info@eurokonzalting.com            en
enp
Objavljen je novi plan natječaja za bespovratna sredstva iz Programa ruralnog razvoja za 2020. godinu kojim je planirana objava više od 20 natječaja s ukupno više od 1,1 milijardu kuna raspoloživih sredstava, a kojeg možete pogledati u nastavku.

Objavljen je natječaj za Mjeru 4.2.1. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ koji je otvoren do 18. svibnja 2020. godine.

Tijekom veljače najavljena je objava natječaja za Mjeru 4.2.2. „Korištenje obnovljivih izvora energije“ i 6.4.1. „Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnom području“, dok je objava natječaja za Mjeru 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ najavljena u ožujku.

Uz to, tijekom travnja najavljena je objava za Mjeru 4.4.1. „Neproizvodna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša“ koja je bila očekivana u 2019. godini no nije objavljena, a koja je predviđala dodjelu bespovratnih sredstava za izgradnju jednostavnih nastambi za stoku te kupnju električnog pastira u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri.

Ukoliko se aktivno bavite poljoprivredom (OPG, obrt ili trgovačko društvo upisano u Upisnik poljoprivrednika) i želite ishoditi bespovratna sredstva iz gore navedenih mjera te dobiti dodatne informacije možete kontaktirati središnji Odjel ruralnog razvoja, na broj 091 125 7777.

INDIKATIVNI PLAN OBJAVE NATJEČAJA 2020.
Objava Naziv mjere Naziv natječaja
Veljača

Mjera 5 – Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti

5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“

Veljača

 

Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu

4.2.1 „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“

Veljača

Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu

4.2.2 „Korištenje obnovljivih izvora energije“

Veljača

Mjera 6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja

6.4.1. „Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnom području“

Ožujak

Mjera 6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja

6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“

Ožujak

Mjera 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma

8.5.1 „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura“

Ožujak

Mjera 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma

8.5.2 „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“

Ožujak

Mjera 10 – Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene

10.2. „Očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih resursa u poljoprivredi“

Ožujak

Mjera 16 – Suradnja

16.1.2 „Operativne skupine“

Ožujak

Mjera 17 – Upravljanje rizicima

17.1.1 „Osiguranje usjeva, životinja i biljaka“

Travanj

Mjera 3 – Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode

3.1.1. „Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje“

Travanj

Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu

4.3.3 „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“

Travanj

Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu

4.4.1 „Neproizvodna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša“

Travanj

Mjera 16 – Suradnja

16.1.1 „Potpora za osnivanje operativnih skupina“

Svibanj

Mjera 3 – Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode

3.2.1. „Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja“

Svibanj

Mjera 9 – Uspostavljanje skupina proizvođača i organizacija

9.1.1 „Uspostavljanje proizvođačkih grupa i organizacija“

Svibanj

Mjera 16 – Suradnja

16.4.1 „Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta“

Lipanj

Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu

4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – Biljna proizvodnja – krumpir

Rujan

Mjera 5 – Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti

5.2.1 „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“

Studeni

Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu

4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – Prelazak sa kaveznog na alternativni način držanja u proizvodnji konzumnih jaja
 

Više informacije o otvorenim natječajima te natječajima u najavi možete pronaći na sljedećim linkovima:
Mjera 4.2.1. “Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima”
Mjere 6.2. i 6.4. u 2020. godini
Mjera 4.4.1. „Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša“

Za sve dodatne informacije te provjeru glavnih kriterija natječaja možete se obratiti na broj telefona 091 125 7777, Odjel ruralnog razvoja.

Eurokonzalting, 19.02.2020.
Isplativost poslovne ideje za veće infrastrukturne projekte najbolje se može sagledati kroz studiju izvodljivosti (eng. Feasibility study). U hrvatskom jeziku studija izvodljivosti poznata je i pod nazivom studija izvedivosti kao i feasibility studija. Za informacije o izradi studije izvodljivosti možete se obratiti na broj telefona: 091 4544 825 (Eurokonzalting, Odjel Strukturnih fondova i javnog sektora).


Studija izvodljivosti (eng. feasibility study) kroz različite analize poslovne ideje daje jasne pokazatelje isplativosti i izvedivosti ulagačkoga projekta. Pomoću studije izvodljivosti, rizik od ulaganja može se svesti na minimum. Može se koristiti za planiranje gospodarskih aktivnosti jedinica lokalne samouprave i gospodarskih subjekata, te je svojim sadržajem kompleksnija od investicijske studije i poslovnog plana.

