškovi stručnog nadzora
- svi potrebni troškovi energetske obnove vezano uz energetsku učinkovitost , a  koji obuhvaćaju nabavu i ugradnju opreme i materijala te mjerenja, ispitivanja, podešavanja i puštanja u pogon sustava za:
1. troškove uvođenja učinkovitijih elektromotornih pogona  sukladno  normi IEC 60034-30 i to:
- novih pogona razine učinkovitosti IE3 ili boljih
- modernizacije postojećih elektromotornih pogona postojeće razine učinkovitosti minimalno razine IE2 uređajima primjenom sustava za regulaciju brzine okretaja (VSD)
- ostalih pripadajućih troškova regulacijske opreme za industrijske sustave – kao što su: crpke i crpni sustavi, ventilatori i ventilatorski sustavi, elektromotorni pogoni sustava za pripremu komprimiranog zraka, rashladni sustavi i druga industrijska oprema čije uvođenje doprinosi uštedi energije
2. troškove za poboljšanje učinkovitosti korištenja toplinske energije u proizvodnim/radnim procesima uz uvjet učinkovite:
- rekuperacije otpadne topline u procesima
- tehnološke racionalizacija potrošnje energije
- promjene postupaka vođenja i upravljanja procesima
- regulacije opterećenja i regulacije sustava
3. troškove revitalizacije toplinske infrastrukture uz uvjet učinkovitijeg sustava:
- grijanja/hlađenja proizvodnih/radnih prostora
- pripreme sanitarne tople vode
- proizvodnje tehnološke pare i tople vode
- rekonstrukcije cijevnih razvoda, kojim će se poboljšati iskorištenje energije i smanjiti energetski gubici
4. troškove zamjene primarnog energenta u energetskim postrojenjima/kotlovnicama okolišno prihvatljivijim energentom uz uvjet:
- prihvatljivosti energenta, odnosno kriterija okolišne prihvatljivosti putem konverzijskih faktora prikazanim u tablici 3 (emisijski faktori) Pravilnika o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (NN 71/15)
5. troškove zahvata na energetskim agregatima kojima se smanjuje potrošnja energije putem:
- iskorištenja otpadne topline
- drugih tehničko/tehnoloških mjera na agregatima i pripadnoj opremi koje direktno doprinose smanjenju potrošnje energije
6. troškove uvođenja / rekonstrukcije cjelovite regulacije s ciljem smanjenja potrošnje energije  putem:
- automatizacije upravljačkih sustava
- sustava mjerenja i nadzora – SCADA, CNUS
7. troškove zahvata energetske učinkovitosti u elektroenergetici putem:
- kompenzacija jalove energije
- zamjene energetske opreme učinkovitijim izvedbama i rješenjima (energetski transformatori, agregati i dr.)
- ostalih srodnih zahvata u elektroenergetici
8. troškove revitalizacije električnih instalacija  putem učinkovitih sustava rasvjete s tehničkim rješenjima i granskim normama kako slijedi:
- svjetlotehnički pokazatelji sukladno normi za unutarnju rasvjetu HRN EN 12464-1
- svjetlotehnički pokazatelji sukladno normi za vanjsku rasvjetu HRN EN 12464-2
- energetski učinkovita rješenja unutarnje rasvjete temeljena na tehnologiji izboja u plinu i LED tehnologiji (fluo-cijevi naprednih generacija s elektroničkim predspojnim napravama, fluokompaktne žarulje, LED izvori i ostale energetski učinkovite tehnologije)
- ugradba regulacijskih sklopova i sustava s upravljanjem prema svim ulaznim veličinama (vrijeme, prisutnost osoba, prirodna svjetlost). Spojni i montažni pribor, kabeli, instalacijske i zaštitne cijevi, razdjelni ormari/kutije, osigurači, prekidači i ostala zaštitna i razdjelna oprema u funkciji unutarnje rasvjete
- ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke: min. 60 lm/W (izvor svjetlosti, predspoj/driver, optika)
9. troškove tehnoloških i ostalih mjera i zahvata u proizvodnom / radnom procesu koji rezultiraju smanjenjem utroška energije, putem:
- poboljšanja sustava izgaranja u procesnim ložištima rekonstrukcijom sustava za upuhivanje zraka i drugim mjerama
- optimizacije i regulacije temperature procesa izgaranja,
- toplinske izolacije vagona za pečenje opeke
- zamjene postojećih cjevovoda za otprašivanje i pripadnih ventilatora – kamenolomi, cementare
- drugih tehnoloških mjera i zahvata koji doprinose energetskoj učinkovitosti u procesu proizvodnih industrija osim prehrambene, te industrije duhana i pića