Cilj studije izvodljivosti je detaljno sagledati promatrani projekt s različitih aspekata: tržišnog, tehničkog, tehnološkog, organizacijskog te financijskog. Detaljnim opisom određuje se isplativost projekta za investitora te utjecaj realizacije projekta na različite društvene i gospodarske segmente. Uz isplativost projekta u studiji izvodljivosti investitor će saznati razinu otpornosti projekta na tržišne i cjenovne promjene te promjene u potražnji za određenim proizvodom/uslugom.


Studija izvodljivosti služi za ishođenje:
 • bespovratnih sredstava za jedinice lokalne samouprave i tvrtke koje su u vlasništvu istih, a u cilju im je razvoj lokalne zajednice kroz infrastrukturne projekte
 • bespovratnih sredstava za poduzetnike kroz fondove EU čije natječaje najčešće provode Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ili Ministarstvo turizma RH.

Osnovne cjeline studije izvodljivosti su:
 • analiza tržišta
 • analiza okruženja/planirane lokacije
 • analiza troškova i koristi
 • analiza alternativa projekta
 • projekcija prihoda i troškova projekta
 • projekcija financijskih izvještaja i isplativosti projekta.

U projektima koji se financiraju iz EU fondova studiju izvodljivosti neophodno je izraditi s analizom troškova i koristi (eng. Cost-Benefit Analysis (CBA)) u kojoj se detaljno analiziraju sve koristi i troškovi projekta te se opravdava financiranje iz EU fondova.

Analiza koristi i troškova uspoređuje prednosti i nedostatke jednog projekta odnosno provjerava je li investicijski trošak primjeren za postizanje konkretnih ciljeva projekta.

CBA analiza sastoji se od financijske analize troškova i koristi i ekonomske analize troškova i koristi.

Svrha financijske analize je procijeniti osigurava li novčani tok budućeg projekta stabilnost i profitabilnost. Provjeravaju se različiti financijski podaci dok je osnovni fokus račun dobiti i gubitka, bilanca stanja i izvještaj o novčanom toku.

Zadatak ekonomske analize je odrediti ekonomsku održivost projekta kalkulacijom dodatnih koristi za cjelokupno društvo koje bi nastale kao rezultat provedbe projekta. Ekonomski učinci prikazuju se kroz analizu vanjskih koristi koje proizlaze iz projekta.
Pomoću financijske i ekonomske analize procjenjuje se rizik i osjetljivost projekta.

Eurokonzalting nudi usluge izrade studije izvodljivosti kao i analizu troškova i koristi s ciljem realizacije vašeg poslovanja odnosno ishođenja bespovratnih sredstava iz nacionalnih izvora i EU fondova.


Za sve dodatne informacije u svezi izrade studije izvodljivosti obratite se na broj telefona: 091 4544 825 (Odjel Strukturnih fondova i javnog sektora).

Eurokonzalting, 10.01.2020.
 
Pozivaju se poduzetnici početnici na iskaz interesa za korištenje poslovnog prostora u Poduzetničkom inkubatoru Barban.

Inkubator čini 8 novih poslovnih ureda opremljenih uredskom i računalnom opremom te internetom. Za sve je korisnike dostupna i sala za sastanke te parkirno mjesto. Svrha rada PI Barban je pomoć pri poslovanju poduzetnika (obrta i društava) u prvim godinama na način da im se omogući korištenje poslovnih prostora, a sve s ciljem uspješnijeg budućeg plasmana na tržištu. Korištenje prostora inkubatora je stoga dostupno po vrlo pristupačnim uvjetima. Prostori inkubatora su dostupni za korištenje odmah.

˝Poduzetnički inkubator Barban – Centar poduzetničke kreativnosti˝ je projekt sufinanciran iz Europskih fondova. Projektnu prijavu za bespovratna sredstva iz EU fondova pripremao je EUROKONZALTING, sredstva su odobrena, a provedba EU projekta je u završnoj fazi.

Za sve informacije u vezi s predmetnim pozivom na iskaz interesa slobodni ste obratiti se u Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti Općine Barban svakog radnog dana ponedjeljkom, srijedom i četvrtkom do 7:00 do 15:00, utorkom od 8:00 do 17:00 ili petkom od 7:00 do 14:00 sati osobno ili na broj telefona 052 567 635.

Želimo Vam puno poslovnog uspjeha u Poduzetničkom inkubatoru Barban.
Zakonom o poticanju ulaganja (NN 102/15, 25/18) uređeno je da su mikro, malim, srednjim i velikim poduzetnicima osigurana bespovratna sredstva za nova ulaganja kroz porezne uštede.

Mikropoduzetnicima
se u okviru ove mjere umanjuje porez na dobit za 50% od propisane stope poreza na dobit u razdoblju od 5 godina, uz uvijet popunjavanja minimalno 3 nova radna mjesta povezana s ulaganjem i to u prve tri godine aktivnosti ulaganja. Mjera u ovom slučaju podrazumijeva minimalna ulaganja u visini protuvrijednosti od 50.000,00 EUR.
 
Malim, srednjim i velikim poduzetnicima ova mjera donosi umanjenje poreza na dobit za 50% od propisane stope poreza na dobit u razdoblju od 10 godina uz uvjet otvaranja najmanje 5 radnih mjesta povezanih s ulaganjem i to za ulaganja od 150.000,00 do 1.000.000,00 EUR.

Kod ulaganja u centre za razvoj informacijsko-komunikacijskih sustava i softvera, a u visini protuvrijednosti od 50.000,00 do 1.000.000,00 EUR dodatni je uvjet otvaranja 10 radnih mjesta povezanih s ulaganjem. Porezna je naknada u ovom slučaju 50% od propisane stope poreza na dobit u razdoblju od 10 godina.

Za ulaganja u visini protuvrijednosti od 1.000.000,00 do 3.000.000,00 EUR korisniku potpore se porez na dobit umanjuje za 75% od propisane stope poreza na dobit u razdoblju od 10 godina, a uz uvjet popunjavanja minimalno 10 novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem.

Korisnici čija ulaganja premašuju iznos protuvrijednosti 3.000.000,00 EUR biti će oslobođeni 100% poreza na dobit u razdoblju od 10 godina ukoliko se popuni najmanje 15 novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem

Poticaje za investicije
moguće je ostvariti kroz projekte ulaganja i jačanja konkurentnosti:
 • proizvodno-prerađivačkih aktivnosti
 • razvojno-inovacijskih aktivnosti
 • aktivnosti poslovne podrške
 • aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti
Mjere iz Zakona o poticanju ulaganja je moguće koristiti paralelno sa drugim poticajnim mjerama.

Za više informacija obratite se središnjem uredu EUROKONZALTING-a u Puli ili uredima u drugim gradovima Hrvatske.
Petak, 11 Kolovoz 2017 09:15

Izvještaj o plaćenim potporama

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju započela je sa slanjem Obavijesti o ostvarenim pravima za 2016. godinu svim poljoprivrednicima koji su podnjeli zahtjev za potpore u poljoprivredi u prethodnoj 2016. godini, a koje isplaćene u periodu od studenog 2016. do srpnja 2017. godine.

Obavijest sadržava potpore koje je poljoprivrednik zatražio uz podatke o traženoj i utvrđenoj količini, odobrenom pravu te o konačnoj isplati. Isto tako, evidentirana su moguća umanjena i naplaćene višegodišnje sankcije.

Poljoprivrednici se sa svojim pitanjima mogu javiti u centralni ured Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na broj tel: 01/6002-700, email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili u podružnicama agencije u županijama.

EUROKONZALTING, 11.08.2017.
Ponedjeljak, 22 Svibanj 2017 11:05

Poticaji za OPG

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo samostalna je gospodarska i socijalna jedinica koju čine punoljetni članovi zajedničkog kućanstva, a temelji se na vlasništvu i/ili uporabi proizvodnih resursa u obavljanju poljoprivredne djelatnosti.

Registracija OPG-a iznosi od 70 do 500 kuna ovisno o troškovima pripreme dokumentacije i biljega.
 1. Preslika osobnih iskaznice nositelja i članova OPG-a
 2. Presliku žiro računa iz poslovne banke
 3. Posjedovni list za poljoprivredno zemljište koje se upisuje / Ugovor o zakupu ovjeren kod javnog bilježnika / Izjava vlasnika o davanju zemljišta na korištenje bez naknade, uz izvadak iz katastra za sve prijavljene čestice koje nisu u posjedovnom listu nositelja i članova
 4. Obrazac Upisnik koji se kupuje u Narodnim novinama ili na kiosku u Uredu državne uprave
 5. Preslici dokumenata o svim postojećim upisima gospodarstva u registre i evidencije ministarstva i od ministarstva ovlaštenih ustanova
 6. Biljezi u iznosu od 70,00 kn.

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva putem europskih fondova mogu se prijaviti na različite mjere ovisno o velični i potrebama samog OPG-a.