- svi potrebni troškovi energetske obnove vezano uz obnovljive izvore energije, a koji obuhvaćaju nabavu i ugradnju opreme i materijala te mjerenja, ispitivanja, podešavanja i puštanja u pogon za sljedeće:
1. Troškove instalacije sustava za suproizvodnju energije uz uvjet učinkovite:
- kogeneracije (jedan energent za proizvodnju električne i toplinske energije) sukladno  Zakonu o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (NN100/2015) , te
- trigeneracije (jedan energent za proizvodnju električne, toplinske i rashladne energije)  
2. Troškove instalacije sustava za proizvodnju:
a. Električne energije, iz energije:
- sunca (stupanj korisnog djelovanja sunčanih fotonaponskih pretvarača veći od 15% ) , uključujući i sustave za njeno skladištenje (baterije, vodik/gorive ćelije i dr.) ,
- vjetra
- vode (male hidroelektrane snage do 10 MW)
- biogoriva i
- geotermalne energije te
b. Toplinske i/ili rashladne energije, za grijanje sanitarne i/ili tehnološke vode te za grijanje i hlađenje prostora s:
- toplinskim sunčanim kolektorima (stupanj korisnog djelovanja veći od 70% ) , s ili bez dodatnog sustava na ukapljeni naftni ili prirodni plin
- kotlovima na čvrstu biomasu , uključujući i pirolitičke (stupanj korisnog djelovanja veći od 85% )
- dizalicama topline energetske klase A (prema Eurovent Energy Efficiency Classification, a sukladno normi EN14511-2) , GWP ≤ 2150:
- zrak-voda: COP ≥ 3,2 ; EER≥ 3,1 i
- voda-voda i zemlja-voda: COP ≥ 4,45 ; EER≥ 5,05 i
- geotermalnim izmjenjivačima topline.