Mjere na koje se OPG može prijaviti:

 1. Podmjera 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava
 1. Mogućnost dobivanja od 5.000 do 1.000.000 eura bespovratnih sredstava sa intenzitetom potpore od 50% odnosno 70% za mlade poljoprivrednike.
 2. Korisnik mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva za potporu (OPG, obrt ili trgovačko društvo) izuzev mladih poljoprivrednika koji u Upisniku mogu biti i manje od godinu dana.
 3. Ekonomska veličina od najmanje 6.000 eura za ulaganja u sektor voća i povrća te najmanje 8.000 eura za ulaganja u ostalim sektorima
       
      2. Podmjera 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš

 1. Mogućnost dobivanja od 5.000 do 1.000.000 eura bespovratnih sredstava sa intenzitetom potpore od 50% odnosno 70% za mlade poljoprivrednike
 2. Korisnici ove mjere su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika (najmanje godinu dana) te proizvođačke grupe/organizacije za ulaganje u građenje i skladištenje kapaciteta za stajski gnoj i digestate uključujući opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja (strojevi i oprema za utovar, transport i primjenu gnojiva).
 3. Ekonomska veličina OPG-a do 15.000 eura
       
      3. Podmjera 4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima

 1. Mogućnost dobivanja od 15.000 do 2.000.000 eura bespovratnih sredstava sa intenzitetom potpore od 50% odnosno 70% za mlade poljoprivrednike.
 2. Korisnik mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva za potporu (može biti u obliku OPG-a, obrta ili trgovačkog društva).
 1. Mogućnost dobivanja 50.000 eura bespovratnih sredstava sa intenzitetom potpore od 100%.
 2. poljoprivredno gospodarstvo mora u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu imati ekonomsku veličinu od 8.000 eura do 49.999 eura.
 3. prihvatljivi korisnici jesu mladi poljoprivrednici odnosno osobe starije od 18 i mlađe od 40 godina i koja nije nositelj poljoprivrednog gospodarstva duže od 18 mjeseci.
 1. Mogućnost dobivanja 50.000 eura bespovratnih sredstava sa intenzitetom potpore od 100%
 2. Mogućnost ulaganja u ruralni turizam, (kuće za odmor, apartmani..) rekonstrukcija postojećih objekata...
 3. Korisnik mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva za potporu (može biti u obliku OPG-a, obrta ili trgovačkog društva)
 4. Poljoprivredno gospodarstvo mora u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu imati ekonomsku veličinu od najmanje 1.000 eura (približno 4.000 m2 maslinika, ili 500 m2 cvijeća ili 2.500 m2 vinograda, ili 1.500 m2 nekog povrća npr.)
 1. Mogućnost dobivanja 15.000 eura bespovratnih sredstava sa intenzitetom potpore od 100%.
 2. U trenutku prijave na natječaj poljoprivredno gospodarstvo mora biti upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
 3. Poljoprivredno gospodarstvo mora u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu imati ekonomsku veličinu od najmanje 2.000 eura (približno 8.000 m2 maslinika, ili 500 m2 cvijeća ili 5.000 m2 vinograda, ili 3.000 m2 nekog povrća npr.)1 do maksimalno 7.999 eura
 1. Mogućnost dobivanja 200.000 eura bespovratnih sredstava sa intezitetom potpore od 70%
 2. Mogućnost ulaganja u ruralni turizam, (kuće za odmor, apartmani..) rekonstrukcija postojećih objekata...
 3. Poljoprivredno gospodarstvo mora u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu imati ekonomsku veličinu od najmanje 2.000 eura (približno 8.000 m2 maslinika, ili 500 m2 cvijeća ili 5.000 m2 vinograda, ili 3.000 m2 nekog povrća npr.)

Ukoliko imate dodatnih pitanja možete nas dobiti u uredu Eurkonzaltinga u Puli (Mletačka 6, tel: 052/544-825) ili u uredima u drugim hrvatskim gradovima.

EUROKONZALTING, 22.05.2017.
Danas (u utorak, 18. travnja, 2017. godine) kreće isplata druge rate državnih potpora u poljoprivredi.
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 18.04.2017. kreće s isplatom druge rate izravnih plaćanja poljoprivrednicima u ukupnom iznosu od 1 milijarde kuna.

U prvoj rati isplaćeno je oko 1,6 milijarde kuna sredinom veljače 2017. godine.
Krajem godine planira se isplata predujma za proizvodnu 2017. godinu u iznosu od oko 900 milijuna kuna, a podnošenje zahtjeva za potporu je u tijeku.

Prije svake isplate provodi se prijeboj potopra s poreznim dugom, ako isti postoji.
Prije isplate poljoprivrednici mogu koristiti informativni izračun putem aplikacije AGRONET i vidjeti koji iznos potpore ih očekuje.

EUROKONZALTING, 14.04.2017.
Objavljeno u Novosti
Obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG-ovi), trgovačka društva i obrti upisani u Upisnik poljoprivrednika imaju mogućnost ishoditi bespovratna sredstva za svoja ulaganja u ruralnom turizmu i drugim aktivnostima u ruralnom području.

Bespovratna sredstva se mogu ishoditi za izgradnju, rekonstrukciju i opremanje kuća za odmor, apartmana i ostalih vrsta objekata. Projektna sredstva mogu se dobiti i za kupnju zemljišta u iznosu od maksimalno 10% od ukupnog troška projekta.

Objava natječaja 
očekuje se tijekom 2020. godine i podrazumijeva ulaganje u razvoj već postojećih nepoljoprivrednih djelatnosti.

Kroz Mjeru 6.4 postoji  mogućnost ishođenja do 70% od istih ulaganja bespovratno, u iznosu do 200.000 eura.

Bespovratna sredstva u predmetnom iznosu moguće je ishoditi za razvoj i drugih nepoljoprivrednih djelatnosti. U nepoljoprivredne djelatnosti uključene su sljedeće aktivnosti:

 1. turizam u ruralnom području (građenje i/ili opremanje građevina i/ili turističke infrastrukture za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga)
 2. tradicijski obrti, umjetnički obrti uključujući i obrte za izradu suvenira i rukotvorina (građenje i/ili opremanje građevina u kojima se obavlja proizvodnja i/ili trženje)
 3. pružanje usluga u ruralnim područjima, poljoprivredi i šumarstvu (građenje i/ili opremanje građevina za pružanje usluga u ruralnim područjima) i
 4. prerada, marketing i izravna prodaja proizvoda
 
Uvjeti prihvatljivosti projekta:

 • biti upisani u Upisnik poljoprivrednika najmanje 12 mjeseci prije podnošenja Zahtjeva za potporu
 • projektom se razvija nepoljoprivredna djelatnost za koju je izdano rješenje/odobrenje ili drugi odgovarajući akt od nadležnog tijela
 • pripadati ekonomskoj veličini ukupnog standardnog ekonomskog rezultata poljoprivrednog gospodarstva iskazana kao SO od najmanje 2.000 eura
 • kod fizičkih osoba nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika (RPO) po osnovi samostalne djelatnosti najmanje godinu dana
 • pravne osobe moraju imati najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje
 • fizičke osobe moraju imati najmanje jednog zaposlenika na poljoprivrednom gospodarstvu kojem se plaćaju doprinosi za zdravstveno i mirovinsko osiguranje
 • imati prebivalište/sjedište u jedinici lokalne samouprave u čijem se naselju provodi ulaganje ili u susjednoj jedinici lokalne samouprave
 • projekt se mora provoditi u naseljima s najviše 5.000 stanovnika u području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva ili u susjednoj jedinici lokalne samouprave
 • korisnik mora imati izrađenu svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja, ako je primjenjivo.

Potrebno je napomenuti da od 2021. godine kreće novi Program ruralnog razvoja (2021.-2027. godine) koji će donijeti nove smjernice i promjene u pogledu iznosa bespovratnih sredstava i aktivnosti ulaganja.

Više informacija o sličnoj temi možete pronaći na sljedećim linkovima:
Mjera 6.2. u 2020. godini
Uspješna priča Ivana Vretenara - Bespovratna sredstva za kuće za odmor


Za dodatne i najnovije informacije o istom i ostalim natječajima
 obratite se našem uredu u Puli (Mletačka 6, tel. 052 544 825) ili uredima u ostalim hrvatskim gradovima.

P.S. Središnji ured Eurokonzaltinga u Puli ima više od 70 odobrenih EU projekata koji se odnose na kuće za odmor.

EUROKONZALTING. Informacije su ažurirane 18.03.2020.

Novosti iz EU fondovaZa sve novosti iz EU fondova ostavite svoj kontakt e-mail ovdje. Šaljemo isključivo važne novosti!

captcha 

Facebook

Kontakt podaci

 • Adresa :
  Mletačka 6, 52100 Pula
 • Tel : (+385) 52 544 825
 • Fax : (+385) 52 352 288
 • Email : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Website : www.eurokonzalting.com

Kontakt