NAPOMENA: Navedeni troškovi prihvatljivi su pod uvjetom da obuhvaćaju dijelove sustava sa:
- fotonaponskim pretvaračima (modulima) za proizvodnju električne energije:   fotonaponski pretvarači (moduli) stupnja korisnog djelovanja većeg od 15%, njihovi nosači, pretvarači (inverteri), baterije, vodik/gorive ćelije, oprema fotonaponskog kruga (regulatori punjenja, priključni ormarići, zaštitne sklopke, kabeli, pribor za postavljanje, oprema za prikupljanje i prikazivanje podataka, i dr.) i ostala oprema za pravilno funkcioniranje cjelokupnog sustava te pripadajući građevinski radovi za ugradnju navedene opreme (prodori, betoniranje postolja..)
- sunčanim toplinskim pretvaračima (kolektorima) za grijanje potrošne vode ili za grijanje potrošne vode i prostora: sunčani toplinski pretvarači (kolektori) stupnja korisnog djelovanja većeg od 70%, njihovi nosači, spremnici tople vode, oprema sunčanog kruga (oprema za automatsku regulaciju, pumpna grupa - cirkulacijska pumpa, ekspanzijska posuda i ventili - zaporni, nepovratni i sigurnosni, izolirani cjevovod i pribor za postavljanje) i ostala potrebna oprema za pravilno funkcioniranje cjelokupnog sustava (komplet za ulaz hladne vode u spremnik,  izolirani razvod tople vode do izljevnih mjesta, uključujući recirkulaciju, …) te pripadajući građevinski radovi nužni za ugradnju navedene opreme (prodori, betoniranje postolja, …)
- kotlom na drvnu sječku/pelete ili s pirolitičkim kotlom na drva za grijanje potrošne vode i prostora: spremnik drvne sječke/peleta, sustav za dobavu drvne sječke/peleta s pužnim vijkom, kotao na drvnu sječku/pelete ili pirolitički kotao na drva stupnja korisnog djelovanja većeg od 85%, plamenik za drvnu sječku/pelete, oprema za automatsku regulaciju kotla, spremnici tople vode (toplinski spremnik za pirolitički sustav je obvezan), ostala oprema primarnog kruga (kotlovska pumpna grupa - cirkulacijska pumpa, ekspanzijska posuda i ventili - zaporni, nepovratni i sigurnosni, pribor za postavljanje, i dr.), izolirani razvod grijanja, ogrjevna tijela, automatska regulacija, pribor za postavljanje i ostala potrebna oprema za pravilno funkcioniranje cjelokupnog sustava te pripadajući građevinski radovi nužni za ugradnju navedene opreme (prodori, betoniranje postolja,…) i
- dizalicama topline za grijanje potrošne vode te grijanje i hlađenje prostora,  energetske klase A (prema Eurovent Energy Efficiency Classification a sukladno normi EN14511-2): zrak-voda (COP≥3,2, EER≥3,1), voda-voda i zemlja-voda (COP≥4,45, EER≥5,05) uz uvjet GWP ≤ 2150: kolektorsko polje ili geosonde, dizalice topline, akumulacijski spremnici, spremnici tople vode, toplinska stanica za protočnu pripremu tople vode i ostala oprema primarnog kruga (oprema za automatsku regulaciju, pribor za postavljanje, i dr.), izolirani razvod grijanja/hlađenja, ogrjevna/rashladna tijela, automatska regulacija, pribor za postavljanje i ostala potrebna oprema za pravilno funkcioniranje cjelokupnog sustava te pripadajući građevinski radovi nužni za ugradnju navedene opreme (prodori, betoniranje postolja, …)
- svi potrebni troškovi energetske obnove vezano uz energetsku obnovu zgrada, a koji obuhvaćaju nabavu i ugradnju materijala te mjerenja i ispitivanja za troškove energetske obnove zgrada (grupe mjera povećanja EnU – izvođenje radova), a kojima se postiže ušteda od minimalno 40%  isporučene energije. Energetska obnova ovojnice zgrade treba biti u sukladnosti s Dodatkom 6: Tehnički uvjeti za energetsku obnovu zgrada. Energetska obnova sustava grijanja, hlađenja, ventilacije, klimatizacije, rasvjete te ugradnje obnovljivih izvora energije treba biti sukladna točkama Energetska učinkovitost i Obnovljivi izvori energije

- troškovi upravljanja projektom kao troškovi savjetodavnih usluga koje pružaju vanjski konzultanti a koji su izabrani u postupku nabave; troškovi uključuju i putne troškove (uključujući po potrebi i dnevnice) i troškove smještaja

- troškovi vezani uz stručni nadzor radova:
- nadzor izvedbe radova i puštanja u pogon
- koordinator 2.

- troškovi povezani s poduzimanjem mjera kojima se osigurava pristupačnost i prilagodba zgrade osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti
- troškovi u svezi s ispunjavanjem uvjeta informiranja i vidljivosti.

Ukupan fond bespovratnih sredstava iznosi 114.000.000 kuna.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, slobodno nas kontaktirajte u ured Eurokonzaltinga u Puli (Mletačka 6, tel: 052/544-825) ili u uredima u drugim hrvatskim gradovima. KONTAKTI

EUROKONZALTING, 28.06.2017.
Stranica 1 od 2

Novosti iz EU fondovaZa sve novosti iz EU fondova ostavite svoj kontakt e-mail ovdje. Šaljemo isključivo važne novosti!

captcha 

Facebook

Kontakt podaci

 • Adresa :
  Mletačka 6, 52100 Pula
 • Tel : (+385) 52 544 825
 • Fax : (+385) 52 352 288
 • Email : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Website : www.eurokonzalting.com

Kontakt